Hits van het Eurosongfestival op zevende Zeeuwse Avond Pace Grace in Groen Licht cabaretaanval in De Meiboom DJ Jean treedt op in Opera Middelburg Zieke geesten spelen frontale cc o Dubbelconcert Middeleeuws kinderspektal PODIUM CINE CITY VLISSINGEN SCHUTTERSHOF MIDDELBURG PODIUM ‘T BEEST Najaarsserie van Zeeuws Orkest in Kaj Munk Rubettes Sailor i th Ellis In Glamourland Heil Boy V Het Zeeuwse koor A58. (foto: pr) aar TERNEUZEN zijn familie uit Iran gevlucht en naar de VS gekomen, om een nieuw leven op te bouwen. MIDDELBURG - De interna tionaal bekende diskjockey DJ Jean reist vrijdag 22 oktober af naar de Zeeuwse hoofdstad om op te treden in Dancing The Opera in Middelburg. Naast zijn bekende top-40 hits ‘The Launch’,’Love Come Ho- Pace Grace stond dit voorjaar nog op Dijkrock in Rilland. Ook trad de band live op bij Radio 3FM. Er was een note ring in de hitparade voor de single Don’t Sneak Up. VLISSINGEN - De popband Pace Grace is vrijdagavond 22 oktober te zien in café Groen Licht in Vlissingen. opgenomen in Studio 2. Het be kendste nummer van de band ik Bietnakknaai. Eind 2003 doet de groep met dat nummer een gooi om in de Top 2000 van Radio 2 te komen. De ludieke actie lukt niet, maar levert behoorlijk wat publi citeit op. De Zeeuwse avond is op donder dag 4 en vrijdag 5 november om 20.00 uur in de Mythe in Goes en zaterdag 6 november om 20.00 uur in de Stadsschouwburg in Middelburg. De voorstelling za terdag 6 november in het Arse- naaltheater in Vlissingen is al uit verkocht. Pieter Hunfeld (21) speelt een solo op zijn hoorn in het vierde Hoomconcert van Mozart. Hun feld is een jong talent. Hij is eerste hoornist in het Zeeuws Orkest, het Nederlands Studen ten Orkest en het Nationaal Jeugd Orkest. Scheldegalm treed om 14.00 uur als eerste op. Deze Hans- weertse harmonie, onder lei ding van dirigent Dirk Verhol- le, brengt een gevarieerd pro gramma. Om 15.30 uur neemt dirigent Moreno Beverini het dirigeerstokje over voor een op treden met zijn So What Jazz band. De So What jazzband stamt oorspronkelijk uit een saxofoo- nensemble. Door de intrede van de drums, brass- piano- en bass- synthesizer, dwarsfluit en viool is de groep een echte jazzband geworden. De band bestaat nu uit vijfendertig leden. Het con cert is gratis toegankelijk. Snowfever Dagelijks 16.15, 19.00 uur. Liefde en vriendschap spelen een grote rol, wanneer de dro merige, verlegen Nicky alleen op wintersport gaat. Shark Tale Originele versie La Mala Educacion Vrijdag 22.00 uur. Zaterdag 19.30 uur. Zondag en dinsdag 20.00 uur. Een nieuw meesterwerk van re gisseur Pedro Almodovar. Bright young things Donderdag 20.30 uur. Massoud Amir Behrani is met Yu-Gi-Oh Dagelijks 13.45 uur. Yugi is bezeten van het com puterspel Duel Monsters. Wat als een spel begint wordt al snel realiteit. Kan Yugi de aarde van zijn ondergang red den? The Terminal Dagelijks 21.45 uur. Zaterdag nacht 24.15 uur. Victor Navorski (Tom Hanks) strandt bij de douane tijdens zijn reis naar New York. Zijn paspoort blijkt niet meer gel dig en zonder visum mag hij Amerika niet in. Sneak Maandag 22.00 uur. Verrassingsfilm voor de lief hebber. Kindermatinee: De Kleine Ijsbeer Woensdag 14.00 uur. Vrolijke animatiefilm geba seerd op de avonturen van Lars, de kleine ijsbeer. Cool Dinsdag en woensdag 20.30 uur. Vijf vrienden worden, na een mislukte overval, veroordeeld tot anderhalf jaar heropvoeding op de Glenn Mills school. Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Komische animatiefilm over Oscar, een praatgrage vis met grote dromen. Haaiensnaaier Nederlands gesproken Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Komische animatiefilm over Oscar, een praatgrage vis met grote dromen. A Cinderella Story O Dagelijks 13.45, 16.15, 19.00 uur. Een hilarische parodie op het klassieke sprookje ‘Assepoes ter’. KRABBENDIJKE - Een frontale cabaretaanval op de lachspieren, zo valt het pro gramma van het trio Arend Edel, Erik Jobben en Maar ten Hennis het best te om schrijven. Op vrijdag 29 ok tober staan de drie op de planken in De Meiboom in Krabbendij ke. De voorstelling in De Meiboom begint om 20.00 uur. Kaarten kosten elf euro en zijn te reser veren in het gemeentehuis (Pu- blieksbalie Bachten Vaete) en eventueel nog te koop aan de zaal. Telefonisch bestellen kan via de nummers: 01 13-395326 (bureau sociale- en burgerza ken), 0113-551864 (VVV Yer- seke) en 01 13-551552 (Jacques Boonman). Ook via www.podi- umreimerswaal.nl kunnen kaar ten besteld worden. MIDDELBURG - Het Zeeuws Orkest speelt in november drie najaarsconcerten. Onder leiding van dirigent Joan Ber- khemer worden stukken van Cherubini, Richard Strauss, Mozart en Beethoven ten ge hore gebracht. HANSWEERT - Twee ver schillende muziekgezelschap pen, met ieder een eigen ge luid. Een harmonie, de plaat selijke vereniging Schelde galm, en een jazzband, So What uit Middelburg. Deze combinatie is te horen op zon dag 7 november in Kaj Munk in Hansweert. PRIJSVRAAG Fahrenheit 9/11 Vrijdag 19.30 uur. Zaterdag 22.00 uur. Maandag en woens dag 20.00 uur. Oscarwinnende documentaire van Michael Moore. Een anti Bush pamflet en heeft voor veel opschudding gezorgd, binnen en buiten de VS. GOES - De samenwerkende personeelsverenigingen houden voor de zevende keer de Zeeuwse Avond. Bestond die vorig jaar nog uit twee voorstel lingen, dit jaar gaat het theater vier avonden open. Telefonisch kaarten bestellen kan via 0113 395326 (bureau soaciale- en burgerzaken, 0113 571864 (VVV Yerseke) en 0113 551552 (Jacques Boonman) of via www.podi- umreimerswaal.nl. Wimbledon Dagelijks 21.45 uur. Een romantische komedie over de Engelsman Peter Colt en de Amerikaanse Lizzy Bradbury die voor het eerst op Wimble don spelen. Lizzy heeft genoeg van korte avontuurtjes en valt voor de charmes van Peter. Dagelijks 13.15 uur. Zaterdag nacht 24.15 uur. Een verhaal vol aktie en avon tuur, over de superheld Heil Boy, die zich aansluit bij de geallieerden en strijdt tegen de nazi’s. Moviezone: Broken Wings Donderdag 20.00 uur. Indringend portret van vijf mensen die door omstandighe den zichzelf en elkaar een beetje kwijt zijn. Pace Grace speelde dit voorjaar nog op Dijkrock in Rilland, (foto: pr) In Oranje Vrijdag, zaterdag, zondag 14.00 uur. Remco, een groot voetbaltalent, heeft één grote droom: voetbal len in het Nederlands elftal. Een echte familiefilm. Turkije, Israël en Nederland. Alle nummers worden op een herken bare ‘Eurovisiemanier’ voorge steld. Als afsluiter zingt het koor ook een selectie ABBA-num- mers. De bekende Zeeuwse band GRYSL beklimt ook het podium. De band is in 1998 opgericht. In de Dorpshuizen in Kats en Kat- tendijke wordt druk gerepeteerd. De liedjes variëren dan nog van Engelstalige meezingers tot har drock. Uiteindelijk wordt aarze lend begonnen met het schrijven van Nederlandstalige nummers. Twee daarvan worden eind ‘99 DONDERDAG Middelburg, Stadsschouw burg, Danny de Munk. ‘De Munk-live!’, 20.00 uur. Goes, ‘t Beest, ‘t Beest in korte broek, jeugdtheater, 14.00 uur. Sky Captain and the World of Tomorrow Dagelijks 21.45 uur. Zaterdag nacht 24.15 uur. Manhattan wordt in de jaren dertig, in deze sciene fiction, aangevallen door vliegende machines en robotten. Repor ter Polly Perkins en piloot Sky Captain gaan op onderzoek uit en proberen onze planeet te redden. Kindermatinee: Elina Donderdag 14.00 uur. De negenjarige Elina heeft het moeilijk op school. Als ze op een dag bijna verdrinkt, merkt ze dat ze er niet alleen voor staat. Kindermatinee: De Wooden Camera 3 Vrijdag 14.00 uur. Indrukwekkende film over twee jongens van veertien, die in een township bij Kaapstad wonen. Op het jaarfeest stroomt het volk tezamen op het markt plein. Voor één dag in het jaar zijn er geen rangen en standen en is iedereen gelijk: de slachter drinkt met de rent meester en de boer speelt met de notaris. Zelfs Vrouwe Isa bella toont zich in het open baar. Het volk wordt ver maakt met vendelzwaaien, ringsteken, paardendressuur en valkerij. En op het eind is er een toernooi tussen een zwarte en een witte ridder. WOENSDAG Vlissingen, café Popeye, Co pycat, 22.30 uur. Middel burg, Stadsschouwburg, De Nieuw Amsterdam en De Verrukking, ‘De Negers’, muziektheater, 20.00 uur. Middelburg, Minitheater, Het Middelburgs Theater, ‘Na de regen’, 20.30 uur. Door de opvallende attribu ten, de muziek en de vele vrijwilligers uit het publiek wordt de voorstelling, on danks het feit dat Hilaria slechts uit twee personen be staat, een groot Middeleeuws spektakel met veel visueel ‘geweld’ en veel humor. Hilaria treedt op om 14.00 en 16.00 uur. Kaarten kosten 8,50 en zijn te reserveren in het gemeentehuis in Kruinin- gen (publieksbalie Bachten Vaete), het VVV kantoor in Yerseke en eventueel nog aan de zaal. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, woensdag 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Maandag 19.00 uur. Dinsdag 21.45 uur. Marcus en Kevon Copeland, twee Afro Amerikaanse FBI agenten, hebben een speciale opdracht. Ze moeten de zusjes Wilton beschermen tegen een kidnapping tijdens een korte reis. me’ en de laatste nieuwe pro ductie ‘Every Single day’ is DJ Jean ook bekend als diskjockey. Hij laat zijn draaistijl horen in alle grote discotheken in Euro pa, maar ook ver daar buiten op bijvoorbeeld het feesteiland Ibi za. Het optreden in The Opera begint om 01.00 uur. De band speelt naast eigen werk vooral hits van Jimi Hendrix, U2, Lenny Kravitz, Stevie Ray Vaughan, Pearl Jam en Nickelback. Het optre den in het Vlissingse café aan de Aagje Dekenstraat 3 begint om 22.00 uur. Op het programma staan verschil lende optredens. Al bijna twintig jaar maakt Adrie Oosterling in zijn huistheater De Twee Duiven in Groede theaterprogramma’s die hij door het hele Nederlandse taalgebied speelt. Nu treedt hij ook op op de Zeeuwse Avond. Liefde voor taal koppelt hij in zijn Arend Edel, Erik Jobben en Maarten Hennis, ofwel trio Niet Schieten, hebben al hun pro gramma’s al bij Podium Rei- merswaal gespeeld. Tien jaar fantasierijk en spitsvondig ca baret. Tien jaar voorstellingen met prikkelende humor, krank zinnige invallen en verrassende liedjes. In hun nieuwste creatie ‘Zieke Geesten’ probeert een groep vrienden wanhopig niet uit elkaar te vallen. Maar ver raad en confronterende onthul lingen lijken in de weg te staan. performance aan muzikaliteit en een persoonlijke presentatie. Pia no, accordeon, keyboard en In disch harmonium zijn de instru menten waarmee hij de bezoeker meelokt in zijn wereld. Het koor lichte muziek A58 be staat vijfjaar en viert dat ook op de Zeeuwse Avond. Daarvoor duiken de tachtig zangers en zan geressen uit Zeeland en West- Brabant in de rijke historie van het Eurosongfestival. In een sprankelende lustrumpresentatie zingen zij fameuze songs in de originele talen uit onder meer En geland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Voorpremière Stage Beauty O Dinsdag 19.00 uur. Een drama gebaseerd op het toneelstuk van Jeffrey Hat cher. ZONDAG Vlissingen, Arenaaltheater, The Nylons, Canadees a ca- pella kwartet, 15.00 uur. Middelburg, café Brooklyn, Grandpa Nick Sessieband, 19.30 uur. Middelburg, Stadsschouwburg, Peter Zegveld, ‘Buren Gluren’, 15.00 uur. Goes, De Mythe, Fee-Fi-Fo-Fum, koffiecon cert, 12.00 uur. Goes, Cul tuurhuis, Westwal 45, Jeugd theater, 14.00 uur. Oost- Souburg, Razzmatazz, Middelburgsestraat, Louisia na Man, CD opnames, 15.00 uur. YERSEKE - Hoe maken slechts twee personen in hun eentje een compleet middeleeuws spektakel? Theatergroep Hilaria laat dat op zaterdag 30 oktober in De Zaete in Yerseke zien met de kindervoorstelling Het jaarfeest van Sint Hila- rius. VRIJDAG Vlissingen, De Piek, Dance Macabre, Terra Gotha, 21.30 uur. Goes, De Mythe, St. A-Kunst Zeeland, ‘Zeeland 60 jaar bevrijd', 20.00 uur. Middelburg, Stadsschouw burg, Night of the Blues. 20.00 uur. Krabbendijke. De Meiboom, Niet Schieten, ‘Zieke Geesteen’, 20.00 uur. ZATERDAG Nw.- en St. Joosland, De Wegwijzer, Ernst van der Pasch, ‘Scherp Blijven’, try- out, 20.30 uur. Middelburg, Minitheater, Het Middel burgs Theater, ‘Na de re gen’, 20.30 uur. Vlissingen, St. Jacobskerk, brassband Caecilis shantykoor Het Veerse Scheepstuig, concert, 20.00 uur. Vlissingen, De Piek, Gothminister, Tacti cal Sekt. Synthetic en DJ Azael, 21.30 uur. Middel burg, Stadsschouwburg, Mi ke Boddé, ‘Het Land’, jazzy cabaret, 20.00 uur. Goes, De Mythe, Filharmonica Moldova, ‘Carmina Burana’ van Carl Orff, 20.00 uur. Goes, ‘t Beest, Jeugdthea- terhuis, ‘Privé’, 20.00 uur. Yerseke, De Zaete, Theater groep Hilaria, ‘Het jaarfeest van Sint Hilarius’, 14.00 en 16.00 uur. Middelburg, Spiegeltheater, Mij’n Zorg, ‘Als je durft’, cabaret, 20.00 uur. In Zieke Geesten probeert een groep vrienden wanhopig niet uit elkaar te vallen, (foto: pr) DINSDAG Middelburg, Stadsschouw burg, Reinder van der Naait, ‘Anders’, cabaret, 20.00 uur. I Er is vrijdag 19 november een concert in de Middelburgse Concertzaal (aanvang 20.00 uur), zaterdag 20 november in de Grote Kerk in Goes (aan vang 20.00 uur) en zondag 21 november in het Scheldetheater in Terneuzen (aanvang 15.00 uur). Meer informatie via 0118- 628204. Dagelijks 13.45, 19.00 uur. Een romantisch verhaal over Ellis (Linda de Mol), die be sluit mee te doen aan de cursus ‘Hoe trouw ik een miljonair'. Collateral Dagelijks 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Taxichauffeur Max (Jamie Foxx) is in deze thriller, op het verkeerde moment op de ver keerde plaats. Huurmoorde naar Vincent (Tom Cruise) neemt de taxi van Max over. Dan dreigt Max opeens colla teral damage te worden. K3 Dagelijks 13.45. 16.15 uur. In het droomhuis van de meis jes van K3 ligt een medaillon verstop waar een geest in zit verscholen met een tover kracht. Gazpacho, een super- boef zal er alles aan doen om het medaillon in zijn bezit te krijgen. White Chicks Première Alien vs Predator Dagelijks 13.45, 16.15, 19.00. 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Twee van de meest gevreesde buitenaardse wezens, gaan in deze horrorfilm, voor het eerst in de geschiedenis de strijd aan met elkaar. ft •5 .4^ de Bevelander 19 3 Woensdag 27 oktober 2004 Uniek optreden op 25 november The Rubettes (1975) 2004 in Het Scheldetheater in Terneuzen Het is precies 30 jaar geleden dat The Rubettes en Sailor doorbra ken. Speciaal voor deze gelegen heid hebben de bands besloten een tournee te maken door Nederland. Een unieke kans dus voor alle fans beide bands nog 1 keer live mee te maken in een ruim 2 uur durende show met hits en vele andere favo rieten. I.s.m. de organisatie stelt De Faam haar lezers in staat 10x2 kaarten te winnen voor deze unieke 70’s show. Winnaars krijgen bericht. De vraag luidt: Met welke song maakte deze band zich ‘onsterfelijk’ 1. Ballroom Blitz 2. Sugar Baby Love 3. Paradise By The Dashboard Light Stuur uw oplossing voor aanstaande woensdag per email naar red.faam@whk.wegener.nl met als onderwerp Rubettes’. WIN KAARTEN VOOR BACK TO THE 70’S! Beantwoord onderstaande vraag en win kaarten voor het optreden van The Rubettes Sailor Zonder twijfel was in muzikaal opzicht 1974 het jaar van The Rubettes. In De Rubettes braken precies 30 jaar geleden door met één van de grootste hits uit de jaren 70. Tegelijkertijd beleefde Sailor haar doorbraak met het enigszins milieubewust getinte nummer Traffic Jam. Beide bands hadden daarna nog hits met songs als Tonight, Jukebox Jive, Girls Girls Girls en Glass of Champagne. Het is voor het eerst sinds de jaren 70 dat beide bands weer een tournee maken door Nederland. Kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar bij de kassa van Het Scheldetheater tel. 0115-695555. de zomer van dat jaar braken zij wereldwijd door met een song welke nu als evergreen bestempeld kan worden. originele hits vertolkt door de originele artiesten van weleer! Sailor (1974) ;4> w 1 w 7-/.(

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19