Chanese en Nederlandse culturen smelten samen in Zeeland 7 is óók met benzine ile goedkoopste! 1163 1282 1213 Dirk van den Broek 5 I Euroloodvrij Landelijk Super plus Kunstenares laat zich niet kisten door borstkanker Diesel ‘Geen boegeroep, maar wel mensen die wilden praten’ Minuut gratis winkelen bij Dirk Nova Musica BV BEVELAND EXPO zingt jubileum Passodoble regelt allerlei feesten i i De Koenkelpot viert carnavalesk jubileumfeest in Paerehat Landelijk 1 Landelijk ,8S>~| Leegte I- rfö W Landelijk tW Woensdag 10 november 2004 de Bevelander 9 Al een razende door de supermarkt, (foto: pr) Ja, er is bij mij iets geamputeerd dat typisch vrouwelijk is. Maar ik ben en blijf Gerda Duisterhof, (advertentie) Ideeën uitwisselen is een van de doelen van de uitwisseling Zeeland-Ghana. (foto: Tannie de Jonge) t -5- GOES - Het was vrijdag 5 november graaien geblazen bij super markt Dirk van de Broek in Goes. De familie Luteijn mocht in een minuut tijd zoveel mogelijk boodschappen in het winkelwa gentje deponeren. De kassabon met daarop het bedrag 149,30 euro werd aan het eind van de rit verscheurd. De minuut gratis winkelen was de prijs van een actie van Coca Cola in samenwerking met Dirk van de Broek. Voel waar je staat, voel dat je mens bent. Denk na over waar het echt om gaat. Ga lekker het slik op met een paar laarzen.” En dat is precies één van de din gen waar Duisterhof kracht uit put, de robuuste, eerlijke pracht van het Zeeuwse land, het tegen overgestelde van de plastische leegheid. “Ergens tussen de che mokuren was er opeens weer die drang om te schilderen. Zo van, ik ben er nog en ik kan dit nog. Ik schilderde de Oosterschelde, de Zeeuwse klei. Wat agressie- Carnaval betekent volgend jaar extra feest met het jubileum van De Koenkelpot. (foto: Dennis Rijsbergen) KAPELLE - Koor en combo Nova Musica uit Kapelle geeft op zaterdag 20 november een concert om het vijftienjarig bestaan te vieren. GOES - Ivette Obdam uit Goes startte onlangs met Passodoble: een organisatiebureau voor alle mogelijke soorten feesten en partijen. Passodoble neemt haar cliënten de voorbereiding en coördinatie van hun feestelijke gelegenheid geheel uit handen. Of het nu gaat om een onderdeel van het feest of het complete gebeuren, Passodoble beschikt over een uitgebreid netwerk en heeft daardoor voor elke organisatorische vraag een passende oplossing. Het bureau onderhoudt bijvoorbeeld namens de cli ënt de contacten met de gemeente (in geval van een huwelijk) en met artiesten, horecagelegenheden en partycentra, bloe misten en cateringbedrijven. Passodoble pakt ieder feest professioneel aan en bespaart haar cliënten veel tijd en energie, zegt Ivette Obdam. Ze is na 18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 232959. Meer informatie is te krijgen op www.passodoble.nl. KATTENDIJKE - De Moer bij Yerseke, zomaar een landweg getje, de Zeeuwse klei, het graan en natuurlijk de Ooster schelde. In haar schilderijen legt Gerda Duisterhof-Ennik uit Kattendijke het Zeeuwse landschap in al zijn simpele schoonheid vast. Toen ze ern stig ziek werd, beleefde ze die schoonheid nóg intenser en dat uit zich ook in haar werk. ‘S-HEERENHOEK - Carna- valsstichting de Koenkelpot uit ‘s-Heerenhoek viert het 44-jarig bestaan, een mijlpaal in de carnavaleske wereld. Het startschot van de feeste lijkheden is vrijdag 12 no vember, een dag na de elfde van de elfde. Nova Musica zingt onder lei ding van Stoffelien den Dekker moderne gospel en praise, maar ook bewerkte klassieke muziek en popmuziek. De titel van het concert is Give Thanks. Aan het concert doet ook zanger/componist Wim Be velander mee. Het concert is in De Vroone in Kapelle en begint om 19.30 uur. Kaarten kosten vijf euro en zijn te bestellen bij Irma Loomans, 0113-343948 of wloomans@ zeelandnet.nl en Joke van Maris, 0113-342682 of Stoffelien den Dekker, 0113- 223364. Beeld De werkgroep Ghana-Zeeland wil de Afrikaanse gasten een zo Duisterhof stoort zich aan de op pervlakkigheid. “Natuurlijk, ie dere vrouw wil er leuk uit zien. Daar is niks mis mee, maar hoe ver moet je gaan? Je kunt het al aan de ogen van sommige vrou wen zien, die ontevredenheid. Ze vervelen zich dood, het is een soort leegte. Dan denk ik, ga schilderen, ga de natuur proeven. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit, Dorps straat 23-25, hoeden van Wil van Weele en Monique Dom- manschet, ‘Hoofdzaken’, vrij dag t/m zondag van 14.00- 18.00 uur, t/m 27 november. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto’s van Petra Rouwendal, t/m 30 november. En toch... de reacties tijdens en na de voorstellingen vielen ei genlijk mee. “Geen boegeroep, maar wel mensen die na de voor stelling met ons willen praten”, zegt Douma. Zo kwam een vrouw van de Jerusalem Post naar hem toe, ze vond dat Dou ma Sharon karikaturaal neerzet te. “Ik loop nog lang niet zoals GOES - “Alles is hier goed ge organiseerd, maar de tempe ratuur...” De spontane reactie van James Agatiba Mbillah, een van de Ghanezen die deel nemen aan het uitwisselings project ‘Ontmoeting Pro testantse kerken Noord Gha na en Zeeland’. De Ghanese gasten hebben een druk programma afgewerkt waarbij met een aantal kerkelij ke organisaties door heel Zee land gereisd en gesproken werd. Bezoeken werden afgelegd aan een bejaardentehuis in Tholen, het Zeeuws archief, ziekenhuis Walcheren en het Calvijn Colle ge in Goes. In Kamperland smolten twee culturen gezellig en smakelijk ineen op een Zeeuwse middag met Ghanese en Nederlandse gerechten. Herkenbaar voor de Ghanezen waren de fietsen: “Maar bij ons is het veel heuve lachtiger”, vertelt Margaret Atamafu. Met op zaterdag een feestelijk buffet voor gasten, gastgezinnen en de werkgroep in het Geerteshuis Kloetinge en zondag 7 november een geza menlijke afscheidsdienst in de Johanneskerk in Kruiningen, waarin de ontmoeting met Gha na centraal stond, werd het uit wisselingsprogramma afgeslo ten. eens niet meer zo mooi. De Zee- landbrug, daar kwam geen eind aan.” Langzaam drong de rea liteit tot haar door. “Het is een heel angstig gebeuren. De toe komst is angstig. Soms denk ik nog wel eens, het is niet waar. Maar dat is het wel.” In drie we ken tijd werden beide borsten geamputeerd. Na de chemokuren volgt nu nog een hormoonkuur van vijf jaar. “En dan is er nog geen zekerheid.” Er waren geen uitzaaiingen. Als Duisterhof niet elk half jaar een foto had laten maken, zou ze er nu nog veel slechter aan toe zijn. “Het bevolkingsonderzoek is nu één keer in de twee jaar, voor vrouwen vanaf vijftig jaar. Als die leeftijd naar veertig werd verlaagd en het onderzoek elk jaar plaats zou vinden, zou er veel leed voorkomen kunnen worden.” In het ziekenhuis kwam ze er achter dat lang niet iedereen de waarheid onder ogen wil of kan zien. Mensen die niet naar de dokter gaan, terwijl ze wel iets vermoeden. Vrouwen die niet aan het bevolkingsonderzoek meedoen omdat ze bang zijn voor de uitslag. “In het zieken huis zeggen ze, je bent de baas over je eigen lijf en ieder z’n keuze. Maar ik begrijp niet dat mensen hun kop in het zand kun nen steken. Wees eerlijk, praat erover. Je kunt dood gaan aan deze ziekte. Als je er niets aan doet gebeurt dat zeker.” Strijd baar: “De maatschappij is zo ge richt op uiterlijk en de volmaakt heid van mensen, op het ideaal beeld van de vrouw. Kijk naar al die programma’s over plastische chirurgie. Of neem zo’n Marijke Helweger (ambassadrice plasti sche chirurgie, red) die van de hechtingen aan elkaar trilt. Ver schrikkelijk. Ja, er is bij mij iets ik blijf dezelfde.” (foto: Tannie de Jonge) (Vervolg van voorpagina) Op een aantal locaties is de voor stelling zelfs niet doorgegaan. “Er gebeuren gruwelijkheden van beide kanten, de Palestijnen zijn geen zielige zeehondjes, maar het is nog steeds zo dat er drie keer zoveel Palestijnen zijn omgekomen dan Israëli’s. Vanuit het collectieve schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog zou je daar niets over mogen zeggen.” Traditiegetrouw start het sei zoen op 11 november, maar om de carnavalsvierders een goede start te kunnen laten maken is de opening verschoven naar de vrijdag. Op die dag is er vanaf 20.30 uur een openbare verga dering in de Geveltjes in ‘s- Heerenhoek. Tijdens deze openbare vergadering wordt de nieuwe Prins bekend gemaakt. Verder worden ook alle leden van de Raad van Elf, de Nar, de Hofdames en de jeugdprinses en jeugdnar aan het publiek ge presenteerd. De onthulling van goed beeld bieden van waar christenen in Zeeland zoal mee bezig zijn, zowel op kerkelijk gebied als in de samenleving. Wederzijds vol van nieuwe in drukken en vriendschapsbanden werd afgelopen maandag de terugreis naar Ghana aanvaard. Doel De acht Ghanezen werden ondergebracht in gastgezinnen. Van daaruit konden zij kennis maken met het kerkenwerk in Zeeland. “Dat is het doel”, zegt Edith Osafo. “Wij willen zien hoe de geloofsbelevenis in Hol land is, hoe worden hier de ere diensten gehouden en we willen ideeën delen.” De Ghanezen zijn van de Presbyteriaanse kerk en komen uit vier verschillende districten in Noord Ghana. “Ghana is een groot land, er worden vijfenveertig talen ge sproken en dan nog de dialec ten. Er zijn verschillen in ker ken en bij ons zijn mannen én vrouwen actief in de kerk.” geamputeerd dat typisch vrou welijk is. Dat is verschrikkelijk, maar je moet wel realistisch blij ven. Ik ben en blijf Gerda Duisterhof, ik blijf dezelfde. Laat niemand denken datje zon der borst of borsten geen vrouw meer bent.” ver dan eerst. Sterker en een beetje bozer, denk ik ook wel. Die Zeeuwse klei, je moet eens bij een akker gaan zitten. Dat is doorleefde klei.” Ze grijnst: “Al zal een ander misschien zeggen, dat mens is hartstikke gek.” De schilderijen van Gerda Duisterhof zijn tot 31 december te zien bij Rozenkwekerij Otte, Dijkwelseweg 15b in Kapelle. De kwekerij is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en op zaterdag tot 16.00 uur. hij loopt en ik ben nog niet half zo dik als hij, maar als iemand je leider is dan vind je al gauw dat hij beledigd wordt.” Theater groep Nomade speelde het om streden stuk enkele weken gele den ook in het als conservatief bekend staande Zeeland. En ook hier, in het Arsenaaltheater, kreeg Douma niet echt heftige reacties. Wel positieve van men sen die hem nog van vroeger kenden. “Ze vonden dat ik Sha ron goed neerzette.” Met de laat ste voorstelling van in zicht kijkt Douma tevreden terug op het stuk. “Perfect is het nooit. To neelspelen bestaat alleen met de gratie van het moment, daarna is het lucht. Maar het heeft de kracht van het hier en nu, met echte mensen, dat heeft het voor op film.” 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS j ELLEWOUTSDIJK Kerkje van Eilesdiek, Zeeuwse landschappen in beeld, woord en muziek door Wim van de Wege, geopend tijdens activiteiten in het kerk je. GOES Galerie Van den Berge, West- wal 45, schilderijen van Mar cel Berlanger en Paul Moran, donderdag t/m zaterdag 12.00- 17.00 uur, t/m 13 november. Galerie De kaai, J.A. van der Goeskade 65, werken van Hans Luiken en Thea Boss, maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur, tot 15 november. Ambachtscen- trum, Kattendijksedijk 27, shawls, weefsel en sieraad, werk van weefkring Goes, woensdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur, t/m novem ber. Zorgcentrum Randhof, ‘s- Heer Elsdorp- weg 18, olieverfschilderijen van Anton Kooijman, land schappen en zeegezichten, t/m november. ‘t Artistieke Hoekje, Korte Kerkstraat 14, diverse kunstwerken van Jack Willemsen, Reynier de Mu- ynck, Gerdi Zwaan, Geje, Jos- ke De Jonghe, Pleunie en Ri- nus Rentmeester, donderdag van 10.00-20.30 uur. vrijdag van 10.00-17.30 uur en zater dag van 10.00-17.00 uur. t/m 13 november. Serviceflat De Schakel, ‘s-Gravenpolderse- weg 9, diverse werken, waar onder houtsnij- en borduur werken, aquarellen en foto’s van bewoners en medewer kers, t/m begin februari. Kunstuitleen De Bevelanden. Westwal 45, recente werken van Reynier de Muynck. woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur en eerste zon dag van de maand van 13.00- 17.00 uur, t/m 30 november. Lunchcafé Stadhuis Goes, ‘Goese Koppen’ van Coen Wieman. Tijdens openingsu ren van het café, t/m 27 no vember. Revalidatiecen trum Lindenhof, ‘s-Graven- poldersweg 114a, Zeeuwse schilderijen van Cees van Burg, tijdens kantooruren, tot en met 10 december. HEINKENSZAND Galerie ‘t Kunstuus, Dorps straat 43, acrylschilderijen van Janwillem Sanderse, ‘Mensen, monsters en machines’, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 13 november. Fotowand Binnenuit, Schouwersweg 7, aquarellen van Ida Mager, landschapen, stadsgezichten en sfeerimpressies, dinsdag t/m donderdag van 9.30-17.30 uur, vrijdag van 9.30-20.30 uur, zaterdag van 9.30-16.30 uur, t/m 27 november. KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rian- ne Otte, Dijkwelseweg 15b, schilderijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m za terdag van 9.00-16.30 uur, za terdag van 9.Ö0-16.00 uur, t/m 30 december. Atelier Zee land, Kasteelstraat 33, olie verfschilderijen van A. Tim merman, maandag en donder dag van 9.00-12.00 uur en za terdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. Gemeentehuis, Zeeuwse schilderijen van Bas Blom, tijdens kantooruren, tot en met 26 november. Als kind was Duisterhof (55) al regelmatig in Zeeland. Ook toen ze ouder werd bleef de provincie trekken. Driejaar geleden kwam een droom uit. Samen met haar echtgenoot verhuisde ze vanuit de Betuwe naar Zeeland. In de Betuwe schilderde ze al, maar de echte inspiratie kwam ze pas na haar verhuizing. “Het is hier ge weldig. We kijken, genieten. Als we naar Kapelle gaan, gaan we altijd over de dijk, ook al is dat een eind om. Eerst moeten we de Oosterschelde zien. Eb of vloed, het is er altijd mooi.” Vier maanden geleden bleek ze borstkanker te hebben. “Mijn fa milie heeft een verhoogd risico op kanker, dus ik was er altijd al alert op. Na overleg met mijn huisarts kreeg ik vanaf mijn vijf tigste elk half jaar een mammo grafie.” En dat was maar goed ook. Hoewel ze zelf nooit iets gevoeld had, zat het wel degelijk fout, zo bleek dit voorjaar. “Op de foto zat mijn borst vol witte stipjes, kalkspatjes. Achter elk spatje zat kanker.” Realiteit “Ga ik nu dood? Dat was m’n eerste vraag aan de chirurg. Nu is het afgelopen, maar ik wil nog zoveel, gierde het door m’n lijf. Ik moet m’n kleinkinderen nog zien trouwen. Toen we terug re den was de Oosterschelde op- het motto voor het nieuwe sei zoen is ook die avond. Tenslotte zal het eerste lot van de jubi- leumloterij verkocht worden aan een bekende ‘s-Heerenhoe- kenaar. Op zaterdag 20 novem ber is de Avond van de Lach. Dit spektakel is in de Jeugdhoe- ve en begint om 20.00 uur. Plaatselijke artiesten treden dan op. Zo betreden troubadour En gel Reinhoudt en Plona Drie- dijk de bühne Toon Martens vertelt in het dialect van ‘s- Heerenhoek een sappig ver haal. Ron Moerman en Jos Ca pello geven als Hopman en Co een kijkje op wat er leeft in de Paerehatse samenleving. Een gedeelte van de opbrengst van de avond is bestemd voor het verlichten van de kerktoren in ‘s-Heerenhoek. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij dameskapper/drogisterij Rent meester aan de Molendijk. z I I -- -ongelood Q||Hi*|< met lood- Vll|l<jl vervanger Samen met dominee Edith Osa- fo-Affum, Margaret Atamafu, Lydia Dansua Afna, Johnson Lambon, dominee Kwasi Ad- dai-Naami, Martha Nabla en dominee Michael Ayeh Otu landde hij donderdag 21 okto ber op Schiphol. Tien jaar gele den werd al een succesvolle uit wisseling georganiseerd tussen Zeeland en Ghana en daar is met deze uitwisseling een nieu we impuls aan gegeven door het Protestants dienstencentrum Zeeland. 'ïfi ‘Ergens tussen de chemokuren was de drang om te schilderen’ I, I RINGBAAN ÖÖs? 2RMT Q jjJKSWEG A 58 NS STATION >1N MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM 61 Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur I openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur I CENTRUM GOES WEST ANTHONY FOKKERSTRAAT zl "ichting r-x t M OOELBURG 1 j «JSSINGEN k 'Z -^.%(GOES ZUID WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9