De doodgewone Zeeuw naakt en beroemd tussen klei en zeedieren Paarden, honden en katten stelen de show 'Nou, dan was je de Bevelander - 's avonds krom man' r Kunstenaar Remco van den Bosch is bezig met fotoproject Boek over Fredericapolder bij Rilland De Mug verkozen tot olifant der cafés Zeeuws Mannen Koersballen op kerstmarkt U ZOU ZELF GRAAG RONDJE BEVELAND Ensemble geeft een kerstconcert Samen zingen voor Unicef Bel PLUS.PUNT HROÖS OP ZEÊUWS Bonnie Mode is weer terug BV BEVELAND M Ik SWtfel Woensdag 1 december 2004 de Bevelander 13 Remco van den Bosch: "Een post-moderne Zeeuw is opgestaan." (foto: Jaap Wolterbeek) ExpresZo (dirrom zó) Reagere? Schrief naè red.bevelander@whk.wegener.nl in het boek ter sprake komt. Bij de kraampjes zijn onder meer kerstkransen, kaarsen, ke ramiek, sieraden, droogbloemen, kaarten, make up en lekkernijen te koop. Een deel van de op brengst gaat naar een project in het Afrikaanse Malawi. Brassband Excelsior treedt op om 10.30 en om 14.30 uur. Ook is er een modeshow van kinder- boetiek 't Mereltje uit Heinkens- zand. Die begint om 11.00 uur en wordt om 15.00 uur herhaald. Voor de kinderen is de kerstman uitgenodigd. Kinderen kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur met hem op de foto. Bezoekers kun nen verder met de leden van de seniorensoos koersballen, dat al les onder het genot van een glüh wein, kopje koffie en een stukje kerststaaf. De kerstmarkt in het Heer Arendhuis is van 10.00 tot 16.00 uur. GOES - Het Zeeuws Mannen Ensemble geeft op zaterdag 11 december een kerstconcert in de PKN kerk in Wemeldinge. GOES - Het loopt storm bij het kunstproject 'Beroemd in Zee land'. Fotograaf en beeldend kunstenaar Remco van den Bosch biedt gewone Zeeuwen een 'podium voor periodieke beroemdheid'. Want, zegt hij, beroemd zijn is maakbaar. GOES - In de Zeelandhallen in Goes is van vrijdag 10 tot en met zondag 12 december voor de vijfde keer de beurs Dier- plezier in Kerstsfeer. Hij wil zijn project landelijke be kendheid geven. Bijvoorbeeld door bekende Zeeuwen als Freek de Jonge, Willem van Hanegem en de in Turkije razend populaire Danny Vera bij het thema te be trekken. Niet alleen om aandacht te vragen voor het project zelf, maar ook om geld op te halen voor een goed doel. RILLAND - Een schijnbaar doodnormale polder ais je er zo doorheen fietst. Maar de Fredericapolder bij Rilland heeft een interessante, zelfs boeiende geschiedenis. Dat wil Bert Helmus bewijzen met zijn boek 'Een bunkerrooier doet zes rijen tegelijk'. Het boek ligt sinds kort in de winkels. Ook uit de oorlogstijd en de pe riode van de Watersnoodramp tekende Helmus verhalen op. Het boekwerk is doorspekt met foto's van oude documenten (zo is de toestemming tot het droog leggen van de polder onderte kend door Willem III en Thor- becke), oude foto's en platte gronden. Omdat Frans spreken de aandeelhouders al vanaf het begin een belang in de polder hebben, is het boek een tweetali ge uitgave. 'Een bunkerrooier doet zes rijen tegelijk' is te koop bij De Kope ren Tuin en Het Paard van Troje in Goes en bij Boekhandel Van Velzen in Krabbendijke. 'S-HEER ARENDSKERKE - In het Heer Arendhuis in 's- Heer Arendskerke is op zater dag 11 december een kerst markt. De beurs is vrijdag 10 december open van 14.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Toegang kost ze ven euro, kinderen tot twaalf jaar kunnen voor de halve prijs naar binnen. Voor meer informa tie: 0113-221020. Helmus, onder Goese scholieren bekend als docent Duits, spen deerde vier jaar aan het spitten in archieven en het oprakelen van verloren gewaande verhalen en anekdotes. En zo ligt er nu een boek in de schappen die de geschiedenis van de polder uit gebreid vertelt, vanaf de bedij king in 1851. MIDDELBURG - De wereld van Barend Midavaine, zijn vrouw Nienke en hun dochter Mirjam stond vorige week plotsklaps op zijn kop. Miset Horeca, het landelijke tijd schrift voor de horecabranche, verkoos hun Braai-Tapperij de Mug tot beste café van Nederland. Dat geld wordt bijeengebracht door mensen te laten betalen voor een tweede foto. De eerste is namelijk gratis. Het goede doel is de Stichting Warchild. "Dat sprak het meest tot de ver beelding. Mensen kennen het en Warchild doet goed werk voor kinderen." Op het moment hangen zes foto- Van den Bosch wil de foto's aan een zo breed mogelijk publiek tonen. "Het lijkt me prachtig om de foto's op grote spandoeken in de stad te hangen. Een ander idee is om ze met een beamer op een groot bord op de waterwe- ring tegenover de kazerne te pro jecteren. Zo worden mensen echt lokale beroemdheden." WOENSDAG Goes, Bergweg 88, bijeen komst, Aglow Goes, 9.30 uur. Heinkenszand, De Stenge, sport- en spelinstuif, 13.30- 15.30 uur. Goes, Oosterschel- deziekenhuis, bijeenkomst, Asma Fonds, 14.00-15.30 uur. ties met jacht- reddings- en poli tiehonden. en een parade van meer dan vijfentwintig verschil lende hondenrassen. Op de za terdag staat om 13.30 uur een jubileumvoorstelling van Jeugd- circus Hogerop op het program ma. Dat circus bestaat veertig jaar. De zondag staat in het te ken van de internationale kat tenshow St. Pro Cat en het Country en Westernriding. Een antwoord daèrop is om de jeugd d'r bie te betrokken. D’r wier ezeid da 't 'andig zou weze om de huus op schole Zeêuws te leren. D'r kwam nog a een discussie over los. Want a je zoiets óf probeer te dwiengen, werkt 't aeverechs. Een oplossing kwam uüt de zaal. Waèrom integrere we 't dialect nie in lessen over 't gebied waèr a ze in leve: mie informatie over de geschiedenis van Zeêland, de kle derdracht, gewentes en de streektaal. Ik kan me herinnere da mien meêster op de laegere schole vertelden over smokkelaers in 't moe rasgebied dat a ier vroeger was, mie de gevaeren die a ze liepe in 't driefzand van Heintje Pek (Heintjes Zand Heinkenszand) en 'oe a ze uüteindelijk mie d'r smokkelwaer op 't droge gebied d'r achter kwaeme (Over 't Zand Ovezande). Ik 'ieng an z'n luppen. In die tied was 't normaal da je meêster netjes ABN proatte, mè zoiets zou in de streekgeschiedenislessen dan deur een échte Zeêuw in 't dialect verteld kunne worre. Zo lere de huus da de streektaal bie ul- der leefgebied 'oórt. En dan kunne ze d'r vadder mie doë wat a ze wille. Ik zou daè zelf nog bie wille zegge da 't taalkundig ók z'n waerde eit, mè dat is meer iets voe de lessen Nederlands a ze naè Goes naè schole gae*. Mien huus wete a lank da ik 't Zeêuws de moeite wa- erd vin om te bewaeren. En ze wete dat ók a goed te gebruüken! Overlesten zatte me an taefel en de kleinsten wou wee 's wat van me gedaë kriege. Toen a dat nie derekt lukten vroeg 'n 't in 't Zeêuws: "wil jie dat voe mien hiele? Hiele dat is Zeêuws hè?" Ik begreep meteên da 'n vroeg of ik iets voe z’n wou 'aele. En dat ko- n'k 'm toen moeilijk weigere, hoewel a 'n wè eêst z'n bord most leeg ete. Want onderhandde, dat 'oór ók a 'onderde jaeren bie oan- ze Zeêuwse achtergrond! De dag voor 't verjaerdagfeêsje van de vereênege 'oa oans nog een ander feêsje: oanze dochter en d'r twï vriendinnen wazze zevene eworre en oal de misjes uüt de klasse mochte komme. Toen a'k ze naè ruüs brocht, bleek da oanze doch ter nie d'n enigsten was die a nog Zeêuws kon. "Zeêuws is toch vee makkelijker!" zei d'r zelfs ééntje. Noe nog een meêster of juf die a in 't dialect net zo goed kan vertel le as die van mien dertig jaer eleë en dan zegge oanze huus over een stuitje misschien wè: "Zeêuws? Da kan'k a lank a!" 't Za julder nie ontgae weze da me een woord en uütdruksel die a d'r eigen sint 20 november 't meêst favoriete Zeêuws meuge noe- me. "Platte zeuge" en "laè mè k'èt alanka" die titel ekrege op 't verjaerdagsfeêsje van de Zeeuwse Dialectvereênege. Op dien dag goeng 't over vee diengen waèr a'k m'n eigen ók nog a 's mie bezig ouwe, zoas: 'oe 'ouwe me 't Zeêuws levend? Kankalanka 's uit het kunstproject in het nieuwe gebouw van het Regio naal Opleidingscentrum in Goes. Het zijn foto's van 1^0 bij 180 centimeter en ze zijn op folie ge spannen. Je kunt ze daardoor van beide kanten bekijken. Meer foto's en informatie over het pro ject zijn te vinden op de website beroemdinzeeland.nl. Al zeshonderd mensen bezoch ten zijn atelier in de voormalige Willem III kazerne in Vlissin- gen. En dat is meer dan ver wacht. Van den Bosch: "Mensen willen graag. Ik had op enkele tientallen gerekend. Maar mis schien zijn Zeeuwen minder nuchter dan wel eens wordt ge dacht. Het lijkt erop dat de post moderne Zeeuw is opgestaan." KAPELLE - Anderhalf jaar was de damesmodezaak gesloten maar inmiddels is Bonnie Mode aan de Biezelingsestraat in Kapelle her opend. Wendy van Iperen maakte met hulp van de vorige eigenares een nieuwe start. "Bonnie Mode is terug met het vertrouwde con cept. Voor mij was het een grote stap, een eigen zaak. Ik ging van politie-agente terug naar de detailhandel waar ik ruim twaalf jaar ervaring in had. Bonnie Mode brengt mode voor moeder, dochter, oma, geen tienermode. Het is een klassieke damesmodezaak." In de collectie worden merken gevoerd voor ouderen als Setter, Seda, Devofa en voor het jonger publiek Kenny-S, Jensen, Dream Star, Falino en Dutch, in broeken Zerres en Mac. "Voor de komende feestdagen hebben wij een ruime keuze in onze collectie", zegt Van Iperen. Bonnie Mode heeft parkeergelegenheid voor de deur en is maandag gesloten. Oanze huus proate steeds minder Zeêuws, en dat vinne me jammer. Want oans vinne dat 't een stiksje van oanze eigen cul tuur is dat a me zoue motte koestere. Daèrrom probere me thu- üs zovee meugelijk Zeêuws te proaten en wat a me daèmie mee- maeke kunne je óm d'n aere weke in de Bevelander leze. Vier jaar spitte schrijver Bert Helmus in de archieven op zoek naar wetenswaardigheden over de Fredericapolder. (foto: Tannie de Jonge) Maar het zijn vooral de persoon lijke herinneringen van oud- medewerkers als Henny Verberk die tot de verbeelding spreken. Zo vertelt Verberk over zijn tie nerjaren in de polder: "Mijn eer ste werk was aardappelen poten. En kreeg je dan wat licht werk te doen? Helemaal niet, je kreeg net als de andere mannen een bak van vijfentwintig kilo pootaardappelen, die hing op je zij met een riem om je nek. Tus sen de Verberken met alle ande re op een rij door de voren die de paarden al hadden getrokken. En dan maar voren vulen: sta - pa tat, stap - patat, elk voetje een patatje. En zorgen dat je niet achterbleef. Nou, dan was je 's avonds krom man!" Van den Bosch laat zich inspire ren door de uitspraak van pop art kunstenaar Andy Warhol dat iedereen recht heeft op zijn vijf tien minuten van roem. Gewone mensen worden in zijn kunstpro ject verheven tot niet-alledaagse persoonlijkheden. Voor een dag spelen zij de hoofdrol in een pro fessionele fotosessie. Een team van vrijwilligers, waaronder vi sagisten, stoomt de mensen klaar voor de lens. En met zijn camera verandert Van den Bosch zijn modellen in filmsterren. Barend en zijn vrouw Nienke zitten apentrots in hun café met voor ze, op een doorleefde hou ten eettafel, hét verkiezingsarti- kel. "De laatste dagen waren overweldigend; we zijn geleefd. Maar wat voor schitterende re acties hebben we gehad", zegt Op de beurs is een ontmoetings plaats voor dierenliefhebbers. Verschillende organisaties heb ben er stands met informatie over de meest uiteenlopende dieren zoals honden, katten, paarden, ezels, fretten, vissen, terrariumdieren, siervogels, muizen, hamsters, duiven en kippen. Bij de kramen zijn ook dierenbenodigdheden, accessoi res en diervoeding te koop. Tijdens de beurs staat ook een afwisselende show op het pro gramma. Zo zijn er demonstra- Bie oans in West Zuud Beveland zegge me dat a je naè de middelbare schole gaèt. Nieuwe thema's in 'Beroemd in Zeeland' zijn 'De Kinderen van de Zee' en 'Vruchtbare Zeeuwse Klei'. Binnen deze thema's wor den mensen naakt gefotogra feerd met zeedieren, zoals octop ussen en krabben, en klei. Daar mee benadrukt Van den Bosch het Zeeuwse karakter van zijn foto's. "We hebben immers vruchtbare klei en andere ele menten die onze provincie zo uniek maken. Daarin kweken we gewoon beroemdheden." In augustus 2003 is hij met het project begonnen en hij gaat door tot de zomer van volgend jaar. In het najaar van 2005 wor den de foto's gepubliceerd in een gratis tijdschrift. Ook zijn ze te zien op speciale tentoonstellin gen en in jongerencentra. DONDERDAG Goes, De Spinne, seniorenbin go. 14.00 uur. VRIJDAG Lewedorp, De Goede Verwach ting, avondruilbeurs, 18.30 uur. ZATERDAG Waarde, Gereformeerde Ge meente, zangavond. 19.30 uur. Kruiningen, Johannuskerk, koor- en samenzangavond, 19.30 uur. Goes, Zeelandhal len, kerstmarkt, 10:00-17.30 uur. Kloetinge, Amacitia, creatieve beurs, 10.00-16.00 uur. ZONDAG Goes, Zeelandhallen, kerst markt, 10.00-17.30 uur. MAANDAG Goes, Gasthuis, Kievitlaan 64, voorlichtingsbijeenkomst, 'Ouderenpsychiatrie', 14.00 uur. Kapelle, De Vroone, cursus bierbrouwen, 20.00- 22.00 uur. "Toen ik veertien was, na de achtste klas, ging ik volop mee werken. Ik verdiende veertien gulden en zeventien centen per week." Hiermee begint het ver haal van Henny Verberk, oud- medewerker van het landbouw bedrijf in de Fredericapolder. Helmus tekende het verhaal op nadat hij vier jaar geleden door de directie gevraagd was een boek over de Fredericapolder te schrijven. Dat ter gelegenheid van het honderdvijftig jarig be staan van die polder. Verberk is slechts één van de personen die Nienke, al bladerend door een stapel uitgeprinte 'fanmails'. Hoewel de Mug vorig jaar al op de negende plaats eindigde, was de winst dit jaar een verrassing voor de Zeeuwse bruine kroeg. Barend is vooral blij dat de prijs mede is behaald door hun gast vrijheid. "Het sociale aspect is zo belangrijk. Een bezoek aan een café moet hetzelfde zijn als thuiskomen. Lekker eten en lek ker drinken in een fijne ruimte. En af en toe een zoen", lacht hij al pijprokend. Al jaren is Barend officieel leermeester voor aan stormend kasteleintalent. "Je bent gewoon altijd met je vak bezig." ELLEWOUTSDIJK - In 't Kerkje van Ellesdiek aan de Van Hattumstraat in Ellewoutsdijk is zondag 5 december een mee- zingmiddag voor Unicef. Be zoekers krijgen een eigen mee- zingboek met dertig verzen te leen, zodat iedereen kan mee doen. Er staan sinterklaaslied jes, kerstliederen, oud-Holland- se liedjes, smartlappen en Zeeuwse liedjes op het pro gramma. Lenie Stokman bege leidt deze middag de samenzang op piano. Geert Fortrie verzorgt een intermezzo. De opbrengst is voor Unicef. De samenzang- middag begint om 14.30 uur. Entree kost 3,50 euro. Naast bekende kerstliederen staan ook psalmen, klassieke stukken en negro-spirituals op het programma. Een instrumen taal ensemble met enkele blaas- en strijkinstrumenten zorgt voor de muziek. Het optreden staat onder leiding van Jan van den Bos. Mark Christiaanse uit Yerseke, ver zorgt de pianobegeleiding. Ma rien Stouten leidt het instrumen taal ensemble en bespeelt het or gel. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang kost vier euro, kin deren tot twaalf jaar betalen de helft. Kaarten in de voorverkoop zijn een euro goedkoper en zijn te krijgen via www.zeeuwsman- nenensemble.nl of 0113- 502845. Anderhalf jaar was de damesmodezaak gesloten, (foto: Tannie de Jonge) I •r I - h '7 fl! W - f Cf'. Door Erik van Bostelen advertentie Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente Uw eigen kleding kopen Cadeautjes uitzoeken voor uw familie Gewoon even in de stad neuzen Uit of thuis bij een kopje koffie even wat babbelen Uw arts of specialist bezoeken Naar het theater enz. MAAR U heeft geen begeleiding in de buurt voor informatie of afspraak op privé basis met ervaren verzorgenden. Tel. 06 - 13645343 Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) He Hen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis R ijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze admi nistratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a. v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13