Fruitteeltmuseum houdt bedrijfstak in ere occasions 5üEËLWÊLDinG os wijdemans Mexicaanse passie uit Apeldoornse keel Samen sterk voor toppersoneel Museum in Kapelle enig in zijn soort u 5AB0 MUZIEK EN MEER BLIJF KRITISCH KOOP BEWUST Autobedrijf van Liere-Louisse Havenweg 1,4455 AL Nieuwdorp Tel. 0113-612315 b.g.g. 0113-351655 OCCASIONS Wij zijn gesloten van 23 augustus t/m 1 september Rescue trekt 30.000 bezoekers Vrijwilligers 950, 4.400,- 4.400,- 4.950,- 4.450,- 4.450,- 850,- 2.250, A SIBEER'JJ Rundersaucijsjes 500 gram 4, 95 Schenkingen AUTOBEDRIJF KAELEN uitzendorganisatie ▼dg A.D. van Gilst 2 gegrilde kippen De fabrikant van kwal ite its gazonmaaiers Een fijne neus voor toppersoneel, een grote persoonlijke betrok kenheid, kennis van zaken, flexibiliteit en korte communicatie lijnen vormen de solide basis van de zeer suc cesvolle samenwerking tussen de Berk Uitzendorganisatie en onderaannemer Steelwelding Group. "Investeren doe je in mensen". De Berk Uitzendorganisatie en onderaannemer Steelwelding Group Woensdag 18 augustus 2004 ■MM Door Bettie Hollestelle D Lekker vers 12.950,- 6.950,- 1998 4.150,- 1996 3.950,- 1996 8.400, 1997 1990 GROUP 1996 1997 1997 1997 1997 1991 1992 1.600, 1992 A Korte communicatielijnen, een gedegen kennis van (personeels)zaken, techniek en de arbeidsmarkt, flexibiliteit en een grote inzet typeren beide bedrijven. Hun motto: ‘Samen werken aan een nóg beter resultaat’. Mooi rundergehakt 1000 gram 4,54 KAPELLE - Het Fruitteeltmu seum in Kapelle is het enige in zijn soort in Nederland. Jaar lijks komen er tussen de vier en de vijfduizend bezoekers. Daarmee heeft het zijn be staansrecht als streekmuseum wel bewezen. In de zomer maanden weten ook veel toe risten de weg naar het muse um te vinden. atelier wordt ook gebruikt voor kinderfeestjes. Naast de vaste collectie zijn er ook wisselende exposities. Momenteel is dat de tentoonstelling Echt Fruit. De fruitkunst van negen verschil lende schilders is soms zo realis tisch is dat je er bijna een hap van zou willen nemen. De fruitteelt speelde en speelt een belangrijke rol in Zeeland. De ontwikkeling kwam na 1880 Fruitteeltmuseum. "Vooral rond Kapelle werd veel klein fruit ge teeld. Dat was heel arbeidsinten sief, dus daar werkten veel men sen in." Tot 1945 had de fruit teelt zoveel invloed op het dage- Sterke 4,5 pk B&S Quantum motor. 47 cm maaibreedte. Zelf rijdend. 15 jaar garantie op maaichassis. Maait en vangt 100%. Ook in nat gras, ook bruikbaar als bladzuiger. Van 1.029,- lijkse leven dat de lesroosters en de vakanties van de kinderen werden aangepast, zodat zij ook mee konden helpen. Tegenwoor dig neemt het aantal bedrijven, mede door de schaalvergroting, nog steeds af. "Maar de Zeeuw se inbreng binnen de Nederland se fruitteelt is relatief gezien het zelfde," aldus Elema. Het museum wordt gerund door enkele beroepskrachten en vijf endertig vrijwilligers, vaak zelf oud-telers. Zij werken in de museumwinkel, onderhouden de tuin alsof die van henzelf is en verzorgen rondleidingen. Het Fruitteeltmu seum aan de Biezelingseweg 10 is van woensdag tot en met za terdag van 13 tot 17 uur geo pend. Caroline groeide op in Apeldoorn, studeerde journalistiek in Zwolle. Vrije tijd ging op aan haar hobby Mexicaanse volksmuziek en speci aal Maria de Lourdes. Ze was secretaresse van haar fanclub. Toen ze de kans kreeg om in het buitenland verder te studeren, koos ze voor Mexico. Haar idool hoorde ervan en nodigde haar uit bij haar in Mexico-stad op kamers te komen wonen. Volgde ze geen college, dan vergezelde ze de diva naar concerten, interviews, feestjes, studio-sessies en wat al niet meer. In 1997 stierf Maria de Lourdes. Carolina uit Holland deed mee aan de postume eerbetonen. De reacties daarop waren zo positief dat ze de journalistiek ruilde voor een zangloopbaan. Onder de vlag van Discos Continental, verschenen inmiddels drie al bums van Carolina de Holanda. De eerste in samenwerking met Los tres tenores Mexicanos, de tweede met rustige ballads, 'rancheras' ge naamd. Nummer drie, 'Cuando Mexico canta', kwam dankzij Dee 2 Records ook in Nederland uit. Het is een verzameling vrolijke liedjes, met de nodige herinneringen aan Carolina's voorbeeld en een stuk of wat duetten met Silvia de Alba, Juan Michel en Lazaro de Lourdes - inderdaad, de zoon van. Jan van Middendorp Iedere dag vers brood van Echte bakker Jan Rijk Reklame do.-vrij.-zat. Witte puntjes 6 halen 4 betalen Gekookte Gelderse worst 100 gram 0,95 j at Zaterdags geopend Nieuwe Rijksweg 2A, 4472 AB 's-Heer Hendrikskinderen (bij Goes), Tel. 0113-215351/223531 SCHOENENSPECIAALZAAK en REPARATIES Oude Vismarkt 10 - 4461 AE Goes Tel. (0113) 22 75 26 ACTIE-ACTIE-ACTIE 5 kipkrokant schnitzels voor 5,00 ACTIE-ACTIE-ACTIE 17.700,- 4.150,- 2.250,- de Berk Uitzendorganisatie, Badhuisstraat 141 .Vlissingen Tel.: 0118-411581. Internet: www.deberk.org Onderaannemer Steelwelding Group, Frankrijkweg 5, Vlissingen Oost Tel.: 0113-614024. Internet: www.steelwelding.nl Toen Maria de Lourdes nog leefde, was Caroline Voorbergen een van haar trouwste fans. De diva van de Mexicaanse volksmuziek is intussen een jaar of zeven niet meer onder ons, Carolina de Ho landa voorkomt dat we haar vergeten. In Mexico wordt de zange res op handen gedragen. Hier groeit de belangstelling. Carolina's nieuwe album 'Cuando Mexico canta' ligt ook hier in de winkel. 1.950, - 7.950, - 1.950, - 1995 1998 1997 1992 1999 1993 Alfa 147 Progression 1.6, airco, 22.650 km .2002 Alfa 155 2.0 16v airco stuurb., rood 1996 Alfa 33 1.7 QV, van part, zwart1989 Komt binnen: VW Golf GTi 2.0 16V VW Golf 1.6 10Opk met ecopakket Alfa 146 1.4 TS 16V Peugeot 405, blauw Opel Corsa 1.2 16V, stuurbr., blauwmet. Opel Astra station, zilvermet Elenbaasstraat 36 4458 AG ’s-Heer Arendskerke Telefoon 0113-563184 Na 19.00 uur Telefoon 0113-562302 Openingstijden: ma. t/m vr. 07.00 tot 19.00 uur za. van 08.00 tot 17.00 uur slaan. Dit heeft voor de opdrachtgever in administratief opzicht een aantal belangrijke voordelen. Verder zijn wij actief in de particuliere beveiliging." Lammers en diens medewerker Van Nunen kunnen bogen op een jaren lange ervaring op het gebied van human resource management. Door hun adequate en efficiënte werkwijze, waarbij de mens centraal staat, zijn zij bij uitstek in staat de juiste werknemer op de juiste werkplek te situeren. De formule van de Berk sluit naadloos aan op de aanpak van onderaannemer Steelwelding Group, eveneens gevestigd in Vlissingen. “Onze bedrijfsfilosofie is: 'Investeren doe je in mensen, materia len zijn slechts hulpmiddelen’", zegt SABO 47-A Economy voor €899,- Incl. t 19% BTW reparatie-inruil-verkoop van motormaaiers kettingzagen-bosmaaiers-aggregaten waterpompen tuinbouwtrekkers-tuinfrezen-tuinnetten in alle afmetingen Voor al uw reparatie en onderhoud GESPECIALISEERD IN ALFA ROMEO Levering van nieuwe en gebruikte AUTO’S Hoge kortingen op banden, accu’s en gratis montage van uw uitlaat Erkend APK II Keuringsstation. Ook roetmeting diesels ‘V LID BOV LID BOV LID BOVLID BOV DONDERDAG/VRIJDAG voor€ 5,00 Vleeswaren 200 gram naar uw keuze "ook 4 x 50 gram” - Bacon - Rundermelange - Varkensfricandeau - Schouderham 200 gram voor 2,40 Verse eisalade 100 gram 0,95 mers krijgen de ruime aandacht die ze verdienen. Wij zijn geïnteresseerd in het ophouwen van een serieuze, besten dige relatie met onze partners die niet alleen vandaag maar ook in de toe komst zijn vruchten afwerpt. Wij leve ren personeel in vrijwel elke beroeps groep, op tijdelijke basis of voor vaste aanstellingen. Onze detacheringstak selecteert indien gewenst lijdelijk per soneel voor langdurige projecten. Ook zijn wij gespecialiseerd in de coördina tie van outplacementtrajecten en het zogeheten ’pay- rolling’, waarbij door de opdrachtgever geselecteerde mede werkers bij de Berk op de loonlijst op gang en was rond 1950 op zijn hoogtepunt. "Na de akker bouw was fruitteelt de tweede bron van inkomsten," zegt Rein der Elema, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Wa stae je dè te pêêreböömen, oftewel, wat sta je daar te treuze len. Of het nou in de beeld spraak, de bijbel, een sprookje, de kroonjuwelen of op je bord is, fruit kom je overal tegen. Het Fruitteeltmuseum maakt daar dankbaar gebruik van. Het mu seum heeft als kernthema de ontwikkeling van de fruitteelt van 1880 tot 2000. Dat had be hoorlijk droog uit kunnen pak ken, maar door de luchtige pre sentatie is het museum allesbe halve saai. Oude veilingkisten worden als vitrines gebruikt, veel informatie zit verstopt in kastjes en laatjes en met de an tieke veilingklok kan de bezoe ker zelf proberen te bieden. Het thema fruit wordt op allerlei manieren belicht en er is een uit gebreide collectie oude ge bruiksvoorwerpen. In de tuin zijn het fruit en de verschillende manieren van telen in het echt te bekijken. "Kinderen kunnen een speur tocht door het museum maken," vertelt de baliemedewerkster. "Van hun ouders of grootouders hoor je dan vaak dat zijzelf daar ook nog heel wat van op hebben gestoken." In het kinderatelier kunnen de jongere bezoekers ook spelenderwijs aan de slag met het thema. Zo is er een fruit- kraam en een sprookj estent. Het De plannen voor het museum ontstonden beginjaren negentig. Na de ruilverkaveling in 1985 werden veel fruitbedrijven gesa neerd. Veel oude spullen dreig den in de milieustraat terecht te komen. Zonde, vonden de initia tiefgroep en de Bevelandse ge meenten. Het materiaal werd op geslagen tot in 1997 in de voor malige Groene School het muse um werd geopend. Vrijwel de hele collectie bestaat uit schen kingen. Onder het motto 'het staat in de weg, maar ik wil het ook niet weg doen' komen en thousiaste bezoekers nog steeds historische voorwerpen brengen. Uniek is de bibliotheek, waar meer dan 2700 oude en nieuwe boeken, brochures en tijdschrif ten ter inzage liggen. Een catalo gus is te vinden op www. fruit teeltmuseum.nl. VLISSINGEN - Helikopters scheren over het badstrand, histori sche brandweerauto's braken puffend water uit en duizenden be zoekers lopen langs de kramen op de Vlissingse boulevards. Vorige week woensdag (11 augustus) werd de Rescue Vlissingen 2004 ge houden. Het was ongekend druk in en om de Scheldestad. Hulpverleningsdiensten lieten te land, ter zee en in de lucht een staaltje van hun kunnen zien. Zo was het publiek getuige van een ongeval met beknelling en het redden van drenkelingen vanuit een speciaal uitge ruste helikopter. Behalve demonstraties waren er ook kramen waar me dewerkers van de deelnemende organisaties informatie gaven over hun werkwijze. Voor het Wooldhuis, aan het begin van de boulevard, was een demonstratie van historische brandweermaterialen van de S.H.B. uit Den Haag. Met de adem ingehouden werden de bewegingen van een Dauphin helikopter gevolgd. Deze voerde voor het toekijkend oog van de menigte een spectaculaire reddingsactie uit, vlak voor de boule vard. Verder lieten honderden jonge bezoekers van het evenement zich met zichtbare trots fotograferen achter het stuur van een grote brand weerauto. Weer anderen vergaapten zich aan de enorme wagen van het Oost-Souburgse bergingsbedrijf Kuzee. Zo werden heel wat oude jon gensdromen bewaarheid. Rescue 2004 trok ongeveer dertigduizend bezoekers naar de Scheldestad. Het evenement wordt tweejaarlijks ge houden en groeit elk jaar door. De eerste editie van Rescue vond plaats in 1998. commercieel directeur Hemmen. “Door onze persoonlijke betrokken heid zijn onze mensen bereid vérder te gaan voor een opdrachtgever, met een kwalitatief hoogstaand eindproduct als resultaat. Deze visie bewijst ons bedrijf al ruim 10 jaar goede diensten. In de loop der jaren groeide Steelwelding Group uit tot een toonaangevend onderaannemingsbedrijf, met meer dan 150 medewerkers. Opdrachtgevers die uitsluitend gaan voor het beste weten ons al sinds jaar en dag te vin den.” De samenwerking tussen Steelwelding Group en de Berk verloopt uitstekend, aldus Lammers. “Onze activiteiten Tobi Lammers, algemeen directeur van de Berk Uitzendorganisatie, onder steund door consulent John van Nunen, en Mieke Anthonise, algemeen directeur van Steelwelding Group en in haar werkzaamheden bijgestaan door commercieel directeur Gerard Hemmen werken succesvol samen bij het leveren van goed gekwalificeerd technisch personeel aan met name industriële bedrijven. De Berk, opgericht in 1988, heeft een uitzend-, een detachcrings- en een arbeidsbemiddelingstak. Tobi Lam mers: “De groei die de Berk in de afge lopen 15 jaar heeft doorgemaakt geeft duidelijk aan, dat onze aanpak goed aanslaat. Opdrachtgevers én werkne- Fruit is niet saai, zo bewijst het fruitteeltmuseum in Kapelle door per jaar zo'n vijfduizend bezoekers te trekken, (foto: Tannie de Jonge) 1996 4.450,- De Bevelander Renault Scénic 1.6 RN, rood metallic incl. airco trekhaak, 1997, 8.400,- Seat Leon 1.6 16V blauwmetallic, incl. airco trekhaak radio/cd 2001 Seat Cordoba 1.6 Stationcar blauwmetallic Seat Ibiza 1.9 diesel 5-drs, groenmetallic Seat Ibiza 1.4 5-drs, blauwmetallic Renault Scénic 1.6 RN groenmetallic, incl. airco, radio/cd Renault Megane 1.4E 7 pers., wit, zeer goed Renault 21 Nevada 5-drs, zwart Opel Astra 1.7 T diesel 5-drs, zwart metallic Opel Corsa 1.4 3-drs, groen Nissan Primera 2.0 Diesel 5-drs, blauwmetallic, incl. trekhaak Nissan Almera 1.6 5-drs, groenmetallic, airco Peugeot 205 1.4 XS zwart VW Golf 1.8 rood, stuurbekr. VW Passat 1.8 Stationcar blauwmetallic Ford Mondeo 1.8 Stationcar groenmetallic sluiten perfect op elkaar aan. Door een efficiënte data-uitwisseling kunnen wij zowel grote als kleine bedrijven voor zien van goed gemotiveerd topper soneel.” Steelwelding Group en de Berk hebben naam gemaakt in de detache ring van technisch specialisten zoals elektrotechnici, lassers, ijzer- en bank werkers en pijpfitters voor projecten als de Westerscheldetunnel en het Middelburgse Stadskantoor en voor klanten als off-shore platformbouwer Heeroma Vlissingen en scheepswerven De Schelde, Amels Schelde en Reimers- waal. De Berk en Steelwelding Group zijn beide VCU-gecertificeerd.Tevens is de Berk een VEV- en Ecabo-erkend leerbedrijf. fe-, c 4 ƒ•- CC'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9