Vette rap, plukkende bas en Zeemansliederen gierende gitaar in De Piek tussen de kunst Vijf simpele stukken over de schoonheid en het verlangen I No Frontiers brengt Ierland naar Goes I Bedden in De mythe in Goes Gitaarconcert in Galerie Kats Ik CINE CITY VLISSINGEN PODIUM SCHUTTERSHOF MIDDELBURG PODIUM ‘T BEEST Scheldegalm geeft concert Blueslegende in café Groen Licht Hl Vijf mooie mensen overdonderen het publiek met muziek en dans, (foto: Lars van den Brink) Ellis In Glamourland JL r- zaal wordt bedreigd met slui ting. Tegenstanders kunnen dit voorkomen door een wedstrijd dodgeball te winnen. MIDDELBURG - Een toneel met vijf transparante stoelen en een groot wit gordijn. Vier vrouwen en een man berei den zich voor op de voorstel ling terwijl de zaal volloopt. Het zijn vijf mooie jonge mensen die hagelwitte kle ding aantrekken en 'naakt’ staan te kijken hoe het pu bliek langzaam zijn plaats vindt. Five Easy Pieces is een stuk over schoonheid en ver langen en is op morgen, don derdag 7 oktober te zien de Stadsschouwburg in Middel burg. VLISSINGEN - Bioscoop Cine City in Vlissingen is zondag 17 oktober weer plaats van han deling voor de Maritieme Dag. Scheepvaart in al haar facet ten staat deze dag centraal. Be zoekers kunnen luisteren naar zeeliederen en gedichten en rondstruinen over de maritie me (kunst)markt. Blikvanger is het enorme olieverfschilderij van het schip Kungsholm, ge maakt door de Vlissingse schil der Jan de Quelery. De Kungsholm, geschilderd door de Vlissingse kunstenaar Jan de Quelery is de blikvanger van de Maritieme Dag in Vlissingen. (foto: pr) door de kracht en snelheid van muziek en choreografie. Afge wisseld met sketches waarin de spelers één voor één zichzelf baar en ironisch. Muziek speelt een belangrijke rol in deze voorstelling. A capel- la’s en eigentijdse bewerkingen van bekende nummers uit de ja- ren tachtig en negentig lopen als een rode draad door het geheel. GOES - Muziek van Ierse bo dem maar ook de sfeer van dat land, de Goese band No Fron tiers weet al enkele jaren de juiste snaar te raken. Op vrij dag 8 oktober staat de band in Murphy’s Corner aan de Korte Kerkstraat in Goes. Funk/hiphopgroep Gellybooty staat op zaterdag 9 oktober op de bühne van De Piek, (foto: pr) No Frontiers bestaat uit het trio Joyce van Vredegem-van Bavel, Kees Vredegem en David Egter van Wissekerke. Ze vertolken songs van meer en minder beken de Ierse artiesten en songwriters. Als repertoire heeft de band num mers van Mary Black, Sinead Lo han, Dougie McClean, Lorena McKennitt en Eva Cassidy. HANZWEERT - Muziekvere niging Scheldegalm geeft zon dag 10 oktober een koffiecon cert in het verzorgingstehuis Maria-Oord aan de Eendracht in Hansweert. KATS - Stefan Oefner geeft op zondag 10 oktober een gitaar concert in Galerie Kats aan de Dorpsstraat 16 in Kats. Het op treden begint om 16.00 uur. Ver der is er de expositie van Bea Verheul, Joop van Veen en An- geline Snelders te zien. De gale rie is open van 12.30 tot 17.30 uur. Toegang tot het optreden kost twee euro. The Punisher Zaterdagnacht 24.15 uur. Special agent Frank Castle neemt het recht in eigen handen en start een vernietigende oor log tegen gevaarlijke crimine len. Kindermatinee: De Klei ne Ijsbeer Woensdag 14.00 uur. Vrolijke animatiefilm geba seerd op de avonturen van Lars, de kleine Ijsbeer. lo Non Ho Paura Dinsdag en woensdag 20.30 uur. In het arme Italiaanse zuiden vindt Michele een voet van een spookachtig jongetje. Shark Tale Originele versie Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Komische animatiefilm over Oscar, een praatgrage vis met grote dromen. Haaiensnaaier Nederlands gesproken Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur. Komische animatiefilm over Oscar, een praatgrage vis met grote dromen. A Cinderella Story O Dagelijks 13.45, 16.15, 19.00 uur. Een hilarische parodie op het klassieke sprookje ‘Assepoes ter’. K3O Dagelijks 13.45, 16.15 uur. In het droomhuis van de meis jes van K3 ligt een medaillon verstop waar een geest in zit verscholen met een toverkracht. Gazpacho, een superboef zal er alles aan doen om het medail lon in zijn bezit te krijgen. Yu-Gi-Oh Woensdag 13.45, 16.15 uur. Yugi is bezeten van het compu terspel Duel Monsters. Wat als een spel begint wordt al snel re aliteit. Kan Yugi de aarde van zijn ondergang redden? No Frontiers, (foto: pr) White Chicks Dagelijks 13.45, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Marcus en Kevon Copeland, twee Afro Amerikaanse FBI agenten, hebben een speciale opdracht. Ze moeten de zusjes Wilton beschermen tegen een kidnapping tijdens een korte reis. De voorstelling is door de Sport club Gehandicapten Beveland geregeld. Die bestaat dertig jaar. De SGB is in Zeeland de groot ste vereniging voor en door mensen met een handicap. In verschillende takken van sport binden die wekelijks de strijd met elkaar aan. De jubileumvoorstelling in De Mythe is ook voor niet-leden te bezoeken. Het toneelstuk begint om 20.00 uur. Kaarten kosten vijfentwintig euro. Reserveren is noodzakelijk en kan na.18.00 uur bij Hanneke Dijkstra, 0113- 215052. +%Z L- 19.00 en 21.45 uur. Een romantisch verhaal over Ellis (Linda de Mol), die besluit mee te doen aan de cursus ‘Hoe trouw ik een miljonair’. Collateral Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Taxichauffeur Max (Jamie Foxx) is in deze thriller, op het verkeerde moment op de ver keerde plaats. Huurmoordenaar Vincent (Tom Cruise) neemt de taxi van Max over. Dan dreigt Max opeens collateral damage te worden. Dodge Ball Donderdag t/m dinsdag 13.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Een plaatselijke gymnastiek- Quelery, Hein Naerebout, Wil lem Eerland en Maarten Platje hun werk exposeren. Ook wor den een aantal Belgische zee schilders verwacht. De maritie me kunstmarkt is geregeld door Peter Brounts. Verder staan er kramen met modelbouw, mari tieme boeken, antiek en curiosa. Anders dan vorig jaar, komt er nu een podium te staan in het Ci ne Café. Op het podium, dat de naam ‘Wilde Vaart’ krijgt, wil Wanst een intieme en gezellige sfeer creëren. “Het Scheldelood- senkoor treedt op, dichters Leo Bersee en Jaap van Velzen dra gen er hun zeegedichten voor en er kunnen karaoke-zeeliederen worden gezongen. Het geheel moet speels en leuk zijn en men sen moeten er actief aan mee kunnen doen.” Martijn Prins maakt met spraypainten een graffitikunstwerk en Noorse scouts van de Mohawk II zame len geld in voor hun schip dat op 19 juli voor de Vlissingse boule vard zonk. Stille Nacht Donderdag, zaterdag, zondag, dinsdag, woensdag 13.45, 21.45 uur. Vrijdag 21.45 uur. Maandag 13.45 uur. Thriller, over een seriever krachter, die elke keer toeslaat als het Nederlands elftal speelt. scheen de eerste cd No Frontiers. Vorig jaar kwam de band met het album Whisper of the Trees uit de opnamestudio. De groep stond verder in het voorprogramma van Flairck, Jim Mc Cann, Davey Ar- Twentynine Palms Donderdag en vrijdag 20.30 uur. Een verhaal over een ontmoe ting tussen twee mensen en de immense lege woestijn, met een wreed einde. The Terminal Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dinsdag, woensdag 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 VLISSINGEN - De tienkoppi ge funk/hiphopgroep Gelly- booty treedt zaterdag (9 okto ber) op in De Piek in Vlissin gen. De Zeeuwse oldschool- funkband Cosmic Slop ver zorgt het voorprogramma. Crimson Gold Vrijdag 22.00 uur. Zaterdag 19.30 uur. Maandag en woens dag 20.00 uur. Poëtische film over Hussain, een antiheld in de Iraanse samenleving. DONDERDAG Middelburg, Stadsschouw burg, Five Easy Pieces, mu ziektheater, 20.00 uur. Vlis singen, café Groen Licht, Alan Nimmo band, blues met rock, 20.30 uur. VRIJDAG Vlissingen, Arsenaaltheater, Margriet Eshuijs, ‘Flower- child’, unplugged concert, 20.15 uur. Goes, ‘t Beest, De Toneelschuur, ‘Een zomer dag’, 20.30 uur. Goes, Mur phy’s Corner, No Frontiers, 21.30 uur. De Quelery schilderde het passa giersschip Kungsholm, als eer betoon aan scheepswerf De Schelde waar het in 1952 werd gebouwd. Op het doek torent het schip uit boven de gebouwen, omringd door hoge kranen. “Dat beeld van Vlissingen is verdwe nen”, zegt de schilder spijtig. Sa men met zijn vrouw,' Carla Wanst, organiseert hij voor de achtste keer de Maritieme Dag. Vorig jaar werd het evenement verplaatst van het Arion Hotel op de boulevard naar bioscoop Cine City. “Deze beslissing was een succes. Nu hebben we al on ze vijftig kramen al vol en zelfs al mensen moeten afwijzen.” En la Ciudad Vrijdag 19.30 uur. Zaterdag 22.00 uur. Zondag en dinsdag 20.00 uur. Acht dertigers, mannen en vrouwen, vormen in Barcelona een hechte vriendenclub. Maar hoe goed kennen ze elkaar ei genlijk? Een gevoelige film over vriendschap. Moviezone: Dans, Groz ny, Dans Donderdag 20.00 uur. ‘Wie licht en prachtig danst, schenkt anderen en zichzelf vreugde’. Een credo uit de puinhopen van Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië. Om 11.00 uur opent Guido van Rooij van het Nederlands Loodswezen Scheldemonden de dag. Bezoekers kunnen rondkij ken op de kunstmarkt waar mari tieme schilders zoals Jan de Gellybooty is een funk/hiphop- collectief uit Utrecht en Amster dam. Het repertoire bestaat uit eigen werk in een eigenzinnige interpretatie van funkgroothe- den als Sly Stone en George The Notebook Y Donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag, 13.45, 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zaterdag, zondag, woensdag. 13.45, 19.00, 21.45 uur. Een meeslepend liefdesverhaal, verteld door een man op leef tijd aan een vrouw die hij regel matig opzoekt in een verzor gingstehuis. uur. Victor Navorski (Tom Hanks) strandt bij de douane tijdens zijn reis naar New York. Zijn paspoort blijkt niet meer geldig en zonder visum mag hij Ame rika niet in. De warme altstem van Joyce ge combineerd met de muzikaliteit van Kees en David bezorgt de band vele optredens buiten Zee land. Bovendien heeft No Fron tiers twee albums op het curricu lum vitae staan. In 1998 ver- Clinton. Ook is er verwantschap met modernere artiesten als Ma cy Gray, The Roots en Michael Franti. De band bouwde een uit stekende live-reputatie op door optredens op de Uitmarkt, Festi val a/d Werf, Oerol en in Paradi so, Tivoli en de Melkweg. Later dit jaar tourt het gezelschap nog door Tsjechië. Gellybooty’s de- buut-cd verschijnt in 1999 in ei gen beheer. Het tweede album Skin volgt in 2002. Beide zijn opgenomen en gemixed in Stu dio Smeenk Brothers (Gotcha!, Nicotine). Het derde album staat op het punt van verschijnen, met dit keer vooral live-opnames. Meer nog dan Gellybooty heb ben de leden van het Zeeuwse Cosmic Slop een gezamenlijke passie voor de oldschool p-funk van mensen als Bootsy Collins en George Clinton. Ze noemen hun eigen stijl T-Funk wat staat voor stevig groovende funk met plukkende bas, gierende gitaar solo’s, vette raps en funky voca len. Het zevental hult zich bij li- ve-optredens in spetterende ‘funkadelic’ outfits en laat hun set vol overgave van het podium afspatten. Het concert begint om 22.00 uur, toegangskaarten kosten ze ven euro. De Maritieme Dag begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Ter afsluiting van het evenement draait ‘s avonds een film voor de scheepsliefliebbers. Kaarten hier voor zijn te koop aan de kassa van Cine City. Alle andere acti viteiten zijn gratis te bezoeken. Voor het schilderij van de Kungs holm zoekt Jan de Quelery nog een mooie bestemming. “Het zou toch geweldig staan in het Zeeuws MuZEEum?”, zegt hij. Bij eerdere voorstellingen bleek het publiek door de swingende muziek niet op de stoel te kun nen blijven zitten. Five Easy Pieces is een gesti leerd en hip programma. Daar naast heeft het een herkenbaar thema dat tot nadenken stemt. Een verpletterende performance met diepgang en wervelende schoonheid. Kortom: het is een programma dat een spiegel voor houdt maar je ook met volle teu gen laat genieten. De voorstelling Five Easy Pieces begint om 20.00 uur, kaarten kosten veertien euro. Het optreden begint om 10.30 uur. Harmonie en drumband spelen verschillende nummers. De harmonie staat onder leiding van dirigent Dirk Verholle uit het Belgische Zomergem. Het concert is niet alleen voor de be woners van het Maria-Oord maar is voor iedereen gratis toe gankelijk. The Bourne Supremacy Dagelijks 19.00, 21.45 uur. Za terdagnacht 24.15 uur. Matt Damon keert terug als Ja mes Bourne die ons terugvoert naar de duistere wereld van de beroepsmoordenaar. Steeds weer wordt hij geconfronteerd met pijnlijke flitsen uit zijn vo rige leven. Garfield O Nederlands gesproken Zaterdag, zondag, woensdag 16.15 uur. Garfield heeft alles goed voor elkaar, maar dat verandert als zijn baasje Jon besluit om de hond Odie in huis te halen. The Nimmo Brothers, gevormd door de broers Alan en Steve, werd door liefhebbers en ken ners op handen gedragen en speelde door heel Europa alle zalen plat. Ondanks het feit dat de band nog maar sinds 2000 bestond, was de band een begrip en maatstaf in blueskringen. Daar was de ontzetting dan ook groot toen Steve Nimmo het midden in een tour voor gezien hield. Deze actie had tot gevolg dat een gepland optreden in café Groen Licht niet doorging. Donderdag 7 oktober maakt zijn broer Alan het weer goed met zijn Zeeuwse fans door speciaal naar Vlissingen te komen met zijn nieuwe band. In de Engelse pers wordt de kracht van de nieuwe band ver geleken met de drive van The Red Devils. Het optreden in café Groen Licht begint om 20.30 en de toegangsprijs bedraagt zes euro. ZATERDAG Kapelle, De Vroone, Zeeuws Jeugdtheater De Suzen en de Guzen, ‘Toffe Tommie’, 19.30 uur. Vlissingen, De Piek, Gellybooty support Cosmic Slop, funk, 22.00 uur. Goes, Goese Lyceum, Con tinental Kids, 16.00 uur. Goes, De Mythe, Jetty Ma- thurin, ‘Dichterbij’, 20.00 uur. Middelburg, Concert zaal, Budapester Klezmer Band leden Ned. Philhar- rnonisch Orkest, 15.00 uur. Middelburg, Concertzaal, chr. brassband jeugdorkest Onda, 20.00 uur. Nw.- en St. Joosland, De Wegwijzer, Kees Torn, ‘Doe mee en win’, 20.30 uur. Goes, ‘t Beest, Gem Flavour, Britse punk pop en moderne rock, 21.00 uur. Kortgene, de Pomp- weie, Adrie Oosterling, ‘(Z)onder dak, theater, 20.00 uur. I VLISSINGEN - De Allan Nimmo band is donderdag (7 oktober) te zien in café Groen Licht in Vlissingen. Bandlei der Alan Nimmo werd, samen met zijn broer Steve, bekend met de legendarische blues band The Nimmo Brothers. Allan Nimmo maakte de over steek naar Nederland speciaal voor het Vlissingse publiek. Sneak Maandag 22.00 uur. Verrassingsfilm voor de lief hebber. thur, Sean Cannon, Sean Keane en Elanor Shanley. Het optreden in Murphy’s Corner begint om 21.30 uur en de toe gang is gratis. Voor meer infor matie www.nofrontiers.nl. Op het zomerfestival De Parade publiek meteen overdonderd speelden ze zich bij het publiek in de kijker temidden van felle concurrentie. De festivalact is met een aantal nieuwe nummers, gecomponeerd door winnaar van voorstellen. Op eigen wijze be de Annie M.G. Schmidt Prijs, handelen de toneelkunstenaars Theo Nijland, bewerkt tot een hun schoonheden en het gebrek avondvullend programma. Five daaraan. Een confronterend Easy Pieces wordt gespeeld door voorstelling, maar ook herken- vijf voormalig studenten aan de Kleinkunst Academie. Ze ge bruiken muziek, dans, zang en performance om vragen als: wat wil ik zijn en wat wil je van mij aan het publiek voor te leggen. Als het zaallicht dooft wordt het ZONDAG Goes, De Mythe, theaterpop- penkast Tierelijn, ‘Het een zame clowntje, 15.00 uur. Middelburg, Concertzaal, Bu dapester Klezmer Band leden Philharmonisch Or kest, 15.00 uur. Vlissingen, Arsenaaltheater, Folk’n’brass, volksmuziek, 15.00 uur. Hansweert, Ma ria-Oord, muziekvereniging Scheldegalm. koffieconcert, 10.30 uur. Goes, Buys Ballot College, Amnestytheater- groep Nieuwe Waterweg, ‘De dag dat mijn broer niet thuis kwam’, 20.00 uur. DINSDAG Middelburg, centrum Padma, Seissingel, Lidia Koper, klankconcert, 20.00 uur. WOENSDAG Vlissingen, café Popeye, Co pycat, 22.30 uur. Middel burg, Stadsschouwburg, Union Suspecte, Pu- bliekstheater Gent, ‘De Leeuw van Vlaanderen’, 20.00 uur. GOES - Toneelvereniging Heer Hendrik uit ‘s-Heer Hen- drikskinderen speelt op woensdag 13 oktober het stuk Bedden van Dimitri Frenkel Frank. r I I 17 de Bevelander Woensdag 6 oktober 2004 Door Ellen De Vriend Allan Nimmo. (foto: pr) 1 k A Première Première Première Première n. Première w TAWCVl I jkmh if r T

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17