Bekendmaking BINNEN GENIETEN VAN DE TUIN IN ALLE SEIZOENEN! Sierbestrating WIJ BOUWEN SERRES, RAMEN EN DEUREN IN DE MEEST DIVERSE STIJLEN. TE BEKIJKEN IN ONZE SHOWROOM. InBRUYNSEELS-VOCHTEN Tuinhout Plaatmateriaal Picknicktafel van€ 20,95 10x 10 van€ 21,50 15 x 15 Kleur: bont en brons op voorraad Getrommeld 'CD Q Hout Nu 12,95 p/m2 CX5 I s Hardhouten tooqscherm 5l 3 3,99 145,- I 360I p/st. 5,00 360I p/st. 5,90 270I p/st. 6,95 RfatZZ: BRASSCHAATSTEENWEG 292 2920 KALMTHOUT BELGIE TEL. 0032-3-666 57 86 ■■■■IB iiifc www.bruvo.be De Bevelander Woensdag 18 augustus 2004 - Plank 18 x 145 - Rabat 18 x 145 - Paal 18 x 145 38,95 17,95 van 29,95 27,50 voor 0,45 p/m voor 1,40 p/m Inspectie Verkeer en Waterstaat 4 12 - Underlayment plaat vuren p/pl van 122 x 244 18 mm mes/groef voor - Ribben (geschaafd ronde kant 44 x 69 div lengte’s p/pl van voor 40 mm dik hout 180 x 170 (bladmaat) - Meranti BWP plaat 122 x 244 18 mm - MDF plaat 122 x 244 18 mm Ontwerpbesluit inzake een aanvraag van Rijkswaterstaat directie Zeeland te Middelburg BEZOEK ONZE SHOWROOM OF TELEFONEER VOOR GRATIS OFFERTE Heinkenszandseweg 22, 4453 VG ‘s-Heerenhoek Open: ma. t/m vr. 7.30 tot 17.00 uur zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur 0113-355220 - Rachels (op dikte geschaafd 20 x 50 mm) div. lengte’s van p/pl van voor 17 planks 16 mm voor €85,- 9 FABRICATIE en MAATWERK. Alle serres, ramen deuren in PVC en ALUMINIUM NIEUWBOUW RENOVATIE. Keuze uit vele kleuren ALLES IN EIGEN BEHEER. Van ontwerp tot volledige afwerking •SINDS 1983 10 JAAR WAARBORG GEEN AANBETALING PLAATSING DOOR ONZE VAKMENSEN. Funderingen inbegrepen I i I - 2! - Puntpaalhouder verzinkt 170/180 x 180 - Dego compact 6mm wit p/m2 van (Vol kunststofplaat voor t.b.v. boeidelen en gevelbekleding) I iiiikM' Ir Wet verontreiniging oppervlaktewateren Q ir. F. Dijkman I BERENDRECHT I J A12 E19 rV'’ Het voornemen bestaat om, onder het stellen van voorschriften, hiervoor vergunningen te verlenen. m M Op 31 maart 2004 en op 2 juni 2004 zijn van Rijkswaterstaat directie Zeeland te Middelburg aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren ontvangen. Het betreft: 1) het storten van baggerspecie en het lozen van perswater afkomstig van het (onderhouds)baggerwerk bij de deurkassen van de sluizen te Hansweert en de deurkassen van de Krammersluizen op de Westerschelde en Oosterschelde; 2) het lozen van tunnelwater op het oppervlaktewater van het Kanaal door Zuid-Beveland. Terinzagelegging De aanvraag, alsmede het ontwerp en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 18 augustus 2004 en met de termijn waarbinnen tegen het besluit op de aanvraag beroep kan worden ingesteld ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 3.05); 2. Inspectie Verkeer en Waterstaat, Noorderwagenplein 6 te Lelystad op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; 3. Gemeentesecretarie van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (tel. 0113 - 39 50 00) kunt u de stukken ook 's avonds inzien. De aanvraag, alsmede het ontwerp voor het storten van baggerspecie en het lozen van perswater afkomstig van het (onderhouds)baggerwerk bij de deurkassen van de sluizen te Hansweert en de deurkassen van de Krammersluizen, ligt tevens ter inzage bij de: 4. Gemeente Schouwen-Duiveland, Hatfieldpark 3 te Zierikzee, op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 19.30 uur in kamer 43. De aanvraag, alsmede het ontwerp voor het lozen van tunnelwater, ligt tevens ter inzage bij de: 5. Gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle, op maandag, woensdag en donderdag van 8.15 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag- en vrijdagochtend van 8.15 tot 12.00 uur in de ter visie kamer van het gemeentehuis. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Bedenkingen Eenieder kan tot en met 15 september 2004 schriftelijk bedenkingen inbrengen bij de directeur-hoofdinspecteur van de Divisie Water van Inspectie Verkeer en Waterstaat, Postbus 618200 AB Lelystad. Degene die bedenkingen inbrengt kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien u telefonisch (tel. 0320 - 29 95 00) bij voorkeur vóór 6 september 2004 daarom verzoekt, zal op een nog nader te bepalen tijdstip de gelegenheid worden geboden om over het ontwerp van gedachten te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de aanvrager wordt uitgenodigd, wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge bedenkingen in te brengen. Lelystad, 18 augustus 2004. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de directeur-hoofdinspecteur van de Divisie Water, namens deze, de unitmanager van de Unit Vergunningverlening, AFRIT i 13 pr'- ROOSENDAAL BREDA BERGEN OP ZOOM _J_ VLISSINGEN 1 ACHTERBROEK sagia BOUWMARKT KALMTHOUT ANTWERPEN ANTWERPEN 'o'-*-*? rEHO^É RAMEN DEUREN VEHANDAS a ROLLUIKEN IN ersL'i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 12