Goese tekenaar Zomer valt in het water werkt aan film in Het Zeeuwse landschap als decor Lezing over werk en dyslexie van landelijke Vereniging Woortblind rr» Hollywood NU OPRUIMING VITA TSTI V Brommers in Autocross in Eindewege Kunst maken op Kapelse Dag Demonstratie Ellesdiek houdt hoedenwedstrijd e i Vlasdagorkest in Manhuistuin Vijfde editie '15 van Zeeland1 Spookrijdster negeert politie van ringrijders tunnel op de bon Orgelconcert in Grote kerk Goes Eijseri*iaHs Optiek OPEN DAG 23 AUGUSTUS 16.30 tot 19.00 uur 5r Weekkrant voor de Bevelanden wegener huls-aan-hulskranten Woensdag 18 augustus 2004 wk 34 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Zeeuwse boeren staan hun mannetje 0118 -Ó35 443 FEESTJE? Vollenhoven vertelt over zijn persoonlijke erva- www.vitaevent.nl Achtergrond 17 Regio Sport t 'Zeeland Golfclub Goes bestaat tien jaar Zonnestaren bij provisorische sterrenwacht Ik ben Fabia. Personeelsfeesten Themofeesten Karaoke Zeskamp Zeilarrangementen Springkussens Attracties Rodeostier Decors Draaimolens De ringrijders maken gebruik van Zeeuwse trekpaarden en zijn gekleed in authentieke Zeeuwse klederdracht. De de monstratie begint om 11.00 uur. Tot 16.00 uur zijn er regelmatig presentaties van Zeeuwse kle derdrachten en worden enkele personen aangekleed in Zuid- Bevelandse dracht. Bovendien zijn er ambachtslieden om 'ou de’ ambachten te demonstreren zoals spinnen, stoelenmatten, kniepertjes bakken en weven. Ook worden streekproducten verkocht. Het circuit is op een speciaal geprepareerd weiland bij Einde wege. Het is ongeveer 850 me ter lang. Organisator Stichting Autocross Zeeland verwacht crosswagens in verschillende klassen. Het terrein wordt door routeborden aangegeven. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur. Entree kost drie euro. The Duelist is een actiefilm van de Nederlandse regisseur Roel Reiné die zijn regiedebuut in Amerika maakt. Jan de Bont, be kend van de kaskrakers Speed en Twister, is de producent van de film die deze winter wordt opge nomen in Amerika en Dublin. Voor de film is 25 miljoen dollar uitgetrokken. Het was de regisseur zelf die Van Dirk Vollenhoven zal het een en ander komen uitleggen rondom het onderwerp. Vollenhoven werkt als adviseur onder de naam Folnu en geeft trainingen. Hij is ook bestuurslid van Woort blind. Binnen deze vereniging worden ervarin gen uitgewisseld, valkuilen benoemd en strate gieën besproken. Ervaringen leen het voor dyslectici typische langzame le zen en slecht spellen. De Vereniging Woort blind wisselt op maandag 6 september in Vlissingen ervaringen uit. Vanaf 10.00 uur kunnen be langstellenden zich bij de stand van de CCK op het ter rein van de ABN/AMRO bank inschrijven. Van 11.00 tot 12.30 uur is er de works hop Beeldhouwen 'met de kunstenaars Hielkje van der Mey, Clasien Elenbaas en Conny Barbe. Van 13.00 tot 14.30 uur geeft beeldend kun stenaar Marlou Pluymaekers de workshop Portret Schilde ren. En Lydia Schinkel laat van 15.00 tot 16.30 uur zien dat met de schaar ook kunst gemaakt kan worden. De workshops kosten vijf eu ro en dat is inclusief het ge bruik van materialen. De workshops zijn ook geschikt voor kinderen vanaf tien jaar. Het resultaat van de works hops is in september te zien in de bibliotheek van Kapelle. Verder lezen om 16.30 uur burgemeester S. Kramer, de wethouders en de gemeente raadsleden hun favoriete ge dicht voor. Ook het publiek krijgt dan de kans om uit dichtbundels poëzie voor te dragen. KAPELLE - Bezoekers van de Kapelse Dag op zaterdag 28 augustus kunnen zich van hun kunstzinnige kant laten zien. De Culturele Commissie Kapelle (CCK) geeft dan namelijk verschil lende kunstworkshops. De lezing is bedoeld voor mensen met dyslexie en familieleden, docenten, werkgevers, arbo-art- sen en personeelswerkers, eindejaarsstudenten, mentoren en andere belangstellenden. GOES - Net als in de vorige edities is het ZNF (Zeeland Nazomer Festival) ook dit jaar weer voor een groot deel gepland in het provinciale landschap. Tussen maandag 30 augustus en zondag 12 sep tember wordt kris-kras door Zeeland getoond hoe mooi po diumkunsten zijn in te passen in het soms strakke Zeeuwse land. val groeit echter ook landelijk. Van Meijel noteert dat uit de at tentie van de landelijke media. "We bieden een programma dat gezien mag worden", stelt hij vast. Bovendien - zegt hij - is de intensieve uitwisseling met Vlaanderen een troef voor Zee land. Daardoor ontstaan im mers unieke eigen producties binnen het festival die hoog scoren. Vlaamse groepen zijn als gevolg van die samenwer- GOES - Het Vlasdagorkest uit Schouwen-Duiveland treedt op zondag 22 augustus op in de Manhuistuin in Goes. GOES - De hardloopwed strijd de '15 van Zeeland' wordt op zaterdag 21 augus tus gehouden. Aan de vijfde editie van de wedstrijd doen atleten uit het binnen- en bui tenland mee. De drie Vlissingers en een jon gen uit Oost-Souburg, reden vanaf de Zeeuws-Vlaamse kant de tunnel door. De tunnelopera tor merkte ze via de camera's op en waarschuwde de politie. Toen de bromfietsers weer boven de grond kwamen, werden ze op het tolplein opgewacht door agenten. De jongens kregen ie der een boete van 95 euro aan de broek. Een bromfiets werd in beslag genomen en de eigenaar kreeg ook nog eens prenten voor het rijden op een onverzekerde bromfiets en voor het rijden zonder bromfietscertificaat. GOES - De Zeeuwse Ringrij ders Vereniging houdt don derdag 26 augustus een de monstratie ringrijden. EINDEWEGE - Het Open Zeeuws Kampioenschap Au tocross wordt op het terrein aan de Ankerverepolder in Eindewege gereden. De wed strijden worden gehouden op zaterdag 21 augustus en 11 september. ELLEWOUTSD1JK - De poli tie heeft donderdagavond bij de Westerscheldetunnel vier bromfietsers aangehouden die met hun voertuigen de tunnel hadden genomen. Die is alleen bedoeld voor snel verkeer. GOES - De Alkmaarse stads organist Pieter van Dijk geeft op zaterdag 21 augustus een concert in de Grote kerk in Goes. BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wij staan weer voor u klaar Het orkest is samengesteld uit leden van verschillende korp sen. Het orkest treedt in de zo mermaanden regelmatig op in de Manhuistuin en brengt een afwisselend programma ten ge hore met zowel moderne als lichte muziek. Het optreden duurt van 12.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Maria Magdalena- kerk. ELLEWOUTSDIJK - 't Kerk je van Ellesdiek in Ellewouts- dijk opent het culturele sei zoen met een ontwerpwed strijd van hoeden. king prominent aanwezig. Uitgangspunt van dit door de provincie geïnitieerde festival is om allerlei kunstvormen aan de orde te laten komen. De opera is vertegenwoordigd, hedendaagse muziek, dans, beeldende kunst, jazz, een har- monie-orkest, toneel en mu ziektheater. Alle info over het festival is te vinden via www.nazomerfesti- val.nl. De wedstrijd vindt plaats op het zelfdeparcours als voorgaande jaren in de omgeving van Sportpunt Zeeland. De wed strijd begint om 16.30 uur voor alle categorieën. Bij de dames wordt een span nende wedstrijd voorzien met atletes uit Nederland, België Marokko en Rusland. zOok bij de heren zijn de kan sen gekeerd, want Jamal Balig- ha, die de wedstrijd drie maal achtereen won, is dit jaar afwe zig. Van Dijk is organist van de Gro te of Sint Laurenskerk en be speelt het beroemde Van Hager- beer/Schnitger-orgel. Hij is te vens docent orgel aan de con servatoria van Amsterdam en Hamburg. De uit te voeren wer ken zijn van oud-Engelse com ponisten als Tomkins, Philips en Purcell. De concertgever sluit het concert af met een aan tal werken van Bach, een Ko- raalpartita, een triosonate en de indrukwekkende Toccata en Fu ga in F gr.t. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang kost 5 euro, kinde ren tot twaalf jaar mogen het concert gratis bijwonen. europaTuin Soest benaderde. De Goesenaar is in de wolken: "Helemaal te gek natuurlijk. Ik heb bijna drie jaar geleden voor Roel de story boards getekend voor zijn film Adrenaline. Nu hij in Hollywood zit, is hij me schijnbaar niet ver geten." Als de ontwerpen van Van Soest goedgekeurd worden, dan maakt de afdeling special ef fects er echte pakken en rekwi sieten van. "En dus zitten mijn ontwerpen in de film." De Goesenaar heeft het ook druk met nationale producties. Zo heeft hij net de storyboards afge rond voor het vervolg op de kin derfilm Schippers van de Kame leon. Een storyboard is een strip verhaal dat als basis voor de werkelijke opname wordt ge bruikt. kampten met flinke wateroverlast. En ook de brandweer van Rei- merswaal moest uitrukken om water weg te pompen in de Post- straat, de Aalbessestraat, de Kruisbessestraat en de Oude Rijksweg in Krabbendijke. Volgens het KNMI was Zeeland afgelopen maan dag dan ook de natste provincie. (foto: Jaap Wolterbeek) ringen en de typisch dyslectische kenmerken. Verder geeft hij een aantal praktische handrei kingen voor de begeleiding van mensen met dys lexie op het werk. Thema van de wedstrijd is Wind kracht. Iedereen mag meedoen en alle materialen mogen ge bruikt worden. De hoed moet wel draagbaar zijn. Een jury be oordeelt de hoofddeksels. Op vrijdag 24 september is er een Hoedenavond met show en mu ziek. Daar is dan de prijsuitreiking en wordt de tentoonstelling van hoedenmaakster Hannie Malle- kote geopend. Van Agnes van den Dries zijn er zijden sjaals te zien. Meer informatie is te vin den op www.ellesdiek.nl of via 0113-351317. KAMPERLAND - In één bui meer regen dan er normaal in de maand augustus valt. Zeeland werd maandag letterlijk overspoeld. Op heel wat plaatsen in de provincie viel bijna zeventig millimeter regen. De gevolgen konden dan ook niet uitblijven. Kelders liepen onder en campinggasten zagen hun tenten bijna wegdrijven. Voor al de recreatieparken Ruiterplaat en Schotsman bij Kamperland GOES - Goesenaar Raimond van Soest is in de race om mee te werken aan de nieuwe Hol- lywoodfilm The Duelist. De Goese tekenaar is gevraagd de ontwerpen van futuristische kleding, helmen en pistolen te tekenen. Eerder maakte hij al tekeningen voor de Nederland se rolprent Phileine zegt sorry. De lezing wordt gehouden op maandag 6 sep tember van 20.00 tot 22.00 uur bij CassAllijn aan de president Rooseveltlaan 744 in Vlissin gen. Een plaatsbewijs is te bestellen door over maken van vijf euro op giro 84.23.133 t.n.v. M. van den Donk in Vlissingen. De vrouw reed op de A58 van Rilland naar JÜuiningen op de verkeerde baan. Ter hoogte van Waarde probeer den agenten de automobiliste te waarschuwen met lichtsig nalen. De auto reed echter gewoon door. Zelfs nadat agenten naast de vrouw kwa men rijden met zwaailichten aan, bleef de ze gewoon doorrijden. Vervolgens zijn agenten de vrouw tegemoet komen rijden en hebben haar toch tot stilstand weten te brengen. De vrouw werd aange'houden en na een blaastest bleek dat de 41-jari ge Belgische vrouw ruim drie maal zoveel alcohol te hebben gedronken als toege staan. Ze kon meteen haar rijbewijs inleveren. iW Bolchrysant in mand f Langbloeiende plant in div. kleuren. Incl. mand Hogeschool^ tuin- serremeubelen RILLAND - De politie heeft Zaterdagnacht rond 5.00 uur een spookrijdster van de weg geplukt. Ook het Abdijplein in Middel burg wordt vele keren benut voor uitvoering en kreeg de titel 'festivalhart'. Daar verricht staatssecretaris Medy van. der Laan van cultuur maandagmid dag de officiële openingshan delingen. Volgens ZNF-direc- teur Ruud van Meijel wordt ook dit jaar weer een festival gepre senteerd dat gezien mag wor den. Topper noemt hij de pre mière van de opera Sweethaert Come van de "talentvolle com ponist" Mariecke van der Lin den. Het libretto is gebaseerd op het gedicht The Rythme of the Ancient Mariner van Cole ridge. Dat is tevens de opening van de buitenspelen en vindt plaats op de Westkappelse zee- De voorstelling Diep in het bos wordt gespeeld in het Poelbos in Goes, (foto: Peter De Windt) dijk. Meijel legt nog maar eens uit dat het theater wordt ge maakt voor het landschap van Bijna tweederde van de bezoe- de locatie waar geacteerd kers komen uit de eigen provin- wordt. cie. De aandacht voor het festi- EUROCAR GOES B.V. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 «Sfc. (advertenties) (advertentie) unshine (advertentie) (advertentie) www.europatuin.nl A A r I' De nieuwe klasse van Skoda. Wil je werken met mensen? Een agogische opleiding MBO of HBO DICHT BIJ HUIS? GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. 0113-215395. DONDERDAG KOOPAVOND Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113)251919 www.eijsermans-optiek.nl lEWim. FUN A ENTERTAINMENT /^NSEBIBLIOt^v de Bevelander v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunshinegoes.nl 4 u< o o i E O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1