Weekkrant voor de Bevelanden Lindenhof is De lelijke schoonheid van het veerplein INiTi OPEN HUIS ook dupe van neppatiënt Scholierenmenu is snoep en chips WJMml 3ess c Jan Willem Simons 26 september Hf -S I Yoga voor mensen met beperking Foto’s en film Toppers fietsen door de bossen gezocht voor oorlogsexpo Optiek Eerste bedrijf op Cruickelcreke Uitzg aarends goes De kortste weg naar uw dealer voor nieuwe en gebruikte auto’s Woensdag 22 september 2004 wk 39 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Scholieren Goes tweede Suzen en de maken hun zakenstad van eigen korte film Nederland 3 BreedUit Regio 17 Sport 9 i-fts n'rrfi rif Koopzondag Vlissingen www.winkelcentrumvlissingen.nl U heeft een mening over de toekomst van de Schelde? Kom dan naar een informatie- en inspraak-avond over de Ontwikkelings- schets 2010 Schelde-estuarium! Wat, waar, wanneer en waarom? Kijk op www.proses.be www.proses.nl of ga langs bij uw Scheldegemeente! Zo blijft Jumbo de allergoedkoopste van Nederland De man is rond de vijftig, heeft bij de marine gewerkt maar leidt nu een zwervend bestaan. Hij klopte afgelopen jaar bij hospita len in Alkmaar, Utrecht, Rotter dam, Eindhoven en zelfs Duits land aan met verschijnselen van een beroerte. Zo kreeg hij dan tijdelijk onderdak in de zieken huizen. Telkens wanneer onder zoeken dreigden aan te tonen dat de man niets mankeerde, nam hij de benen. De zaak kreeg volop aandacht in de landelijke media. BORSSELE - De Stichting Vijverzicht in Borssele is naarstig op zoek naar fo to’s, documenten en films uit de Tweede Wereldoorlog en van de bevrijding van Borssele en omgeving. De stichting wil daarmee op zaterdag 30 oktober een ex positie inrichten. Het is dit jaar zestig jaar ge leden dat Zeeland werd be vrijd van de Duitse bezetters. De Stichting Vijverzicht wil daar een tentoonstelling aan wijden. Marsen, zakjes Tikkels, koeken en andere lekkernijen liggen in de snoepautomaat te wachten op de bel van de lunchpauze. Een paar appels ligt in een mand er naast. “Candybars zoals Mars en Bounty en chips zijn het popu lairst bij de leerlingen”, vertelt conciërge E. Flikweert van het Buys Ballot College. Het streven van het Voedingscentrum naar driekwart goede voeding en de rest ‘iets minder’, lijkt moeilijk haalbaar. Maar dat valt volgens de conciërge reuze mee. “De meeste leerlingen eten gewoon braaf de inhoud van hun eigen broodtrommeltje op. Dat is toch het gezondst?” Een vette hap wordt op het Buys Ballot College niet verkocht en ook het Calvijn College ver koopt geen snacks. Kantinebe- heerder E Wiskerke van het Cal- diëtist bij Zorgstroom op Wal cheren, kent de cijfers. “Het eet gedrag van jongeren is heel bij zonder, ze leven op blikjes fris en Marsrepen”, zegt ze. “Omdat veel Nederlanders te dik zijn, verandert onze kijk hierop en gaan we het normaal vinden. Dat is iets anders dan extreem over gewicht natuurlijk.” Zij ziet da gelijks dat het voedingspatroon al op jonge leeftijd lijdt tot ge zondheidsklachten. “Kinderen krijgen bijvoorbeeld steeds jon- MIDDELBURG - Yogaierares Ineke Visser begint in Cen trum Padma aan de Seissingel in Middelburg met remedial yoga voor mensen met een be perking. WEMELDINGE -WC Wemel- dinge houdt samen met Ver standhouding Noorderkempen op zondag 26 september de grote prijs van Wemeldinge cy- clocross/ATB. Het parcours loopt door de bos sen van Wemeldinge en het her- dershoefje. Dé grote favoriet is Peter Willemsen, die wereld kampioen bij de amateurs A is. Ook de Belgische kampioen Ch ris Verbraken komt naar Wemel dinge. Bij de veteranen zijn de ogen gericht op André Lourijs- sen die in zijn categorie de kam pioen van België is. Het eerste startschot valt om 13.00 uur, dan gaan de dames en de coureurs van 45 tot 52 jaar van start. Daarna is het de beurt aan de ve teranen. Een uur later vertrekken de 35-plussers en de jongste ren ners gaan om 15.15 uur van start. Voor meer informatie: 0113-622442 of 622411. De remedial yoga wordt ook wel yoga op maat genoemd. Daar mee wordt duidelijk dat de men sen die deze vrijdagse cursus volgen oefeningen krijgen die ze aan kunnen en die ze verder helpt. Verder kunnen mensen met nek, schouder en ademha lingsproblemen voordeel heb ben bij remedial yoga. De lessen voor beide yogatechnieken zijn al begonnen. Voor informatie: Ineke Visser 0111 411311 of Nel Visser 0118-623544 Wachten Naar nu blijkt is ook het Goese revalidatiecentrum Lindenhof voor 16.000 euro het schip in ge gaan. De oud-marineman heeft twee weken in Lindenhof geze ten. Directeur P. ten Boer baalt daar stevig van. “Het gaat mij niet zo zeer om het geld. Wat ik erger vind, is dat hij steeds een bed in beslag neemt en echte pa tiënten laat wachten op hun be handeling.” (Lees verder op pagina 3) Postzegels Naast foto’s zijn ook voor werpen, postzegels, voedsel bonnen en andere materialen van harte welkom. Mensen die dergelijke spul len in bezit hebben en dat tij delijk willen afstaan, kunnen contact opnemen met Corrie de Kunder, 01 13-352139 of Ans Kloet, 351729. Daarnaast heeft het centrum op woensdagmorgen en donder dagavond nog ruimte voor men sen die hatha yoga willen vol gen. Docenten op die dagen zijn: Annette Grasman, Ina Vliet Vlieland en Ineke Visser. Bel 2117 04 A Guzen spelen nieuwe musical KRUININGEN - Het stalen hek weerhoudt de jeugd niet. Op de grond liggen lege flesjes bier, ineen gepropte Red Bull-blikjes en leeggegeten chipskokers. Het zijn de stille getuigen van het ‘nach telijk volk’ dat de voormalige terminal van de veerdiensten aan het veerplein in Kruiningen als hangplek of graffitimuur gebruikt. Geen enkele ruit is nog heel. Venijnige scherven kraken onder de Schoolkantines proberen gezond voedsel te serveren, maar veel scholieren zoeken hun heil in de su permarkt. (foto: Tannie de Jonge) GOES - De man die bij zeven ziekenhuizen in Nederland een beroerte veinsde en die na da genlange verzorging met onbe taalde rekeningen achterliet, heeft ook in Vlissingen en Goes toegeslagen. In de revalidatie- kliniek Lindenhof in Goes is bij toeval een foto van de man gemaakt. De directie van de Lindenhof heeft die aan de po litie overgedragen. Mede door de foto is de identiteit van de man nu bekend. WISSENKERKE - Loonbe drijf Marcusse is de eerste on dernemer die zich op het be drijventerrein Cruickelcreke bij Wissenkerke vestigt. Het bedrijf zit nu nog in het dorp. De gemeente Noord-Beveland wil al enige tijd het bedrijf uit het dorp verhuizen. Na lang on derhandelen zijn de twee partij en het dan toch eens geworden over de voorwaarden. Cruijckel- creke is het nieuwe bedrijventer rein op Noord-Beveland. De ge meente hoopt dat ook andere mi- lieuhinderlijke bedrijven uit de Noord-Bevelandse kernen zich in de nabije toekomst op het be drijventerrein vestigen. r r ^.ange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-23021^ Kom kijlten gezellig gcnieflta >00 stands, shows, workshop?» informatit, amusement én voordeel Met 1O°/o korting naar de beurs met deze bon, betaal slechts 13,50 (1 bon p.p.) 22-26 sept. Jaarbeurs Utrecht schoenzolen. De roltrap blikt werkloos naar boven, bedolven onder puin en viezigheid. Het wegdek waarover anderhalf jaar geleden de laatste automobielen naar de veerboot rolden, is een mijnenveld van glassplinters. En toch... het uitgestorvene, het verval, het heeft een lelijke schoonheid. Op pagina.... van deze krant een impressie in beeld, (foto: Dennis Rijsbergen) GOES - De schoolkantine is niet gezond genoeg. Teveel hamburgers en kroketten, te weinig appels en zuivel. Het Voedingscentrum in Den Haag is vorige week begonnen met het schoolkantineproject om te zorgen dat scholen gezonde producten gaan verkopen. Een kijkje bij drie scholengemeen schappen in Goes. ger suikerziekte, het vroegere ouderdomsdiabetes.” (Lees verder op pagina 3) Airpack B.V. Groeneweegje 19 en 25 M|| I 4301 RN Zierikzee iwiirocicK: Tel. 0111 - 415455 /I ■i p.st. 199,- nu 4 voor f 669'- d| i i ELANDER Kijk ook op www.outoschadeteam.nl (advertenties) 99c A giant Take-away Marconistraat 2, Goes -S'® (advertenties) AUTQSCHADETEAM JUMBO supermarkten 50 Plus Beurs ruim 51 4» Prijsmeetwagen F wpermarirtea* www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Om te laten zien hoe interessant techniek is! ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2004 Van 13.00 tot 17.00 uur Elders goedkoper, gezien? KI&AMZORG^^iWIAUMINlblUATlE In verwachting? Samen makan wa «r Mn Scottweg 2 (De Poel II) 4462 CS Goes Tel: 0113 -215567 Fax: 0113 - 250251 Haringvlietplein 4 Zierikzee tel.:0111 456161 U vindt ons net buiten het centrum, (Z’zee. west) op het bedrijventerrein na de grote rotonde GRATIS PARKEREN Geopend: di t/m zat. (do. koopavond) (advertenties) MB. „W i Mocht u het Zeeuws Autojournaal niet hebben ontvangen bel dan 0113-274014

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1