Jonge doordenkers beleven grote avonturen in Verdronken Schelp Zelfbediening in bieb Veel MTB-toppers naar race in Yerseke Docente Nederlands schrijft jeugdboek Arti Carnaval houdt elf-elfbal Koor uit Waarde zoekt zangers Taizédienst in kerk Kloetinge Kleur mee en win ‘n DVD van VOETBAL FUTSAL TENNIS Grote uitslagen in bekerstrijd Peter Pan Paardekooper steviger op kop Wat moet je doen? Kleur de tekening zo mooi mo gelijk in. Gebruik daarbij alles waarvan je denkt dat je het kan: niet alleen viltstiften of kleur potloden, maar ook watten, plukjes wol, hooi of lucifers! De mooiste tekeningen ontvangen een prijs. 15 De titel van het boek Verdronken Schelp is door een schoolklas uitgekozen, (foto: Tannie de Jonge) Ervaring Ritueel V Stuur je tekening voorzien van naam, adres, postcode, woon plaats en leeftijd, binnen twee weken naar de redactie van de Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. De winnaars worden in deze krant vermeld, over de uit slag wordt niet gecorrespon deerd. Het aloude Peter Pan-verhaal is verfilmd, (foto: pr) GOES - Stichting Arti Carna val houdt morgen op de elfde van de elfde het elf-elfbal. WAARDE - Het koor Praise the Lord uit Waarde is op zoek naar tenoren en bassen. YERSEKE - ‘Anna, je denkt te veel, Anna, je maakt je druk om dingen die niet voor kinderen bestemd zijn, Anna, Anna... Maar ja, zo is Anna nu eenmaal. Denken doet ze graag, verhalen bedenken vooral.’ De hoofdrol speelster in het boek Verdron ken Schelp, geschreven door Ans van den berg uit Yerseke, lat zich niet stoppen door gevaren. en ze worden goede maatjes.” In een beek ontdekken ze een schelp en in hun fantasie ontstaat er een heel verhaal om die schelp. Dat is ook de rode draad in het boek, de fantasie van de kinderen. YERSEKE - Het MTB-comité van Yerseke, waar zaterdag 13 november de vierde wedstrijd van het Zeeuws wintercircuit wordt verreden, heeft zoals gebruikelijk verschillende na tionale toppers weten te strik ken. Maar liefst alle zeven Nederlandse jeugdkampioe nen laten in de Zuid-Beve- landse plaats hun gezicht zien. zoek naar Bernard. “En dan wordt het spannend eer het tot een goed einde komt”, verklapt Van den Berg. Dreigende lucht “Het noodweer is een eigen erva ring van op vakantie in een tentje, dat was vreselijk. En dan het ge luid van de verschuivende stenen in die snelstromende beek waar we bij stonden. Echt, om nooit te vergeten. Het noodweer is op de omslag te zien, die donkere, drei gende lucht, een van de illustraties van Nynke Talsma.” Het boek ‘Verdonken Schelp’ is in de boekhandel te koop voor 8.90 euro. Uitgeverij is Callenbach, ISBN 90 266 1257 5. GOES - In de futsalcompeti- tie werd deze week een be- kerprogramma gespeeld en dat leverde wel grote uitsla gen maar geen verrassingen op. In De Spinne wordt de nieuwe Prins Carnaval en zijn Raad van Elf voorgesteld aan het publiek. Ook het nieuwe motto wordt dan onthuld. Drie dweilbands zorgen voor de vrolijke noot. Het zijn: The Pink Panthers, Te Zot en Vals Alarm. Het bal begint om 20.30 uur en de toegang is gratis. GOES - Wist je dat het ver haal van Peter Pan al honderd jaar oud is? Om dat te vieren hebben wij voor jullie een Pe ter Pan prijsvraag opgezet. Je maakt kans op een fantastisch Peter Pan verrassingspakket met daarin de nieuwste Peter Pan DVD van Columbia Tristar Home Entertainment. Daarnaast maak je ook kans op diverse Peter Pan spulletjes als kleurboeken en t-shirts. Doe je uiterste best en maak van de kleurplaat een gewel dig Peter Pan kunstwerk! KLOETINGE - In de Geertes- kerk in Kloetinge is zondag 14 november een Taizé-viering. De cantorij van de Geerteskerk on der leiding van Corrie Smits-Ha- rinck en een muziekgroepje ver lenen medewerking. De viering bestaat uit het zingen van medi tatieve liederen, gebe'd en stilte. De viering begint om 19.30 uur. “Ik zie het schrijven van een boek als een hobby, ik vind het leuk om met taal bezig te zijn. Van huis sti muleerden mijn ouders te lezen en ik las wat ik te pakken kon krij gen. Daarbij heb ik schrijf interes se en herschreef al bijbelverhalen voor kinderen om het zo voor hen te verduidelijken. Ik dacht ‘ik kan ook anders schrijven’. Nu mijn vier kinderen allemaal op school zitten, is het wat stiller in huis en had ik tijd om die interesse te ont wikkelen.” Haar werk als lerares kwam bij het schrijven goed van pas. “Ik heb ervaring met kinderen en dat geeft een bepaalde denkrichting. Toen het boek af was en al bij uit- Het koor is begin april opgericht en richt zich op de oude muziek uit de engelse traditie. Het koor zingt Engelse psalters en hym- nes die stammen uit de zestien de, zeventiende en achttiende eeuw. Het koor gaat uit van de Gereformeerde Gemeente in Waarde. Dirigente is Henriëtte de Bat-van Maelsaeke. Het gemengde koor is de eerste maanden sterk gegroeid en telt inmiddels meer dan zestig leden. Maar zoals bij veel gemengde koren het geval is, zijn er mo menteel meer sopranen en alten dan tenoren en bassen. Voor meer informatie of aanmel den: M. van Gelder, 0113- 504214 of C. Boone-Pieper, 0113-501661. Dit maakt de positie van team Paardekooper, dat al weken op de eerste plaats staat, nog ster ker ten opzichte van nummer twee Hapro/ Roompot/ Ori- sant. De mannen van nummer twee wonnen wel met 14 tegen 10 van aannemingsbedrijf Reimerswaal, maar het ver schil wordt hierdoor toch 3 punten groter en is nu 10 pun ten. Nummer drie, HDV steiger bouw, en nummer vier, Rent meester bouw/ Lamse aardap- pelhandel, speelde tegen el kaar gelijk. Dit is alleen maar gunstig voor de twee eerder genoemde teams. Een lust voor het oog was de wedstrijd van Pascal van Driel tegen Joost Oranje. Beide spelers dreven elkaar in menig rally tot het uiterste waardoor er een prachtig spel werd neergezet. Oranje stond bijna de hele par tij een game voor, maar aan het einde moest hij toch een eigen servicegame inleveren, waardoor Van Driel de wed strijd alsnog naar zich toetrok (6-5). In de Lachende koecompetitie sprong het team van t.v. Yerse ke eruit. De dames van dit team wisten een volle buit van 16 punten binnen te halen ten kostte van het team Smash. Uitslagen: Herensponsorcom- petitie: Zwaar Transport Zee land - Sita Recycling 8-16; Paardekooper - Profile Tyer- centerTissink 17-7; HDV Stei gerbouw - Rentmeester/ Lam se 12-12; Bakker Bunt Trendz Special Gifts - De Baar/ Meermarkt Tax 14-10; Hapro/ Roompot/ Orisant - Aannemingsbedrijf Reimers waal 14-10. Damessponsorcompetitie: Quarles Jurgens - Tennishal Goes 18-6. De Lachende koecompetitie: Melse 2 wielers - Racket Girls 10-6; Het Toppunt - De Setters 9-7; Bevelanders - No Non sens 9-7; t.v. Yerseke - Smash 16-0; Zer Oirts - The Volun teers 13-3; Trijers - Belleza Angels 10-6. Ze volgen de beek om de her komst van de schelp te ontdekken en vinden dan een jongen die een vreemd ritueel uitvoert met een aantal voorwerpen waaronder een zak schelpen. “Het is een vreem de jongen, Bernard, Ze komen er achter dat hij zwak begaafd is en een groot verdriet met zich mee draagt.” Er barst een noodweer los, de tas met spullen en Bernard zijn weg. Anna en Joris gaan op GOES - In de tennishal aan de Verrijn Stuartweg was het de A-poule van de be- drijvensponsorcompetitie die in actie kwam. De meest in het oog springende resul taten waren die van de teams Hoveniersbedrijf Paarde kooper en Sita Recycling Services. Deze twee teams voegden respectievelijk 17 en 16 punten aan hun totaal toe. GOES - Zelf een bordje eten opscheppen om die vervolgens aan de kassa af te rekenen, niemand kijkt er van op. Een treinkaartje kopen kan ook machinaal. Zelfs zonder enige inmenging van de mens de benzinetank van je automobiel volgooien, kan tegenwoordig bij on bemande pompen. De bibliotheek in Goes voegde daar afgelopen week een nieuwe dimensie van zelfbediening aan toe: het lenen van boeken. Menselijk handelen aan de balie is niet meer nodig. Bezoe kers die een boek of cd willen lenen, kunnen die zelf scannen bij een speciaal apparaat. De computer registreert en doet de rest. De Goese bieb is de eerste in Zeeland die dit onbemande systeem invoert, (foto: Tannie de Jonge) Het verhaal van Peter Pan: Wen dy Darling vermaakt haar broer tjes elke avond door een span nende legende te vertellen over een piraat die niets vreest, Kapi tein Hook. Het blijkt dat iemand anders de verhalen van Wendy ook graag hoort: Peter Pan. Zijn verschijning in hun slaapkamer, is het begin van een groot avon tuur. Hij neemt Wendy en haar broertjes al vliegend mee over de met maanlicht overgoten da ken naar de jungle van Never- land. Daar genieten ze van een heerlijk leventje, zonder grote mensen regels. Helaas komen ze Kapitein Hook met zijn bloed dorstige piraten tegen. De legen de Peter Pan die iedereen dacht te kennen, wordt een avontuur om nooit te vergeten. gever Callenbach lag moest ik nog steeds een titel kiezen. Ik had briefjes met allerlei titels, maar welke. De uitgever belde steeds. Ik bedacht om de klas op school te laten kiezen en schreef drie titels op het bord met de vraag ‘wat zou je kiezen als titel?” Fantasie De klas koos dus ‘Verdronken Schelp’. “Die titel heeft wel iets mysterieus. En ik was nog op tijd voor de druk.” In het boek is An na een meisje dat veel doordenkt en zich daar niet altijd prettig bij voelt als kind van elf jaar. Is dat normaal, doen anderen dat ook? “Dan ontmoet ze Joris, ook een doordenker, maar met veel humor Op vakantie in Zuid-Frankrijk ontmoet Anna Joris. Joris bedenkt ook van alles en nog wat. Vooral grappige dingen, dingen waar je om kunt lachen. Bij Joris voelt Anna zich op haar gemak. Samen hebben ze het fantastisch; het is mooi weer en er is een beek waar in je heerlijk dammetjes kunt bou wen. Dan ontdekken ze iets bij zonders in die beek. Anna en Joris gaan op ontdekkingstocht. Een tocht met grote, gevaarlijke gevol gen. “En dan begint het grote avontuur”, zegt schrijfster Van den Berg, die ook docente Neder lands op het Buijs Ballot College in Goes is. In de lokale Yersekse derby ontzag Delta Mossel de plaats genoten van De Schotte Yerse ke niet en boekte een 19-2 overwinning. Ook bij Rabo bank Heinkenszand tegen ‘t Hapje 'Goes werd veel ge scoord (5-11) en Messina/ Cl000 scoorde 13 keer tegen 1 doelpunt van Van Westen Goes. Heartbreak Café Goes won nipt met één doelpunt verschil van een sterk spelend keuringsdienst (8-7) en FC Barbé had veel moeite met Croissantrie Daily’s Goes (3- 2). Robur boekte de eerste over winning van het seizoen en wel op Rojas Tankers met 5-4. Wolter&Dros was met 5-1 te sterk voor Slagerij Krijger en Decokay De Verfbron schoot Restaurant De Landbouw met 9-1 uit de beker. De volgende ronde wordt op maandag 3 januari 2005 in sporthal De Zwake in ‘s-Gra- venpolder gespeeld: Decokay De Verfbron - Wolter&Dros; Robur - ‘t Hapje; Heartbreak Hotel - Delta Mossel; FC Bar bé - Messina/C1000. Voor de competitie werd al leen in de derde klas gespeeld en daar zorgde Lamb West- on/Meijer 2 voor een sensatie door het ongeslagen team van Binnen Uit met 9-1 te klop pen. Fabery de Jonge, 5-0 winst op Kloetinge 3, is nu de nieuwe lijstaanvoerder. Verde re uitslagen: Café ‘t Kompas - Bewa Boys 4-6; ZVV Jasper Goes - Rabobank 2-14' KLOETINGE Zaterdag: Kloetinge 1 - GJS 1 (14.30); Kloetinge 2 - Rillandia 2 (12.45); Kloetinge 4 - Hoek 3 (14.30); Kloetinge 6 - Wemeldinge 3 (14.30) ; Kloetinge B2 - Rillandia BI (12.45); Kloetinge B3 - Zeeland Sport B2 (12.45); Kloetinge Cl - Halsteren Cl (10.00); Kloetinge C2 - Zeelandia-Middelburg C2 (11.15); Kloetinge Dl - FC Den Bosch Dl (11.30); Kloetinge D5 - SVD Dl (10.00); Kloetinge D6 - Kapel- le D2 (10.00); Kloetinge El - Luctor ‘88 El (9.00); Kloetinge E2 - Kloetinge E3 (9.00); Kloetinge E5 - SVD El (9.00); Kloetinge F1 - Kapelle F1 (9.00); Kloetinge F2 - Wolfaartsdijk F1 (9.00); Kloetinge F5-SVDF1 (9.00). SSV ‘65 (Goes) Zaterdag: Rijsoord - SSV ‘65 (14.30); SSV ‘65 2 - Pelikaan 2 (14.30) ;SSV ‘65 4- Zaamslag 3 (14.30); SSV ‘65 5 - Kapelle 5 (12.45); SSV ‘65 Cl - Kruiningen Cl (11.15); SSV ‘65 D2 - Arendskerke D2 (10.00); SSV ‘65 F1 - Yerseke F1 (9.00); SSV ‘65 G1 - FC Dauwendaele G1 (11.15). YERSEKE Zaterdag:Yerseke 1 - Arendskerke 1 (14.30): Veere 2 - Yerseke 2 (14.30) ; Yerseke 3 - Krabbendijke 2 (14.30); Yerseke 5 - VCK 3 (12.45); Yerseke BI - MEVO BI (12.30); Yerseke C2 - Arnemuiden C3 (10.30); Yerseke D2 - Heinkenszand D2 (10.30); Yerseke E3 - Hoedekenskerke E2 (9.30); Yerseke E2 - SSV ‘65 E2 (9.30); Yerseke F2 - Arendskerke F1 (9.30). WEMELDINGE Zaterdag: Wemeldinge 1 - SVD 1 (14.30); Heinkenszand 2 - We meldinge 2 (14.30); Wemeldinge Dames - SC Gastel Dames (14.30); Wemeldinge Cl - Kloetinge C4 (11.15Wemeldinge Dl - Kruinin gen Dl (10.00); Wemeldinge El - SSV’65 El (10.00); Wemeldinge F3-Kloetinge F3 (11.15). BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: Bevelanders 1 - Hoedekenskerke 1 (14.30); Bevelanders 2 - VCK 2 (12.30); Colijnspl./Bevel. BI - Kruiningen BI (11.15 Ter rein Colijnsplaat); Bevelanders C1 - Colijnsplaatse Boys Cl (11.15); Bevelanders El - ZSC ‘62 El(10.00); Bevelanders F1 - WIK ‘57 F2 (10.00); Bevelanders F2 - Zeelandia- M’burg F6 (10.00). APOLLO ‘69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Wolfaartsdijk 1- Apollo 1 (14.30); Apollo 2 - Kapelle 4 (14.30); Apollo 3 - SVD 3 (14.30); Apollo Cl - ADIO Cl (9.45); Apollo Dl - HVV ‘24 (11.15); Apollo D2 - Kwadendamme Dl (11.15); Apollo F1 - Wemeldinge F2 (10.00); Apollo F2 - Volharding F1 (10.00). WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Wolfaartsdijk 1 - Apollo 1 (14.30); Wolfaartsdijk 2 - Ter- neuzense Boys 3 (12.45); Wolfaartsdijk dames - MZVC dames (11.00); Wolfaartsdijk D - Kloetinge D4 (10.00); Wolfaartsdijk E3 meisjes - Walcheren E7 (10.45). LUCTOR ‘88 (Heinkenszand) Zondag: Roosendaal 1 - Luctor ‘88 1 (14.30); SC Gastel - Luctor ‘88 2 (12.00); Luctor ‘88 3 - RCS 4 (10.30); Luctor ‘88 4 - Hans- weertse Boys 3 (12.00). ROBUR (Goes) Zondag: Robur 1 - Lewedorpse Boys 1 (14.30); Robur 2 - Vlissingen 2 (12.30); zaterdag: Robur Bl - Apollo ‘69 BI (11.15); Robur Dl - Colijnsplaatse Boys Dl (10.00); Robur El - Luctor ‘88 E3 (10.00); Robur F1 - SSV‘65 F2 (10.00). Aan de start van de negende Grand Prix ‘t Veerhuis in samenwerking met autobedrijf Yerseke verschijnen de volgen de jeugdkampioenen: Lorenzo Buist uit Assen bij de achtjari gen, Nino Honingh uit Eg- mond-Binnen bij de negenjari gen, Leo Combee uit Woudri- chem (twaalfjarigen), Michel van der Heijden uit Drunen (dertienjarigen) en Stefan Vreugdenhil uit Kwintsheul (veertienjarigen). In de A-categorie, waarbij de Zeeuwse renners strijden om het wintercircuit, staan ook de Nederlandse nieuwelingkampi- oen Niels Wubben uit Naal dwijk en de juniorkampioen Hans Becking uit Gorssel, win naar van de laatste twee edities in de A-klasse, aan de start. Becking gaat in Yerseke de strijd aan met Zeeuwse toppers als Ruud Rentmeester, Dick van den Berg en Johnny Hooger- land. De wedstrijd begint om 12.30 uur met de wedstrijden voor negen en tien jaar. Twee minuten later vertrekken de ze ven- en achtjarigen. Om 13.00 uur starten de elf- en twaalfjari gen. Rond 13.30 uur vertrekt de categorie dertien tot en met zestien jaar voor een race van ongeveer dertig minuten. De B-categorie (35+ en vrou wen) begint om 14.15 uur voor een wedstrijd van vijftig minu ten. De A-klasse (zeventien tot en met vierendertig jaar), het klapstuk van de middag, start om 15.15 uur voor een race over één uur. De start van de MTB- wedstrijd in Yerseke is bij auto- bedrijfYerseke, de finish bij ca fé ‘t Veerhuis. Woensdag 10 november 2004 deBevelander Door Leon Janssens

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15