Bezoek Van Paarse kopstukken houden reünie aan zee Gennip voedt verzet WCT Havik houdt mosselhaven poepvrij Andere auto nodig? Wervelende dans en muziek tijdens de Goese Taptoe Zuidamerifcaans 1 aarends goes i EijserniaW Optiek Hennepplanten op akkerland bij Yerseke YERSEKE - Aardappelteelt loont blijkbaar niet, want de politie heeft vorige week woensdag een man aangehou den die op een stuk akkerland bij Yerseke hennepplanten kweekte. Poëzieavond Laatste concert over mannen orgel Grote Kerk Auto op zijn neus in Goes Bodemcollages in Kapelle Voorleesuren bij Goes Kinderstad Waterschap Zeeland verhuist Dorsdag gaat nu wel door Siergrassen en bamboeweekend I1S europaJuin „estaurant Hétjazzfestiv; met uitzicht op tuegener huls-aan-hutskranten Woensdag 1 september 2004 wk 36 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 op 'j'Jüp. ...aantrekkelijke zonnebril kortingen... (foto: Jaap Wolterbeek) (Lees verder op pagina 13) Plezier Een van de deelnemers is het Juliana Drum BreedUit 17 Regio Regio Mapdolenostraat II 4461 AL Goes tel. 0113 - 215 436 U vindt ‘m in het Zeeuws Autojournaal (voorheen ADC) Komend weekend weer in uw brievenbus Boer Ko praat over vroeger Zeeuws maritiem erfgoed in route Film by the Sea groeit en groeit Vrouwen polder De Vroome is organist van de Oude en Nieuwe kerk van Delft en hoofddocent orgel aan het Rotterdams conservatorium. Hij speelt zaterdag een gevarieerd programma op het Marcussenor- gel in de Grote Kerk, bestaande uit Liedvariaties van Jan Pieters zoon Sweelinck, een Toccata van Buxtehude, de zes Schubler kor alen van Bach en de Fantasie en Fuga over Bach van Franz Liszt. Het concert begint om 20.00 uur. BORSSELE - De luchtige ma nier waarop staatssecretaris van Economische Zaken, C. van Gennip, tijdens een bezoek aan het Sloegebied afgelopen week over de aanleg van de Westerschelde Container Ter minal (WCT) sprak, voedt het verzet tegen diezelfde WCT. In kringen van milieuorganisaties klinkt verontwaardiging. "Het zijn uitspraken van iemand die oppervlakkig op de hoogte is", meent A. van de Ven van de groepering Zeeland Anders. GOES - Het laatste zomeror- gelconcert van dit seizoen is te beluisteren op zaterdag 4 sep tember. De bekende organist Bas de Vroome verzorgt het concert. Voor de organisatie tekent de OTMMZ (Oldtimer Tractor en Motorenclubclub Midden Zeeland). Het programma kent naast de ploegwedstrij- den met het allernieuwste materieel en klassieke trac tors ook demonstraties. De oudste modellen die te zien zijn, stammen uit de ja- ren veertig. Er is een oldtimer te zien die nog echt schoven bindt. Ook is er een dorsma chine te zien waarmee de loonwerkers vroeger in de winter naar de boeren gingen om hun opgeslagen granen te dorsen. Verder staat één van de oudste persen van het land opgesteld. Die kwamen mee met het Marshall Plan, het plan voor de wederopbouw na de Tweede wereldoorlog. Door dorsdag aan de Kooi weg in de Wilhelminapolder bij Goes begint om 10.00 uur. Toegang is gratis. form. Het korps speelt populaire popklassiekers zoals 'Paint it black', 'In the army now' en 'Saigon'. Uit Kapelle-Biezelinge komt het muziek- en ma- bij de Taptoe voor de verbinding tussen de ver schillende optredens. YERSEKE - Het Mosselkan- toor in Yerseke heeft de buik vol van de lokale meeuwen. Voornamelijk om de vele uit werpselen die zij achterlaten. Dat is de reden waarom de or ganisatie de diensten inscha kelde van valkenier Nico van Zantvoort en zijn havik Aste rix. Het Mosselkantoor was de status van favoriete trekpleister voor de meeuwen beu. Gedurende het he le mosselseizoen, dat van half ju li tot en met april loopt, bescha digen de vogels de mosselen en bevuilen ze de schelpdieren met schadelijke bacteriën. Valkenier Nico van Zantvoort werd in vaste dienst genomen om de overlast van de meeuwen te beperken. Sa men met zijn havik Asterix zorgt hij er voor dat de zeevogels op gepaste afstand van de mosselbe- drijven blijven. "Dat werkt goed, want meeuwen zijn van nature bang voor roofvogels", vertelt Van Zantvoort. VLISSINGEN - Het was een plannetje van de Vlissingse burge meester A. van Dok-van Weele: een reünie van Paars in het kielzog van Small Sail in Vlissingen. Enkele 'paarse' kopstukken wisten de weg naar de Zeeuwse kust te vinden. Oud-premier Wim Kok en ex-ministers Annemarie Jorritsma en Tineke Netelenbos bleken toch wel de meest aansprekende namen Valkenier Nico van Zantvoort jaagt met zijn havik Asterix de meeuwen uit Yerseke. (foto Jaap Wol terbeek) zijn werk, maar daar gaat heel wat aan vooraf', legt Van Zant voort uit. "Asterix is nu negen tien jaar. Ik heb haar gekregen kort nadat zij voor het eerst had gevlogen. Ze moest toen alles nog leren. Voordat een roofvogel onder de aanwezigen uit de 'wijlen' regering Kok. De voormalig bewindslieden lieten zich in het Zeeuwse zonnetje rondleiden en bewonderden de grote zeilschepen. Voor de bezoekers van Small Sail vormden de 'paarse' oudgedienden weer een attractie op zich. aan de eerste prooi toe is, is hij vier of vijf maanden oud. De to tale valkerijtraining is heel inten sief en neemt ongeveer twee jaar in beslag", vertelt de valkenier. "Ik vind het belangrijk om een band op te bouwen met de vogel. Dat moet heel zorgvuldig gebeu ren. Mijn insteek is, dat als de vogel zich lekker voelt, hij de beste prestaties levert. Dan gaat hij met plezier naar zijn werk, om het zo maar uit te drukken", lacht de meeuwenverschrikker. Milieudefensie bezoekt van 6 tot en met 10 september vijf steden die actief meedoen aan de auto vrije dag. Om de aandacht te trekken, parkeert Milieudefensie een auto die op zijn neus staat op drukke plekken. Wethouder Charles Linsen onthult het kunstwerk. De autovrije dag heeft als doel om één dag stil te staan bij de nadelen van het groeiend autoverkeer. Lijnse liet zich inspireren door de natuur. Het accent van zijn werk ligt op de bonte kleuren- schakering die boombladeren gedurende de verschillende sei zoenen ondergaan. Het meren deel van de werken bestaat uit collages en verzamelingen. De foto's van bodemcollages van zand, rots, grond en geothermie werden niet alleen gemaakt op Zuid-Beveland, maar ook in de Verenigde Staten, Europa en Afrika. De expositie is te zien op maan dag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en duurt tot en met 1 oktober. -W Hypericum elite m Heester met bloemen in de zomer en bessen I in het najaar. KAPELLE - Tijdens het muzikaal poëzieprogram ma 'Mannen!' is alles te ho ren wat over mannen be kend is, maar die leuk zijn om nog eens te horen. De voorstelling wordt op don derdag 16 september in het gemeentehuis in Kapelle gehouden. De Culturele Commissie Ka pelle (CCK) organiseert het avondvullende programma met woordkunstenaar Lizi Meynendonckx en gitarist Roland Broux. Voor de voorstelling zijn de beste teksten geselecteerd uit eerdere voorstellingen, aan gevuld met eigenzinnige, speelse, absurde en ondeu gende poëzie van heden daagse auteurs. Schitterende gitaarintermez- zo's maken van de voorstel ling een spetterende mix van poëzie en muziek. De voor stelling in het Kapelse ge meentehuis begint om 20.00 uur. GOES - Tijdens de landelijke autovrije dag op 19 september sluiten tientallen gemeenten straten af voor autoverkeer. De autovrije dag wordt aangekon- digd met een tour, die is op dinsdag 7 september om 12.30 uur te bezoeken op de Grote markt in Goes. KAPELLE - Hobby-fotograaf Ad Lijnse uit Goes opent op maandag 6 september zijn ex positie in de hal van het ge meentehuis in Kapelle. Te zien zijn natuurfoto's uit het bin nen- en buitenland. GOES - Tijdens het evenement Goes Kinderstad op zaterdag 4 september is in de Lange Vorst- straat een voorleesmarathon. Drie professionele voorlezers le zen voor uit het boek Pluk redt de Dieren van Annie M.G. Sch midt. Zij lezen bij boekhandel Bruna Loek, Intertoys en boek handel Het Paard van Troje. De voorlezers lezen op ieder heel uur, tussen 11.00 en 15.00 uur, met uitzondering van 12.00 uur. GOES - Het Waterschap Zeeuw se Eilanden is vanaf maandag 13 september gevestigd aan de Ka- naalweg 1 in Middelburg. Daar mee wordt het oude adres in Goes aan de Piet Heinstraat 77 verlaten. 7 E Autoschade? hm Bezoekers van de mosselbedrij- ven hebben veel belangstelling voor zijn werk. "Het lijkt mis schien makkelijk, de vogel doet Op het weelderig begroeide land in het buitengebied van Yerseke troffen agenten ruim zesduizend planten van zo'n anderhalve me ter hoog aan. Die waren nog niet oogstrijp. De eigenaar van het stuk land is aangehouden en mee genomen voor verhoor. De plan ten die een waarde van duizenden euro's hebben, zijn vernietigd. Van Gennip noemde het strandje De Kaloot de uitgelezen locatie voor de WCT. En dat daar 'een fossiel of iets dergelijks', wordt gevonden, mag in haar ogen de plannen niet tegenhouden. Net als, zoals de bewindsvrouwe dat verwoordde, de bezwaren van 'één persoon' de terminal niet in de weg mogen staan. Van de Ven is met stomheid geslagen. Alleen al in zijn club zitten heel wat in woners die de komst van de WCT niet zien zitten. "En dan hebben we het niet eens over de bezwaren die de gemeente Goes tegen de WCT heeft ingediend." "Ik ben er een paar dagen niet goed van geweest", reageert A. den Herder van de vereniging Red de Kaloot. "Dit is zo'n ont zettend sterke lobby." Ze vreest dat de staatssecretaris niet goed geïnformeerd is. "Dat is heel ge vaarlijk. Ze moet alle kanten van het verhaal horen. Zowel van de voor- als de tegenstanders van de WCT." GOES - Een wervelende show met dans, mars muziek, klassieke- en moderne muziek. Zes re gionale korpsen en dansschool Free doen vrij dag 10 september mee aan de Taptoe Goes op jorettenkorps Jonge Kracht. De leden voeren de de Grote Markt. De taptoe begint om 20.30 taptoeshow op die gemaakt is door Peter de Pun- uur en duurt tot 22.30 uur. der. De muzikale leiding is in handen van Peter Reyerse. De nummers uit de show zijn ontleend aan de gelijknamige films en musicals. Inter Scal- Bugle Corps uit Middelburg. Dit korps brengt een dis Pipes Drums en Showband Thalita zijn blik- jazzy programma met als titel 'Enjoy your Jazz'. Het jeugdkorps van Excelsior uit Goes fleurt het GOES - Regen gooide de dorsdag dit jaar in het wa ter. Het evenement ging op 21 augustus niet door maar zaterdag 4 september staan dan alsnog moderne en klassieke tractoren klaar voor demonstraties en ploegwedstrijden. Uitstel is niet altijd afstel. ^Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214, KWADENDAMME - Kwekerij Het Groene Weegje in Kwaden- damme houdt 4 en 5 september een siergrassenweekeinde. Er zijn dan zo'n tweehonderdvijftig soorten siergrassen en bamboes te zien en te koop. In de één hectare grote kwekerij bevinden zich verder ook vaste planten en een hoogstamboomgaard met oud-Hollandse fruitrassen. Kwekerij Het Groene Weegje is gevestigd aan de Aalweg en is open van 10.00 tot 17.00 uur. Domburg Meliskerke Oostkapelle Westkapelle Veere Zoutelande Vlissingen Haal het programmaboekje oj kijk op. www.Jazzbythesea.nl XmXjX Weekkrant voor de Bevelanden vangers in hun galatenues van de ’King’s Own Scottisch Borderers' en de 'Engelse Guards'. De evenement op met haar guards, oftewel meisjes Freedancers van balletstudio Free uit Goes zorgen die vlaggen op de maat van de muziek. De Drum- fanfare en Showorkest Deltaband, één van de or kesten van de Koninklijke Harmonie 'Ons Genoe- De toegang is gratis. Bezoekers die het spektakel gen' uit Vlissingen, speelt onder andere popsongs vanaf een overdekte tribune willen bekijken, kun- van Stevie Wonder. Opvallend is het korps Blue nen kaarten reserveren via de website ifo@goes- Phoenix, de trots van de stichting Showband Jong pro-motie.nl. Nadere informatie is verkrijgbaar Axel, die een coole outfit verkiest boven een uni- via: 0113-271253 of 06-20422099. pa/xmer- datd/tswes-A Oftzie/tóiaar h/ w 5 o 2' s I K Kijk ook op www.autoschadeteam.nl Door Ellen De Vriend (advertenties) www.europatuin.nl (advertentie) (advertentie) '4 -Air.-- MBHi ■MB AUTOSCHADETEAIVI GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND 4 4 www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE OWlA The Flamenco Kings, zie breeduit pagina Scottweg 2 (De Poel II) 4462 CS Goes Tel: 0113-215567 Fax: 0113 - 250251 z^sebibuot^, JX^BEW. EXX>\ 'X^PDELBU$>- 4 ar O zl co H Z F O Q O F b Mocht u het Zeeuws Autojournaal niet hebben ontvangen bel dan 0113 274014

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1