Zonnestaren bij provisorische sterrenwacht Poppendamme en apotheker kijken naar medicijnen Ouderen Rariteiten-theater Het Bedrijf op verjaardag Zijdemuseum Oud-mariniers Schouwen doet Tiende editie 'Ik dacht dat ik echt nooit meer Eierpannenkoek WEBWETENSW@@RDIGHEDEN BOEKEN LEKKER... met stokvis vieren feest Kunstspoor door Noord-Beveland aan de bak zou komen1 beroep op het Goese duikteam surfwedstrijd Woensdag 18 augustus 2004 de Bevelander 17 Bezoekers kunnen met de opgestelde telescopen het heelal verkennen, (foto: Jaap Wolterbeek) Dick vd Veen I De familie Houtma houdt zich bezig met de herleiding en reconstructie van de fantasie, (foto: pr) Bezoekers kunnen zich middels de opgestelde telescopen verga pen aan 'de grote dirigent van ons heelal' zoals Tjerk Westerterp van Philippus Lansbergen de zon MIDDELBURG - Imkerij Pop pendamme wordt zaterdag 21 augustus omgetoverd tot een provisorische sterrenwacht. De Middelburgse Volkssterren- wacht Philippus Lansbergen houdt die dag van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds een zonnedag op de imkerij. De toegang is gratis. Ouderen zijn gevoeliger. Bij het ouder worden gaat bijvoor beeld de werking van nieren en lever achteruit, en de hersenen MELISKERKE - Een kleine tent en een caravan herber gen misschien wel het kleinste mobiele rariteitenkabinet ter wereld. Deze collectie komt uit de nalatenschap van de fa milie Houtma. Van woensdag 18 augustus tot en met zater dag 21 augustus zijn Hout- ma's Bizarre Reizen te zien bij het Zijdemuseum in Me liskerke. GOES - Voor de meeste oude ren geldt: medicijngebruik, je kunt er niet omheen. Want mét geneesmiddelen functio neer je beter dan zonder. Doordacht medicijngebruik is belangrijk op elke leeftijd, maar zéker voor ouderen. worden gevoeliger. Door deze veranderingen verandert ook het effect van medicijnen op het lichaam. Er kunnen bij ouderen meer bijwerkingen ontstaan dan bij jongere volwassenen. Zoals sufheid overdag, spierverslap- ping en vallen, verwardheid of het verergeren van staar. Ook kunnen verschillende genees middelen eikaars werking ver sterken. Artsen proberen de De oud-voorzitter van de sterren wacht, Jan Minderhout, zal een presentatie geven over alle facet- graag omschrijft. Door een door de sterrenwacht onlangs aange kochte, zogenoemde near-starte- lescoop zijn de zonnevlammen rechtstreeks te zien. Iets wat met de blote oog normaal niet kan en zelfs gevaarlijk is. Met een ande re telescoop zullen ook zonne vlekken te zien zijn, de koudere gebieden op de zon. Sterrenwacht meldt zijn naam. Tot slot woonde ook Zacharias Jansen, die deze uitvinding eveneens claimde, woonde in Middelburg. Zonne-energie De sterrenwacht heeft niet voor niets gekozen om samen te wer ken met de imkerij, zegt Wester terp, want de imkerij draait voor meer dan de helft op zonne-ener gie en eigenaar Piet de Meester probeert ook zelf de bezoekers het een en ander bij te brengen over de zon en de werking ervan. De gemeente zoekt een alterna tief voor de drie duikteams van de vrijwillige brandweer Schou- wen-Duiveland, die begin dit jaar werden opgeheven. De ge meente kon de jaarlijkse kosten van 30.000 euro niet meer op brengen. Door gebruik te maken van het duikteam Bevelanden hoopt het college van burge meester en wethouders de leem te op te vullen die hierdoor ont stond in de hulpverlening. Voor dat doel moet een overeenkomst worden gesloten met de Brand weer Goes en jaarlijks een bij drage worden betaald van onge veer 3.200 euro. Bacalao is in Spanje en meer nog in Portugal een zeer veel gebruikte vissoort. Die stok vis moet dan wel, zeggen ken ners, gezouten kabeljauw zijn. Vaak echter wordt de leng gebruikt. Een aan kabel jauw verwante vis, maar met minder smaak. De bacalao (wie een Spaanse of Portuge se winkel in de buurt heeft, vindt daar altijd stokvis van kabeljauw) moet 24 uur ont- zouten worden. Daarbij dient het water een keer of drie ver verst te worden. Ingrediënten: 100 gram stok visfilet, zes eieren, een ui, flink wat takjes peterselie, zout, cayennepeper en goede olijfolie. Bereiding: Snipper de ui, snij de stokvis in blokjes en verhit in een pan met een stevige bo dem wat olijfolie. Bak ui en vis op laag vuur een kwartier tot de vis goed gaar is. Schuif het op een bord en prak met een vork de massa fijn. Klop de eieren los met wat melk, cayennepeper en niet te veel zout toevoegen. Snipper de peterselie, strooi dat op het mengsel. Voeg de vis toe en roer de massa even om. Olijf olie in een koekenpan verhit ten, het eimengsel er in laten glijden en op heel laag vuur laten bakken. Na ongeveer tien minuten het deksel op de pan zodat de bovenkant van de omelet stolt. Dan de ome let keren (omgooien voor de durvers, anders een deksel of een groot bord gebruiken). Nog even afbakken en direct serveren. VLISSINGEN - Het Contact Oud Mariniers (COM) Zee land viert zaterdag 21 augus tus zijn 35 jarig bestaan. KATS - De kunstroute Kunstspoor 2004 op Noord-Beveland wordt dit jaar op twee weekenden gehouden. Op 21 en 22 augus tus en 28 en 29 augustus stellen kunstenaars hun atelier open voor belangstellenden. GOES - Johan Bakker (59 jaar) ziet er tevreden uit terwijl hij in zijn kopje koffie roert. Dat was een paar maanden geleden wel anders. Hij was net ontslagen en moest een nieuwe baan zien te vinden. Iedereen boven de 57,5 jaar met een WW-uitkering moet .voortaan solliciteren tot z'n 65ste. Maandag start hij bij zijn nieuwe baas. Ouder dan 57 jaar, werkloos en dan toch een baan vinden, John Bakker is het gelukt, (foto: Wegener WHK) Nu de strijd tussen Adsl en kabel én tussen de ontelbare aanbieders om de gunst van de consument steeds heviger lijkt te worden, zijn aanbiedingen alleen allang niet meer genoeg. Nee, het gaat niet langer om de prijs. Snelheid wordt steeds meer een verkoopargu ment op het internet. In het achterliggend halfjaar hebben ver schillende providers de mogelijkheden steeds verder verbeterd. Zo besloot kabelaar @Home van Essent per 1 juli zijn topabonnement @Home Breedband in snelheid te verhogen van 2500 Kbits/s naar 4000 Kbits/s, downloadsnelheden waarvan consumenten een jaar of twee jaar geleden alleen nog maar konden dromen. Wie meer wil weten over de sne'heid van zijn eigen internetverbinding of wat meer inzicht wil krijgen in wat er allemaal mogelijk is, doet er wijs aan eens een kijkje te gaan nemen op http://www.speedtest.nl. Met meer dan 25.000 bezoekers per dag is de site al behoorlijk popu lair. Via Speedtest is het mogelijk de eigen verbinding te testen door rechts - onder test uitvoeren - op 'Meet uw downloadsnelheid' te klikken. In het testscherm kan het aantal testen ingesteld worden (download, upload, connection en ping) en uitgevoerd door op 'Start de geselecteerde tests' te klikken. Hou in de gaten dat speed test gebruikt maakt van de aanduiding Kbyte (acht keer zo groot als Kbit). Op de homepage van Speedtest is ook nog te zien welke providers op dit moment het meeste waar voor hun geld bieden, onderverdeeld in verschillende prijsklassen: van tot 30 euro tot 100 euro en meer per maand komt aan bod. Wie al gebruikt maakt van een adsl of kabel verbinding kan een kijkje nemen op http://www.breedbandpagina.nl, een website speciaal ingericht voor mensen met een wat snellere internetverbinding. Vanaf deze pagina is het mogelijk tientallen verschillende sites te bereiken, keurig gerangschikt op onderwerp. Wat de sites met elkaar gemeen hebben is dat ze veel film- en videobeelden aanbieden via internet. Zo valt vanaf de Breedbandpagina het NOS journaal te zien, kun nen via de VARA cabaretfilmpjes (inclusief Kopspijkers) bekeken worden, maar is het ook mogelijk Foxsport, MTV, Cyberchannel en Gamespot te bekijken. Voor de surfer die nog op zoek is naar een snelle verbinding geeft de aan de breedbandpagina gelieerde breedbandwinkel de mogelijkheid om internetabonnementen met elkaar te vergelijken op snelheid en prijs. Hou wel in de gaten dat het hier om een initiatief van een aantal marktpartijen gaat (Wana- doo, Planet Internet, Chello, XS4alI, Speedling, Tiscali en Zon), zodat de vergelijking weliswaar klopt, maar zeker niet uitputtend is. @Home verschijnt als kabelaar bijvoorbeeld niet in de lijst met mogelijke abonnementen, aangezien deze provider niet bij het ini tiatief betrokken is. Nu heel wat surfers breedbandinternet gebruiken zijn deskundigen alweer aan het werk om nieuwe technologieën te implementeren. Een van de opvolgers van ADSL is het zogenaamde ADSL2+. Dit maakt gebruik van de oude infrastructuur, de koperkabels die nog in de grond zitten voor telefonienetwerken. Het voordeel van ADSL 2+ is dat providers geen gigantische investeringen hoeven te doen om nieuwe bekabeling te installeren. Vanuit één centraal punt kunnen duizenden gebruikers worden bereikt. Volgens een verslag op de BBC kunnen we de eerste ADSL 2+ omgevingen dit najaar verwachten. Het feest wordt gehouden in de Eerste Binnenhaven in Vlissin- gen. Om 14.00 uur treedt het mariniers combo op, verder komt er een klimtoren van het Korps Mariniers een schiettent van de KNSA en vrolijken stands met oude ambachten het feest op. Vanaf 18.00 uur is er een barbecue. De avond wordt afgesloten door het dansorkest Flashback. Het COM is een vereniging van mensen die ooit gediend hebben bij het Korps Mariniers. De club telt landelijk 11500 leden, waarvan driehonderd mensen in Zeeland wonen. De vereniging is in het leven geroepen om de oud militairen, die gediend had den in Indonesië te ondersteu nen in de burgermaatschappij. Veel militairen die terug kwa men uit 'de Oost' hadden het moeilijk om weer te integreren in de burgermaatschappij. De COM is opgericht door en voor de mariniers en heeft als doel om voor elkaar te blijven zor gen, ongeacht rang en stand. Aanmelden voor het feest kan bij Dhr. Peute via 06-54224623. ten van de zon en Ger Bosselaar doet de Middelburgse astronomi sche historie uit de doeken. En dat is een rijke geschiedenis, want naast de naamgever van de sterrenwacht, die in de zeven tiende eeuw de afstand en de grootte van onder andere de maan en de zon berekende, is ook Hans Lipperhey een grote naam in de astronomische histo rie. Hij is de meest waarschijnlijke uitvinder van de telescoop, want het oudste document waarin een telescoop beschreven wordt, ver- Johan raakte enkele maanden geleden zijn baan kwijt. "Een slag in mijn gezicht, ik werkte er al vijftien jaar met veel plezier. En vindt maar eens een andere baan in deze tijd. Zeker op mijn leeftijd. Ik ben net negenenvijftig geworden. Ik dacht dat het nooit meer goed kwam." Hij kreeg te maken met nieuwe maatregelen van de over heid. "Ik wist al dat ik me moest inschrijven als werkzoekende bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Nieuw voor mij was de ac- ceptatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om passend werk aan te nemen als ze je dat aanbieden. En per 1 januari 2004 is er nog een regeling bij gekomen voor oudere werknemers. De sollicitatie plicht. Nu ben je dus echt verplicht actief te solliciteren. Als ik dit werk niet had gevonden, zou die sollicitatieplicht helemaal voor mij gelden. Ik ben ouder dan 57,5 maar jonger dan 64. Korter dan een jaar werkloos, dus mét recente werkervaring. Verder ben ik gezond en volg geen scholing. Ik moet dan sowieso tot mijn 65ste sollicite ren." Johan nam zich voor zo snel mogelijk een nieuwe baan te vin den. „Ik vind het heerlijk om nog midden in het arbeidsproces te staan: het contact met de collega's en het idee datje een actieve bij drage levert aan de maatschappij. Ik werk met plezier nog even door!" Bent u 57,5 jaar of ouder en net werkloos geworden of dreigt u dat te worden? Op www.szw.nl vindt u meer informatie over de sollicita tieplicht en andere maatregelen. De familie Houtma is een iet wat zonderlinge tak uit de Houtma familie, die zich tussen 1542 en 1923 bezighield met de herleiding en reconstructie van de oorsprong van onze fan tasie. Zij deed dit door onder zoek, proefnemingen en ver kenning zowel achter de micro scoop als middels jarenlange ontdekkingstochten. Doel was het herleiden van de oorsprong van onze fantasie. Op 25 vier kante meter is een unieke col lectie op het gebied van ver beelding samengebracht. Op vallend was dat de Fa. Houtma zich vaak gemaskerd presen teerde. Bezoekers kunnen zich ver wonderen over de denkbeelden, ideeën en fantasieën van de Houtma's. De muzikale rondleidingen worden gehouden van woens dag 18 tot en met zaterdag 21 augustus tussen 13.30 en 16.30 uur. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus is op 19.30 en 21.30 uur een muzikale lezing met heuse lichtbeelden te zien. In de serie Wat Hoe-wan- delgidsen is Het Groene Hart een oase voor het gewemel in de Randstad. Twaalf wande lingen, in lengte variërend van 5,5 tot 17 kilometer, op loopafstand van de grote drukte. Bij elk ervan is al het waardevolle wat het pad kruist kort en krachtig om schreven. Fraaie kleurenfo to's, en nuttige routekaartjes dragen bij aan het wandelge- not. Dat geldt zeker ook voor de praktische informatie (openbaar vervoer, horeca, wel of geen honden toege staan, moeilijkheidsgraad, aansluiting lange-afstand-pa- den enz). Uitgeverij Kos- mos~Z&K. Ringbandpaper- back met flappen. 144 pag. prijs 15 euro. Ter afwisseling geeft de ANWB/VVV een kloeke paperback uit met de alleszeggende titel Toeristi sche Autoroutes Nederland. Van de in totaal 43 sluiten er 6 aan op natuur- en 14 op stads wandelingen. Bewegwijzerd met de bekende zeskantige ANWB-borden. Een aantal in het oosten en zuiden schiet over de landsgrens heen. Een boek boordevol wetenswaar digheden, tips en kaarten. Verrijking van vakantieple- zier. Paperback 224 pag. prijs 11,95 euro. sprek over medicijnen. Neem alle geneesmiddelen die u ge bruikt mee - ook de middelen die zonder recept bij apotheek en drogist gekocht zijn - en neem het geheel eens door met de apotheker: wat is waarvoor? En moet dit of dat nog geno men worden? Er zijn ouderen die wel tien verschillende medicijnen op een dag gebruiken: mensen die verschillende ziekten naast el- GOES - De gemeente Schou- wen-Duiveland gaat bij onge lukken op het water voortaan een beroep doen op duikteam Bevelanden, dat onderdeel vormt van de Brandweer Goes. De tiende editie van de Classic wordt gehouden op het strand Noordduine, tussen Domburg en Westkapelle. Zaterdag rond tien uur begint met een skipper meeting. Daarna beginnen de surfwedstrijden in de verschil lende disciplines shortboard, longboard, bodyboard, lady's en junioren. "Deelnemers kunnen zich niet inschrijven voor de wedstrijden, maar worden uitgenodigd", ver telt organisator Jan Sanstra. De voorronden zijn op zaterdag en de finale begint zondag rond het middaguur. Behalve gesurft wordt er ook gefeest, met quar terpipe- en skateboarddemon- straties, bands en dj's op het strand. Tussen 11.00 en 18.00 uur is in vrijwel alle dorpen op Noord-Beve land kunst te bewonderen van plaatselijke kunstenaars. Te zien is on der andere schilderkunst, figuratief of abstract, beelden, portretten en keramische objecten. Ere-exposant is de in 2001 overleden Mid delburgse fijnschilder Piet Rijken. De tentoonstelling wordt geo pend op vrijdag 20 augustus om 20.30 uur in Galerie Kats aan de Dorpsstraat 16 in Kats. Peter Sijnke, stadsarchivaris in Middelburg, leidt de kunstenaar kort in. Daarna volgt een videopresentatie uit 1997 waarin Rijken zelf zijn visie geeft op zijn leven en werk. Het werk van Rijken hangt tot en met 5 september in Galerie Kats. Het doel van het evenement is de weg te wijzen naar de kunst van de op Noord-Beveland wonende kunstenaars en de daar gevestigde ga leries. Folders met de route zijn verkrijgbaar bij de ateliers, winkels en in het gemeentehuis. In de folder van het Kunstspoor staan ook afbeeldingen van de diverse werken. De ateliers en plaatsen waar wordt geëxposeerd zijn te herkennen aan de grote gele vlag met de blauwe voet erop. Informatie is verkrijgbaar bij Gerard van der Wal, telefoonnummer: 0113- 601685. DOMBURG - Sportshop Domburg viert dit jaar haar tweede lustrum. Ook wordt de surfwedstrijd Quiksilver Sportshop Domburg Classic voor het tiende jaar gehouden in het weekend van 28 en 29 augustus. kaar hebben. Dan kan het lastig zijn om overzicht te houden. Wanneer moet welke tablet ge nomen worden? Hierbij is een doseerdoos of -etui handig, met ruimte voor de medicatie voor een week en 4 vakjes per dag. Een apotheekteam geeft graag advies en elke apotheek be zorgt kostenloos. Op www.apo- theek.nl staat onder het thema 'Ouderen en medicijngebruik' meer informatie en tips. verschillende medicijnen zo goed mogelijk af te stemmen op elkaar en op de patiënt. Soms is dat een kwestie van uitproberen. Daarom is het ver standig om bij twijfel en bij hinderlijke verschijnselen tij dig aan de bel te trekken bij arts of apotheker - juist omdat ouderen gevoeliger en kwets baarder zijn. Spreek bijvoorbeeld eens af met de apotheek voor een ge- ^Z IMKERIJ «POPPENDAMME L m,L mu-11. - mi 1 in itt. ^2 Bezwkerscentnun geopend jüjjg Toegang vrij Maandag t/m zaterdag 10.00-2000 uur

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17