Kroonontwerpers spannen de kroon 7 Heks wil einde aan taboe en het enge BfeU fe fes I ADVENTURES m CHIPZ X Jan Willem Simons o v Excursie langs paddestoelen HEINKENSZAND - Wande laars kunnen op zaterdag 23 oktober mee met een excursie over de Bloemdijken van Zuid- Beveland die speciaal gewijd is aan paddestoelen en korstmos sen. ■s Bijeenkomst astmapatiënten GOES - De afdeling De Beve landen van het Astma Fonds houdt op woensdag 27 oktober in het Oosterscheldezieken- huis in Goes een bijeenkomst voor mensen met astma en chronische bronchitis en long emfyseem (COPD). Baby buiten levensgevaar BAARLAND - De drie maan den oude baby Milan uit Baar land die na een vermoedelijke mishandeling twee weken in een Antwerps ziekenhuis voor zijn leven vocht, is buiten le vensgevaar. Heksenweekend Zeeuw in nieuw THE tv-programma Nostalgische blik op landbouw met trekpaarden Brandweerdag in Rilland Eijserwt Infobijeenkomst over Crohn en -cafe in Goes WGGGNGR huis-aan-huiskranten 'Kt* birkenstock MEPHISTO eos wijdemans hs Optiek 3255 Weekkrant voor de Bevelanden Israël geeft Xsensible In verwachting? FinnConifort loopt beier. Voelt beter. i’.T I ju Woensdag 20 oktober 2004 wk 43 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Zeeuw beklimt Caribische show met hond de met bands uit IN OKTOBER: JUNIORBRILLENWEKEN Mont Blanc Antillen d i (Lees verder op pagina 3) Heks MiSsst...: “Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde na: het eren van het Goddelijke, spiri- allergoedkoopste van Nederland jclnoc>l<adv(Q.3 r BreedIIit Regio Achtergrond F*.’ r o 7TT77 zie pag 21 Het idee om het gedempte Vrouwputje of Mariaputje op te speuren, er een monumentje te plaatsen en de bron te herstel len komt van Ginny Rent- Voor een nostalgische blik op de landbouw is een rit naar de bedrijven van C. Maurice aan de Notenboomdijk 5 in Nisse of C. Mol aan de Weelweg 25 in Waarde een uitkomst. De boeren laten zien hoe ze met hun Zeeuwse trekpaarden het land bewerken. Ploegen, eggen en het laden en binnenbrengen van bieten, het komt allemaal aan de orde. De open dag is van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Meer infor matie is te vinden op www. trekpaarden.nl. Daihatsu Cuore GOES - Anthony van den Berg uit Vlissingen is één van de acht kandidaten die binnenkort naar Zuid-Afrika gaan om mee te doen aan het televisieprogram ma De Farm van Yorin. Het pro gramma is in het voorjaar van 2005 op de televisie te zien. Nederland bleken talloze men sen zich daar mee bezig te hou- Samen met zeven andere avontu riers, afkomstig uit Nederland en België, reist hij binnenkort af naar een primitieve boerderij op een afgelegen plaats in Zuid-Afrika. Er is geen gas, geen stromend wa ter en geen elektriciteit. De kandi daten laten hun hectische en luxe leventje achter zich. Ze moeten zelf de veestapel verzorgen en hun eigen voedsel verbouwen. El ke week valt een kandidaat af door verkiezingen en onderlinge duels. De winnaar gaat naar huis met 50.000 euro. met de seizoenen. Tijdens Im- bolc wordt bijvoorbeeld de len te gevierd. “We maken dan nieuwe bezems en gaan ook let- terlijk schoonmaken in de na tuur. Met een vuilniszak naar het strand, om alle rommel op te ruimen. Ook maken we de bomen wakker door tegen de bast te kloppen.” NISSE/WAARDE - Stichting Het Werkend Trekpaard Zee land houdt op zaterdag 23 ok tober bij de aangesloten trek paardenhouders in de provin cie een open dag. Op de Beve landen doen bedrijven in Nis se en Waarde mee. Op deze dag strijden de kinderen in groepjes van twee tegen elkaar op de behendigheidsbaan met hindernissen. Voor de winnaars staat een wisselbeker klaar. Ook geven de korpsen van Rilland en Krabbendijke verschillende de monstraties. Bovendien kunnen de kinderen oude brandweervoer tuigen bewonderen en draait dj Bert zijn muziek. De activiteiten beginnen om 11.00 uur. De de monstraties staan gepland voor 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 V RILLAND - Het brandweer korps van Rilland houdt op za terdag 23 oktober aan de Valc- kenisseweg voor de zesde keer de Rillandse Jeugd Brandweer dag. De dag is bedoeld voor kin deren van de basisschoolgroe- pen 7 en 8 en voor het bijzonder onderwijs. ik en De hoogste tijd om bij te tanken? Een gids vertelt de deelnemers onderweg over de verschillende soorten paddestoelen en korst mossen De wandeling begint om 13.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Het vertrekpunt is bij het in formatiecentrum van de Zeeuwse •Schaapskudde aan de Nieuwka- merseweg 3 in Heinkenszand. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij het informatiecentrum van de Schaapskudde of via 0113- 655268. De excursie kost vier eu ro voor leden van Natuurmonu menten en Stichting Zeeuwse Schaapskudde, niet-leden betalen zeven euro en kinderen tot en met twaalf jaar twee euro. R^HDE GOES - De gemeente Goes en een speciale werkgroep willen het Vrouweputje aan de Oost- weg bij het Poelbos weer in ere herstellen. Gelovigen kwa men sinds de beeldenstorm van heinde en verre naar de bron omdat die genees krachtig water zou bevatten. Bij een ruilverkaveling in 1973 is de bron echter dicht gegooid. GOES - De Crohn en Colitis Ulcerosa vereniging Nederland, afdeling Zeeland, houdt op za terdag 30 oktober een bijeen komst in Motel Goes aan de A. Fokkerstraat in Goes. J. Dra pers, gastro-enteroloog in het Ziekenhuis Walcheren in Vlis singen vertelt over de ziekte van Crohn en de aandoening Colitis Ulcerosa. De bijeen komst begint om 10.25 uur. Meer informatie is te krijgen via 0118-616129. A lecoqsportff GOES - De Goese Fantus Fantasy Store en heksen- groep Turning Wheel vieren Halloween op zaterdag 6 en zondag 7 november met een Heksenweekend in Goes. Op het programma staan onder meer ceremoniën, lezingen en workshops. De belangstelling voor hekserij neemt toe, zo merkten moeder en dochter Marianne en An drea Bremmers in hun winkel. “We zijn zelf geen heksen, maar de filosofie spreekt ons aan”, vertelt Marianne. “Hek serij is eigenlijk best wel een nuchtere levensstijl”, vindt An drea. Marianne: “De meeste heksen zijn solistisch bezig, maar zoeken wel naar een groep. Met dit weekend willen we Zeeuwse heksen en andere geïnteresseerden bij elkaar brengen.” Met datzelfde doel gaan Fantus en Turning Wheel vanaf januari 2005 ook maan delijks een Heksencafé in Goes verzorgen.Centraal in het Hek senweekend staat ‘El dia de los Muertos’, het Mexicaanse Hal loween. Er is Mexicaans eten en in een workshop worden ri tuele maskers gemaakt. Ook is er een lampionnenoptocht en een Bal Masqué. Meer infor matie en aanmelding via www.mysteria.nl. GOES - Geen kromme neus of harige wratten voor MiSsst..., drijvende kracht achter de heksengroep Tur ning Wheel, actief in Nijme gen en Goes. In plaats daar van een aantrekkelijke jonge vrouw die met een verrassen de vanzelfsprekendheid over haar levensfilosofie praat. DONDERDAG 21 OKTOBER OM 07:00 UUR 50% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE! - MiSsst... is de heksennaam die ze zelfheeft bedacht. “Het staat voor nevel en voor mysterieus, miss voor dame en ssst... voor het bewaren van geheimen. Al leen op m’n werk noemen ze me niet zo.” De 28-jarige MiSsst..., die in het dagelijks leven bij een financiële instel ling werkt, is een heks met een missie. “Ik noem mezelf be wust heks, om vragen op te roe pen. Ik wil graag dat het taboe en het enge ervan af gaat.” En die bezem? “We vliegen niet. We vegen.” MiSsst... heeft een Friese vader en een Surinaamse moeder. “Spiritualiteit werd me met de paplepel ingegoten.” Als kind was ze al veel met de natuur be zig en was biologie haar lieve lingsvak. Op zoek naar een vorm van spiritualiteit die ook tuele groei, liefde, vrede.” (foto: Jaap Wolterbeek) bij haar Westerse helft paste, kwam ze via internet in aanra king met hekserij. Ook in meester uit ‘s-Heer Arendsker- ke. Zij reageerde op een oproep van de gemeente om in het licht van het zeshonderdjarig be staan van Goes een leuke actie te bedenken. “De bron stamt uit de middeleeuwen. Het leek mij leuk om het als monumentje weer op de kaart te krijgen”, legt Rentmeester uit. Het Vrouweputje wordt ge noemd iri oude Zeeuwse legen des. Tijdens de beeldenstorm zou een Mariabeeld, geroofd uit het kerkje van Baarsdorp, in de bron zijn gegooid. Sindsdien dichtten bedevaartgangers het putje geneeskrachtige eigen schappen toe. “Of dat nu waar is of niet, de bron was wel het enige plekje in De Poel waar zuiver water was te vinden”, zegt Rentmeester. “En het droogde nooit op, zelfs niet tij dens de extreme droogte van 1911.” den, individueel of in groeps verband. Er zijn diverse stro mingen binnen de hekserij. Zelf ziet ze de hekserij als een natuurreligie die terug gaat tot het begin der tijden. “Je leeft volgens de seizoenen, zorgt goed voor de natuur en viert de jaarfeesten. Moeder Aarde wordt ook wel als de Godin ge zien.” De heksen vieren acht jaarfeesten, die verbonden zijn Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van ervaringen, het geven van steun aan elkaar, het leggen van nieuwe contacten en leren van de ervaringen van medepatiënten. Ook partners zijn welkom. De bijeenkomst is van 14.00 tot 15.30 uur en is in de grote vergaderzaal van het ziekenhuis. Aanmelden kan tus sen 16.00 en 19.00 uur via 0113- 222881. Ook op woensdag 8 de cember is er een bijeenkomst. De vader van de baby zat bij het ter perse gaan van deze krant nog steeds vast op verdenking van zware mishandeling. De moeder was eerder ook aangehouden maar weer vrijgelaten. Volgens Justitie heeft zij niets met de ver wondingen van haar zoontje te maken. Milan werd twee weken geleden door zijn ouders naar het Oosterscheldeziekenhuis in Goes gebracht. Daar bleek hij zwaar hersenletsel te hebben. Voor verdere behandeling is de baby naar het Antwerpse zieken huis gebracht. Kijk verderop in deze krant voor onze advertentie! V fi Tor<> UVE ON STAGE in (ioei Fe Foog verdienen in drie leeftijdsgroepen. Kelly Ravestein, Eline Dorre- man en Fédi Hoff spanden letterlijk de kroon. Zij kregen een exem plaar van het prentenboek Het prinsenkind. Maranke Rinck en Martijn van der Linden showden de kronen maar al te graag voor de camera, (foto: Frank Husslage) GOES - Maranke Rinck en Martijn van der Linden, schrijvers van HHet Prinsenkind en Andrea Geuze, de kinderburgemeester van Goes waren afgelopen woensdag in de Goese bibliotheek. Ze vormden de jury van de kronenwedstrijd. Wie maakte het mooiste en meest bijzondere koninklijke hoofddeksel. Er waren prijzen te TT V 1 ik l ie hier duidelijk een jong archiiechje &n een dferenartïiQ- •/oor tne AUTO RIJK GOES X™ Goes brengt Vrouweputje in oude staat Priiimeetwagen Marconistraat 2, Goes (Lees verder op pagina 3) (advertentie) i I ê==- 2; HHMM JUMBO supermarkten j Voorverkoopadressen; Krijger tabak intertoys Goes Maestro Gelato. Ei Toro /r=r De zuinigste auto van Nederland z jupwmartdw» www.eijsermans-optiek.nl •v kinderen TT Speciaal voor onze gasten van boven de 55 jaar een 3-gangen menu voor slechts 14.75 '.VAl_L)L.Mf_fER xTL- deB PP’-' tSK '‘«Ofc. Elders goedkoper gezien? J Bel 2117 04 90S' Made In (termani TrudUinn \cit 14 a^^as ^ctSKS r-ILA SPALDING 4^ v.a. 7.899,- l>> .Ho....11...el. 1 (CHOINaMSW-’.ftALXftAK on R2PARA7ÏRI; Oude Vismarkt 10, 4461 AE Goes Telefoon 0113-227526 J. Weyermanweg 9

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1