Veel ruimte voor Zeeuwse acts bij dertiende editie Mosselrock Before Sunset’ besluit filmfestival All American Sunday in Goes Toernooi beachvolleybal Zoutelande blijft groeien Expositie herstel van Walcheren Fietstocht 'Ride c Motortreffen Cine City Vlissingen PODIUM Schuttershof Middelburg Orgel en trompet samen te horen for the roses1 in Aagtekerke van brandweer Stumphius zingt in Veere Koornan geeft orgelconcert De grens van land en water de Bevelander Woensdag 18 augustus 2004 De Zeeuwse band Mantilla, één van de acts op Mosselrock, (foto: pr) In 2035 raakt robot Sonny be trokken bij een moord. Deze overtreding van een van de '3 robot wetten' is een bedreiging voor de mensheid, er is dan niets meer dat de robots tegen houdt om de wereld voorgoed over te nemen. vriend komt een groep vrienden bijeen en bekijkt wat er over is van hun oude idealen. Oscar winnaar Beste Niet-Engelstali- ge Film 2004. Swingend regiedebuut van Stephen Fry neemt ons mee naar het extravagante Londen in de 'roaring twenties thirties'. Het festival op zaterdag wordt voorafgegaan door het Mossel- rock-Café op vrijdagavond. Op het terrein wordt dan een café ingericht waar het Walcherse Wannabee voor de muzikale in vulling zorgt. Het festival zelf Op het hoofdorgel speelt Koornan vier werken en op het koororgel brengt hij één werk ten gehore. De orgelbespeling begint om 12.00 uur. Koornan, geboren in 1980, kreeg zijn eer ste orgellessen van Jos Vogel. Als organist is hij verbonden aan de PKN-kerken in Tiel en Ochten. Daarnaast treedt hij re gelmatig op als organist en pia nist bij concerten en uitvoerin gen, solistisch en/of als begelei der van koren en solisten. De soprane doet dat samen met cellist Peter Wöpke en Jos Vo gel op piano. Tijdens het con cert, dat om 17.00 uur begint, laat het trio werken van Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms en Richard Strauss horen. GOES - De Grote Markt in Goes wordt zondag 29 augus tus ingeruimd voor de eerste uitgave van All American Sunday. Dit is een bijeen komst voor alle bezitters van oude en nieuwe Amerikaanse auto's en motoren.- Comelis (Cees) Bantzinger werd geboren in Gouda op 15 juli 1914. Hij is bekend geworden als dichter, schilder en tekenaar. Aan het eind van 1940 duikt hij onder op een pakzolder van een drukke rij in Den Haag. Dit werd tijdens ‘Before Sunset’ van Richard Lin klater (‘Before Sunrise’, 1995 en ‘School of Rock’, 2003) is de op volger van ‘Before Sunrise’ waarin Jesse en Celine elkaar de oorlogsjaren een ontmoetings plek voor dichters en schrijvers zoals Bertus Aatjes, Gerrit Ach terberg, Ab Visser, Ed Hoomik, Leonard Huizinga, Muus Jacobu- se, F. Bordeijk en Niek Verhagen. Bantzinger trouwde na de oorlog met de zangeres van Radio Oran je Jetty Pearl. In het werk van Bantzinger zijn de techniek en de arbeiders terug te vinden, de caissons, zandzak ken en het land dat onder water staat. Het belangrijkste zijn echter rijs. Ze krijgen de unieke kans om te ontdekken wat had kunnen len, sierraden, tatoeagedemon- straties en kleding. De live mu ziek start om 13.00 uur met Fe arless Johnny. de mensen. De kunstenaar ver eeuwigde de doorgroefde koppen van dijk- en rijswerkers, Zeeuwse boeren en Duitse krijgsgevange nen in zijn schetsen en aquarel len. Ze zijn van 16 oktober tot en met 6 maart 2005 te bekijken in het MuZEEum aan de Nieuwen- dijk 11 in Vlissingen. Het museum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zater dag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. te zien. Tevens is de uitreiking van de ‘Film Literatuur Award 2004’ aan de beste internationale litera natuurlijk niet wilde missen en die Mosselrock ook niet in de weg wilde staan. van Mierlo, Manon Uphoff, Pie ter Verhoeff, Ineke Houtman en Jasperina de Jong plaats in de ju ry die voor de derde maal onder leiding staat van Rinus Ferdinan- dusse. Na afloop van de filmvoorstel ling speelt de gelegenheidsband Girls Wanna Have Fun. Op zon dag 19 september wordt een groot deel van het programma in Vlissingen herhaald. Op deze pu- bliekszondag kan op vertoon van de GrenzeloosKijkenPas iedere filmvoorstelling tegen een gere duceerd tarief worden bezocht. gespeeld op een veld van acht bij acht meter. “In deze klasse doen topspelers mee”, zegt Swartjes. Nieuw is de nationale klasse, waarin eveneens twee tegen twee wordt gespeeld op een veld van zeven bij zeven meter. De regionale klasse speelt met teams van drie personen op een speelveld van zeven bij zeven meter. Aan deze klasse kunnen ook gemengde teams meedoen. Bij alle niveaus wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem. Dat betekent één set tot 21 pun ten, met twee punten verschil. “In de ochtenduren spelen we de voorronden. Daarna volgen we met een nieuwe indeling Het concert wordt verzorgd door Wout Bosschaart, student orgel aan het conservatorium in Den Haag en Ronald Joosse, student trompet aan het conser vatorium in Utrecht. De avond wordt gehouden in het kerkge bouw van de NH kerk in Aagte- kerke en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Na het concert wordt een collecte ge houden voor een project in Oe ganda Sproet II Dagelijks 13.45 uur. Sproet keert na elf jaar terug bij meneer Taschenbier, deze keer om zijn verlegen zoon Martin te helpen. Martin komt er al snel achter wat Sproet van plan is: zonder de ouders van Martin in te lichten veran derd hij diens wereld naar zijn eigen inzichten met alle gevol gen van dien. Les Invasions Barbares Donderdag 20.00, zaterdag 19.30 uur, zondag 20.00uur en dinsdag 20.00 uur Rondom het ziektebed van een Cloaca Vrijdag 22.00 uur dinsdag 20.00 uur Vier oude studievrienden zitten in de problemen en besluiten el kaar te helpen. Is de band nog sterk genoeg? Met o.a. Pierre Bokma en Peter Blok. Première Garfield Dagelijks 13.45 en 16.15 uur Garfield heeft alles goed voor elkaar, maar dat verandert als zijn baasje Jon besluit om de hond Odie in huis te halen.. Mindhunters Dagelijks (behalve vrijdag, zondag en maandag) 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Een groep FBI agenten wor den voor een laatste training verscheept naar een afgelegen eiland om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Daar eenmaal aangekomen worden ze zelf het doelwit van moordaanslagen. Een moeilijk zaak om op te lossen, zeker als blijkt dat de moordenaar deel uit maakt van hun groep. Sneak 4 Maandag 22.00 uur. Verrassingsfilm voor de lief hebber. Bright Young Things Vrijdag 19.30 uur, zaterdag 22.00 uur en woensdag 20.00 uur Première Catwoman O© Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur, zaterdag 24.15 uur. De volgzame werknemer Pa tience Philips (Halle Berry) cijfert zichzelf weg voor haar heethoofdige baas en model Laurel Hedare. Als ze erachter komt dat fr nieuwe producten van het bedrijf vreselijke bij werkingen hebben komt ze in een bedrijfscomplot terecht. Confessions of a tee nage drama queen Dagelijks 19.00 uur. Lola moet verhuizen van de trendy stad New York naar een truttige voorstad. Op haar nieuwe school komt ze er al snel achter dat Carla Santini de titel 'meest populaire' meis je al op zak heeft. Om daar verandering in te brengen zet Lola haar rivale Carla een hak door er rrtet de hoofdrol van door te gaan. I Robot v» Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur King Arthur Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. King Arthur vertelt het echte verhaal van zijn ridders en zijn geliefde Guinevere in een meeslepend avontuur over een man wiens lot het is koning te worden. VLISSINGEN - Film by the Sea sluit op zaterdag 18 sep tember feestelijk af in Vlissin gen met de première van ‘Befo re Sunset’. Deze romantische bioscoopfilm, met hoofdrollen voor Ethan Hawke en Julie Delpy, sluit officieel het festival af waar in totaal ruim negentig films op het programma staan. Als afsluitende act is de beken de Zeeuwse bluesformatie The Juke Joints uitgenodigd. SINT LAURENS - Ride for the Roses uit Sint Laurens houdt op zaterdag 28 augustus de trek- en TB-toertocht Ride for the roses De sportieve tocht begint om 10.00 uur. Een rit van drie en een half uur voert de deelne mers over Walcheren en langs de kust. Voor tien euro kan ie dereen meedoen. Inschrijven kan via 06-20535195 (na 19.00 uur). AAGTEKERKE - De ZWO- werkgroep van de NH kerk in Aagtekerke houdt op vrijdag 27 augustus een concert. Een kor is een sleepnet dat ge bruikt wordt door vissersvaar tuigen. Het Zeeuws Biologisch Museum heeft een klein kornet, dat vanaf het strand door het water wordt getrokken. Daar door wordt het verborgen leven zichtbaar gemaakt. Te zien zijn bijvoorbeeld garnalen, krabben, platvissen, kwallen en zeester ren. Een gids vertelt de deelne mers over de vondsten. De tocht wordt gehouden tussen 19.00 en 20.30 uur en meedoen kost 2 euro. Een handdoek en laarzen zijn noodzakelijk voor de activiteit. Aanmelden kan via: 0118- 582620. ARNEMUIDEN - De stadsge westelijke brandweer Vlissin gen - Middelburg houdt het eerste Firefighter Motortref fen in het weekend van 24 tot en met 26 september. Het motortreffen is toegankelijk voor iedereen die motor rijdt en affiniteit heeft met de brand weer. Het is de bedoeling om er een gezellig weekend van te ma ken met op zaterdagavond live muziek. Verder is er een kamp vuur en een toertocht door Zee land. Het treffen begint op vrij dag om 15.00 uur op het terrein van het Zilveren Schor aan de Zilveren Schorweg 1 in Arne- muiden. Aanmelden is noodza kelijk. Meer informatie is te vin den op de website: www. fire- fightertreffen.nl of bij Roland Reijerse via telefoonnummer 06-29070971. Chronicles of Riddic O© Dagelijks 13.30, 19.00, 21.45 uur, zaterdag 24.15 uur. Het is een duistere tijd in het universum. Planeet na planeet valt ten prooi aan het onheilige leger van de Necromongers. VEERE - De in München wo nende en werkende Zeeuwse zangeres Annegeer Stumphius treedt zondag 22 augustus op in de Grote Kerk in Veere. VLISSINGEN - De orgelcom missie van de St. Jacobskerk in Vlissingen heeft Jonathan Koornan uit Tiel uitgenodigd om vrijdag 20 augustus te ko men spelen. Shrek 2 Nederlandse versie 1 Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Shrek en zijn prinses Fiona reizen na hun huwelijksreis naar Fion's ouders, de koning en koningin van het Konink rijk Ver, Heel Ver Van Hier. De koning had heel iets anders in gedachten voor zijn dochter en probeert alsnog zijn eigen Shaun of the Dead Dagelijks 21.45 uur. Zaterdag 24.15 uur. Een groep vrienden beleeft een helse nacht in hun stam kroeg wanneer ze getuige zijn van een plaatselijke zombie- invasie. Een romantische ko medie met zombies. Het toernooi geniet veel lande lijke bekendheid. “Het behoort inmiddels tot de grootste vol leybaltoernooien in Zuid-West- Nederland”, zegt een trotse or ganisator Hennie Swartjes. Meer dan honderd teams doen mee aen de wedstrijden. Zij strijden op drie niveaus. In de ereklasse wordt twee tegen twee Thunderbirds O Nederlands gesproken Dagelijks 13.45 uur. De Thunderbirds moeten hun aartsvijand The Hood verslaan en ook nog even de wereld redden. Naast de rijdende voertuigen zijn er op All American Sun day, die om 11.00 uur begint, divejrse attracties, live muziek en een Amerikaanse markt. Hierbij kunnen belangstellen den terecht voor modelauto's, velgen en andere auto-onderde= VRIJDAG Nieuw- en Sint Joosland, Theater de Wegwijzer, voorleesvoorstel- ling van Freek de Jonge, 20.15 uur.* Vlissingen, Sint Jacobskerk, middagpauzeconcert van Jonathan Koornan, 12.00-12.30 uur.* Yerseke, openluchtconcert van muziekvereniging Mozart, een popconcert aangevuld met zang. Kerkplein, 20.00 uur. Wilfred. Hij zal zijn eigen draai aan Mosselrock anno 2004 ge ven. DJ Wilfred draait in plaats van DJ Sandstorm, die overigens nog wél op de poster vermeld staat. waarin de teams spelen in ver liezers- en winnaarspoules”, vertelt Swartjes. Hij organiseert het strandtoernooi voor de veer tiende keer, gewoon uit liefde voor de sport. Daarin wordt hij bijgestaan door een vast team van vrijwilligers. Swartjes: “Gezelligheid tijdens het toer nooi is belangrijk, maar ook de materialen en voorzieningen moeten goed zijn.” Zaterdag om 10.00 uur begin nen de wedstrijden op de drie stranden. De finales beginnen rond 15.30 uur. Na de prijsuit reiking, om 17.00 uur, is bij het strandpaviljoen een barbecue. Aanmelden kan via telefoon nummer 01 18-552658. YERSEKE - Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 augustus wordt de dertiende editie van Mosselrock gehouden. De vas te locatie is het parkeerter rein bij bungalowpark Bui tenplaats in Yerseke. 13 Going on Dagelijks 13.45, 19.00, 21.45 uur. Zaterdag 24.15 uur. Nadat Jenna (Jennifer Garner) een vernederend blauwtje heeft gelopen bij de coolste jongen van school, verlangt ze wanhopig naar een compleet nieuw leven. Op de avond van haar dertiende verjaardag doet ze een wens. De volgende och tend is ze een prachtige vol wassen vrouw van dertig jaar. Sandstorm kreeg op het laatste moment nog de mogelijkheid om op het roemruchte festival Lowlands te draaien dat gelijk met Mosselrock gehouden wordt. Dat was een kans die hij ZONDAG Goes. Manhuistuin aan de Zusterstraat 11optreden van het Vlas- dagorkest uit Schouwen-Duiveland, 12.30-13.30 uur.* Veere, Grote Kerk, concert van sopraan Annegeer Stumphius, cellist Pe ter Wopke en pianist Jos Vogel, vanaf 17.00 uur.* Vlissingen, Sint Jacobskerk, Jubilate Chamber Choir in concert, 15.00 uur. DONDERDAG Middelburg, Oostkerk. middagpauze (orgel)concert van Bram Beekman, 12.30-13.00 uur.* Oostkapelle, Kerkplein, concert Ju liana Homereske Band, 19.00-21.30 uur.* Vlissingen, Abdijker ken, miniconcert van Anko Vleugel, orgelmuziek, 15.00-15.30 uur.* Zoutelande, muziektent, concert van Luctor et Emergo, aanvang 20.00 uur. Spiderman 2 Dagelijks 21.45 uur. Tobey Maguire keert terug als de onopvallende Peter Parker, die continue op zoek is naar de balans tussen zijn dubbelleven als student en bovenmenselij ke misdaadbestrijder. Around The World in 80 Days *t Dagelijks 16.15, 19.00 uur. Het wereldberoemde boek van Jules Verne op het witte doek. De Engelse uitvinder Phileas Fogg (Steve Coogan) sluit een weddenschap af dat hij de we reld rond kan reizen in tachtig dagen. Tijdens de eerste editie van All American Sunday in Goes zijn er onder andere oude, Amerikaanse auto's te zien, (foto: pr) ZATERDAG Goes, Grote kerk, orgelconcert van de Alkmaarse stadsorganist Pieter van Dijk, vanaf20.00 uur.* Nieuw- en Sint Joosland, Theater de Wegwijzer, voorleesvoorstelling van Freek de Jonge, 20.15 uur.* Vlissingen, Bellamypark, gastbeiaardconcert van Anne Kroeze, 12.00-13.00 uur. Wemeldinge, Maartenskerk, concert van muziekgroep Triskell, Ierse en Keltische muziek, om 11.00, 14.00 en 16.00 uur. OOSTKAPELLE - Op de grens van water en land leeft meer dan iedereen denkt. Om dit nader te bekijken houdt het Zeeuws Biologisch Muse um in Oostkapelle op zaterdag 28 augustus de activiteit 'Kor ren en zeeschuimen'. begint op zaterdag om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 00.30 uur, waarbij het Zeeuwse gehal te met Essence, Slik, Yes You Did, Over the Edge en Mamilla erg hoog is. Verder treden het Utrechtse a balladeer, Babelina uit het Belgische Brugge, Eind hovenaar Mark Foggo en Flip the Switch uit Hoek van Hol land op. Er is dus veel ruimte voor Zeeuwse acts waarbij een nieu we band als Essence wordt af gewisseld met gevestigde na men als Mamilla en Over the Edge. Speciale aandacht ver dienen de Belgische, party- funkclub sensatie Babelina, die in juli nog op het North Sea Jazz festival speelde en a balla deer. Deze band timmert mo menteel zeer hard aan de weg en hun naam duikt dan ook op bij steeds meer festivals en in de muziekbladen. Met een de buutalbum in de maak lijkt ze volgend jaar definitief het Ne derlandse clubcircuit te gaan veroveren. Metal, pop, rock en ska, het komt allemaal voorbij op Mos selrock en zodoende is er voor alle muziekliefhebbers wat wils. Zeker gezien het feit dat de pauzes tussen de laatste drie bands muzikaal ingevuld wordt door de uit Goes afkomstige DJ Paniek Op De Prairie 1 Nederlands gesproken Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Op een ranch in het Wilde Westen zijn de dieren bang dat ze aan de plaatselijke vleesfa- briek verkocht worden. Ze smeden een plan om de ranch te redden van de ondergang. VLISSINGEN - Cees Bantzin ger exposeert schetsen en aqua rellen met het thema ‘Het dich ten van de dijken’ en ‘Het her stel van Walcheren in 1945’ in het MuZEEum in Vlissingen. ZOUTELANDE - Op het Westerstrand aan de Boule vard in Zoutelande wordt za terdag 21 augustus voor de veertiende keer het Inhome Beachvolleybaltoernooi ge houden. ontmoeten in een Europese trein, uit te vinden of zij voor elkaar Er volgt een 14-uurs relatie waar- zijn gemaakt. De film is vanaf bij het paar het spontane en on- 23 september in onder andere verwachtse ontdekt in de stad Amsterdam, Rotterdam, Den Wenen. Het verhaal eindigt op Haag en Utrecht in de bioscoop een treinperron waar ze zweren elkaar na zes maanden weer te zullen ontmoeten. In ‘Before Sunset’ ontmoeten ze elkaar na negen jaar weer in Pa- tuurverfilming van 2004 onder deel van het slotprogramma. Voor dit competitieprogramma zijn als ze niet ieder hun eigen selecteert Film by the Sea ieder weg waren gegaan. Maar net als jaar acht films die allen zijn ge- tijdens hun eerste ontmoeting baseerd op een boek. Dit jaar ne- hebben ze maar een paar uur om men Heleen van Royen, Hans 19 s l Door Ellen De Vriend I r-« jgt I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19