Gemeentes vrezen run op identiteitspas Belediging of vrije meningsuiting? RITEL 4 BABYKAMERSHOW 669,- Optiek Infoavond voor de minima OP=°£ Jan Willem Simons 3Z55 C Toekomst van Kantklossen en Feestdagen bij Hen mille voor Jen SLECHTS wam vliet Showkorps geeft show in Kapelle Cedermarkt in zorgcentrum oogartsen Afrika opent op 18 november in Kamperland gezondheidszorg onder de loep j ubi 1 eunSlQ'èTtt ^aanbi edi ng I BijserNinW huis-aan-huiskranten w| Weekkrant voor de Bevelanden lingerie maken Zuidawierifcaans ]150 MINUTEN BELLEN VOOR 200 Babykamers 500 Kinderwagens www.babypark.nl Woensdag 10 november 2004 wk 46 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Oma van de Schilderen als dodelijk geheim Wie zich vanaf 1 januari bij {advertenties) Zes jongeren, maar slecht één die zich kan legitimeren, (foto: Jaap Wolterbeek) (Lees verder op pagina 3) Edo Douma speelt Sharon: “De Palestijnen zijn geen zielige zeehondjes, maar het is nog steeds zo (advertentie) naaimachines A.B.S. 299,- Breeduit 19 Regio Achtergrond MapDaleiiastmat n 4461 AL Goes tel. oir, - 214 446 hl i fl kantine zegt toog vaarwel strijd tegen borstkanker Dwazen weten niets van Kijk volgende week in deze krant voor onze grandioze openingsaanbieding! De hele middag zijn eigenge maakte babbelaars te koop. Ver der zijn er kraampjes met hand werk, babykleertjes, bloemstuk ken, zelfgemaakte kaarten, olie bollen en cadeauartikelen. Op de markt worden ook loten verkocht. Bovendien zijn er de monstraties volkschilderen en poppenmaken. Voor kinderen is er verder de prijswijzer en kun nen ze sjoelen en meedoen aan een balspel. De markt is van 13.30 tot 16.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een nieuw groot beeldscherm voor het zorgcen trum aan de Cederlaan. Op onder meer die vragen wordt ingegaan tijdens het Scoopera- debat op maandag 22 november in de Scoopera achter de Houttui nen in Middelburg. Professor Pieter Vierhout komt met gedurfde adviezen waarin samenwerking tot kwaliteit moet leiden. Vierhout zat in de Com missie van Wijzen die kortgele den haar visie op een toekomsti ge organisatie van de curatieve zorg in Zeeland presenteerde. Een discussie met forum zal na de inleidingen plaatsvinden. Het debat begint om 20.30 uur. VLISSINGEN - Jezus wordt ge kruisigd door Sharon in het to neelstuk van theatergroep No made. Jezus, de zoon van een Joodse moeder en een Palestijn se vader, is een vredesactivist. Sharon zijn bloedeigen oom. Vlissinger Edo Douma trekt in zijn rol als Sharon door het hele land publiek én kritiek. Douma veegt de ophef bijeen onder de noemer vrijheid van meningsui ting, sinds een week ook een be wogen begrip. staat uit een informatiebrochure van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en een brief van de gemeente zelf. Maar ook de Goese jongeren figuurlijk een survivor, dat vind ik toch wel knap van hem.” Antisemitisch, dat is de harde be schuldiging van het CIDI (Cen trum Informatie en Documentatie Israël). Door Sharon de schuld te geven van de kruisiging wordt het oude vooroordeel over de joden weer bevestigd, meent het CIDI. “We hebben hier altijd nog vrij heid van meningsuiting”, reageert Douma. “We hadden het aardiger gevonden als het CIDI zelf met ons in dialoog was gegaan. Achter onze rug hebben ze brieven aan subsidiënten gestuurd, dat vinden we onder de gordel.” (Lees verder op pagina 9) druk wordt. We kunnen dan niet garanderen dat de ID-kaarten er voor de jaarwisseling zijn.” GOES - Het Protestants Dien stencentrum Zeeland geeft donderdag 11 november een informatieavond over de stich ting WIN-Nederland. Deze or ganisatie kan van betekenis zijn voor de financiële kosten beheersing van minima, maar ook van verenigingen en ker ken. in De Hoogte op de hoek de Po- pulierenstraat-Beukenstraat in Goes en is van 19.30 tot 21.30 uur. I I KAPELLE - Zorgcentrum Ce- derhof in Kapelle houdt op woensdag .17 november de jaarlijkse Cedermarkt. GOES - Een vette cheque van tien mille. Dat is de schenking van Rotary Club Goes aan de Stichting Focus 2, die hulp geeft aan mensen in West-Afrika. Al ruim 30 jaar een begrip in de optiek Dé opticien voor Noord-Beveland i GOES - Is het wel zo verstandig om van drie ziekenhuizen één te maken in Zeeland? En als die samenwerking doorgaat: wat betekent dat voor de kwa liteit van de zorg in Zeeland? Grandioze beursaantr Nu vani www.eijsermans-optiek.nl maken volgens Bot geen haast om een legitimatiebewijs te ko men halen. “Als iedereen in de laatste week van december komt, verwacht ik wel dat het niet met hem eens te zijn, maar in mijn rol verdedig ik natuurlijk zo veel mogelijk zijn standpunten. In kanten moetje in jezelf opzoeken. Een gladde politicus, letterlijk en Focus 2 uit Goes zet zich al vijf jaar in om oogaandoeningen in West-Afrika te bestrijden. Dat doet de stichting samen met en kele oogartsen van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen. Twee keer per jaar gaan een oog arts en twee operatie-assistenten voor twee weken naar het platte land van Burkina Faso. Daar ver richten ze relatief eenvoudige oogoperaties. Vooral staar kan vrij makkelijk opgelost worden. Focus 2 doet niet alleen operaties in het arme gebied. Ook worden plaatselijke artsen opgeleid, zo dat die in de toekomst zelf de in grepen kunnen doen. w GOES - In de Zeelandhallen in Goes is van vrijdag 12 tot en met zondag 14 november de beurs Zeeland Creatief. In de Zeelandhallen laten fa brikanten, importeurs, win kels en hobbyisten aan het pu bliek zien wat er zo al te doen en te koop is op het gebied van knutselen en creatief be zig zijn. Naast de ongeveer tweehonderd stands en kra men zijn er verschillende de monstraties en kunnen bezoe kers meedoen aan workshops. Nieuw op de beurs is het handwerkpaviljoen waar de bezoeker zich kan oriënteren over zelfmaakmode, breien, haken, borduren, weven en kantklossen. Ook zijn hier de modepresentatie van zelfge maakte lingerie en feestkle ding door Ramona de Vos. Voor kinderen is er dagelijks kinderopvang, verzorgd door het ROC Goes en kunnen kin deren geschminkt worden. Zeeland Creatief is op vrijdag 12 november van 13.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 13 en zondag 14 november van 10.00 tot 18.00 uur. Toegang kost zeven euro, voor kinde ren van zes tot en met twaalf jaar 3,50 euro. Voor meer in formatie: 0113-221020 of zeelandhal@zeelandnet.nl De Stichting is een privé-initia- tief, opgericht vanuit ideële mo tieven door een aantal mensen met zakelijk inzicht. Zij maak ten afspraken met verzekerings- organisaties, energiebedrijven, telefoonmaatschappijen, zorgin stellingen, juristen, witgoedwin kels. Wijnand Prins, één van de op richters van de stichting, geeft een presentatie. Aanwezigen kunnen vragen stellen. Meer in formatie is te vinden op de web- sitewww.winnederland.nl en bij het Protestants Dienstencen trum, 0113-46370. De avond is GOES - Gemeentes in Zee land vrezen in december een run op identiteitskaarten. Jongeren lijken de aanschaf aanhouding door politie niet van zo’n legitimatiebewijs tot kan legitimeren, hangt een fikse boete boven het hoofd. Jonge ren die nu bijvoorbeeld nog in wijs. We schrijven hen in vier delen aan, met het verzoek om binnen twee weken aan de balie te komen”, zegt L. Bot van de gemeente Goes. £>ie mailing be- Alle reserveringen gemaakt vóór 15 december, betreffende het buffet c.q. diner op 24.12 25.12 26.12, worden beloond met een vroegboek korting van 5% op de totaal nota! Vraag vrijblijvend naar onze feestdagen brochure Tel: 0118 - 413551 of kijk op: www.piccard.nl Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 ‘Het Beloofde Land’ is een stuk van theatermaker Ab Gietelink, die zelf de rol van Jezus speelt. Het is een voorstelling dat het he le land doorgaat en politiek en re ligieus controversieel is. Het laat Jezus zien in het Palestijns-Israë- lisch conflict van heden. De Vlis singer Douma speelt één van de hoofdrollen. Op tafel ligt de biografie van Sha ron. Het nieuws in Israël volgde Douma ‘met argusogen’ voordat hij zich transformeerde tot de Is raëlische premier. Om in de huid dat er drie keer zoveel Palestijnen zijn omgekomen dan Israëli’s.” (foto: Maria Bergshoeff) van Sharon te kruipen trekt Dou ma voor elke voorstelling onder het stuk maakt hij een ontwikke- zijn kostuum eerst een schuim- ling door, dat is spannend. Eerst rubber pak aan. “Privé hoef ik het probeert hij als een vriendelijke oom Jezus tot inkeer te brengen. Sharon is een rechtlijnig man, die KAPELLE - Het Kapelse showkorps geeft op zaterdag 13 november de jaarlijkse uit voering in sportcomplex Groe ne Woud aan de Vroonlandse- weg in Kapelle. Dit jaar draagt de uitvoering de titel Van de Noot ‘n Deugd. Het korps speelt een marsparade en een show van (moderne) con- certwerken. Het optreden be gint om 20.00 uur. Kaarten kosten vijf euro, kin deren tot twaalf jaar betalen 2,50 euro. het laatst uit te stellen. Op 1 januari gaat de identificatie plicht in voor iedereen vanaf het paspoort van hun ouders bij- veertien jaar. Het gevaar be- geschreven staan, moeten voor staat echter dat door een plot- het nieuwe jaar begint dan ook se run op de passen, die niet een eigen legitimatiebewijs voor de jaarwisseling te leve- kopen. De gemeente Middel- ren zijn. burg rekent volgens F. Wonder gem op ongeveer 350 jongeren die langskomen aan de balie. “De tieners hebben allemaal een brief thuis gekregen, met een uitleg over hoe en waarom ze een legitimatiebewijs aan moe ten schaffen en wat ze mee moeten nemen.” Maar aan het loket Van burgerzaken is nog weinig van een respons op de brieven te merken. Ook in Goes houdt de gemeente rekening met extra drukte op het stadskantoor. “Er zijn nog zo’n 250 jongeren boven de veertien zonder legitimatiebe- De grootste keus van Europa, tegen de scherpste prijs! 9 tot 20 Nov. extra koopavonden alleen in kesteren! (zie website) KESTEREN HOOGEVEEN ENTER GOUDA voor meer info 0488 48 88 88 J p.st. 199,- nu 4 voor BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Door Ellen De Vriend ALLE VOORDELEN ONDER ELKAAR: r Tel. 0113 - 227982 Tel. 0116 - 607085 OPTIEK I 4 I R E WINST i/ Elke maand 150 min. bellen voor €4,95 Geen aansluitkosten t.w.v. €52,50 Normaal <23,50 nu €4,95 met gratis helmin, i/ Indien mogelijk behoudt van eigen nummer Veerweg 42, 4493 AT Kamperland, tel. 0113 - 37 37 44 Zie onze advertentie op de pagina Zeeland Creatief Goes 0113-323555 vlissingen 0118-430290 Middelburg 0118-651691 Terneuzen 0115-616121 Bergen op Zoom 0164-233403 Breda 076-5141945 Oosterhout 0162-420033 Roosendaal 0165-521952 Dordrecht 078-6351441 de Bevelander Haringvlietp1ein 4 Zierikzee tel.:0111 456161 U vindt ons net buiten het centrum, (Z'zee west) op het bedrijventerrein na de grote rotonde GRATIS PARKEREN Geopend: di t/m zat. (do. koopavond) PfR maand 1 NO'Ü met armleuning p.st. 269,- nu 4 voor 895,-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1