Banenmarkt bij het CWI ‘Armoede in Zeeland stijgt door kabinet Protestoptredens Zeeuwse poppodia Jl|irpcick: OPEN HUIS Nieuw in Goes SH V F.’ P Niet alleen rozengeur en maneschijn Jan Willem Simons en u profiteert zie pag 21 Goes renoveert Zaterdag 2 oktober Dierplezier kinderfeest Collectie/V/£(/1/KS, IJ 2 V 335S G Monumenten w Lezing Dolf de Vries over reizen V Ons Genoegen geeft concert strijden op het Goese Meer BIJZONDER GESLAAGD! BUsernicms Optiek DE BEL &IRO J De Bel, altijd prijs! World of TUI Reisbureau René Kreukelmarkt 2 Goes Paardenmarkt 14 Yerseke PaKKer Weekkrant voor de Bevelanden IN OKTOBER: JUNIORBRILLENWEKEN (advertenties) (Lees verder op pagina 3) De Utrechtse band Taxi to the Ocean, (foto: pr) “W (advertentie) (advertenties) j. W Is I =- Kinderboeken BreedIIit 19 Regio 13 voor I N - mtOhJ 11213 Muzikaal festijn in Zeeuwse biebs Culinair Gilde viert jubileum Agressie met positieve lading Nieuwe merken!!!! Maar ook klassiekers!!!! Wintersportkledingüü Snowboards!!!! Nog nooit zoveel skateboards!!!! En...DI-ZIJN met o.a. Koziol, Room, Handed By en Gewoon!!!! Zo blijft Jumbo de allergoedkoopste van Nederland Vorig jaar werd de race voor het eerst georganiseerd. De lemme- raak Weerlam van de familie Snip won de wedstrijd glansrijk. Onder de ingeschreven schepen, die va riëren in lengte van acht tot acht tien meter, is een aantal tjalken en schouwen. De meeste hebben hun ligplaats in het Goese Meer en in de museumhaven aan de Hout- kaai. Vanwege de veiligheid zullen de schepen om beurten starten. Het startschip ‘Zeearend’, een houten lemmeraak, klokt de ron detijden van de zeilschepen. “Het leek mij wel een stunt om met platbodems een race op het Goese Meer te houden”, vertelt initiatiefnemer Henk Schuurman. “Het skutsjesilen wordt soms ook op kleine meren uitgevochten, zo als het Pikmeer, dus is het hier ook mogelijk.” De belofte van de regering dat mensen die het financieel nau welijks kunnen bolwerken in de volgende bezuinigingsronde ont zien worden, gelooft niemand bij Splinter. “De regering toont he lemaal niet aan hoe deze mensen GOES - Het aantal Zeeuwen dat armoede lijdt, groeit door de nieuwe miljoenennota met enkele procenten. Dat is de rotsvaste overtuiging van Spl inter, het platform voor be strijding van armoede en so ciale uitsluiting in Zeeland. Dolf de Vries is toneelspeler, schrijver, reiziger, cabaretier, regisseur en acteur. Als televi- sieacteur verkreeg hij landelijke bekendheid met hoofdrollen in de series Dossier Verhuist en Onderweg naar morgen. Als reiziger reist hij altijd op zijn ei gen manier: met een rugzak, per trein, boot, bus en fiets. Hij vermijdt de platgetreden paden en komt dus altijd thuis met een rugzak vol opwindende tips, feiten en wetenswaardigheden. Zijn laatste reis heeft geleid tot het boek Zuid Afrika in een Rugzak. Hierover zal hij vertel len en ook dia’s laten zien. De lezing begint om 20.00 uur. Kaarten kosten vijf euro, jonge ren tot en met 21 jaar en 65- plussers betalen 3,50 euro. Kaarten zijn te reserveren bij het Vrijwilligershuis Borsele, 0113-311999 of zijn aan de zaal te koop. moeten grootschalige projecten opzetten willen ze nog geld van het rijk krijgen. Voor de popwereld zijn de maatre gelen onaanvaardbaar en dus ope nen in heel Nederland meer dan GOES - Gratis optredens als protest tegen de kabinetsplan nen. Dat is de insteek van de lan delijke manifestatie PopVoor- Nop op 1 en 2 oktober waaraan ook de Zeeuwse poppodia ‘t Beest in Goes, De Piek in Vlissin- gen en Brogum in Zierikzee meedoen. GOES - ‘Planken, zand, stof. In Goes is het sof.’ Bakker John van Dommelen van De Gouden Korenaar heeft zijn etalage volgehan gen met protestborden. De werkzaamheden in de binnenstad van Goes ergeren hem. “Vooral omdat de gemeente alleen maar posi tieven verhalen heeft. Maar het is niet alleen rozengeur en mane schijn.” Hij en zijn collega’s kampen met overlast en een teruglo pend aantal klanten. “Sommige collega-ondernemers hebben veer- vanaf 21.30 uur een foto-exposi- tie van Piet de Wolff te zien. Een dag later spelen de Utrechtse bands Taxi to the Ocean, Balleri- Bulldoze Band treedt zaterdag 2 oktober op in Brogum. Dat con cert begint om 21.30 uur. Alle optredens zijn gratis te bezoe ken. Meer informatie over de protestactie is te vinden op www. pop voomopnl Die dag kunnen werkzoekenden tussen 10.00 en 15.00 uur te- GOES - Miss Nederland San ne de Regt opent op zaterdag 2 oktober de banenmarkt bij het CWI aan het Kolveniershof in Goes. Gehele dag gigantisch springkussen en laatje schminken tussen 11.00 en 16.00 uur als jouw favoriete dier. GOES Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 recht voor het zoeken naar de geschikte baan tussen de dui zenden vacatures. Verder is het UWV aanwezig om voorlichting te geven over reïntegratie en het opzetten van een eigen bedrijf. Ook zijn er presentaties van werkgevers en uitzendbureaus. Airpack B.V. Groeneweegje 19 en 25 4301 RN Zierikzee Tel. 0111 - 415455 HEINKENSZAND - Borsele Cultureel heeft reisschrijver Dolf de Vries gestrikt voor een lezing. De auteur van de bekende ‘In een Rugzak- reeks’ is vrijdag 8 oktober in De Stenge in Heinkenszand. De PARANORMAALBEURS 2 3 okt, Zeelandhallen Nobelweg 6, Goes Diverse stands op spiritueel gebied en gratis groepslezingen Za: 12-18/zo: 11-18 uur Info VIEW: 071 - 5611 934 Entree: 6,5 euro incl. P gratis Zie ook: www.paraview.nl Nieuw: Nu ook Health Beauty.' KAPELLE - Muziekvereniging Ons Genoegen uit Kapelle geeft op zaterdag 2 oktober om 19.30 uur een concert in De Vroone in Kapel le. In de pauze is er een verloting voor het instrumentenfonds. Entree kost vier euro, kinderen tot en met twaalf jaar betalen twee euro. GOES - Het Goese Meer is za terdag 2 oktober het decor voor een zeilwedstrijd met platbo dems. Negen varende monumen ten zullen op dit kleine meer strijden om de eer. Het eerste startschot klinkt om 12.00 uur. Hartelijk dank voor uw bezoek Sportprijzen’s9'r Papegaaistraat 7 De popsector ziet de toekomst met angst en beven tegemoet nu staats secretaris Medy van der Laan de nieuwe Cultuurnota heeft gepre senteerd. Het kabinet snoeit het budget voor de popsector met tien procent. Ook andere culturele sec toren moeten inleveren, maar die hoeven ‘slechts’ 4,5 procent te be zuinigen. Onaanvaardbaar Verder zijn de subsidieregelingen flink ingewikkeld en dreigen de kleine bands de dupe te worden van de nieuwe Cultuurnota. Want zo maar een bandje op een zater dagavond laten spelen wordt niet meer gesubsidieefd. De podia vijftig poppodia de deuren om op een ludieke wijze actie te voeren. Gratis na Liberation Front en Little Sweet Lily vanaf 21.30 uur. In ‘t Beest doen twee ska-bands aan de actie mee. Rude Rich In De Piek is vrijdag 1 oktober the High Notes en Venus Hill be klimmen vrijdag 1 oktober om 21.00 uur de bühne. Gino the tig tot vijftig procent minder omzet. Terwijl we wel baatbelasting moeten betalen.” Volgens van Dommelen doen klanten ergens an ders hun boodschappen nu er minder parkeerplaatsen in het cen trum zijn. “En al die planken, ouderen met rollators komen er niet meer door heen.” Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, Van Dom melen begrijpt dat wel. Toch wil hij met zijn actie ook de andere kant van de medaille laten zien, (foto: Dennis Rijsbergen) t Veronica Woensdag 29 september 2004 wk 40 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 I dan ontzien worden”, zegt be stuurslid van Splinter, W. van de Voorde. “En een belastingvoor deel achteraf, daar hebben de mensen ook niets aan. Moet je eerst een jaar krom liggen.” Van de Voorde heeft zich flink geër gerd aan de presentatie van de miljoenennota. “Een minister Zalm die met een lachend ge zicht kortingen afkondigt.' Schandalig.” De invoering van een no-claim van 250 euro in het ziekenfonds baart het platform grote zorgen. “Voor minima met gezondheids problemen is dat veel geld. Die moeten dan bij de bijzondere bij stand aankloppen en maar hopen dat ze geld krijgen.” Elke ge meente heeft zijn eigen beleid. In de ene plaats springt de ge meente bij, vijftig kilometer ver derop bijvoorbeeld moet een bij standmoeder het maar uitzoe ken. amera W citytrip of event f Roek n»J II-3) PMKtlAl PW® TG A iNf.Ois I www.eurooatuin.nl Prijsmeetwagen Marconistraat 2, Goes 1 •z< 1 ZUIDWEG 20A ZONNEMAIRE. 0111-401318. JUMBO supermarkten! Vrijdagavond Koopavond! V n NIEUWE RIJKSWEG 2D 0113-215395 DONDERDAG KOOPAVOND Nieuw van Montis: Het model 'James'. Eén van de vele nieuwkomers bij Paauwe. Meer collectie-nieuws is te zien op www.interleur-paauwe.nll GOES,NIEUWE RIJKSWEG 2D,0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND sopermart ttfi www.eijsermans-optiek.nl i bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) - 's maandags gesloten DE SPOT Elders goedkoper ^-, gezien? Bel 2117 04 p/r. Bloeiende perkplant. Per stuk 1.79 bij het boeken van een V/e kunnen de dagopvang alleen betalen SB we ook itwch-h gaan wferketi de Bevelander 5 o- o 13 Q IV V III I NIH SillADI IS IK VII 'i iLMNIdf f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1