Witte en bruine zeilen op het scherpst van de snede Koor viert jubileum ‘Als je voor de WCT kiest, Serie tijdschriften over cultureel erfgoed Zeeland de Bevelander - verlies je Zeeland zoals het is’ Rabobank schiet uit zijn slof Team De RONDJE VOETBAL FUTSAL BEVELAND TENNIS HET WETEN WAARD SPONSOR Zeekoe pakt koppositie Scholierenloop in het Poelbos ■HM de Bevelander 3 Woensdag 6 oktober 2004 Vanaf het startschip Zeearend worden de rondetijden geklokt, (foto: Tannie de Jonge) I 4 Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door P. Stokman, ‘s-Gravenpoldersweg 39, Goes, 0113-213419. Prak tijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24. Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekend dienst. - Goes 1 (14.30); BSC 2 - Goes 2 Zeeland Sport 2 (12.30); Goes 5 - zen. “Dat geeft de haven een enorme slagvaardigheid. Als je in de directie van de haven zit, dan wil je daar iets mee doen, dat is logisch. Maar daarmee komt de onafhankelijkheid van be stuur in gedrang.” Ook verwijt ze de Provincie niet duidelijk te hebben gemaakt wat de verdere gevolgen van de WCT zullen zijn. “Daardoor hebben de men sen zich niet gerealiseerd dat het voor hen persoonlijk consequen ties kan hebben. De mensen ver onderstellen ‘de overheid be denkt het en het is voor de werk gelegenheid, dus het zal wel goed zijn'. Daardoor is de dis cussie laat op gang gekomen”. De toename van de werkgele genheid is volgens Van Rees be trekkelijk. “Eerst hadden ze het over 2700 banen, nu over 1100, maar door de toenemende auto matisering haal je dat niet eens en wordt het in de toekomst waarschijnlijk nog minder. Ter vergelijking: de nieuwe vesti ging van de Jumbo-supermarkt in Heinkenszand heeft een op pervlakte van tweeduizend vier kante meter en biedt honderd ar- slechts twee minuten langer over. De derde prijs wordt door Simon van der Harst in ontvangst geno men. Zijn tjalk Hoop op Zegen van achttien meter was tevens de snel ste van de beroepsvaartschepen. De Groenling van Viktor Meyer wint de prijs voor de kortste af stand. Deze groene schouw voer slechts drie rondes. “Anders zaten jullie nu nog op me te wachten”, verklaart de schipper lachend bij het in ontvangst nemen van zijn prijs. Vorig jaar werd de race voor het eerst georganiseerd door Henk Schuurman, schipper van de tjalk beidsplaatsen, waarvan de mees te voltijds. Het gaat hier om een vijfde hectare, een fractie van de tweehonderd hectare die de WCT in beslag gaat nemen.” Als het college doorgaat met de voorbereidingen vreest ze dat het hele proces niet meer terug te draaien is. De hamvraag is of je voor de werkgelegenheid van nog geen 1000 man de leefkwaliteit in Zeeland mag opofferen, stelt Van Rees. “Er zijn andere manieren om werkgelegenheid te creëren die de Zeeuwse waarden intact laten. Zeeland is uniek. De frisse lucht, de rust, de weidsheid en de natuur. De kleine dorpjes in het landschap, de boerderijen met rode daken, zwarte schuren en witte daklijsten. De kleinschalig heid. Die waarden vormen de identiteit van Zeeland en je kunt ze ook in geld uitdrukken en in werkgelegenheid omzetten. Als de WCT er komt, wordt die iden titeit aangetast. Aanleg van de WCT vergt enorme investerin gen. Om het rendabel te maken zouden nieuwe investeringen no dig kunnen zijn. Je begint aan iets waar je gemakkelijk de greep op kunt verliezen. Als je voor de WCT kiest, verlies je Zeeland zoals het is.” Het eerste exemplaar van het magazine werd vrijdag (1 okto ber) gepresenteerd aan commis saris van de koningin Wim van k Vijf Gebroeders. “Het begon ei genlijk als stunt, met een groep be vriende platbodemschippers. We kregen zoveel positieve reacties van de bemanningen en van de be woners van het Goese Meer, dat we besloten er een jaarlijks evene ment van te maken. Dit keer iets professioneler.” Schuurman zelf vocht ook een fa miliestrijd uit. De tjalk van zijn ou ders, Zeldenrust, was zijn rivaal. Vader en zoon voeren “op het scherpst van de snede”. Uiteinde lijk moest de zoon met één minuut achterstand in de oude meester zijn meerdere erkennen. GOES - Mannenkoor Elim uit ‘s-Gravenpolder bestaat tien jaar en viert dat met een zang avond op zaterdag 9 oktober in de Grote of Maria Magdale- nakerk in Goes. Naast het jubilerende mannen koor treden ook het mannenkoor Salvatori uit Nunspeet, baritons- olist Henk Dijkhuizen, organist De Huissoon wielerploeg wordt gesponsord door Huisssoon- sport en racefietsen, een familiebedrijf gevestigd aan de Patijn- weg in Goes, waar Jaap Huissoon al jaren eigenhandig en naar de wens van de klant racefietsen bouwt. De renners nemen deel aan TMZ-criteriums. Op de foto van links naar rechts: Jaap Huissoon, Harry Gubbels, Patrick en Niels Goverse, Gerrie de Wael, Jacob Wijnstra, Maarten Janse jr, Edwin Franse en Peter Bal. Zittend: Huub Slabbekoorn. Op de plaat ontbreekt Wilfred Geijs. (foto: pr) Henk Ruitenbeek en panfluitist Marco van der Lee op. Marcel van der Ketterij bespeelt de piano. Mannenkoor Elim pre senteert dan ook de nieuwe cd. De opbrengst van die cd gaat naar de vakantieweken voor ge handicapten. De zangavond be gint om 19.00 uur. Toegang kost drie euro, kinderen betalen twee euro. GOES - In de derde klas van de recreatieve futsal- competitie won Rabobank Heinkenszand met flinke cijfers van Bewa Boys en bracht de eindstand 18-2 op het scorebord. Het team haalde niet alleen de meeste punten binnen, ook bezet De Zeekoe nu de bovenste plaats op de rang lijst. Er werden achttien punten bij geschreven ten koste van Rob Jacobs Man nenmode. Het team Support Logistiek moest de eerste plaats afstaan, maar kwam dit wekend niet in actie. In de overige wedstrijden hiel den de teams elkaar redelijk in evenwicht. GOES - In de tennishal aan de Verrijn Stuartweg was het de B-poule bij de heren bedrijvencompetitie die zondag in actie kwam. Grootverdiener deze dag was het team van visres taurant De Zeekoe. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. NEELTJE-JANS - ‘Zeeland van toen en nu’, heet de tijd schriftenreeks die uitgeverij Waanders sinds deze week in de schappen van boekhandels en supermarkten heeft liggen. Het eerste nummer, Bewegend Zeeland, gaat over transport en vervoer van weleer. Damessponsorcompetite: Traas b.v. - Tennishal Goes 12-12. LUCTOR ‘88 (Heinkenszand) Zondag: Val Aan 1 - Luctor ‘88 1 (14.30); Luctor’88 2 - Roosendaal 2 (12.00); Luctor ‘88 3 - Nieuw Borgvliet 2 (10.30); zaterdag: Luctor ‘88 Al - IJzendijke Al (14.30). KLOETINGE Zaterdag: Kloetinge 1 - Schelluinen 1 (15.00); Kloetinge 2 - Achilles Veen 2 (12.45); Kloetinge 4 - Cadzand 2 (15.00); Kloetinge 6 - SVD 2 (15.00); Kloetinge B2 - Steenbergen BI (12.45); Kloetinge B3 - Dreischor BI (12.45); Kloetinge B4 - Nw. Borgvliet BI (12.45); Kloetinge Cl - Zeeland Sport Cl (10.00); Kloetinge C2 - Breskens Cl (11.15); Kloetinge C3 - WHS Cl (11.15); Kloetinge Dl - NAC Dl (11.30); Kloetinge D3 - Heinkenszand Dl (10.00); Kloetinge D4 - Rillandia Dl (10.00); Kloetinge E3 - Kapelle E2 (9.00); Kloetinge E6 - Kruiningen E2 (9.00); Kloetinge F3 - Rillandia F2 (9.00); Kloetinge F4 - Nieuwdorp F1 (9.00); Kloetinge MB1 - GPC Vlissingen MB1 (12.45). YERSEKE Zaterdag: Yerseke 1 - F.C.Dauwedaele 1 (14.30); Arendskerke 2 - Yerseke 2 (12.45); Yerseke 5 - Wolfaartsdijk 3 (12.45); Yerseke BI - Colijnsplaatse Boys BI (12.30); Yerseke Cl - METO C1 10.30); Yerseke D 2 - Kloetinge D6 10.30); Yerse ke E2 - Kapelle E3 (9.30);Yerseke E4 - Kapelle E4 (9.30); Yer seke F2 - Hansweertse Boys Fl (9.30):Yerseke F3 - Robur F1 (9.30). BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: Bevelanders 1 - VCK 1 (14.30); Bevelanders 2 - GPC Vlissingen 3 (12.30); Bevelanders Cl - SKNWK Cl (11.15); Bevelanders Dl - Bruse Boys Dl (10.00); Bevelan ders El - MEVO El (10.00); Bevelanders Fl - Mevo F2 (10.00). APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisen de zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tij den is de apotheek bereikbaar voor spoedrecepten. GOES - De Goese Atletiekvereni ging AV ‘56 houdt op zaterdag 9 oktober de traditionele scholie renveldloop. Deze veldloop is voor leerlingen van alle Beve- landse basisscholieren vanaf groep 4 tot en met 8. De loop is in het Poelbos bij ‘s- Heer Hendrikskinderen. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Theuniswegeling, vlakbij is de start op het grasveld. Daar kunnen de deelnemers zich ook inschrijven. De wedstrijd begint om 13.00 uur. De deelnemers lopen per groep, jongens en meisjes apart, een ron de van circa achthonderd meter. De route gaat over gras, boomschors en schelpenpaden. Deelname kost 1,50 euro. Na af loop ontvangen alle deelnemers een medaille. DONDERDAG Goes, Sint Willibrordcollege, bridgecursus, 19.30 uur. WEMELDINGE Zaterdag: Kruiningen 1 - Wemeldinge 1 (14.30); Wemeldinge 2 - Hoek 3 (14.30); Wemeldinge 3 - Vosmeer 4 (14.30); We meldinge Dl - Wolfaartsdijk Dl (10.00); Wemeldinge El - Kloetinge E2 (10.00); Wemeldinge F1 - Kloetinge F2 (10.00). APOLLO ‘69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Apollo 1 - Cloijnplaatse Boys (14.300; Hoedekens- kerke 2 - Apollo 2 (14.30); Apollo Cl - Halsteren C3 (9.45); Apollo Dl - Terneuzen D2 (11.15); Apollo El - Luctor ‘88 E2 (10.00); Apollo E2 - SSV E3 (10.00). ROBUR (Goes) Zaterdag: Robur Dl - Lewedorpse Boys Dl (10.00); zondag: Robur 1 - Lepelstraatse Boys 1 (14.30); Robur 2 - Schoondij- ke 2 (12.30); Robur 4 - Lewedorpse Boys 3 (10.30). HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, ‘s-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113-563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur:W. Duininck, Dorpsstraat 93a, Krabbendijke, 06- 53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113- 259882. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabben dijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Ver boom wordt waargenomen door A. Mosselman, 0113-381233. WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Wolfaartsdijk 1 - Heinkenszand 1 (14.30); Wolf aartsdijk 2 - MZVC3 (12.45 Wolfaartsdijk dames - Veere dames (11.00); Wolfaartsdijk A - Bevelanders A (11.00); Wolfaartsdijk C - Kloetinge C2 (12.45); Wolfaartsdijk El- H’zand El (9.30); Wolfaartsdijk E2 - Wemeldinge E2 (10.00); Wolfaartsdijk F1 - Kapelle F2 (9.30); Wolfaartsdijk F2 - Kruiningen F2 (9.45). G.O.E.S. Zondag: Vlissingen 1 12.00); Goes 3 - Patrijzen 4 (10.30). Van Rees stelt dat de Provincie door belangenverstrengeling te eenzijdig op de ontwikkeling van de haven is gericht. De ver antwoordelijke gedeputeerde van economische zaken, G. de Kok, zit ook in het dagelijks en in het algemeen bestuur van Zeeland Seaports, samen met wethouders van de betrokken gemeenten Vlissingen, Borsele en Terneu- Gelder. Die schreef ook het voorwoord in de uitgave. Bewegend Zeeland is het eerste van zestien thematische verza melwerken waarin sporen van het Zeeuwse verleden centraal staan. Andere thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld scheepvaart, dorpen, geloof, oorlog en werk. In 2003 vernietigde de Raad van State het besluit tot aanleg van de WCT. De Provinciale Staten vroegen Gedeputeerde Staten vervolgens de mogelijk heden van een nieuwe WCT- procedure te onderzoeken. In het statendebat van morgen wordt besloten of het College zal doorgaan met onderzoeken die een eventuele nieuwe streekplanherziening voor de aanleg van de WCT moeten on derbouwen. Daarbij komen de geluidsoverlast en de effecten op het milieu en de economie aan de orde. Aan de hand daar van wordt in juli 2005 besloten of er een nieuwe procedure wordt gestart. VRIJDAG Heinkenszand, De Stenge, lezing, reisschrijver Dolf de Vries, 20.00 uur. Kruiningen, Ons Dorpshuis, Alzheimer inloop café. 14.00- 16.30 uur. Uitslagen: Heren B-poule: Zuid West Lease - Drukke rij Herselman 14-10; De Zeekoe - Rob Jacobs 18-6; Hertel Services - Alu Light 14-10; Koko Holidays - Franse/ IBG 12-12; Emergo - Sportpunt Zeeland 14-10. De Zeekoe competitie: t.v. Ovezande - New York 11-5; Lewogo - Noord Zuid 10-6; Irmajadimi - Avantage 13- 3; Last Minute - The Outsi ders 12-4; Allerhande - Miss Slag 14-2; Miss Mep pers - Gimbrac 12-4. Slagerij krijger blijft het goed doen en versloeg Kloetinge 6 met 6-3. Bin nen Uit blijft in deze klas op kop na de 5-2 zege op Intersport. In de eerste klas stond de topper tussen Café de Korenbeurs en FC Barbé op het programma met als inzet de eerste plaats op de ranglijst. De Korenbeurs beslechtte het pleit met 6-4 in zijn voordeel. Decokay De Verfbron kwam deze week voor het eerst in actie en klopte Delta Mossel met 4-2. Heartbreak Café moest 15 tegentreffers incasseren van Messina C1000 (2-15) en staat daarmee stijf on deraan. Rojas Tankership ping won zijn eerste wed strijd van deze competitie met 12-2 van De Schotte Yerseke. In de Zeekoe-damesdubbel- competitie sprong het team van Allerhande eruit. De dames haalden veertien punten binnen ten koste van het team Miss Slag In de tweede klas nog steeds vier teams zonder puntverlies. PTT is hier, na de 8-4 op Colijn IT, alleen aan de leiding gekomen. FC Total won met 11-3 van Croissanterie Daily’s Goes en staat op een gedeelde tweede plaats. Uitslagen: 1ste klas: De Korenbeurs - FC Barbé 6-4; Delta Mossel - Decokay De Verfbron 2-4; FC Bonapar te - Van Sabben/Gemeente Goes 1-4; Heartbreak Café - Messina C1000 2-15; Ro jas Tankershipping - De Schotte Yerseke 12-2. 2de klas: Colijn IT - PTT 4-8; Croissanterie Daily’s Goes - FC Total 3-11Van Westen - De Landbouw 3-14. 3de klas: Bewa Boys - Rabo bank 2-18; Binnen Uit - In tersport 5-2; Fabery de Jon ge - ZVV Jasper Goes 3-0; Slagerij Krijger - Kloetinge 6 6-3. GOES - De zeilwedstrijd is ten vliegen de schepen over het water, einde. Gebroederlijk varen de Vanaf het startschip Zeearend wor den platbodems, waaronder het den de rondetijden geklokt. Het startschip, zij aan zij aan elkaar geketend, over het Goese Meer. Midden op het meer maken de publiek aan de kant slaat het schouwspel van witte en bruine zeilen belangstellend gade. Onder schepen een pirouette. Deze toe- de negen deelnemende schepen gift kenmerkt de gemoedelijke zijn vijf platbodems, gebouwd als sfeer van de Goese Meer Platbo- jacht, en vier tjalken, behorend tot dem Race. de zeilende beroepsvaart. De snelste tijd is net als vorig jaar voor de lemsteraak Weerlam van Journalist Jan van Damme neemt de lezer in het eerste deel aan de hand van historische WOENSDAG Goes, Fantus Game Store, het Groene Weidje, paranormale avond, stichting Het Licht, 20.00 uur. Kamperland, De Casem- broothuis, Nieuwstraat, seminar, ‘Tekenen van de tijd’. 19.30 uur. ZATERDAG Goes, De Pit, dansavond, 20.00 uur. ‘s-Hr. Hendrikskinderen, Heer Hendrikhuis, vogelbeurs. 10.00-12.00 uur. Krabbendijke, gymzaal, ouder kindgym, 9.30-10.15 uur. Goes, De Pit, boeken- en platenbeurs, 9.30- 13.00 uur. Wolphaartsdijk. De Griffioen, mode beautyfair, 14.00-17.00 uur. Goes, politiebu reau. landelijke politiedag, open dag, demonstraties, 10.00-16.00 uur. plekken of markante gebouwen mee op reis door de geschiede nis van de provincie. Zo belicht hij de oude Postweg in Zuid- Beveland en het station van Krabbendijke. Ook komen bij zonderheden rondom het stoon- emplacement in Goes aan de orde. Het eerste deel van dé reeks is verkrijgbaar voor een kennis- makingsprijs van 3,50 euro. Volgende delen kosten 4,95 eu ro. Zaterdag, om twaalf uur klinkt het eerste startsein. Omdat gelijk star- de familie Snip, die de vijf rondes ten op dit smalle vaarwater gevaar- in één uur en zestien minuten af lijk zou zijn, startten de schepen legt. Een nipte zege op de concur- om beurten. Zuidwest vier tot vijf rent Markiezin van Veere van Piet blijkt perfect te zijn. Met vol tuig de Visser. Zijn schokker doet er SSV ‘65 (Goes) Zaterdag: VVGZ - SSV ‘65 (15.00); SSV ‘65 2 - Oranje Wit 2 (14.30); SSV ‘65 3- MEVO 2 (14.30); SSV ‘65 4 - Heinkens zand 2 (14.30); SSV‘65 5 - WIK‘57 3 (12.45); SSV ‘65 BI - Aardenburg BI (11.15); SSV ‘65 Dl - Kloetinge D2 (10.00); SSV ‘65 El - Arendskerke El (10.00); SSV ‘65 E2 - Goes El (10.00); SSV ‘65 F1 - Wemeldinge F2 (9.00); SSV‘65 G1 - MEVO G1 (11.15). (Vervolg van voorpagina) - 4 4 4 I I Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV. Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3