Bent u klaar voor Sint Nicolaas? 1 A KrJ'/j/V/ t. d it (51 met Res (Kerst bij: taurapj ■te Akties uitsluitend geldig in: A Oostburg - Burchstraat 8-10 pC Goes -Langekerkstraat48 E ‘Menu 1 Menu 2 0fl€ 0fl€ Of l€ 0fl€ 0fl€ 0fl€ 0fl€ Of It 0fl€ VOOR NOG MEER VOORDEEL KIJK SNEL OP WWW.GOUDDOPPERTjE.NL 0fl€ 0fl€ Ofl€ ij I 1 A' A' SI Veel raadsels fd S' footer 1195,-, Carpaccio 14,951 32, 105,- Magdalenastraat 11 4461 AL Goes tel. 0113-215 436 Een droevig verhaal - "~W 1 Beide kerstdagen heten wij u van harte welkom U kunt een ruime keuze maken uit onze speciaal geselecteerde gerechten! Wij adviseren u tijdig te reserveren Graag tot ziens Rhodos, Singelstraat 5, GOES een 1 footer 425,- Het sinterklaasfeest is een van de gelegenheden in het jaar dat we ons wat extra voor elkaar inspannen. Dit eeuwenoude Hollandse feest - dat even in een dipje heeft gezeten maar nu helemaal terug is - brengt ons dichter bij elkaar. Dit deel van ons culturele erfgoed is belangrijker gebleken dan velen dachten. In vele legenden over de Goedheiligman wordt zijn edelmoedigheid beschreven. Hij gaf hulp aan wie het nodig had. Diep in ons hart hebben we daar bewondering voor en we hebben kennelijk behoefte om daar op deze manier uiting aan te geven. In het land zijn de laatste jaren steeds meer Sint Nicolaas intochtcomités opgericht om het vieren van het sinterklaasfeest te promoten. De belangrijk ste is de Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité, dat dit haar tweede lustrum viert. WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR Vrijdag 31 december uitgebreid warm en koud buffet incl. voor- en nagerecht 20,50 29,5C 1395,- 35,- 99,-* Dat de verering van De Goedheiligman heel oud is, staat wel vast, maar toch is die in onze streken pas in de Middeleeuwen doorgedrongen. Omdat hij per schip een pelgrimstocht naar Palestina gemaakt zou hebben, werd hij de schutspatroon van schippers en zeebeden. Daarom is hij ook de ‘beschermheilige’ van Amsterdam, waar een Sint Nicolaaskerk aan hem gewijd is. Als bisschop van Myra was hij beroemd en zijn stoffelijke resten liggen begraven in het zuid-Italiaanse Bari. Maar hoe kwam men er toe zijn jaardag tot een feest te maken, waarbij men elkaar geschenken geeft? En hoe kwam men er toe hem te paard over de daken te laten rijden? Hoe kwam hij aan zijn zwarte knecht, die kinderen een pak rammel wil verkopen? Hoe kwam hij aan zijn rammelende ketting (nu in onbruik geraakt) en zijn gard, die óók al diende om onze lieverdjes te straf fen? Deze dingen zou men alleen kunnen verklaren door aan te nemen dat onze Sint Nicolaas helemaal geen bisschop, maar een gekerstende Wodan is. Deze doorkliefde op zijn achtvoetige ros Sleipnir het luchtruim die niemand ongestraft mocht zien. Dan wordt ons ook duidelijk, waarom dit feest juist in december gevierd wordt: het is een gekerstend mid- winter-zonnewendefeest. Want Wodan zorgde voor de terugkeer van het licht en wel doordat hij de dagen weer deed lengen. Het bewijs voor het verband tussen onze Sint Nicolaas en de heidense Wodan lijken we te kunnen vinden in allerlei oude volkskunstmotieven. Bijvoorbeeld de figuren, gesneden in oude koekplanken. Daarop zien we inderdaad een ontwikkeling van de zonne wagen (met raderen die acht spaken hebben) tot Sint Nicolaas in de ons bekende uitrusting. Geen boerenfeest Intussen is het Sint Nicolaasfeest na 1400 maar heel, heel langzaam op het platteland doorgedron gen, behalve in Rooms-Katholieke streken dan. Tot 1800 vierde geen enkele boer boven de grote rivie ren dit feest. De geschiedenis heeft daar heel merk waardige voorbeelden van bewaard. In het noorden en in Zeeland is het feest laat doorgedron-gen en er is een eeuwenlang durende tegenstand overwonnen. De meeste van hen, die Sint Nicolaas begonnen te vie-ren, deden dat niet om een heilige te vereren, maar om een gezellig familiefeest te houden. De tegenstanders waren echter van mening dat dit geen pas gaf. Dat kon men doen op een verjaardag van de familie of op een erkend christelijke feestdag, (oor spronkelijk vierde men drie kerstdagen, drie paas dagen en drie pinksterdagen) maar niet op een hei ligendag. Pas in de vorige eeuw begon de tegen stand te tanen en begon Sint Nicolaas ook bij de boerenbevolking aanhang te krijgen, het allerlaatst wel op de Veluwe. Van deze strijd voorbeelden te geven is erg moeilijk, omdat de aangevoerde argu menten tegenwoordig een ietwat komische indruk maken. Het waren strenge theologen die de paapse zeden bestreden. De liberale dichter-predikant Petrus Augustus de Génestet schreef in 1858 zijn, gedicht ‘De Sint Nicolaasavond’. Voor serieuze lie den als Bilderdijk, Da Costa, Tollens of Hel-mers zou zoiets onge-hoord zijn geweest. Trouwens, De Génestet begint zich al in de eerste regel te veront schuldigen: ‘Wie heeft daar ooren voor een dwaas, ondeugend lied? Wien belgt een losse scherts en ronde waarheid niet?’ Maar De ‘Sint Nicolaasavond’ was ‘Eene Amsterdamsche vertel ling’ en geen plattelandsverhaal. 55, - ”KALA CHRISTOYGENA” van het GRIEKS SPECIAUTEITENRESTAURANT Vanaf 17.30 uur ontvangst Trijs 39)50 perpersoon Kinderen tot 15 jaar 14,50 Wél een plattelandsverhaal is het volgende. Het speelt zich ook af in die tijd (1850) in een Drents dorp. Het toont aan dat nog lang niet iedereen was ingenomen met de Sint. Een rechtschapen boeren zoon had verkering met een van de dochters van de dorpsherbergier. De laatste had, behalve een gele genheid om paarden te stallen, ook nog enige koei en en varkens, zodat er wel enige agrarische bin ding was tussen de twee families. Nu was het in de herbergiersfamilie al de gewoonte (er waren daar nogal wat kinderen) om Sint Nicolaas te vieren en dat stond de vader van de jongen niet aan. Zijn vader en ook andere dorpsgenoten waren fel tegen ‘dat paapse gedoe’. De jongen liet zich echter over halen om op de bewuste avond voor goede bisschop te spelen. Het benodigde kostuum werd klaargelegd in een oud schuurtje achter op het erf van de her bergier. Er was afgesproken dat de jongeman dat om acht uur zou gaan aantrekken. Als hij dan even later aan de deur van de herberg verscheen, zou er een zwarte helper aanwezig zijn. De jongeman durfde thuis niets te vertellen van wat hij moest doen en toen hij van huis ging zei hij dat hij zijn meisje een bezoek ging brengen. Toen hij echter verkleed als Sint over het donkere erf liep werd hij aangevallen door drie potige kerels, die hem zodanig toetakelden dat hij bewusteloos bleef liggen. Pas toen hij een dag later bij kennis kwam, kon hij vernemen dat het zijn eigen broer, zijn eigen vader en een buurman geweest waren die de onwelkome Sint een lesje hadden willen geven. De jongeman is zijn hele leven ongelukkig blijven lopen en heeft sindsdien geen voet meer op zijn vaders erf gezet. 169,- margarita entijnse Tampa’s wordt us en geserveerd met dapp elgarnituren 7^ 32,50 3790,- 725,- ■Kiiiiihow Collection© J 14,95 159,- 79,- (Bij foinnenfoomst traditionefoe (Mexicaanse Sangria van gemarineerd wifodzwijn op een foedje van rucufoa geserveerd met stofoforood en footer Cicfotgfoonden wifodsoep met foospaddestoeCen en foaascroutons (Een verfrissende 'Mexicaanse (Deze footermafose tournedos van de ‘Arg foegefoeid door een tongstreCende wifodsaus en siezoensgroentes en foijpassende aart Zuid-Amerifoaans mango-ijs even tropisch zijn de foijfoehorende vruchten Koffie of thee compfoeet met een exotisch foifceur 1489,-] 4Ó69/-r (Bij binnenkomst traditionefoe “Mexicaanse Sangria “Deze heerfoijke carpaccio van zafom wordt verfijnd door een zachte dressing geserveerd met stokbrood en boter Langoustinesoep de bodemfooper van het Zuid-Amerikaanse continent, hii steekt met recht de kreeft naar de kroon (Een verfrissende Mexicaanse margarita T)eze harmonieuze combinatie van Chifoeense ffoounder ingerofod met zafom in biesfoooksaus wordt begefoeid door kleurrijke seizoensgroentes en bijpassend garnituur Zuid-Amerikaans mango-ijs even tropisch zijn de bijbehorende vruchten Koffie of thee compfoeet met een exotisch foikeur anta "A W - jftt******^5 a |0.25 erf. I Briljant. Giorgos en ’Effe Malamidis, Veerweg 37 - Kamperland: 0113-370600 www.restaurant-degriek.nl WIJ ZIJN BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND VANAF 16.00 TOT 24.00 UUR 24 DECEMBER GESLOTEN WIJ SERVEREN BEIDE DAGEN A LA CARTE RESERVEREN GEWENST VRIJDAG 17 DECEMBER LIVE MUZIEK! DEZE AVOND ALLEEN LOPEND BUFFET Zuiveren 14 krt Ooud Ohe rubi i Hahge zilveren Oorhangers kleuren z? troon ia He.ren «M Ooi lier 145,- veren Figaro (Collier T sieraad slechts 1€ •f Oorringen met aBirconia .Zilveren ngers mei Z^irconia w Vers ace, ion Singelstraat 5 GOES Telefoon 0113-233995 Oorknopjes .Sirccmia k- Mouden Oorringen karaats Oouden Ring gezet met 0.36 erf. Briljant. 990,- gCbel, kei topmerk uit 2wifse rland De nieuwe collectie is nu bij ons te s bewonderen ;,14 KHt Cjouden met Blauwe é»i Oostburg, A -Zilveren Oorhang met z^irconia Oouden Ring gezet met 2.4'2'38^8 I Carré geslepen Saffier en 1.45 erf. I Briljant. WS/W 18 Karaat Caouc ring van .Limited Odifi< 18 Karaat Couden rinc, 1 KaraateCouck-n ring >net I Platina Ping incjelecjd 'B 18 Krt Olifant, van Laitdier Zilveren ;Alhance 'Ringen Rondom peze.f met 'echte zïirconia s alle kleuren van de Regenboog •ƒ4u voor de l/oncjelooflijke prijs van maar 2ilveren Damesrincj gezet mei Square ,H.ircoHia nu voor de speciale prijs van zal de winkeloppervlakte verdubbeld war den en zullen wij in staaf zijn IA nog beter en sneller te bedienen. Ook zal de collectie een forse uitbreiding ondergaan en daarvoor zullen nieuwe zwaar gepantserde kluizen dienen te. worden geïnstal leerd. Tevens zal er meer ruimte voor persoon lijke advisering worden gecreeerd. X^aarnaast zullen de. balie diensten van t~let öiouddopperfje fors worden uitgebreid,, zodat meer klanten tegelijk gebruik kunnen maken van onze horloge- en sieraden service. f laiV ers To pa as/Dia mant '2/ilveren oorknopjes d met Omitatieparels 19,- 4 Krt. 4uouden edaillon. Zilver medaillon s Donard, als IA een* (t gouden horloge zoekt zult IA in dezel collectie zeker msg keuze kunnen m<d<enf EAPPONIA JtWPLRY HELSINKI 18 krt. cjouden ^Armband ^laineberrari, ólezet lil 8 erf. Briljant Het Gooddoppertie JUWELIER DIAMANTAIR X X ZJn 2005 goan we de vestiging in Cuoes grondig verbouwen. Door de toenemende drukte, en ook zeker niet te vergeten de nieuwe strengere eisen op kei gebied volt veiligheid, is onze oudste vestiging in Ceioes aan de Lange Kerkstraat 48 volgend jaar aan de beurt om gerenoveerd en uitge breid te worden. /XJaiuurlijk zal er eerst plaats moeten worden gemaakt en moet de voorraad weg. Vandaar dat we nu sieraden, voor de ongelofelijke prijs van 1 euro, bijna weggeven. /\kiie. uitsluitend geldig in C-Loes 14 l<rt> Geelgouden C-hoker en wi tg oud en hart. Van iïlaine Ferrari 0.15 c.H briljant gezet v 18 krt. gouden Ó%oker {r laineFerrari, i^^zef mei 0.62 erf, Briljant JE 14 karaats G^otuL’n Ring 14 karaats Lnouden Ring gezel 0.90 erf. Briljant. 2e sieraad hm slechts 4 euf'o Waf we bedoelen is dat u nu bij aankoop van een schitterend sieraad bij Hef Lnouddopperfje er fijdelijk, zolang de voorraad strekt een tweede bijpassende sieraad voor de ongelofe lijke prijs van slechts 1 euro bij mag tiitzoeken. Het spreekt voor zich dat we een paar uitzon deringen hebben moeten maken, sommige merkartikelen, reparaties e.d, mogen we niet aanbieden. AAaar dan blijven er nog duizenden prachtige juwelen van goud en zilver over die wel tegen deze ongekend lage prijzen weg gaan. Op is op dus zorg dat u er snel bij bent om de mooiste juwelen nu bijna gratis in uw bezit te krijgen. /\)u op internet: gouddopperfje.nl De afgelopen week is de campagne gestart op Radio Zeeland en om iedereen duidelijk ie maken dat we hef serieus menen hebben we een fors aantal sieraden en aanbiedingen op het internet gezet zodat ook vanuit de gemak kelijke stoel thuis hei nu mogelijk is om vooraf al een idee te hebben van welke sieraden u wilt aanschaffen. Ook kunt u daar de vcuinvacirden van deze uitzonderlijke koHingsaktie nog eens rustig nalezen. Kijk snel op gouddoppertje.nl *s Oouden Oraveer plaatjes. sin n

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17