Inkrimping en verdrinking van archeologisch exportartikel Zeeuwen herdenken zestig jaar bevrijding Apollo viert verjaardag met cd is óók met benzine Je goedkoopste! 5 i Dirk van den Broek MM1183 BMB11302 Diesel Jol ANTHONY FOKKERSTRAAT EROTIEK BEURS \i - BV BEVELAND EXPO Dodelijk ongeval in Oudelande izuid-westhal: ROOSENDAAL; Zangdienst in kerk Yerseke ”3 Man overvallen Aan de slag bij Flexus Fysiotherapie IV Haalt de ammekaorefiets Hostemokke Wereldwijd design in Heinkenszand Theoriequiz bij Dek kent winnaars Landelijk brom i I o nog voor de eindstreep in? <0^ Woensdag 27 oktober 2004 de Bevelander 3 b t Feest r 18+ INFO 06 518 966 24 Nathalie Naerebout opende in september de deur van Modesign, (foto: Tannie de Jonge) GOES - Op de open dag van Verkeersschool Dek, 18 september in Goes, was er naast het rijden in een auto of op een motor ook nog wat te winnen. De bezoekers konden meedoen met een prijsvraag waarmee een theoriecursus en een theorieboek of cd-rom naar keu ze gewonnen kon worden. Hiervoor moesten tien theorievragen en een bonusvraag beantwoord worden. Opvallend is dat van alle deelnemers er niet één foutloos is gebleven. Uit deelnemers zijn twee winnaars gekozen. Zij mochten hun prijs in ontvangst nemen uit handen van de directeur Ko Dek. De winnaars zijn Liza Noest en Joey Weesepoel. Zij hadden beiden maar één fout. Het bord met de theorievragen die beantwoord moesten worden, heeft ook op de braderie in Kapelle gestaan op 11 september. De winnaar hiervan was Francis Harris. Een verwijzing naar het broei- kasteffect? Eindredacteur Jan J. B. Kuipers kon er niet omheen in het boek Sluimerend in Slik, met de ondertitel ‘Verdronken dorpen en verdronken land’. Hij noemt het onderwerp van de archeologische uitgave in het licht van een rijzende zee spiegel zelfs actueler dan ooit. In de eerste maanden van 2004 kwamen Amerikaanse weten schappers met het doemscena rio dat al over enkele jaren de Noordzeekust zich zou hebben teruggetrokken tot Apeldoorn. Helaas noemt Kuipers in de in leiding geen wachttijd voor dit inktzwart scenario. Dit onder verantwoordelijkheid van de Stichting Cultureel Erf goed Zeeland bij Uitgeverij Den Boer/De Ruiter uitgegeven historische werk geeft veel bloot van wat in honderden ja ren successievelijk werd opge slokt door het Noordzeewater. Kuipers wijst er op dat verdwe nen nederzettingen overal zijn te vinden. Maar hij stelt ook vast dat verdronken dorpen in RILLAND - Cynici zouden na de inleiding wel eens kunnen denken: ‘Oké. Dat was het dan. ‘Als’ - zo sluit namelijk de inleiding - ‘we binnen en kele jaren dan toch tot Apel doorn onder water staan, wat maken we ons dan druk over verdronken dorpen uit vorige eeuwen.' OUDELANDE - Op de Zwin- weg in Oudelande is zondag avond een 22-jarige vrouw uit de gemeente Borsele veronge lukt. De vrouw kwam vanuit de rich ting van Ellewoutsdijk en raakte in de rechterberm. Ze stuurde te gen en verloor de macht over het stuur. De auto knalde tegen een boom. De vrouw overleed ter plaatse. In de auto zaten nog drie mannen uit Goes in de leeftijd van 18, 20 en 22 jaar. De 22-jari- ge zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is met onbekend letsel overge bracht naar het ziekenhuis in Goes. De andere twee hadden lichte verwondingen. ZA. 30-10 VAN 14-24 U> I ZO. 31-10 VAN 14-22 u| WISSENKERKE - Muziek vereniging Apollo uit Wissen kerke viert het ll5-jarig be staan met een jubileumcon cert op zaterdag 6 november. Dan wordt ook de eerste cd van de vereniging officieel overhandigd aan wethouder Schippers. Apollo zag op l mei 1889 het HEINKENSZAND/GOES - In de regio zijn verschillende activtiteiten om de bevrijding van Zeeland zestig jaar gele den te herdenken. krijgbaar bij de leden van de vereniging, het secretariaat en www.clubnet.zeelandnet.nl/apol lo. Het jubileumconcert is in zaal Onder de Toren in Wissenkerke en begint om 19.30 uur. Gratis toegangskaarten zijn te krijgen bij Attent Drieske en de kanto ren van hoofdsponsor Rabobank Noord-Beveland. YERSEKE - In de Hervormde kerk in Yerseke is op zondag 31 ok tober een gezamenlijke zangdienst van de Hervormde gemeente Yer seke en het Leger des Heils uit Goes. Het thema van deze dienst is Wie maar de goede God laat zorgen. Het Korps en de Zangbrigade, beide van het Leger des Heils, en Interkerkelijk koor Vox Maris uit Yerseke zorgen voor de begeleiding. Kapitein Hans Hoogerdijk leidt dé dienst die om 17.00 uur begint. BORSSELE Het Dorpshuis. Plein, diverse materialen en films naar aan leiding van de 60 jarige bevrij ding van Borssele, zaterdag 30 oktober van 11.00-20.00 uur. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto’s van Petra Rouwendal, t/m 30 november. levenslicht. Om dat te vieren is de afgelopen maanden hard ge werkt aan een debuutalbum. Met behulp van geldschieters is het uiteindelijk gelukt. Tijdens en na het concert is de cd in de losse verkoop te koop voor 14,50 euro. Wie nu al één of meer cd’s reserveert, krijgt een korting van twee euro per cd. Inschrijfformulieren zijn ver- Niet iedereen is gecharmeerd van een vloekwoord als mooiste term. En dus maken ook impersant, dulleve, van- aestenende en stremien een opmars, zo blijkt na het tellen van vijfhonderd stemmen. Ook komen bij de Zeeuwsche GOES - Flexus Fysiotherapie is een aparte fysiotherapiepraktijk, binnen het pand van Flex Fitcentrum in Klein Frankrijk in Goes. Flexus Fysiotherapie is nieuw en staat onder leiding van Rein-Jan Elenbaas. “Ik zie de cliënt als een geheel, als mens van A tot Z, niet alleen de klacht waar men voor komt. Begeleiding van medi sche klacht, medische training en sportbeoefening, het kan alle maal hier. We hebben aandacht en op maat gesneden zorg. Alle fit- nessfaciliteiten zijn aanwezig, dus niet alleen de behandelkamer, maar mensen kunnen ook aan de slag.” Nu is het nog zo dat de arts doorverwijst naar de fysiotherapeut, maar volgend jaar is fysiothe rapie direct toegankelijk en kan direct bij de zorgverzekeraar gede clareerd worden, zegt Elenbaas. Flexus Fysiotherapie werkt alleen op afspraak. Vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur is het sportspreekuur dat vrijblijvend en gratis bezocht kan worden. Voor meer informa tie: 0113-222919. Verenigingsgebouw Ammekore in Nieuwdorp staat op vrijdag 5 november in het teken van de zestigjarige bevrijding van het dorp. Toentertijd is vanuit het haventje bij het dorp een be langrijke actie gestart om de vastzittende troepen op de Sloedam te helpen. Tijdens de avond in Ammekore zijn er toe spraken en lezingen, vertelt Kees Bierens over zijn oorlogs herinneringen en draait er een compilatie van films over de slag om de Westerschelde. Wet houder Vermuë opent om 19.30 uur de avond. Stichting Vijverzicht organi seert op zaterdag 30 oktober in het Dorpshuis aan het Plein in Borssele een tentoonstelling met materiaal uit de oor logstijd. Ook draaien er continu films over de bevrijding van Borssele en omgeving. De zaal is open van 11.00 tot 20.00 uur. In het kerkje in Ellewoutsdijk geeft Ad Beenhakker op don derdag 28 oktober om 14.00 uur een lezing over de rol van het water bij de bevrijding. Jan Zwemer vertelt over de weder opbouw. Er is ook muziek. Folie a deux speelt klassieke en volksmu ziek. Entree kost 3,50 euro. Vrijdag 29 oktober is in het kerkje om 14.00 uur de Senio renmiddag met een voordracht door Jopie en Jan Minnaard. Kees de Meester vertelt verha len en er is muziek uit de oor log. Entree kost vijf euro, re serveren is noodzakelijk en kan via 0113-351317. Op zaterdag GOES - Haalt Hosternokke de eindstreep als mooiste Zeeuwse woord? In de laat ste tussenstand van de ver kiezing van het mooiste Zeeuwse woord, staat de bastaardvloek welsiwaar op de eerste stek maar verliesty wel terrein aan termen als ammekaorefiets. Een theaterspektakel in De Mythe in Goes moet de bevrij ding weer doen herleven. Aan de show op vrijdag 29 oktober doen 150 mensen mee. Zo tre den onder meer Stichting Dansz, het Zeeuws Mannen koor, popband TapHarHeejl en muziekvereniging Breskens- Deze houten duiker werd in juli van dit jaar ontdekt in het verdronken Rilland. Het is één van de vele illustraties in Sluimerend in Slik, (foto: Jerry Krombeen). Groede aan. De ‘Night of the proms-achtige’ voorstelling blikt terug op de bevrijding. Voor de pauze is de sfeer voor al bezinnend, is er aandacht voor de ellende van de oorlog en de bloedige strijd om de Westerschelde. Na de pauze wordt het feest. De voorstelling is een mix van zang, dans, the ater, korte vertellingen, poëzie en beelden. De bedenker en re gisseur is Joost Snelders uit Terneuzen. Kaarten kosten 8,50 euro. Op 5 november is er ook een voor stelling in de Stadsschouwburg in Middelburg. Beide optre dens beginnen om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop aan de zaal of via 0900-3300033 of www.theaterverkoopzeeland.nl GOES - Een 40-jarige man uit Goes is zaterdag rond 20.15 uur in de Jacob Valckestraat in zijn woonplaats overvallen. De man liep in de richting van de Voor stad toen ter hoogte van de Ste- nenbrug een rode auto naast hem stopte. De bestuurder opende het raam, sprak de man aan en bedreigde hem met een wapen. Een inzittende stapte uit, fouilleerde de Goesenaar en pakte zijn portemonnee af. KATS Galerie Kats, Dorpsstraat 16, monoprints, etsen en beelden van Béa Verheul, Joop van Veen en Angeline Snelders, vrijdag t/m zondag van 12.30- 17.30 uur, t/m 30 oktober. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit, Dorps straat 23-25, hoeden van Wil van Weele en Monique Dom- manschet, ‘Hoofdzaken’, ope ning zaterdag 24 oktober 16.00 uur, vrijdag t/m zondag van 14.00-18.00 uur, t/m 27 no vember. HEINKENSZAND - Aan de Dorpsstraat in Heinkenszand opende Nathalie Naerebout in september de deur van Modesign en daar mee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. “Ik wilde een eigen zaak. Ik ben dol op interieurs en ben er altijd mee bezig. Vol gende maand ga ik naar Parijs en Milaan om de nieuwe trends te zien. Ik kreeg al opdrachten van een kapsalon en projecten van particulieren voor woondecoratie, gordijnen en vloeren. Daar geef ik advies in, ook aan huis.” De winkel is gevuld met exclusieve woonaccessoires die Nathalie wereldwijd inkoopt. Alles wordt slechts één keer besteld zodat de klant van exclusiviteit verzekerd is, stelt ze. In moderne, Afrikaanse of Filippijnse stijl, maar ook tin. aardewerk, geblazen glas en veel brons en roestvrij staal.'“Spe ciaal zijn handgemaakte kaarsen die als een bloem opengaan.” Op de bovenverdieping zijn twee showrooms. De winkel is te berei ken op 0113-567131. Vereeniging voor Dialect onderzoek heel wat inzendin gen binnen voor de mooiste Zeeuwse uitdrukking. Lae ma ‘k et allanka scoort tot nu toe het hoogst. Op tweede stek prijkt mok ok aen, De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek organi seert de verkiezing in het ka der van het vijfenzeventigjarig bestaan van de vereniging. In zenden voor de verkiezing kan nog tot 31 oktober. Wedstrijd- formulieren liggen bij alle Zeeuwse bibliotheken. Ook via de site www.zeeuwsebibli- otheek.nl is het formulier te krijgen. 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS HEINKENSZAND Galerie ‘t Kunstuus, Dorps straat 43, acrylschilderijen van Janwillem Sanderse, ‘Mensen, monsters en machines’, woens dag en donderdag van 13.00- 18.00 uur, vrijdag van 13.00- 18.00 en 19.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. Fotowand Binnenuit, Schouwersweg 7, aquarellen van Ida Mager, landschapen, stadsgezichten en sfeerimpressies, dinsdag t/m donderdag van 9.30-17.30 uur, vrijdag van 9.30-20.30 uur, zaterdag van 9.30-16.30 uur, t/m 27 november. KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rian- ne Otte, Dijkwelseweg 15b, schilderijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m za terdag van 9.00-16.30 uur, za terdag van 9.00-16.00 uur, t/m 30 december. Atelier Zee land, Kasteelstraat 33, olie verfschilderijen van A. Tim merman, maandag en donder dag van 9.00-12.00 uur en za terdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. GOES Galerie Van den Berge, West- wal 45, schilderijen van Mar cel Berlanger en Paul Moran, donderdag t/m zaterdag 12.00- 17.00 uur, t/m 13 november. Galerie De kaai, J.A. van der Goeskade 65, werken van Hans Luiken en Thea Boss, maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur, tot 15 november. Ambachtscen- trum, Kattendijksedijk 27, shawls, weefsel en sieraad, werk van weefkring Goes, woensdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur, t/m november. Zorgcentrum Randhof, ‘s- Heer Elsdorpweg 18, olieverf schilderijen van Anton Kooij- man, landschappen en zeege zichten, t/m november. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, reliëfschilderijen van Mien in den Bosch- Haak, t/m 30 oktober. ‘t Artistieke Hoekje, Korte Kerkstraat 14, diverse kunstwerken van Jack Willemsen, Reynier de Mu- ynck, Gerdi Zwaan, Geje, Jos- ke De Jonghe, Pleunie en Ri- nus Rentmeester, donderdag van 10.00-20.30 uur, vrijdag van 10.00-17.30 uur en zater dag van 10.00-17.00 uur, t/m 13 november. Oosterschelde- ziekenhuis, ‘s-Gravenpolder- seweg 114, foto’s van Roel Burgler, ‘Een boog tussen twee werelden’, t/m 31 oktober. Serviceflat De Schakel, ‘s- Gravenpolderseweg 9, diverse werken, waar onder houtsnij- en borduurwerken, aquarellen en foto’s van bewoners en medewerkers, t/m begin febru ari. Kunstuitleen De Beve- landen. Westwal 45, recente werken van Reynier de Mu- ynck, woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur en eerste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur, opening 30 oktober van 16.00-17.30 uur. t/m 30 november. ‘S-G RAVEN POLDER Bibliotheek, Magnoliastraat 10, diverse boeken van Eric Carle, dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 en 18.00-20.30 uur. woensdag van 10.00- 12.00 en 14.00-17.00 uur, t/m oktober. Ss 30 en zondag 31 oktober is er van 13.30 tot 16.30 uur een af wisselend programma in het kerkje. Er zijn doedelzakspe lers en een zanggroep en Louis de Wilde brengt liedjes uit de oorlog. Oorlogsverhalen ko men van Kees Bierens, Cees Traas, Jo Koeman en Corry Arends. Verder is er een film voorstelling met beelden van de bevrijding van Goes, oor- logsverwoestingen, de weder opbouw in Zeeland en Canadi an infantry ‘Battle for the Scheldt’. Entree is gratis. In Hoedekenskerke is op vrij dag 29 oktober om 19.30 uur een herdenkingsbijeenkomst in het kerkgebouw van de Pro testantse Gemeente De Ark met muziekvereniging Con Amore en de zanggroep van de Pro testantse Gemeente. Na afloop is er kranslegging bij het mo nument achter de kerk. Op het gemeentehuis van Bor sele in Heinkenszand is op dinsdag 2 november een offici eel ontvangst van Schotse oud strijders. Een dag later is om 15.30 uur aan de Zeedijk in Baarland een herdenking. Op vrijdag 5 november wordt om 14.00 uur een bord op de Sloe dam onthuld. Zaterdag 6 no vember is daar om 11.00 uur een herdenking. Zeeland het belangrijkste ar cheologische Zeeuwse export artikel zijn. Immers, deze pro vincie is de Europese nummer één op het gebied van onder de waterspiegel verdwenen woon oorden. Hoofdstuk voor hoofdstuk wordt de schijnwerper op aller lei details gericht. Er wordt in gegaan op de tientallen vloeden die zich meester maakten van het al of niet door mensenhan den ontstane landschap. Wat door die eeuwen heen ge geven en genomen werd, be paalt het huidige kaartbeeld, vertelt de eindredacteur. Zo is daar bladerend in de uit gave het in het oog springende hoofdstuk ‘Niet verdronken, maar gekrompen’ van Aad P. de Klerk. Hij laat zien aan de hand van voorbeelden hoe dorpen gehuchten werden, en niet alles werd prijsgegeven wat ooit een dorpsgemeenschap was. De Klerk verwijst daar bij onder meer naar Smallengange die in zijn kroniek in 1696 Zanddijk onder Veere beschrijft ‘als een voormaels een treffelijk groot dorp geweest’, dat afbrokkelde tot gehucht. Ook zijn bij het onderwerp passende gedichten opgenomen. Van André van der Veeke is ‘Doden in het stroom gebied’ afgedrukt en van Jan J.B. Kuiper ‘Uitzicht vanaf het verdronken Rilland’. Het boek ligt binnenkort in de winkels. Liza Noest en Joey Weesepoel nemen hun prijs in ontvangst, (foto: pr) Behalve een behandelkamer heeft Flexus ook verschillende fit- nessapparaten. (foto: Tannie de Jonge) BON €1,50 KORTING!) ;OP “IEDER”; TOEGANGSBEWIJS) (advertentie) rÏngbaanqqs^ GOES WEST IAAT 1 r NS STATION mi s Ml|1233 RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM DE LEUKSTE, GEZELLIGSTE EN Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur RICHTING CENTRUM ^VgOES ZUID WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 1 DIT IS EEN KORTINGSBON OP VERTOON VAN DEZE I I i - 5***

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3