Kinderen dupe Jeugd viert nog even vakantie van snijden in de jeugdzorg Forten te kijk op monumentendag £$O Jan Willem Simons en u profiteert zie pag 27 Goes renoveert C°"ect,eNlEUWS! Zuibarnerikaans Fruitwandeltocht Borsselse actie voor Cliniclowns Bijeenkomst voor diabeten Mooie biertjes brouwen tijdens Kapelse cursus Arbeidsongeschikt. Herbeoordeling? In verwachting? DISCOUNT sa? start in Goes De kortste weg naar uw dealer voor nieuwe en gebruikte auto’s Eijsermons Optiek wkker Weekkrant voor de Bevelanden Fife uf f Katholiek Vrouwen Gilde bestaat 85 jaar voetbalscholen kinderen met ernstige proble- (Lees verder op pagina 3) Fort Ellewoutsdijk staat centraal op de Open Monumentedag. (foto: Dennis Rijsbergen) allergoedkoopste van Nederland BreedIIit 25 Regio VOETBALSPECIAL 13 Magdalenastraat II 4461 AL Goes tel. 0114 -215 446 XXL Hele pagina over Zeeuwse Pure speedrock in Vlissings Arsenaal zie pag 16 dienen. (Lees verder op pagina 9) De leerlingen van de openbare basisschool Franck van Borssele hebben samen met de Jongeren- raad in juli een circus gehouden. Daarbij waren verschillende scholen uit de gemeente Borsele aanwezig. Alle kinderen moesten binnen een bepaalde tijd in de vorm van een clownsgezicht gaan liggen. Met een helikopter werd van bo venaf een foto genomen. Deze stunt is geslaagd. Dat betekende dat bedrijven een donatie gaven aan de Cliniclowns. BORSSELE - De actie van de Franck van Borssele schooi uit Borssele voor de Cliniclowns heeft 795 euro opgebracht. Nu al is de werkdruk in Zeeland enorm, stelt Mobach. “Kinde ren die door de rechter onder toezicht van onze gezinsvoog den zijn gesteld, hebben veel men. Het kan gaan om kinderen die verslaafde ouders hebben of Het is voor de achttiende keer dat deze monumentendagen worden gehouden in Nederland. “We hebben er iets speciaals van gemaakt”, zegt P. de Vree, hoofd afdeling bestuursondersteuning van de gemeente Borsele. “We hebben maar liefst zesentwintig monumenten die open staan. Sommigen heb ik zelf ook nog niet gezien. Dat zijn bijvoor beeld boerderijen die in privé- bezit zijn.” Bij Fort Ellewouts- Met de brochure van de ge meente Borsele in de hand wordt een stevig stuk geschiede nis van Zeeland blootgelegd. Uit de heldere teksten blijkt bijvoor beeld dat de Zak ruim achthon derd jaar geleden niet bestond en dat de dorpen Borsele, Baar land, Zuid-Beveland en Wolp- haartsdijk van elkaar waren ge scheiden door water. Dijken worden dan ook genoemd als dijk is die dag een informatie punt ingericht. Daar is ook de uitgebreide brochure verkrijg baar. “Die hebben we speciaal laten drukken.” Die brochure is vanaf deze week verkrijgbaar bij de VVV’s, vult De Vree aan, en behandelt in kleur de te bezich tigen monumenten. eerste verdedigingswerken tegen scherming tegen de vijanden te het onbetrouwbare water, later gevolgd door forten om als be- De bijeenkomst wordt gehouden in de vergaderzaal, kamer 57/60 en begint om 20.00 uur. Kader- consulent J. Kuier informeert de bezoekers, gevolgd door een le zing van J. van Marissing over de Huisartspost. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en in de pauze is de stand van de Diabetesvereniging te bezoeken. Nadere informatie is verkrijgbaar via: 0113-212296. GOES - De Diabetesvereniging Nederland houdt op dinsdag 14 september een bijeenkomst in het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. ZEELANDHALLEN-GOES ZATERDAG II SEPTEMBER 10-16 UUR DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS GOES/ELLEWOUTSDIJK - Monumenten en hun vroegere verdedigingstaak, dat staat centraal tijdens de Open Mo numentendagen zaterdag 11 en zondag 12 september. Zee land heeft in dit verband nogal wat toonbare knowhow binnen de provinciegrenzen en dus zijn die dagen de nodige be zienswaardigheden uit de mot tenballen gehaald. Het thema luidt ‘Merck toch hoe sterk’. Met deze eerste regels van het geuzenlied wil de organisatie de kracht van de (Zeeuwse) verdedigingswerken onder strepen. GOES - De vijfenveertigste editie van de Fruitwandel tocht wordt op zaterdag 11 september gehouden in Goes. Liefhebbers van een stevige tripel, donkere dubbel, gou den palmpje of ander ambach telijk bier kunnen dit zelf le ren brouwen onder leiding van een ervaren brouwer. Hij leert cursisten de geheimen van het vak. Aan bod komen de moutsoor- ten, maischen, hoppen, gisten en bottelen. De Deltabrouwers houden regelmatig thema- avonden, bezoeken aan bier brouwers, mosselavonden en andere activiteiten. De informatieavond wordt ge houden op 9 september vanaf 20.00 uur in café Baarends aan de Voorstad 17 in Goes. De cursus zelf wordt gehou den in De Vroone in Kapelle. Meer informatie is verkrijg baar via: 0113-502364. 0909-171 83 'WWein COMPUTER^ GOES - Het Zeeuws ama teur bierbrouwersgilde De Deltabrouwers uit Middel burg begint in september een cursus bierbrouwen in Kapelle. De informatie avond is op donderdag 9 september in Goes. Het Comité Fruitwandeltochten Goes verwacht wandelaars uit Nederland, België en Duitsland. Zij kunnen een tocht lopen van 5, 10, 15 of 30 kilometer. Het startbureau is gevestigd in het Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg in Goes. Deelne mers aan de wandeling van 30 kilometer starten tussen 8.30 en 9.30 uur, de andere wandelaars kunnen vanaf 10.00 uur begin nen. Het startbureau sluit om 16.30 uur, de laatste wandelaars moeten zich voor die tijd aange meld hebben. Informatie is ver krijgbaar via: 0113-232437. Meliskerke Vrouwen- Neeltje Jans polder Oostkapelle Westkapelk Serooskerke Zoutelande jh op: www.jazzbythesea.nl De jeugdbescherming van het Bureau Jeugdzorg begeleidt aandacht nodig. Het vergt een enorme inspanning en veel tijd om contacten met ouders te leg gen en vertrouwen te wekken. De rek in de werkdruk is er uit. De bezuiniging voelen we dan ook als ondermijning van onze professie.” deshows, een voorleesmarathon en een kinderboerderijtje. Een treintje manoeuvreerde geroutineerd door de mensenmassa. Ook elders in Goes stond de vakantie afgelopen week in het teken van de kinderen. In de verschillende wijken was het een week lang feest. Zo was het sponsgooien in de wijk Goes-Zuid een van de ac tiviteiten tijdens een kinderbraderie. (foto: Dennis Rijsbergen) Pennisetum VLISSINGEN RESTAURANT HET STATTPN JttT* Vlees- en Visgerechten De hoogste tijd om bij te tanken? Wat dacht u van onbeperkt mosselen eten voor 15,00? Restaurant Het Station is fraai verbouwd en biedt als vanouds een verrassende kijk op lekker eten! rléi: “Prins Jóóóris”, brullen de kinderen in koor bij de poppenkast. Ook in deze tijd van tv en computerspelletjes is de poppenkast nog altijd een topper. De voorstelling was afgelopen zaterdag één van de vele attracties van Goes Kinderstad. Nog even konden de kinde ren van hun vrijheid genieten. Nog één dagje vakantie vieren, voordat de school weer begint. En dus kwamen ze massaal naar de binnenstad. Er waren spelletjes als sjoelen en zaklopen, kindermo- Woensdag 8 september wk 37 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 GOES - ‘Een ordinaire finan ciële maatregel’, zo noemt Bu reau Jeugdzorg in Zeeland de kampen met psychische proble- bezuiniging van tien miljoen men. euro die minister Donner op Krijgen die kinderen geen hulp, de jeugdbescherming wil dan dreigen ze in de criminali- doorvoeren. “De vraag is of teit af te glijden. we na de bezuiniging nog de minimale kwaliteit kunnen bieden”, zegt Caroline Mo- Ondermijning bach, afdelingshoofd Begelei ding en Bescherming bij Bu- erau Jeugdzorg in Middel burg. M 't/n\ 19 2004 HKT I t z «F Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 (advertenties) (advertentie) (advertenties) (advertenties) Door Ad Hanneman ZUIDWEG 2OA ZONNEMAIRE. 0111-401318. (advertenties) www.europatuin.nl Marconistraat 2, Goes I X' w ww. pcdiscount.nl JUMBO supermarkten DUWM Dat klassiek nog altijd zeer actueel kan zijn bewijst Baan met de 'Cayenne'in rode stof. Mooie ingetogen styling met een vorstelijk zitcomfort. Eén van de vele nieuwkomers bij Paauwe. Meer collectie-nieuws is te zien op www.interieur-paauwe.nll GOES,NIEUWE RIJKSWEG 2D.0113-215395. DONDERDAG KOOPAVOND HARD- SOFTWARE DIGITALE FOTO VIDEO K-EN VIDEOGAMES INFO DEMO TESTEN REPAREREN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mocht u het Zeeuws Autojournaal niet hebben ontvangen bel dan 0113-274014 www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE ...aantrekkelijke zonnebrilkortingen... WWW. SZW.nl Dan weet u het snel Prachtig siergras. Bloeit tot oktober. Elders goedkoper gezien! Bel 2117 04 J-JotrT' Tel.: 0118-465909 de Bevelander The Flamenco Kings, zie breeduit pagina I 1 ui JWzllrO uipwwkttn Prijsmeetwagen CL. O z 5 o i- o o s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1