Nehalenniatempeltje werpt haven Colijnsplaat terug in tijd Gouden speld voor goudsmid Vreemde geeft groen diamantendeskundige en licht voor verplaatsing oorlogsgraf J. Koole Drukte op taxatiedag Bevelander de Bevelander - IF Surrender maakt live DVD Feest van de Reformatie Kinderconcert van Chipz! in El Toro Gothic weekend Piek Vlissingen RONDJE HET WETEN WAARD BEVELAND Open middag voor ouderen Wintertijd begint de Bevelander Woensdag 27 oktober 2004 9 De ranke zuilen, de onmiskenbare Romeinse bouw, alleen in toga’s gehulde Romeinen ontberen nog. (foto: Tannie de Jonge) Zonder ouders naar een concert van Chipz! (foto: pr) Marc de Regt (50) heeft altijd in r t I Een groep van vijftien vrijwilli gers zorgt tijdens het concert voor begeleiding, zodat ouders met een gerust hart zelf een kopje koffie kunnen drinken. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open van 14.30 tot 19.00 uur. I I Naam I I Adres I I Postcode en woonplaats I I Telefoonnummer I I Geboortedatum I I Ik wil heel graag naar het concert van Chipz! omdat I I I I I I I I I Terugsturen (voor 4 november) naar: Redactie De Bevelander I Postbus 5, 4460 AA in Goes I 1 Winnaars krijgen binnen twee weken bericht. I voor de show. Chipz! timmert in Nederland behoorlijk aan de weg. Het viertal Rach-L (19), Peter (19), Cilla(17) en Kevin (18) liep el kaar tegen het lijf tijdens audi ties voor een nieuwe popgroep. Nog voordat ze waren doorge drongen tot de laatste ronde, klikte het al tussen deze vier nieuwkomers. Inmiddels gaan ze als een hecht team door het leven onder de naam Chipz! De eerste single ''Chipz! in Black; who U gonna call?' raast als een storm door de Nederlandse hitlijsten. De vide oclip, waarin de groep het op neemt tegen honderden aliens, barst van het avontuur. En de vier tieners zijn voorlopig niet van plan te stoppen: met een nieuwe single, een album en optredens door heel Nederland is de band nog maar net opge warmd. (Vervolg van voorpagina) “Het moment dat ik het sieraad overhandig aan de toekomstige drager is voor mij van groot be lang. Mooi om te zien, de eerste aanblik. Ik zorg er voor zelf he lemaal in balans te zijn en heb dan een stralend humeur. Ook dat is onderdeel van het product dat ik lever. Ik probeer iets te maken waar de drager zo lang mogelijk plezier heeft en dat lang draagbaar is. Altijd mooi, tijdloos.” Naast samenzang van de be kende lutherliederen kunnen bezoekers luisteren naar motet ten en cantates van Heinrich Schutz, Arnold Mendelssohn, Johan Pachelbell en Dietrich Buxtehude, uitgevoerd door de Maria Magdalena Cantorij uit Goes. Deze groep staat onder leiding van Kees van Eersel en assistent-organiste Marjanne Deij. Volgens hem is over het in standhouden van de steen als monument ook niet nagedacht. “Dat heeft weinig zin. Je kunt een steen niet zomaar ergens wegzetten.” Wethouder Tolle naar vult aan: Een verzoek om de steen als monument te handhaven is ons nooit be reikt. Anders hadden we er an ders mee omgegaan.” Verenigingen en groepen voor en door ouderen, die gebruik maken van het gemeenschaps centrum, presenteren zich daar dan. Kijken of meedoen, voor de bezoeker is het allemaal mo gelijk. Zo is er een gymnastiek- demonstratie, en worden inter nationale dansen getoond. Een potje biljarten, schilderen, sjoe len, houtsnijden, handwerken of zingen kan ook. Verder krijgt de bezoeker infor matie over overige activiteiten en dienstverlening voor en door ouderen in Kapelle, Schore en Wemeldinge. Bovendien staat een demonstratie Tai-Chi op het programma. De middag begint om 13.30 uur en toegang is gra tis. VLISSINGEN - Vlissingen wordt vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober weer overspoeld door een zwarte golf van ‘goths’. In De Piek wordt dan een Gothic-weekend gehou den. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. COLIJNSPLAAT - Een stuk je geschiedenis in het leven van vandaag, een stukje cul tuur in het nationaal natuur park de Oosterschelde. De nagebouwde Nehalenniatem- pel in Colijnsplaat krijgt ge stalte en daarmee wordt een stukje van het Romeins verle den in Zeeland zichtbaar ge maakt. ‘s-HEER HENDRIKSKIN- DEREN - Muzikale capriolen van de Zeeuwse dialectrock- band Surrender zijn binnen kort te bewonderen op DVD. Vrijdag 29 oktober presen teert de rockformatie de DVD tijdens een optreden in café Oranjeboom in ‘s-Heer Hendrikskinderen. KAPELLE - In De Vroone in Kapelle is op woensdag 3 no vember een Open Middag Ou derenactiviteiten. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, ‘s-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113-563110 GOES - Al twee keer eerder nam taxateur Wil van Mol munten van lezers van De Be velander onder de loep. Za terdag was de derde keer en ook nu - zelfs tot verbazing van Van Mol - liep het storm. “Nog steeds komen mensen met munten, papiergeld en penningen omdat ze willen weten wat het verhaal er ach ter is en... of het wat waard is.” ‘S-GRAVENPOLDER/DEN HAAG - Een totale vreemde heeft toestemming gegeven voor het verwijderen van het oorlogsgraf van soldaat Koo le in ‘s-Gravenpolder. De Oorlogsgravenstichting en de gemeente Borsele hebben verzuimd directe familiele den op te sporen. Beide in stellingen spelen elkaar de zwarte piet toe. Na zes cd’s kon de Zeeuws rockband er niet meer omheen; het was tijd voor iets nieuws. En dat werd een DVD met mu ziek en beelden van een live- optreden in Grijpskerke op 24 april van dit jaar. De DVD, waar maar liefst achttien nummers op staan, presenteert de Zeeuwse no- nonsenseband aanstaande vrij; dag. De vrouwelijke cover- rockband Wanna Bee verzorgt het voorprogramma. Bij café Oranjeboom of op de website van Surrender kunnen kaarten voor het concert gereserveerd worden, dat om 20.30 uur be gint. Komend weekend gaat de wintertijd weer in. In de nacht van 30 op 31 oktober gaat de klok een uurtje terug. Om pre cies te zijn: om 3.00 uur gaat de wijzer naar 2.00 uur. Dat bete kent dus een uurtje langer uit slapen. Dominee Huls uit Wolphaarts- dijk staat in deze zangdienst kort stil bij hervormingsdag. Het feest van de reformatie is in de Hervormde Kerk van Kortgene aan het Kerkpad 2 en begint om 16.30 uur. De toe gang is gratis. GOES - De bij kinderen ra zend populaire popgroep Chipz! treedt zondagmiddag 21 november op in discotheek El Toro in Goes. De grote zaal is tijdens het optreden alleen te betreden voor wie jonger is dan veertien jaar. Ouders zijn welkom in een aangrenzende kleine zaal. Onlangs ruimde de gemeente Borsele in ‘s-Gravenpolder het graf van de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Koole. Zijn resten zijn naar de Grebbenberg gebracht. “De steen van het graf is in overleg met de Oorlogsgravenstichting en de nabestaanden vernie tigd”, zegt J. den Dekker van de gemeente Borsele. Als na bestaande noemt hij dominee Dekker uit Werkendam. De dominee is echter de zoon van Izaak Dekker, die enkele jaren na de dood van Koole met diens kinderloze weduwe trouwde. Dominee Dekker is dus geen bloedverwant, ster ker nog, hij heeft Koole nooit gekend. De vier broers en vijf zussen van Koole of hun naza ten zijn nooit op de hoogte ge bracht van de ruiming. Den Dekker van de gemeente Borsele reageert verbaasd. “O... maar de Oorlogsgraven stichting geeft aan wie de na bestaanden zijn.” A. Bijsmans van de Oorlogsgravenstichting reageert op zijn beurt verrast. “Wij proberen inderdaad na bestaanden op te speuren, maar op 13 april 2004 hebben wij een brief van de gemeente Borsele gekregen waarin zij de heer Dekker als nabestaande aandraagt.” Wethouder F. Tol lenaar van Borsele wijst alle verantwoordelijkheid af. Dek ker is volgens hem als contact persoon opgegeven. De Oor logsgravenstichting had ver volgens de directe familie moeten opsporen. “Wij heb ben de hele zaak aan de stich ting overgedragen. Op het mo ment dat de burgemeester zijn DONDERDAG Goes, De Lindenhof, ‘s-Gra venpolderseweg 114a. sacrale dans, (ex-) kankerpatiënten, 17.00-18.00 uur. ‘s-Heer Abtskerke, dorpshuis Vers- vliet, openbare bijeenkomst, ‘Luisteren naar een eenvoudi ge boodschap uit de bijbel’, 19.45-20,45 uur. wordt op de oude Romeinse tuinen. Daar komt een zuilen galerij en een trapjes-tuin. Archeon “Bij de opening volgend jaar organiseren we een grote Neha- lenniadag in Colijnsplaat. Er is al contact gelegd met het historisch park Archeon. Op die dag komt een Romeinse groep van Archeon naar Co lijnsplaat. Leuk is dat veel in woners van het dorp een steen tje in de bouw van de tempel hebben bijgedragen door voor vijfentwintig euro een dakpan te adopteren.” WOENSDAG Goes, Fantus Game Store, Groene Weidje, lezing. ‘Klankschalen, 20.30 uur. Kapelle, De Vroone, open middag ouderenactiviteiten. 13.30 uur. Goes, wijkge- bouw Jan Ligthart, bingomid- dag, 13.15 uur. MAANDAG Kapelle, De Vroone, cursus bierbrouwen, 19.30-22.30 uur. Vrijdag wordt tijdens een korte feestelijke bijeenkomst de tem pel opgeleverd en kan met de inrichting en aankleding binnen begonnen worden. De verwachting is dat tijdens de Zo is er zaterdagavond de ne gende editie van het Terra Go- tha-festival. Vanaf 21.00 uur zijn er optredens van het Noorse Gothminister, het Engels-Duitse Tactical Sekt en het Engelse Synthetic. Aanvang 21.00 uur. Om alvast in de stemming te ko men is er vrijdagavond een Dan ce Macabre. De dj’s Azael en Wiscel draaien dan hits uit de Gothic, darkwave en industrial scene. Deze avond is gratis, aanvang 21.00 uur. TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: R. de Bruin, vermetstraat 15, ‘s-Heer Arendskerke, 06- 53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-259882. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Ver- schelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in ge sprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendij- ke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, en dr W. Ver boom wordt waargenomen door A. Mosselman, 0113-381233 of 0113-22886. Het begon meteen al goed bij de taxatie in het restaurant van verzorgingshuis Ter Weel in Goes. “Eén van de eerste be zoekers heeft mij een aantal gil- depenningen laten zien. Er was er een bij van het weversgilde uit Goes. Een fraaie gildepen- ning is die van het smedengilde van Middelburg. Dergelijke penningen komen dus blijkbaar nog steeds in particulier bezit voor. Ook heeft hij mij een Middelburgse turfpenning uit schitteren door ze te plaatsen in speciale zettingen. “Óver zetten leerde je niet zoveel op school”, zegt hij, “daar ben ik zelf achter gekomen.” Tijdens een feestelijke bijeen komst bij Mare en Anneke op de Vlasmarkt werd afgelopen vrij dag het eerste exemplaar van de jubileumbrochure door dochter Sanne de Regt, miss Nederland 2003, aan wethouder C. Linssen overhandigd. Eerder deze maand kreeg De Regt de gouden Federatie speld van de Vereni ging Goud en Zilver. schijn bedriegt. “Er moet nog steeds heel wat gebeuren”, legt Arianne Jansen, pr-vrouw van de Stichting Nehalennia uit. “De bedoeling is dat er een de coratief passende muurschilde ring komt. Voor de vloer be schikken wij over een aantal originele Romeinse fragmenten van dakpannen en plavuizen waarvan of een mozaïek vloer of een rand rondom gelegd wordt. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid materiaal.” De ingang krijgt een deur van hard glas die in stijl gegraveerd wordt. Buiten de tempel komt een tempelhof waarbij gelet 1660 getoond, bedoeld voor een hoeveelheid turf ten behoeve van de armen. De meeste penningen verkeren in een matige staat maar ver tegenwoordigen desondanks toch een waarde van honderden euro’s. Niet gek voor een zater dagmorgen.” Ook kwamen mensen met Duits noodgeld uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. “Meestal is dat noodgeld of inflatiegeld van papier. In dit geval ging het om aardewerk munten en biljetten van hout en van zijde. Het komt er in feite op neer dat dergelijke objecten werden vervaardigd van het materiaal waar de regio of stad beroemd om was. In de stad Meissen dus vooral porse leinen en aardewerk munten, in Harz vaak houten biljetten en in de stad Bielefeld biljetten van zijde” Verder zijn er nog twee lezers langs gekomen met albums met Duits inflatiegeld of steden noodgeld. Ook kwam iemand met een paar gouden tientjes. “En er was iemand met al leraardigste zeventiende en achttiende eeuwse tegeltjes. Dat heeft mij verrast. Ik heb er graag naar gekeken: het bleken tegeltjes te zijn met de afbeel ding van kinderspellen en toer- nooifiguren.” Wie de taxatie van De Bevelan der heeft gemist maar wel nog oude munten in bezit heeft kan contact opnemen met Van Moll: 0118-612443 of wmoll@mail. hzeeland.nl. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 01 13-302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekend dienst. handtekening zette, was de stichting verantwoordelijk voor de gang van zaken.” Volgens Bijsmans is het strikt genomen niet nodig om nabe staanden te informeren wan neer die geen rechten meer voor het graf betalen, zoals dat het geval was bij soldaat Koo le. “Maar uit piëteitsredenen doen we dat wel.” Bijsmans betreurt de gang van zaken. “Helaas komt het vaker voor dat we van de gemeente een nabestaande krijgen opgege ven, maar dat een half jaar la ter een zus huilend bij ons aan de lijn hangt omdat die niets wist van de ruiming.” En daar mee wijst hij weer naar de ge meente, een eindeloos spel. Waarom moest überhaupt het graf in ‘s-Gravenpolder ver dwijnen? “Het graf lag in een vak dat geruimd moest wor den”, zegt Den Dekker. “De Oorlogsgravenstichting heeft aangegeven dat de resten naar de Grebbenberg gebracht kon den worden. Anders hadden we die netje in ‘s-Gravenpol der herbegraven.” “Klopt”, re ageert Bijsmans. “Het beleid is om gesneuvelde soldaten die in een familiegraf liggen en waarvoor geen rechten meer worden betaald, over te brengen naar een ereveld.” De gemeente heeft bovendien de helm van Koole naar de Grebbenberg gestuurd; ook hier is niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt. Hoe dan ook, losse helmen mogen op de Grebbenberg niet op het graf gelegd worden. “Ik heb geen idee wat ze daar met de helm doen”, stelt gemeen tewoordvoerder Den Dekker. Goes gewerkt, eerst aan huis en sinds 1991 op de Vlasmarkt. Be gin oktober beleefde hij een suc cesvolle week op de kunstbeurs Art Twente Sieraad in Hengelo. Behalve goudsmid is hij lid van HRD, Hoge Raad Diamant Ant werpen waar hij Graduated Dia mond Grader is, en van FGA, Fellow Gemmological Associa tion in Londen. Middels cursus sen en seminars blijft hij op de hoogte van de nieuwste ontwik kelingen in zijn branche. De edelstenen die De Regt ge bruikt, wil hij optimaal laten Colijnsplaatse Dagen in au gustus volgend jaar, de opening van de Nehalennia tempel is. Dakpannen Wie langs de haven van Co lijnsplaat loopt, waant zich even twee millennia terug in tijd. De ranke zuilen, de onmis kenbare Romeinse bouw, de natuurstenen trappen. Alleen in toga’s gehulde Romeinen ont beren nog. De tempel van Ne halennia is een waarheidsge trouwe kopie van het gebouw tje dat ooit hier in de buurt ge staan geeft. De tempel lijkt klaar, maar Lezers van De Faam maken kans op vrijkaartjes voor dit bijzondere concert. Vul daar voor onderstaande bon in en leg uit waarom juist jij zo graag naar Chipz! wil. Wie weet krijg jij dan gratis (twee) vrijkaartjes VRIJDAG Goes, De Pit, seniorenbingo, 14.00 uur. ‘s-Heer Hendriks kinderen, Heer Hendrikhuis, vogeltentoonstelling, De Vo gelvrienden Goes, 14.00- 22.00 uur. Goes, Sportpunt Zeeland, speelgoedrommel- markt, 10.00-14.00 uur. ZATERDAG Goes, De Pit, hobbybeurs. 9.30-15.00 uur. Geersdijk, Ontmoetingskerk, ontmoe- tingsdienst, 16.00 uur. ‘s- Heer Hendrikskinderen, Heer Hendrikhuis, vogeltentoon stelling, De Vogelvrienden Goes, 10.00-14.00 uur. Ka pelle, De Vroone, najaarsver gadering, De Zeeuwse Fuch sia Vereniging, 14.00 uur. Kapelle, Ned. Hervormde kerk, zangavond, mannenkoor Ethan en kinderkoor David, 19.30 uur. Goes, wijkcen trum Jan Ligthart, familiebin- go. 20.00 uur. ZONDAG Yerseke, Hervormde kerk, ge zamenlijke zangdienst. Her vormde gemeente en het Leger des Heils, 17.00 uur. Goes, Poelbos, parkeerplaats, pad destoelen excursie, 14.00 uur. Goes, Goese Lyceum, prai- seavond, Evangelische Ge meenschap Rafaël Goes, 19.30 uur. KATS/KORTGENE - De Hervormde Gemeente van Kats en Kortgene houdt Op 31 oktober, hervormingsdag, een zangdienst met als titel Feest van de Reformatie. - a A I I I I Directie Algemeen Directeur J.V Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tïeben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze admi nistratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9