Bloemenranden fleuren Zeeland op Abstracte kunst en Zeeuwse taferelen Is óók met benzine de goedkoopste! 12 2 €50,- Dirk van den Broek De vakantie foto van de week Euro loodvrij Superplus r r r de Bevelander - Webprint(5)nl Bij ons is het golf en niet kolf1 Diesel Berenfeest in Baarland BAARLAND - Een rommel markt, spelletjes en een voet- volleybaltoernooi zijn slechts een greep uit de activiteiten van het Berenfeest in Baarland. Het feest staat in het teken van de wintersport en wordt gehouden op vrijdag 3 en zaterdag 4 sep tember. JMl RONDJE BEVELAND EXPO Heinkenszand krijgt zorgwijk Collectanten gezocht KWF Expositie bij G-achttien 88 Landelijk 92a Prijs: VVV-bon t.w.v. LandelijkX] Landelijk 1323 Landelijk w \K Woensdag 18 augustus 2004 de Bevelander 4 Winnaar van week 34, woensdag 11 augustus De winnaar is geworden: Miranda van Baaren uit Zoetermeer GOES - Het zal menigeen zeker zijn opgevallen, Zeeland staat in bloei. Het project om akkerranden op te fleuren met bloemenstroken is een groot succes. Scholen, bedrijven en particulieren kunnen stukken akkerrand adopteren zodat die ingezaaid kunnen worden. Overal langs de akkers en langs de wegen steken zonnebloemen de kop op. Maar ook gipskruid, klaprozen, boekweit, dille en kaasjes kruid sieren de bloemenstroken in het Zeeuwse landschap. In de ge meente Goes alleen al is op achttien plaatsen een bloemenrand inge zaaid. In totaal gaat het om zeven kilometer. Het opfleuren van Zee land is een initiatief van de gemeenten en de Agrarische Natuurver- eniging. (foto: Dennis Rijsbergen) De gemeente Borsele presenteerde vorige week de invulling van de tweede fase van het bouwplan Over de Dijk, gelegen tussen de Kraaijendijk en de Drieweg in Heinkenszand. Het gaat om circa 180 woningen. De woningcorporatie R&B, de cliëntenorganisatie, de zorgaanbieders en de gemeente Borsele nemen deel aan het pro ject. Fase II van Over de Dijk is een bijzonder plan. Het wordt een wijk in de vorm van een zogenaamde woonzorgzóne. Dit betekent dat naast woonhuizen en huur- en koopappartementen meerdere soor ten zorgwoningen en voorzieningen voor uiteenlopende zorg, een plaats in deze wijk krijgen. De gemeente Borsele heeft geen ver pleeghuizen binnen de grenzen. Nu nog komen vooral ouderen te recht in Ter Weel en Ter Valcke in Goes of Poelwijck in 's-Heer Arendskerke. Daar komt nu dus verandering in. De 24 nieuwe ver pleeghuisplaatsen worden verzorgd door SRVZ. Nu de provinciale nota Zeeland Woonzorgland de kans biedt, is de woonzorgzóne in Heinkenszand de eerste in de rij die gerealiseerd gaat worden. In Over de Dijk II komen de volgende zorgvoorzieningen: 24 ver pleeghuisplaatsen, 42 zorgwoningen voor ouderen, drie minderva- lide woningen, acht woningen voor beschermd wonen voor ver standelijk gehandicapten, een kinderdagverblijf voor kinderen met een verstandelijke handicap, een huisartsenpraktijk waarin drie huisartsen samenwerken, ruimte voor dagverzorging en tijdelijke opname van ouderen. HEINKENSZAND - In Heinkenszand komen in de nieuwe wijk Over de Dijk 24 verpleeghuisplaatsen. Daarmee hoeven mensen die op een verpleeghuis zijn aangewezen niet langer meer naar Goes. De route is 2,5 kilometer lang en kan te voet, per fiets of met de au to afgelegd worden. Eenentwintig verrassende locaties die in wille keurige volgorde bezocht kunnen worden. Een folder geeft een compleet overzicht van die plek jes en een omschrijving wat er te zien is. Een van de kunstenaars van wie werk te bewonderen is, is Marius van Nieuwkerk. Hij te kent en schildert en zijn stijl is een verfijnde combinatie van technieken. Gevoel voor de na tuur en de symboliek daarvan staan centraal in zijn werk. Een expositie van zijn werk is in de koorkerk van de Maartenskerk te WEMELDINGE - Tonen, dat is dit jaar het thema van de Kunst- en Natuurroute in We- meldinge. Zaterdag 21 augus tus voert een route de deelne mers langs eenentwintig histo rische, kunstzinnige en natuur lijke plekjes in Wemeldinge. zien. Muziekgroep Triskell speelt daar om 11.00, 14.00 en 16.00 uur Keltische muziek. Kunst van beeldend kunstenares Marlou Pluymaekers is tentoon gesteld aan de Hoogeweg 5. Een belangrijk thema in haar werk is ‘de aanraking’. En dat kan zijn de aanraking van de aarde, het land schap en van het lichaam. Ook natuurlijke rustpunten zijn in de route opgenomen. Zo kunnen de deelnemers wandelen door ‘t Hof Overwellingen, een 1 hectare grote tuin met een rosarium, ver schillende pergola’s en een pracht aan planten en bloemen. De Vliedberg is ook de moeite waard. Het is de hoogste en oud ste vliedberg van Zeeland. Abs tracte beelden maken ook deel uit van de route. Anni Balk laat zich inspireren door mensen en groep- staferelen. Haar beelden zijn te zien aan de Hoogeweg 13. Bij zonder kleurrijk zijn de schilde rijen van Adri de Baar-Felius. Ex pressieve kleuren gebruikt ze om mensen, en in het bijzonder vrou wen, weer te geven. Aan de Dorpsstraat 16 zijn haar werken te zien. Henk Harthoom is gebo ren en getogen in het landschap dat wordt beheerst door de Oos- ter- en Westerschelde, door de dij ken en door eb en vloed. En dat is duidelijk te zien in zijn werk. Het liefst schildert hij de ontmoeting van de zee met het land. Aan de Dorpsstraat 108 zijn de typisch Zeeuwse schilderijen te bezichti gen. Van een geheel andere stro ming is Rien Lous afkomstig. Zijn grafische achtergrond kan hij niet verloochenen en dus weerspiegelt zijn werk reclame- en industriële technieken. Daarbij haalt hij wel zijn inspira tie uit het Zeeuwse landschap. Aan de Wilhelminastraat 1 zijn tijdens de Kunst- en natuurroute zijn foto’s te bewonderen. Voor meer informatie: www.kunstrou- te.net. Goese Meren is gebruikt voor de aanleg van de baan", legt Verbeek uit. "Duizenden kubieke meters pure klei op goede landbouw grond. Achteraf had dat anders gemoeten." Het gras groeide niet goed en door veelvuldig gebruik van kunstmest stak te stug gras de kop op. Een te dikke grastapijt om een lekker balletje te slaan. Met nieuwe technieken waarmee gaatjes in de mat werden geprikt en dunne geulen getrokken die vervolgens met zand werden gevuld, is dat probleem succesvol getackeld. "We kunnen ons nu meten met de beste banen van Nederland", stelt Hooijmeijer. De club heeft zo'n 860 leden. Dat kunnen er wat de club betreft best elfhonderd worden. "Het is een hartstikke leuke sport en een ver schrikkelijke sport tegelijk", vindt Stevens die zijn brood verdient met golfen. "Het is een leuk spelletje waarbij door de handicaps ie dereen gelijke kansen heeft. Aan de andere kant heb je altijd het gevoel dat je beter kunt. Alsof je het nooit leert. Daarom zijn gol fers zo fanatiek." En wat de meeste mensen niet verwachten: golf is goed voor de conditie. "Om de achttien holes hier te spelen moetje in totaal tien kilometer lopen", legt Verbeek uit. Om het tienjarig bestaan te vieren is er van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 augustus de feest-golfweek. Zo'n vijfhonderd deelne mers spelen die dagen wedstrijden op de baan aan de Krukweg. Verder zijn er demonstraties, is er goed eten en live muziek. De op brengst gaat naar Palazolli. Voor meer informatie: www.goesegolf- club.nl. GOES - Het KWF Kankerbestrij ding in Goes zoekt nieuwe collec tanten die zich willen inzetten voor het fonds. De collecte wordt dit jaar gehouden van 6 tot en met 11 september. Aanmelden kan bij Maryse van de Plasse via: 0113- 233495 BAARLAND G achttien 88. Oude Polderdijk 2, aquarellen en tekeningen van Tanneke Barendregt en beelden van Geert Hulshof, zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur, t/m 12 september. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto's van Petra Rouwendal, t/m 30 november. MAANDAG Hansweert, Boomdijk, kinder- speelweek, 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur. DONDERDAG Yerseke, Beatrixhaven, kermis en optreden feestbeest Jerrick Fesst en DJ Sjon, 14.00-23.30 uur. VRIJDAG Yerseke, Beatrixhaven, Juliana- haven en Kerkplein, kermis, braderie, ringrijden, optre dens en Mosselrock-caPe met Wannabee 14.00-23.30 uur. WOENSDAG Yerseke, Beatrixhaven, kermis, 14.00-23.30 uur. BAARLAND - Bij G-achttien 88 in Baarland zijn aquarellen en te keningen met het thema ‘Schrij ven in Beelden’ te zien van Tanne- ke Barendregt. Ook worden beel den geëxposeerd van Geert Huls hof. De werken zijn te bekijken van 21 augustus tot en met 12 september op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur aan de Oude Polderdijk 2 in Baarland. De parkeerplaats doet anders vermoeden. Grote bakken domineren de parkeervakken. "Toch hebben we een aardig gemêleerd gezel schap", stelt Simon Hooijmeijer bestuurslid van de vereniging even later in het clubhuis. Zijn collega Rinus Verbeek wijst naar een ta feltje even verderop: "Daar zitten een bakker, slager, sportleraar, een oude kapitein, oud-aannemer en een voormalig bankdirecteur. Van alles wat. Onze kampioen is bouwvakker." Hooijmeijer vult aan: "Bij ons is het golf, niet kolf." De club viert het tienjarig jubileum. De moeilijke jaren vol kinder ziektes zijn voorbij en de Goese club kan bogen op een strakke ac commodatie dat voor het tweede jaar de A-status van de landelijke bond kreeg. De problemen met het gras staan beide heren nog hel der voor de geest. "Grond dat overbleef na het uitgraven van de GOES - Golf is aan de verslaggever niet besteed. Bij de eerste drie slagen vliegen plakkaten gras de omstanders om de oren. "Joh, geeft niet", zegt golf-pro van de Goese Golf Club, Jan Stevens, bemoedigend terwijl hij de stukken gras terug in de minutieus bijgehouden mat legt en aantrapt. "Probeer nog maar een keer." Bij de Goese Golf Club doen ze niet zo moei lijk en van het woordje 'elitair' willen ze al helemaal niets we ten. De nuchtere Zeeuwen komen al tien jaar bij elkaar, gewoon omdat het spelletje zo leuk is. QlHinv met lood- ull|lvl vervanger Het Berenfeest opent op vrijdag om 19.00 uur. Kinderen die ver kleed zijn in wintersport-stijl, krijgen om 18.45 uur een verras sing bij de Cameronion. ‘s Avonds zijn er spelletjes zoals spijkerslaan, sjoelen en een enve- loppenspel. Tussen 20.00 en 1.00 uur draait DJ Andre Poortvliet après-ski muziek. Zaterdag is tus sen 10.00 en 13.00 uur een rom melmarkt, gevolgd door een op treden van de dorpsfanfare Prin ses Juliana. Verder laat gooche laar Mister Nisso zijn trucjes zien en strijden teams tegen elkaar tij dens het voetvolleybaltoernooi. Het Berenfeest sluit af met een optreden van de band Twice en de dweilband Pink Panters. WEMELDINGE 't Waskot, Prinses Julianastraat 1, tentoonstelling van oud speelgoed, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, t/m au gustus. KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schil derijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m zaterdag van 9.00-16.30 uur, zaterdag van 9.00-16.00 uur, t/m 30 decem ber. Fruitteeltmuseum, Bie- zelingseweg 10, schilderijen met realistische fruitkunst, 'Echt fruit’, woensdag t/m zater dag van 13.00-17.00 uur, t/m 25 september. GOES Lunchcafé Stadhuis, Zuid Be- veland in beeld gebracht door M. Polfliet, olieverfschilderijen, dinsdag t/m zaterdag 9-18 uur, tot 29 augustus. 't Artistieke Hoekje, Korte Kerkstraat 14, kunst van Reinier de Munck, Gerdi Zwaan, Geje, Pleunie, Jan Davidse, Bert den Dunnen en Milly Oele, donderdag van 10.00 tot 20.30 uur, vrijdag 10.00 tot 17.30 uur en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur, t/m 2 okto ber. DINSDAG Hansweert, Boomdijk, kinder- speelweek, 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur. Hansweert, Boomdijk, kinderdisco, 19.00- 23.00 uur. In de periode van 19 juli t/m 10 september kunt u uw leukste, mooiste, origineelste of ontroerendste foto insturen als vakantiegroet van de week via de website www.webprint.nl. 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS WOENSDAG Hansweert, Boomdijk, kinder- speelweek, 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur. Kamperland, Veerweg, zomermarkt met kramen 12.00 uur. KATS Zeeuwse Rozentuin, Katse Groeneweg 3, beelden van Sjoerd Buisman, Mathilde Cuij- pers, Nicolas Dings, Bart Kel- holt en Albert Verkade, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. t/m begin september. Ga lerie Kats, Dorpsstraat 16, wer ken van fijnschilder Piet Rij ken, donderdag t/m zondag 12.30-17.30 uu, t/m 5 septem ber. ZATERDAG Eindewege, Ankerverepolder, Open Zeeuws Kampioenschap Autocross, aanvang 13.00 uur.* Goes, bij Sportpunt Zeeland, hardloopwedstrijd 15 van Zee land, vanaf 16.30 uur.* Goes, ambachtscentrum bij de Hol- landsche Hoeve, demonstratie sieraden weven met kralen, 13.00-16.30 uur.* Goes, Kooi weg in de Wilhelminapolder, dorsdag met ploegwedstrijd, vanaf 9.00 uur.* Hansweert, Boomdijk, rommelmarkt, 9.00-14.00 uur.* Yerseke, Beat rixhaven, kermis en optreden Hurricain, Fragment, Party Choice en Rob Ronalds, 14.00-23.30 uur. Wemeldinge, centrum, kunst- en natuurrou te, langs 21 verrassende loca ties, 10-17.00 uur. JglI 13 Door Dennis Rijsbergen (advertentie) herfst snuit onderwijs gifslang 2 1 8 6 5 filmdecor 3 (advertentie) 3 4 luiaard ES gigant 2 1 3 5 6 7 8 RINGBAHN GOES WEST IT rk NS STATION IN muziek instrument uitroep van pijn december- feest MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM Directie Algemeen Directeur J.V Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV. edelgas ongelljk opdracht wasteil opgooi voertuig Europeaan houding restbedrag dieren wereld hoofd deksel genre persoonlijk vnw. mikpunt 7| www.puzzelland.com -ongelood geestelijke speelkaart knoeier r waagstuk herrie Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. wacht- huisje Engels bier Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 Echte kaarten sturen met het gemak van internet. Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur ANTHONY FOKKERSTRAAT JF sFt O] graan- afval controleren jong schaap officiers kantine tijdelijk gebruik kortschrift GOES ZUID WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 bent-, ~n een roerend- O. .jd Harderntf. J w M enjen avin ,K-r n.ef vfr. Vu- I CENTRUM mde^ode^nn^tlt Z^der-d^^'^ ^^^fomaren of ontroerende ^oaXonrie'jroea-Mn ^nnnr^and.^.^ l paeon letter aan I barbeel I Noordneetrrand of I of bo'ton.daea^ I ^.nnend^n^onne I de onnaar aan de aeeK. Al RICHTING I ZIERIKZEE ROTTERDAM |z I II “™aejmGsfS/\

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13