De mond vol van Zeeuwse beierslof Actievoerders van Greenpeace Waterschap plant honderden bomen beklimmen opslag kernafval Sportproject voor senioren begint Autoruit stuk? w sJK^nafval GlasGarage B '0.000 JAAR* NUL 4 De Spot en Di-zijn zijn hot spots Schoonheid en Au Soleil houdt Slagerij Mol haalt goud Borsels elftal Glamour bij Van Biemen BV BEVELAND KUNST TE KIJK Zoeklicht geeft bijbelseminar Gymnastiek in het zwembad Schoonmaker start eigen zaak tegen Kloetinge mode bij beurs een open dag CLASCARAGE NU OOK IN GOES EN MIDDELBURG! Rik' ELLEWOUTSDIJK ‘t Kerkje van Ellesdiek, hoeden van Hanny Malleko- te, uit de Zeeuwse kleder dracht verzorgd door Mooi Zeeland en alle ingezonden hoeden, zijden sjaals van Agnes van den Dries, ‘Tej’af voe d’n oed’, demonstraties zijde schilderen, zaterdag 9 oktober van 13.30-16.00 uur. Avondvierdaagse lY. kun je meestal t vergeten a|F 'Lr Woensdag 6 oktober 2004 de Bevelander 7 sportproject www.glasgarage.nl Parfumerie Van Biemen aan de Klokstraat in Goes was voor even de glamourwereld van het Gooi. Want topvisagist Mari van de Ven kwam er klanten een nieuwe look geven. Van een be scheiden verandering tot een complete metamorfose, klanten gingen tevreden naar huis, (foto: pr) Slager Cees Mol laat trots zijn ‘gouden’ rookworsten zien, (fo to: Tannie de Jonge) Koningin Beatrix opende vorig jaar de oranje opslagbunker van de Covra. In het gebouw wordt Het seminar over de profetieën in de bijbel en de boodschap van de wederkomst van Christus wordt op vier avonden gehouden en wel op 13 en 27 oktober en 10 en 24 no vember. De avonden beginnen om 19.30 uur en de toegang is gratis. Voor meer informatie: 0343- 413300 of www.zoeklicht.nl. Leden van Greenpeace willen met een spandoek duidelijk maken dat kernafval lang radioactief blijft. Agenten proberen intussen de actievoerders van het dak te plukken, (foto: Jaap Wolterbeek) De wedstrijd wordt georganiseerd door de Nederlandse Brood- en ban ketbakkers Ondernemers Vereniging. Voor de wedstrijd reisde de Yerse- kenaar naar Wageningen waar hij in een bioscoopzaal voor zo’n hon- derdvijftig mensen een presentatie gaf. “En dan te bedenken dat ik in dertijd naar de Groene School ben gegaan en nu banketbakker ben”, vertelt De Bruijn. GOES - Boris de Bruijn (22) uit Verseke, banketbakker bij patisse rie Van Opdorp in de Goese Korte Kerkstraat, behaalde vorige week de derde plaats bij de landelijke ‘Vaktalent van het jaar' wed strijd. De twee inzendingen die Boris maakte, een Zeeuwse beierslof en een Herfst Symfonie in chocolade, leverden hem, zeker landelijk gezien, dit prima resultaat op. die niets mankeren. Na de introductie van twaalf weken volgt een programma van dertig weken. Die is afge steld op de wensen en mogelijk heden van de deelnemers. Het hele project start met het afne men van de fitheidtest. Daarbij is een arts aanwezig die indien nodig medisch advies geeft. De test kan gedaan worden tussen 13.30 en 20.00 uur. is van een schijnveiligheid. Het spandoek dat de actievoerder op het dak van de Covra bonden, spreekt boekdelen: ‘Kernafval 240.000 jaar’. acht uur naar de bakkerij en ging dan naar school. “Ik dacht erover dat het beter was om met mijn opleiding te stoppen en verder te gaan met een bakkersopleiding. Toch heb ik eerst de Groene School afgemaakt voordat ik bij ROC Middelburg naar de bakkersopleiding ging. Daar ben ik vanaf de basis begonnen. Ik denk dat het een goede zaak is als je alles doorlopen hebt.” Het assortiment struiken be staat uit veldesdoorn, kornoel je, kardinaalmuts, liguster, ge oorde wilg, boswilg, honds roos, egelantier, gelderse roos, hazelaar, meidoorn en haag- beuk. Verder zet het water schap populieren, essen, wil gen, esdoorns, walnoten, lin den, en eiken in de grond. Op Zuid-Beveland komen 363 bomen langs de Annamaria- Watergym is al een decennium lang een bewegingsactiviteit van Allévo, waarbij gezond bewe gen gecombineerd wordt met het prettige van beweging in het water. Omdat de gymnastiekoe feningen staand in relatief on diep water worden gedaan, is het niet noodzakelijk dat de deelnemers kunnen zwemmen. Voor meer informatie: 0113- 249111Behalve de watergym- nastiek zijn er ook andere vor men van sport en beweging voor ouderen. BAARLAND - In zwembad Scheldeoord in Baarland kun nen vanaf morgen 55-plussers meedoen aan de watergym- nastiek. Op Walcheren gaan 321 jonge bomen en bijna tienduizend struiken de grond in. Langs de Koningin Emmaweg worden 196 populieren geplant. Verder komen langs de Boshoekweg, Poppekerkseweg, Blauwpoort- seweg, Zuidweg en de Schroe- weg struiken. Daarnaast wor den rondom het parkeerterrein bij kasteel Westhove op Wal cheren bomen en struiken ge plant. GOES - George van den Berg is schoonmaker en, als hij zijn voor malige werkgever - een bekend Vlissings schoonmaakbedrijf - mag geloven, een heel goede. Van den Berg houdt van zijn vak: ge woon schoon is niet voldoende, het moet perfect, zegt hij. De reac ties op zijn werk waren steevast lovend en gaandeweg groeide het plan een eigen schoonmaakbedrijf te starten. Per 7 oktober kunnen zowel particulieren als kantoren en bedrijven een beroep doen op Van den Bergs expertise. “Een goede schoonmaker heeft oog voor wat er moet gebeuren. Ik ben gecertificeerd schoonmaker en weet precies wat er nodig is voor welke klus dan ook. Ik heb plezier in mijn werk en hou van een flinke schoonmaakuitdaging.” Het schoonmaakbedrijf van George van den Berg is bereikbaar op tele foonnummer 226434 en per e-mail op schoonstmaker@zeeland- net.nl. GOES - Trendy kledingzaak Super You en designwinkel Di-zijn verhuisden onlangs van de Goese Grote Kade naar een pand in de Papegaaistraat. Super You kreeg bij die gelegenheid een nieuwe naam: De Spot. De skating- en surfingformule van deze tak van het bedrijf werd uitgebreid met een omvangrijk assortiment life style fashion, van merken als Melting Pot, Kiyuchi, Oakley, Ox bow, Reef en Free Soul. Ook schoenen maken daar deel van uit. Verder blijft De Spot een hot spot voor skaters, surfers en snow boarders. Onder hetzelfde dak is ook Di-zijn gevestigd, met een kleurrijk aanbod van design woonaccessoires van onder andere Koziol en Fat Boy. Het nieuwe adres van De Spot en Di-zijn is Pa pegaaistraat 7. Beide winkels zijn bereikbaar op telefoonnummer 228821. LEWEDORP - Het Borsels elftal boven de 23 jaar speelt woensdag 13 oktober op het veld van de Le- wedorpse Boys tegen Kloetinge. De wedstrijd begint om 19.00 uur. Het elftal bestaat uit spelers van al le Borselse voetbalverenigingen. Trainer is Aijo den Dekker. WOLPHAARTSDIJK - In de Grif fioen in Wolphaartsdijk is zater dag 9 oktober de Mode en Beauty Fair. Op de beurs zijn presentaties van onder andere een schoonheids salon, een nagelsalon en een hoe- denontwerpster. Om 16.00 uur is er een modeshow. De Fair duurt van 14.00 tot 17.00 uur en de toe gang is gratis. KAMPERLAND - Het Zoek licht geeft op woensdag 13 okto ber in De Casembroothuis aan de Nieuwstraat in Kamperland de eerste lezing in de reeks over bijbelse toekomstverwachtingen. Karweitjes “Daar was een van mijn vakken ‘verwerking van agrarische producten’ en zo ging ik stage lopen in een bakkerij. Dat vond ik erg leuk, ik ging daar vakantiewerk doen en stak zo steeds meer van het bakkersvak op. Een van mijn eerste karweitjes was het schillen en versnipperen van ui en die voor uienkruiers gebruikt werden.” Op den duur stond De Bruijn ‘s morgens in alle vroegte op, werkte tot GOES - Schoonheidsinstituut Au Soleil aan de Schuttershof 23 in Goes houdt op zaterdag 9 oktober een open dag. Een visagiste maakt klanten gratis op en geeft advies. Verder zijn er demonstraties van air brush spray tan, nail-art en een Chinese kruidenpeeling. De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur. Scherp Vier jaar later is De Bruijn banketbakker bij Van Opdorp. “Vorig jaar eindigde ik al eerste van Zeeland en nu derde bij de Vaktalenten van Ne derland. Je leert veel door steeds mee te doen aan wedstrijden. Dat mo tiveert, en houd je scherp. Je doet contacten op en ziet hoe een ander iets doet. Niet iedereen werkt hetzelfde.” Een lekkernij die De Bruijn graag maakt, is bavaroise en dat was dan ook de basis van de Zeeuwse beierslof. Deze delicatesse mocht vooraf op de thuisbasis gemaakt worden, maar de Herfst Symfonie in chocola de moest op de wedstrijd zelf in twintig minuten gemaakt worden. “Dat was wel even spannend, maar het is toch gelukt”, zegt de bekroonde banketbakker. “Als je dan weet dat ik vroeger hooguit een eitje bakte, maar nooit cake of ander baksel. Tegenwoordig hebben mensen de mond vol van mijn goede spullen.” KATS Galerie Kats, Dorpsstraat 16, monoprints, etsen en beelden van Béa Verheul, Joop van Veen en Angeline Snelders, vrijdag t/m zondag van 12.30-17.30 uur, t/m 30 oktober. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto’s van Petra Rouwendal, t/m 30 novem ber. W BORSSELE - Elf actievoer ders van Greenpeace zijn vo rige week woensdag door de Mobiele Eenheid van het dak van de opslagbunker voor kernafval in Borssele geplukt. De actievoerders protesteer den tegen het eerste transport van hoogradioactief afval uit de kerncentrale van Borssele. SportZeeland, sportverenigin gen, Stichting Welzijn en Zorg verlening aan Ouderen, wil 55- plussers over de drempel van de sportschool of -club helpen. In een twaalf weken durend pro gramma zijn er wekelijks ver schillende activiteiten onder lei ding van een instructeur. Er is een keuze tussen een program ma voor mensen met chroni sche aandoeningeiym mensen In alle vroegte beklommen de Greenpeace-leden de oranje bunker. Na enkele uren trad de politie op. Elf actievoerders werden gearresteerd. Na ver hoor en met een dagvaarding op zak zijn ze uiteindelijk weer vrijgelaten. KAPELLE - Inwoners van de gemeente Kapelle van 55 tot 65 jaar kunnen op donderdag 21 oktober in sporthal Groene Woud in Kapelle hun conditie laten testen. De test is de start van het Galm/Scala. kernafval honderd jaar lang op geslagen. Het afval is vanuit Borssele naar de opwerkingsfa briek in het Franse La Havre vervoerd. Daar is het nog bruik bare materiaal gescheiden van het afval. Dat afval komt met de zogenaamde Glas-transporten weer terug naar Nederland, naar de opslag in Borssele, waar het veilig wordt opgeslagen. De eerste van die transporten was vorige week. Greenpeace vindt dat er sprake De activiteit wordt georgani seerd door Allévo, instelling voor zorg en dienstverlening in de Oosterschelderegio. Weke lijks zijn twee groepen actief in het zwembad, dat speciaal voor deze gelegenheid enkele graden warmer wordt gestookt. De groepen starten om 9.30 en 10.15 uur. Deelname kost twee euro per keer. Op donderdag 7 oktober is de eerste les. Belang stellenden kunnen gratis een kijkje komen nemen of zelfs meedoen. Aanmelden kan bij de aanwezige instructeurs. HEINKENSZAND Binnenuit, Schouwersweg 7, fotografie van Ton Tig- gelman, landschappen in kleur en zwart-wit fotogra fie uit Schotland, dinsdag t/m donderdag van 9.SO IT. 30 uur, vrijdag van 9.30- 20.30 uur en zaterdag van 9.30-16.30 uur, t/m 16 okto ber. Galerie ‘t Kunstuus, Dorpsstraat 43, acrylschil- derijen van Adri Geelhoed, ‘Aan de horizon’, woensdag en donderdag van 13.00- 18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00- 12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 16 oktober. weg, Kaaidijk, Kaneelpolder- dijk, Oude Zeedijk en Kruinin- genpolderweg. Langs de Oud Ovezandseweg komen 558 struiken. Dit project van de gemeente Kapelle in samenwerking met de gemeente Reunerswaal. GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden begint deze maand met de aanplant van bijna duizend bomen en 18.600 struiken in noord- en mid- den-Zeeland. GOES - Slagerij Mol aan de Oostwal 36 in Goes is weer in de prij zen gevallen. Ook dit jaar kregen zijn rookworsten het predikaat goudkeur van de Vereniging van Keurslagers. Een onafhankelijke jury testte de worsten op geur, kleur, smaak en samenstelling. Daarbij bleken de worsten van Slagerij Mol van uitstekende kwali teit te zijn. De Goese slager is een van de 570 Keurslagers die Ne derland rijk is. Deze slagers krijgen drie keer per jaar onaangekon digd bezoek, waarbij de slagerij en de producten worden gekeurd op onder andere versheid, kwaliteit en hygiëne. Cees Mol is in zijn nopjes met het behalen van het predikaat voor zijn worsten. Die valt op een prima moment, want het seizoen van winterkost mét de rookworst is net begonnen. GOES Galerie Van den Berge, Westwal 45, schilderijen van Marcel Berlanger en Paul Moran, opening zaterdag 9 October 17.00 uur, donder dag t/m zaterdag 12.OO IT.00 uur, t/m 13 november. Galerie De kaai, J.A. van der Goeskade 65, werken van Flans Luiken en Thea Boss, maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur, tot 15 november. Am- bachtscentrum, Katten- dijksedijk 27, shawls, weef sel en sieraad, werk van weefkring Goes, woensdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur, t/m november. Kun stuitleen De Bevelanden, Westwal 45, schilderijen van Ronald Debbaut, ‘Theatre in Colours’, woensdag tm za terdag van 13.00-17.00 uur en eerste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur, t/m 16 oktober. Zorgcen trum Randhof. ‘s- Heer Elsdorpweg 18, olieverf schilderijen van Anton Kooijman, landschappen en zeegezichten, t/m november. Revalidatiecentrum Lin denhof, ‘s-Gravenpolderse- weg 114a, fotografie van Rob van der Most, ‘De we reld in kleinbeeld’ met de thema’s: Rotterdam, New York, portretten en land schappen, tijdens kantooru ren, t/m 26 oktober. Lun- chcafé Stadhuis, Grote Markt, reliëfschilderijen van Mien in den Bosch- Haak, t/m 30 oktober. Hip is het centrale woord bij De Spot en Di-zijn. (foto: Tannie de Jonge) Banketbakker Boris de Bruijn derde bij landelijke Vaktalentenwedstrijd: “Als je dan weet dat ik vroeger hooguit een eitje bakte.’ (foto: Tannie de Jonge) KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schilderijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m za terdag van 9.00-16.30 uur, zaterdag van 9.00-16.00 uur, t/m 30 december. Openbare Bibliotheek, Van der Biltlaan 32, beelden, schilderijen en knipkunst van deelnemers van de workshops, maandag, dins dag en donderdag van 14.00-17.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 en 14. OO IT. 00 uur, vrijdag van 14.00-20.00 uur, t/m 30 sep tember. Atelier Zee-land, Kasteelstraat 33, olieverf schilderijen van A. Timmer man, maandag en donder dag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. CW f Ihji’ j|- Bi 99 (advertentie) Geef tegen reuma. Giro J24 [Reumafonds Met reuma willen je gewrichten vaak niet wat jij wilt, i op de w mensen heeft daar last van, van kleuter tot oudere. Voor hen is er het Reumafonds. Wij repareren of vervangen uw voorruit... tanaf Bel snel naar ClasCarage en check uw eigen risico ClasCarage is altijd voordelig. GOES, Verryn Stuartweg 14a Tel: 0113 - 32 39 11 MIDDELBURG, Herculesweg 13 Tel: 0118 - 67 49 84 als je reuma hebt II DSSïjrr. 509 Mpw-'1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7