Nieuwe kans in armoede levende kinderen Sfeervol album van oude meester Cohen Xander de Buisonjé is blij met waardering èn wereldband w Webwetensw@@rdigheden Puzzelland Lekker, lekker... In de sterren... Het boek Muziek en meer 8 6 2 3 4 7 5 Deze kinderen hebben hun thuis gevonden. Foto: Benno Neleman Geef me het vat met kaviaar eens aan Jan van Middendorp Anneke Kaiser Patricia van der Veen 10 11 7 8 9 5 6 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 Rasmuzikanten Xander en Danny houden van hun vak. (Foto: Eva Posthuma) 10 11 4 1 HORIZONTAAL: VERTICAAL: zoutmeer, ontzag; 10. clown; 11bekok-stoven. Het begint voor hem allemaal met de dood van Susanna Mor ten van stoppen met werken. 'Dear Heather' heet zijn nieu we album met twaalf nieuwe songs. Liedjes van Cohen kom je in alle talen tegen. Herman van Veen ontfermde zich over 'Suzanne', maar dat is tientallen jaren gele- Xander de Buisonjé, de mei den van Treble, volkszanger Jannes en Roger van Intwine zijn zichtbaar onder de in druk. Uit handen van 3FM deejay Wouter van der Goes ontvingen de succesvolle muzi kanten de Music Store Award. Een onderscheiding voor ’s lands beste artiesten. genegenheid. Inmiddels kan Apa weer een beetje lachen. Hij i van de weinige kinderen die door een plaatselijke stichting wordt opgevangen. Maar er zijn in Thailand nog veel jongens en meisjes zoals Apa. In de steek gelaten, misbruikt, ondervoed, verwaarloosd. Zonder vader of moeder. Voor deze kinderen is het bittere noodzaak dat er nieuwe SOS- kinderdorpen komen. In Chiang Rai wordt binnenkort gestart met de bouw van het vierde kin derdorp van Thailand. Volgend jaar zullen hier twaalf familie huizen staan waar 120 jongens en meisjes een liefdevol thuis krijgen.SOS-Kinderdorpen is een niet overheidsgebonden par ticuliere kinderhulporganisatie die zich al 55 jaar wereldwijd in- Ram Eindelijk een rustig weekje waarin u wat kunt bijkomen. Het zou goed zijn als u die week gebruikt om tiw oude ritme terug te vinden. U hebt veel energie, maar u bent niet helemaal in balans. Het zou u goed doen er even tussenuit te piepen. Tweelingen Soms moeten er besluiten ge nomen worden waarvan pas achteraf blijkt hoe die zullen uitpakken. U kunt niet meer doen dan afwachten. Op lief desgebied is het belangrijk niets te overhaasten. Kreeft In een al langer slepende kwestie zit nu eindelijk voor uitgang. U heeft er goed aan gedaan uw vertrouwen in een goede afloop nooit te verlie zen. Het lijkt erop dat er ein delijk een goede reactie komt. Nu moet u zelf proberen soe pel te zijn en niet om te zien in wrok. Leeuw Mensen in uw omgeving zul len zeker oprecht zijn, maar reken niet te veel op anderen deze week. Men zal zeker be reid zijn u te helpen, maar denk eraan: de kracht zit in uzelf, ook al realiseert u zich dat niet dagelijks. Boogschutter Er is deining in de familie kring. U bent eigenlijk de eni ge die daar een oplossing voor zou kunnen vinden. Neem wat afstand eri bemiddel tus sen de kibbelende partijen. Eén daarvan neemt het te licht op. U bent gevraagd te bemidde len in een pijnlijke situatie. Ie mand in uw omgeving heeft een misser gemaakt en vraagt uw hulp bij het oplossen daar van. U zou zelf ook graag zien dat de zaak weer op orde komt, maar u doet er goed aan wat afstand te houden. Vissen Als u terug kijkt naar de erva ring die u heeft opgedaan zou dit een nieuw begin kunnen zijn. Er staat u veel goeds te wachten als u zich ervoor open stelt. klooster. De wijsheid die hij daar opdoet, komt zijn werk on- 1Voorkoken; 2. kaartruitertje; 3. strafwerktuig, alcoholische drank; 4. voor; 5. beeld in de publieke opinie, streek; 7. aar de, smal stilstaand water; 8. op de manier van; 9. hooggebergte in Midden-Europa, omslag doek; 10. Chinese deegwaar; 11. biljartterm. ving. "Muziek is als adrenaline. Ik ben een bühne beest en vind het heerlijk om op te treden. Ze ker met een wereldband. Neem Danny Lademacher. Eens de gi tarist van Herman Brood. Een levende legende en nog altijd een dijk van een muzikant." Het is Lademacher die de ijzer sterke intro van Saturday Night inzet. Een nummer dat door Lademacher werd geschreven en hoog in de Amerikaanse hitlijs ten stond. Xander de Buisonjé brengt het nummer op zijn eigen wijze. “Ik heb iets met rock roll en stevige rocknummers. Hetzelfde geldt voor ballads. Wat dat be treft is ‘Live Akoestisch’ een weerspiegeling van mijzelf. Uit- Maagd In de afgelopen week bent u niet al te veel obstakels tegen gekomen. Dat komt vooral door uw eigen instelling: uw gevoel voor humor en uw be langstelling voor anderen. Wat dat laatste betreft, het is wel een goede week om iets meer aandacht aan uw eigen familie te geven. Apa. Driejaar geleden werd zijn vader, een drugssmokkelaar, doodgeschoten. Zijn moeder hertrouwde en liet haar zoontje achter bij een oom die geen geld U loopt rond met wrok over een zaak waar u zelf een aan deel in heeft gehad. Het wordt tijd dat u daar over heen stapt en tot oplossingen komt. Daarvoor is dit een goede week. Niet pruttelen, maar ruim gaan denken, dat past veel beter bij uw karakter. Steenbok Er duikt een oude vriendin of kennis op die u lang niet heeft gezien. Dat maakt oude herin neringen los waardoor u de neiging krijgt weg te dromen. Blijf echter nuchter en laat u door deze gezamenlijke herin neringen inspireren tot een nieuwe kijk op uw dagelijks leven. eenlopende stijlen met een lek kere live band. Opgenomen in ’t Spant in Bussum. De komende dagen wil ik tussen alle drukte door schrijven aan mijn nieuwe album." Weegschaal U leeft als altijd sterk mee met één van uw kennissen/vrienden die een belangrijke beslissing moet nemen. Ondanks het feit dat u denkt dat uw steun niet erg wordt gewaardeerd is dat juist wel het geval. Wees wel voor zichtig met het geven van uw vertrouwen aan iemand die u pas korte tijd kent. Het is weer de tijd van het jaar. De wintertijd is ingegaan, de pe pernoten vliegen ons al weer om de oren en terwijl de Sint nau welijks is aangekomen treft een enkele overenthousiaste winke lier de eerste voorbereidingen om de kerstboom op het dak te hij sen. Traditioneel zijn de aankomende donkere dagen ook de pe riode waarin Nederlanders massaal de portefeuille trekken voor het goede doel. Het bekendste goede doel op het internet is www.thehungersite.nl. Via dit internet adres is het mogelijk te geven, zonder dat het geld kost, simpelweg door te klikken. Elke klik levert een ergens in de derde wereld een arm iemand een kopje rijst op. Het geld wat hiervoor moet worden betaald, wordt bijeengebracht door sponsors. De site wordt goed bezocht. Dage lijks nemen zo’n 140.000 mensen wereldwijd de moeite om de website te bezoeken en op de ‘Give Free Food’ (geef gratis voed sel) knop te drukken. Om te voorkomen dat enkele overenthou siaste mensen persoonlijk proberen het voedseltekort weg te klik ken is de regel ingesteld dat het maar eens in de 24 uur mogelijk is om met de actie mee te doen. Voor wie meer wil doen zijn er overigens nog verschillende mogelijkheden. De Hunger Site heeft een winkel, waar kleding, muziek, chocolade en nog veel artikelen te koop zijn. In de loop van de jaren dat The Hunger Si te nu bestaat zijn er diverse zustersites van de grond getild, elk met een ander goed doel. Inmiddels bestaan er vijf: naast The Hunger Site zijn dat Breast Cancer Site (borstkankeronderzoek), Child Health site (gezondheidszorg voor kinderen), Rainforest si te (aankoop van regenwoud) en Animal Rescue Site (voedsel voor dieren). Voor wie veel op het internet zit: kies het favoriete goede doel, zet het in de favorieten en klik er elke dag even op als je achter de computer gaat zitten, bijvoorbeeld vlak na het avond eten. Voor wie liever wat dichter bij huis klikt is er www.geef- gratis.nl. In het verleden was het mogelijk om via aangesloten be drijven te schenken aan goede doelen, maar deze werkwijze is blijkbaar nooit echt van de grond gekomen. De stichting Geef Gratis heeft tegenwoordig het doel gratis internetdiensten aan te bieden aan goede doelen. Op deze site staan verwijzingen naar al lerlei sites van goede doelen. Volgens de internetsite zijn inmid dels meer dan 450 instellingen bij het initiatief aangesloten. Op de hoofdpagina staan ook verwijzingen naar andere sites. Een greep uit de lijst: www.allegoededoelen.nl, www.goededoelen- wereFd.nl, www.doneergratis.nl en www.kerstkaart.org. Let op, na één keer klikken opent zich eerst een pagina met uitleg. Op die pagina is de echte link te vinden. Tenslotte is er ook nog www.click2care.org. De site ziet er door de betaalde links in eer ste instantie uit als een willekeurige portal, maar de button waar op moet worden geklikt is wel lekker duidelijk. Het geld wordt hier verdeeld tussen de deelnemende goede doelen. Wie zich re gistreert kan zelf bepalen waar het geld heen moet gaan. lukkig valt hij zijn luisteraars niet lastig met boodschappende teksten. Vrouwen spelen in Cohen's mu ziek altijd een belangrijke rol. Hij kan niet zonder. Op 'Dear Heather' doet Sharon Robinson weer mee, zijn partner Anjani Thomas zingt in acht van de twaalf songs. Leanne Ungar pro duceerde. Het zijn overigens niet allemaal teksten van hemzelf: 'Go no mo re a-roving' is een gedicht van Lord Byron, 'Villanelle for our time' eentje van Frank Scott. He lemaal niet van hemzelf, maar als een toetje op het eind van de cd is een live-versie van de alou de countrysong 'Tennessee waltz'. De muzikale vormgeving Met het oog op de naderende feestdagen wordt er ook extra aan dacht aan de menu's besteed. Er worden duurdere ingrediënten gebruikt dan normaal en soms komt er iets ter tafel dat wel heel exclusief is. Kaviaar bijvoorbeeld. Zelden is van een product zo veel namaak op de markt gebracht als van deze eitjes van de steur. Echte kaviaar is zo ongeveer het duurste culinaire product dat bestaat. Voor een potje van 50 gram Iraanse Beluga kaviaar dient zo 140 euro betaald te worden. Chav-Jar (krachtige koek) noemden de Perzen het in de oudheid. En ze namen nog wat flin ke happen, want kaviaar is goed voor de potentie. We laten maar even in het midden of dat waar is. Kaviaar is wel lekker en lang niet altijd zo duur geweest. Rond 1900 werd in saloons in Ameri ka de kaviaar geserveerd zoals tegenwoordig pinda's. Kaviaar is niets anders dan de onbevruchte eitjes van de steur. Daarvan zijn er drie soorten: de Beluga (de enige vleesetende steur), de Asetra of Ociëtra en de Sevruga. Er zit verschil in de ziltige smaak van de drie soorten, maar zelfs kenners kunnen dat lang niet altijd aanduiden. Wie echte kaviaar wil moet er rekening mee houden dat de minimumprijs voor kaviaar ongeveer 70 euro per 50 gram is. Ook lekker en veel goedkoper is de kuit van andere vissen. Op sommige markten bieden de vishandelaren hom (teelklieren en teelvocht van mannelijke vissen) samen met kuit aan. In Finland werd ik getrakteerd op kuit van de zalmforel. Dat is een heel een voudig recept. Forel en schol zijn hiervoor ook geschikt. Kuit ontvellen en met zout en peper op smaak brengen. Sneetje rogge brood met boter en zure room bestrijken. Kuit er op leggen en met gesnipperde ui bestrooien. Stevige gekoelde borrel bij drin ken. Proost! Nieuwe stukken Begin 2005 moet het album uit komen. "Het wordt een cd met nieuwe stukken. In België en Frankrijk vind ik alle rust om te schrijven. Ver weg van alle hec- tiek en aandacht. Er is in de ach terliggende jaren heel wat op me af gekomen. Die storm is geluk kig geluwd. Nu zijn het vooral promotionele activiteiten en op tredens.” toekomst in hun eigen land. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen in uw regio? Dat kan! U Cohen's laatste album. Hij kunt hierover contact opnemen draagt het op aan zijn leermees- met Susan van Schooten op tele- ters. foonnummer 020-5121684 of door een mailtje te sturen naar: susan@soskinderdorpen.nl. we album en mijn nieuwe dvd‘Live Akoestisch’ onder de aandacht moeten brengen. Het is goed te voelen dat zij ach ter je staan. Het gaat me overi gens voor de wind. Niet alleen in Nederland, ook in België zijn zowel het album als de dvd goed ontvangen." Heftig Het is een heftig weekend voor Xander en zijn band. "Vrijdag avond speelden we in Gent sa men met Wim Soutaer en de acht finalisten van ‘Idool 2004’; de Belgische Idols. Een dag later stonden we in het Tros Muziek café en nu hier in Bunnik." Op treden is echter geen straf voor Xander, eerder een fijne versla- 1. Engelse stad; 2. deelgenoot; 3. strijdperk, mijt; 4. scheepsta- kel; 5. gekroesd weefsel, Itali aanse dichter; 7. vrachtschip, betaalplaats; 8. lof; 9. hafachtig Schorpioen U heeft uw accu een beetje kunnen opladen en nu komt er al weer een drukke week aan. U heeft uw handen vol en u schiet goed op, maar een klus je erbij is echt te veel. Bewaak uw tijd en energie. Let erop dat u door de drukte niet die contacten vergeet waaraan u zelf plezier beleeft. Het zijn de medewerkers van de Music Store die mede bepalen wie de felbegeerde Award uit eindelijk op het nachtkastje mag zetten. Een publieksprijs dus. Goed gevoel "Dat maakt het leuk om hem te winnen", lacht Xander de Buis onjé. "Zij zijn het die mijn nieu- Armoede, drugs, prostitutie en aids eisen hun tol in Thailand. Steeds meer kinderen staan er alleen voor. Voor hen bouwt SOS-kinderdorpen aan een toekomst. In de Thaise stad had om voor hem te zorgen. Apa Chiang Rai bijvoorbeeld. kon niet meer naar school en zwierf rond in de straten van Thailand mag voor toeristen een Chiang Rai, op zoek naar eten en paradijs lijken, maar voor 8,5 miljoen inwoners is het leven in dit Aziatische land een hel: zij heeft geluk gehad: hij is één leven onder de armoedegrens. Helaas zijn kinderen het grootste slachtoffer. Zoals de achtjarige In de eerste veertig pagina’s van 'Het Afrodite Complot' schotelt auteur Russell Andrews zijn le zers een verbijsterende hoeveel heid moorden voor. Agent Justin Westwood mag de ingewikkelde puzzel oplossen. In september is Leonard Co hen 70 geworden. De gelouter de singer/songwriter, dichter gan, die op het eerste gezicht een en schrijver wil nog niets we- tragisch ongeluk lijkt te zijn. Tot Justin op een ooggetuige stuit. Dan blijkt dat Susanna, journa liste van een plaatselijke krant, gestuit was op een project van een duistere groepering. Het kernwoord: Afrodite. Maar wie of wat is Afrodite? Justin probeert samen met ooggetuige den, toen Leonard nog werd aan- Deena en haar dochter Kendall gekondigd als een nieuwe Bob het mysterie te ontcijferen, maar Dylan. De Canadese als ze dichter bij de oplossing muzikant/literator sleet de laat- komen, blijkt dat de groepering ste jaren veel tijd in een Zen- het ook op hen heeft voorzien. Er begint een ware race tegen de klok en tegen de scepsis tegen- getwijfeld ten goede, maar ge- over de waarheid, die volgens normale menselijke maatstaven onmogelijk zou moeten zijn. Uitgeverij Luitingh, Paperback, 368 blz. Prijs 19,95 euro. ISBN 90 245 4557 4 is simpel maar doeltreffend en trekt de lijn door van zijn vorig zet voor de opvang van weeskin- album TO new songs'. Leonard's deren, ongeacht nationaliteit, ge- donker stemgeluid wordt lager loof of huidskleur. De organisa- en lager en vocale hoogstandje tie is actief in 132 landen met kan je niet meer van hem ver- ruim 430 SOS-kinderdorpen. wachten. Hier vinden deze kinderen een Een briljant vocalist is 'ie trou- blijvend thuis en een nieuwe wens nooit geweest, een sfeer maker des te meer. 'Dear Heat her' (Sony Music) is wellicht JP382 Waterman E o o ■6 c Q_ i Stier Willem Gunneman

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 23