Weekkrant voor de Bevelanden 't Honk helpt aangestoken moslimschool Veel Zeeuwen zijn hroós op Zeeland Jan Willem Simons hs f SüiKfRBifTfN ARD L w W6G6N6R huis-aan-huiskranten Optiek Sint bezoekt Wemeldinge COC en GGD staan stil bij hiv en soa Feestdagen bij Bieb verkoopt oude boeken Inschrijving voor Dijkrock is begonnen Lezing over de eetbare tuin Kinderoptocht met lampionen Politie geeft les in weerbaarheid Creatieve beurs in Amicitia Signeersessie in Paard van Troje Eijsermans KOOP 11a 3ZSS C- Pedagogisch hulp-en adviesbureau Psychische begeleiding Zie pag. 5 grote bek rends goes Rennen door Zak Zuid-Beveland advertenties Zeeuwen zien de Deltawerken als hét symbool voor Zeeland." (foto: Jaap advertenties (Lees verder op pagina 9) advertentie nrn hoer werk door keef/ 33 BreedUit Nieuws 9 Regio Sinterklaas is nog zuinig met cadeautjes Spraakwaterval met charme en Ragnarock wordt grootste festival in Zeeland u parkeerde in het donker en had dat paaltje niet gezien: wat nu? 2 dagen lang profiteert u van onze leegverkoop van gebruikte rollators, rolstoelen, scootmobielen, rmU bedden etc. voor spectaculair B lage prijzen! g Afgeschreven boeken van de jeugdafdeling gaan voor vijftig cent over de toonbank, boeken van de afdeling volwassenen kosten een euro. Ook verkoopt de bibliotheek tijdschriften. Die kosten een halve euro. De ver koop is van 10.00 tot 13.00 uur. GOES - Afgedankte boeken zijn voor een prikkie te koop op zaterdag 27 november in de bibliotheek van Goes. KAPELLE - Wat is er aan de hand met Nederland sinds de moord op Theo van Gogh? Die vraag staat deze week centraal op de Kapelse christelijke ba sisschool 't Honk. Kinderen praten over de gebeurtenissen en zamelen geld in voor de door brandstichting verwoeste islamitische Bedir-school in Uden. Atleten, trimmers en joggers kunnen zich vanaf 13.00 uur inschrijven voor zowel de Grote (21l km) als de Kleine (7,5 km) Zakloop. De start van beide lopen is om 14.00 uur op het dorpsplein in Nis- se. De trimlopen gaan allebei over één ronde. De halve ma rathon voert de lopers over zowel verharde als onverharde wegen in de omgeving van Nisse. Deelnemers komen langs alle karakteristieke landschapselementen uit de Zak van Zuid-Beveland. De organiserende Zaklopers Nis se en AV '56 uit Goes zorgen bij start en finish voor vertier voor het achterblijvende pu bliek. Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar de Stichting Zeeuwse Schaapskudde. Die zorgt door het laten grazen van schapen voor het natuur lijk beheer van de bloemdij- ken in de Zak van Zuid-Beve land. Deelnemen kost vijf eu ro. Het inschrijfgeld voor de Kleine Zakloop is drie euro. NISSE - De Grote Zakloop in de omgeving van Nisse staat dit jaar voor de vijfde keer op de Zeeuwse sport agenda en wel op zondag 28 november. Het is een van de dingen die te leren valt op de weerbaarheids- avond van de gemeente Kapelle en de politie morgen in De We- mel in Wemeldinge. week. "En we proberen ook de directie van de Bedir-school te bereiken. Wie weet kunnen we een bezoek plannen." Op beide locaties van 't Honk staan intus sen bussen waarin geld voor de Bedir-school kan worden ge stopt. De stoomboot legt om 9.30 uur aan bij de steiger van de Hector in de buitenhaven. Burgemeester S. Kramer heet de Sint vervol gens welkom op het pleintje. Daarna gaat de goedheiligman samen met de pieten en de kin deren in een optocht naar de We- meldingse scholen. RILLAND - De aanmelding voor het open podium van Dij krock in Rilland is begonnen. De organisatie van het festival roept beginnende rock- of blu esbands zich aan te melden. WEMELDINGE - Sinterklaas en zijn zwarte pieten vereren donderdag 2 december We meldinge met een bezoek. GOES - De afdeling Goes, Noord- en Zuid-Beveland van Groei en Bloei houdt op don derdag 25 november een lezing over de eetbare tuin. KAMPERLAND - Onderne mers Vereniging Kamperland houdt op vrijdag 26 november een lampionentocht voor kin deren. WEMELDINGE - Hoe houd je als vrouw of oudere een be lager van het lijf? MIDDELBURG - Aids, hiv en andere seksueel over draagbare aandoeningen (soa's) staan centraal tij dens een speciale week naar aanleiding van de wereldaidsdag. Ook bij het COC in Middelburg staan ze tijdens de vierde editie van Take Care - Living PostHiv stil bij het aidspro- bleem. KLOETINGE - De Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge houdt op zaterdag 4 december in Ami citia in Kloetinge de jaarlijkse creatieve beurs. Kloetingers met een creatieve hobby laten de re sultaten van hun werk zien en de materialen waarmee ze werken. Bovendien kunnen bezoekers er creatieve cadeautjes kopen. De beurs is van 10.00 tot 16.00 uur en de entree is gratis. GOES - Mieke van der Jagt en Danker-Jan Oreel signeren op zaterdag 27 november in de Goese boekhandel Het Paard van Troje hun nieuwe boek. eu d'krjpb Subsidie op Suikerbieten tengurtste run imporb ui/- S^dere/cl. (%>ib M me^g/wker daurnS ten &pener\ du mcd ik masr Sirïken or De lezing is in het Groen Colle ge aan de Fruitlaan in Goes en begint om 19.30 uur. De toegang is voor leden en hun gezinsleden gratis. Andere be langstellenden betalen 2,50 eu ro. De bonte stoet vertrekt om 19.00 uur bij De Casembroothuis. De kinderen trekken samen met de sint en zijn muzikale pieten door het dorp. Een half uur voor ver trek kunnen de kinderen in De Casembroothuis een lampion ophalen. Na de optocht krijgen ze een cadeautje en is er voor de ouders en grootouders een glaas je glühwein. Heel anders Van Keken had verwacht dat zon, zee en strand hoog zouden scoren. Bijna driekwart van de Zeeuwen vindt die begrippen na melijk het meest beeldbepalend voor Zeeland. Maar dat de pol- dervergezichten tot tweede wer den uitgeroepen, verraste hem wél. "We hebben in Zeeland veel te bieden." Wat hij ook opval lend vindt, en eigenlijk absurd, is dat het beeld 'watersportrijk' op een tiende plaats eindigde. Driekwart van de Zeeuwen voelt zich sterk tot zeer sterk verbon den met de eigen provincie, slechts twee procent niet. Zelfs 76 procent van de import- Zeeuwen voelt zich Zeeuw. Ruim driekwart van de deelne- Het open podium is een wed strijd tussen acht bands. Die strijden om een betaald optreden op Dijkrock 2005. Inschrijven kan tot februari. Een brief naar Peer Somers is een mogelijk heid: Adriaan Butijnweg 59, 4411 BV in Rilland. Mailen kan ook en wel naar peermaris@zee- landnet.nl. In de lezing wordt een beeld ge schetst van een tuin vol vruchten en bladeren, vol kruiden en geu ren, vol smaken en kleuren. Een tuin opgebouwd uit eetbare planten, die tegelijk ook sierlijk van blad zijn. Groei en Bloei wil laten zien dat een siertuin nuttiger gemaakt kan worden en de moestuin wat sierlijker. Peter Bouwens uit De Klinge in België geeft de lezing. Hij runt de Nieuwe Tuin, een kleinscha lig bedrijfje waar druk geëxperi menteerd wordt met bijzondere eetbare planten. Daarnaast is hij freelance journalist. Cora Ruissen van GGD Zee land geeft op donderdag 2 december bij het COC in de Lange Noordstraat 52 in Middelburg een lezing. Ze vertelt dan wat meer over het onderzoek naar het seksueel gedrag, het hiv-testgedrag en de opvattingen over veilig vrijen en uitgaansgedrag on der Zeeuwse homo's en les biennes Ook geeft ze uitleg over de doe-het-zelf-test, condoomgebruik en seksueel overdraagbare aandoenin gen. Bezoekers krijgen de gelegenheid vragen te stel len. De bijeenkomst bij het COC begint om 19.30 uur. mers geeft aan de provincie heel anders te vinden dan de rest van Nederland. Het belangrijkste dat naar voren komt is de vrijheid en daarna de rust, ruimte en onein digheid. Zeeuwen associëren Zeeland GOES - Zeeuwen voelen zich sterk verbonden met hun pro vincie. Ze zijn trots op de Del tawerken, Blof en Michiel de Ruyter. Het ultieme Zeeland- gevoel is vrijheid. Dit kwam naar voren uit de onlangs ge houden enquête 'test uw Zeeuw-(w)aardigheid' onder de Zeeuwse bevolking. Theo van Gogh en de gevolgen. "Met de jongste kinderen praten we bijvoorbeeld over de brand in de Bedir-school. Wat is er alle maal weg? Wat kan weer op nieuw gekocht worden en hoe erg is het als persoonlijke spul len verwoest zijn? In de boven bouw zullen we het meer hebben met genieten. 73 procent ervaart aan de Zeeuwse kust een vakan tiegevoel, 77 procent een gevoel van tijdloosheid en 83 procent de oneindigheid van de kust. OPEN HUIS In twee maanden tijd vulden 5.162 Zeeuwen de uitgebreide vragenlijst in op het internet. Gerard van Keken van het Bu reau voor Toerisme Zeeland was verrast door dit grote aantal deelnemers. "Gigantisch, dat had ik nooit verwacht. Het zegt veel over hoe het Zeelandgevoel leeft onder de bevolking." Deelne mers kregen vragen over wat zij belangrijk vinden, hoe ze zich zelf zien, de cultuur, het Zee landgevoel en de Zeeuwse ei genaardigheden. Rond 10.30 uur komt de sint aan bij de openbare basisschool en 's middags is het de beurt aan school De Hoeksteen. Ook zieke kinderen krijgen een bezoekje van zwarte piet. 25 26 NOVEMBER SPECTACULAIRE MAGAZtJNVERKOOP! Thema die avond is Zelf werken aan veiligheid. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor vrouwen en ouderen die willen werken aan hun weerbaarheid. Na een inleiding door burge meester S. Kramer, geven in structeurs van de politie prakti sche tips. De avond begint om 19.30 uur. Het boek gaat over Joos van Zweeden, ook wel Joos Kop ge noemd. Die leefde begin vorige eeuw in Borssele en was daar dorpsomroeper, lantarenaanste- ker, aanzegger, gemeentebode, scharensliep, klokkenluider en ketellapper. Hij had een brede interesse in de wereld om zich heen en las veel kranten, tijd schriften en boeken. Dat inspi reerde hem tot vrolijke, kritische en soms venijnige rijmen. Van der Jagt, verslaggeefster bij de PZC en achterkleindochter van Joos Kop, schreef het boek. Ze zocht in oude kranten terug hoe Joos Kop aan zijn moderne visie op de wereld kwam. Dan ker-Jan Oreel zorgde voor de il lustraties. De signeersessie is van 14.00 tot 15.00 uur. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-23021^ Alle reserveringen gemaakt vóór 15 december, betreffende het buffet c.q. diner op 24.12 25.12 26.12, worden beloond met een vroegboek korting van 5% op de totaal nota! Vraag vrijblijvend naar onze feestdagen brochure Tel: 0118 - 413551 of kijk op: www.piccard.nl De kinderen van 't Honk willen een ander geluid laten horen. "Nu wordt er rechtlijnig en negatief over moslims gesproken", vindt di recteur A. van Hoepen, (foto: Tannie de Jonge) over wat er in Nederland ge- ook de vroegere school van pre- beurt. En we plaatsen dat in een mier Balkenende. En dus heeft groter verband, trekken een lijn Van Hoepen de minister-presi- naar 11 september." 't Honk is dent ingelicht over de speciale Jeremiasse school een signaal af te geven." De jongste kinderen van 't Honk zijn wel bang geworden door de brandstichtingen in islamitische scholen en moskeeën zegt Van Hoepen. "Zij zien dat gelijk in verband met hun eigen school of kerk. We hadden net die week een brandoefening op het pro gramma staan. Die hebben we maar afgeblazen." De perikelen in de Nederlandse samenleving waren al vaak onderwerp van ge sprek op het schoolplein. Van wordt, er rechtlijnig en negatief Hoepen: "Een school is op zich al een samenleving. En dus ho ren we ook ongenuanceerde op- de grondwet niet meer veilig merkingen bij de oudere kinde- lijkt te zijn", verklaart schooldi- ren." Deze week wordt in de klas recteur A. van Hoepen de actie, veel gepraat over de moord op "Het is tijd om een ander geluid te laten horen en als christelijke Gerard van Keken: Wolterbeek) "Er is een afschuwelijke tendens gaande waarin alles strenger over moslims wordt gesproken, regels worden aangepast en zelfs w M iy. r 'iii stel Vanaf €100.- Arcof Care2Move, Van Breugel Care2Move, Breva Care2Move, Jeremiasse Care2Move, Ligtvoet Care2Move .ZEELAND www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Zaterdag 27 november tussen 10.30 en 14.00 uur NIEUW SCHOOLGEBOUW ROC ZEELAND Bessestraat 4 te Soes - Gratis parkeren: Stationspark (Openingstijden: do./vrij. 09.00 - 17.00 uur) r Let op! Deze occasionverkoop is éénmalig en ■k. op op! zorg voor beweging Verrijn Stuartweg 43 4462 GE Goes Tel.: (0113) 21 12 74 www.care2move.nl r p

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1