K is óók met benzine Koopjes van de week He goedkoopste! 12 22 Dirk van den Broek 50% Ir* Super plus u 7/1 Diesel Zomerse topdrukte voor organisatie vermiste dieren V ÏW Ïjw», IH Groene fee ook in Zeeuwse zaak w» HET WETEN WAARD IN DE STERREN Landelijk Geen wijzigingen in de opzet van de Borsele Sloepoort Cup J N 1 Konmar Middelburg [Landelijk IBS3! Beleef ’n avontuurlijke vakantie g JA, reserveer snel een 3-daags zomervakantie-arrangement: 'E Woensdag 19 november 2003 de Bevelander (advertenties) ...vervolg van voorpagina... Programma ..vervolg van voorpagina... (advertentie) (advertentie) I Q V lllll OP=OP Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag en maandag waargenomen door M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 0113-302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. KAPELLE - Het zijn drukke tijden voor Ria Dekker van de stichting Amivedi. Als contact persoon voor Noord- en Zuid- Beveland registreert ze vermis te en gevonden huisdieren. En zoals altijd in de zomer staat ook nu de telefoon geen dag stil. Twee honden, drie katten, kip pen, geiten en een volière met vogeltjes heeft ze in en om haar huis in Kapelle. Ria Dekker is een dierenvriendin, dat staat als een paal boven water. Al bijna tien jaar werkt ze als vrijwilliger voor Amivedi. Voor veel dierenliefhebbers die hun dier kwijt zijn is ze zo'n beetje de laatste hoop. Iedereen die een beest kwijt is of heeft ge vonden, kan haar bellen. Behal ve met particulieren heeft ze ook contact met het asiel in Goes, dierenartsen en de dierenambu lance. Ze registreert de meldin gen, plaatst ze op de website van Amivedi en geeft telefoonnum mers van vinders aan zoekers door. 44elaatnegentiende-eeuwse schrijvers en beeldende kunste naars kenden toverkrachten toe Ook was er eens een Rotterdam se man die in Vrouwenpolder was geweest en pas bij Zierikzee merkte dat er een vreemde kat in z'n auto zat. "Door in het wilde weg allerlei mensen te bellen in de straat waar zijn auto had ge staan, kwam ik uiteindelijk bij de eigenaar terecht." aan de groene fee. Ze meenden er zo van in trance te raken dat hun producten wel tot het goddelijke konden reiken dankzij de over weldigende inspiratie. Maar die driften konden ook doorslaan. Verteld wordt dat Van Gogh, rij kelijk gelaafd met absinth, in die toestand zijn oor afsneed. Overigens lijkt paniek rond de oogjes wel een beetje scheef." gevonden. Als je er 4 in een doosje ergens achteraf vindt, dan weetje al dat de eigenaar niet op komt dagen. Die zijn gewoon ge dumpt." geld kost. Een kat kan makkelijk tien tot twaalf jongen per jaar produceren. Voor het eerste nest je kun je misschien nog wel adressen vinden, maar bij het tweede of derde wordt dat al veel moeilijker. Ik hoorde dat er dit jaar minder poezen dan ooit voor sterilisatie naar de dierenarts zijn gebracht." Ria Dekker is bereikbaar via 01 13-330063. Een lijst van ge vonden en vermiste dieren is te vinden op www.Amivedi.nl. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. Schorpioen Er zijn mensen in uw omge ving die geld van u willen le nen. Dat is altijd een moeilij ke kwestie, hoe krijg je dat terug? Het is het verstandigst om ronduit 'nee' te zeggen op een vriendelijke manier. U krijgt profijt van een stap die u in het verleden heeft geno men. Vreemde wezens Katten, het blijven vreemde we zens. "Ik heb één keer meege maakt dat een kat na twintig maanden ineens weer bij zijn ei genaar voor de deur stond. En er zit nu waarschijnlijk een kat uit Krabbend ij ke ergens in Gronin gen. Die was in een busje ge stapt." Bij honden ligt het an ders. Die raken ook wel eens kwijt, maar vallen veel meer op dan een loslopende kat. "Dus die worden ook veel sneller gevon den." Dierenvrienden Ria Dekker krijgt alleen maar dierenvrienden aan de telefoon. Ook vinders van huisdieren doen er soms veel moeite voor. Tele foontjes van mensen die een doodgereden kat langs de snel weg hebben zien liggen, zijn niet ongewoon. Ook geven particu lieren gevonden dieren vaak we kenlang eten of besluiten ze het dier uiteindelijk zelf maar te houden als de eigenaar niet ge vonden wordt. Tegelijkertijd wordt Dekker indi rect ook geconfronteerd met mensen die allerminst het beste met hun dier voor hebben. "Ze ker nu, het is vakantietijd en er zijn veel jonge katjes. Er worden er momenteel ontzettend veel Verantwoordelijk Steriliseren is duur, erkent ze. Tweelingen U heeft meningen die u niet onder stoelen of banken steekt. U vat iets op als tegen werking op zakelijk gebied. Dat is het niet, het is een con frontatie met een andere le venshouding dan de uwe. U bent prikkelbaar over zaken waar u vroeger om lachte. Rust 'n beetje uit. Kreeft Werk op uw gevoel en intui- tie. Problematische gesprek ken zijn deze week af te ra den. U bent meer dan anders gespannen door een aantal ir ritaties en teleurstellingen in uw werkomgeving. Uw privé- leven loopt wel op rolletjes. Weegschaal Om zaken te regelen hoeft u iemand niet aardig te vinden. U heeft de neiging dat soms te vergeten. Doe maar niet te moeilijk deze week en trek een duidelijke grens tussen formeel en informeel, werk en privé. Dat voorkomst irri taties. Boogschutter Op zakelijk gebied wordt er het één en ander duidelijk en daardoor kunt u de dingen nu beter op een rijtje zetten. U heeft in het verleden verkeer de beslissingen genomen, maar het is de vraag of u zich daar schuldig over moet blij ven voelen. Steenbok Voor Steenbokken geldt deze week dat u te impulsief kunt handelen en daar later spijt van krijgt. Voor Steenbokken die iets doen opartistiek ter rein is er kans op succes. Leeuw Er draait iemand om u heen die meer dan gewone belang stelling voor u heeft. U bent wat afhoudend en u zou er goed aan doen een voorzich tige mogelijkheid tot toena dering te bedenken. Wellicht komt er een langdurige goede relatie uit voort. Vissen U krijgt in de loop van de week de overtuiging dat u op de goede weg bent. Het is een moeilijke week om tot beslui ten te komen. Telkens doen zich feiten voor die uw ge dachten op losse schroeven zetten en daardoor verliest u wellicht uw goede humeur. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113-563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: G. van Tuyl, Kastanjestraat 307, Goes, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door M. van den Boomgaard, 0113-228866. fl APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, tel. 0113- 224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. 1 BI til Korting Waterman U heeft eindelijk de tijd om dingen af te maken zonder u te moeten haasten. Toch bent u nog steeds ‘een beetje ge stresst. Probeer daar wat aan te doen, want dat kan zo veel prettiger zijn. Maagd Ga gewoon en positief door deze week en blijf niet mok ken over iets dat nu eenmaal is gebeurd. Het is achter de rug en de toekomst staat voor u open. Mensen hebben de neiging elkaar na te apen zondèr diep na te denken. Trek het u dus niet te erg aan. Speurtocht Vroeger, toen er nog geen con tactpersoon op Walcheren was, kreeg ze ook meldingen voor dat gebied en ging ze soms zelf op speurtocht. Zoals die keer, jaren geleden toen er een rood katertje uit Veere in Utrecht opdook. "Die was meegevaren met een boot die in Veere had gelegen. Ik heb toen de bakker in Veere ge vraagd een briefje op te hangen en zo is het baasje terug gevon den." "Dat kost momenteel al 78 euro. Als je dat geld niet hebt, of als je het er niet voor over hebt, moet je er zeker niet aan beginnen. Als je een beest neemt, ben je er ver antwoordelijk voor. Ook als je op vakantie gaat of als het ziek wordt." Ram U bent in een opstandige pe riode en dat is men van u niet gewend, uw omgeving kijkt er dan ook aardig van op! Er moeten geldzaken geregeld en daar houdt u niet van. U zou graag anders willen, maar vanzelf gaat het niet, dus het is verstandig de koe bij de horens te vatten. Daar is het een gunstige week voor. drank - aldus de slijters - niet op zijn plaats. In Europa is absinth in zowat alle landen gewoon ver krijgbaar. Een toevallig passeren de Middelburgse kan gezien wor den als ervaringsdeskundige. In Tsjechië nam ze een paar stevige slokkenlacht ze nog duidelijk nagenietend. "Toen stonden mijn Overvol asiel Via het asiel vinden de jonkies meestal wel een plekje, maar ook dat zit overvol. Triest, vindt Dek ker. "Mensen halen een gratis katje via het internet en realise ren zich later pas dat zo'n dier Stier U heeft de neiging na te sud deren over een oude grief. U bent verontwaardigd over conflicten binnen uw familie over geld- of daarmee ver wante zaken. Probeer deze gewoonte overboord te gooi en en geef toe dat u er eigen lijk al overheen bent. eRia Dekker: "Ik hoorde dat er dit jaar minder poezen dan ooit voor sterilisatie naar de dierenarts zijn gebracht." (foto: Tannie de Jonge) QlinciP met lood- ull|JUI vervanger [Landelijk ÏB^~| Poule B wordt gevormd door Nieuwdorp, het Roosendaal- se BSC, Kapelle en Dauwen- daele. Zij spelen 18 augustus en tweedeklasser Kapelle lijkt in deze groep op papier de te kloppen formatie. Op donderdag 19 augustus betre den de derdeklassers Patrij zen, RCS, MZVC en 's-Heer Arendskerke de arena. De drie groepswinnaars plaatsen zich voor de kruisfinales op 21 augustus. Hiervan is het Goese SSV'65 als winnaar van de Borsele Sloepoort Cup in 2003 al verzekerd. De kruisfinales worden om 19.00 uur verspeeld, de eind strijd begint om 20.10 uur. De wedstrijden voor de plaat sen vijf tot en met veertien beginnen om 14.00 uur. Kloostermaïs of licht meergranen vusswsa 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS h 18 augustus, 18.45 uur: Nieuwdorp-BSC, Kapelle- Dauwendaele, 19.40 uur: Ka- pelle-Nieuwdorp, Dauwen- daele-BSC, 20.35 uur: Nieuwdorp-Dauwendaele, BSC-Kapelle. 19 augustus, 18.45 uur: Patrijzen-RCS, 's- Heer Arendskerke-MZVC, 19.40 uur: 's-Heer Arends- kerke-Patrijzen, MZVC- RCS, 20.35 uur: Patrijzen- MZVC, 's-Heer Arendskerke- RCS. Persil wasmiddel megaperls zak 1215 gram, gel of natural flacon 1,5 liter elders 5.99/6.59 Programma 17 augustus, 18.45 uur: Zeelandia/Middel- burg, Breskens-GPC, 19.40 uur: Zeelandia/Middelburg- Breskens, GPC-Zaamslag, 20.35 uur: GPC- Zeelandia/Middelburg, Bres- kens-Zaamslag. 1 I, 9 telefoon staat nu geen dag stil' »>sn* ia Pars* te «5? rihgbaanoöst- GOES WEST iaat t. 8 I NS STATION 30,- korting geldig voor de periode lT_T R ACTIEP IN Ria Dekker van Amivedi: 'De MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM Door Bettie Hollestelle Geldig van 2 t/m 8 augustus 2004 A Vragen? Kijk op www.konmar.nl of bel gratis I met de Konmar Consumentenservice 0800-0809. Rl I Z,E R01 RICHTING IERIKZEE 1OTTERDAM Konmar Kaart ANTHONY FOKKERSTRAAT Pottenbakkerssingel 2 O?9 Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur I I 399| Prijs per kilo 3.28 L -ongelood CENTRUM ->1,(GOES ZUID YBEOKEHSTBtS WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 2 overnachtingen in een gezellig 6-persoons vakantiehuisje type 7 Buffalo met TV (de normale prijs is €228,-). 3 dagen lang gratis onbeperkt gebruik maken van 40 geweldige attracties o.a. de Free Fall voor een vrije val van 40 m, de Eagle, de Looping Star, de Wildwaterbaan, het Circus, zwemmen in het overdekte Bergbad en véél meer, óók op uw vertrekdag! Sunny Beach: spetterende waterpret voor de kleintjes aan het zonnige strand. Gezellige familie-avonden en leuke kinderprogramma's. Een belevenis voor het héle gezin! ZA 21 - ZO 22 - MA 23 AUG. MA 23 - Dl 24 - WO 25 AUG. 4 WO 25 - DO 26 - VR 27 AUG. MA 30/8 - Dl 31/8 - WO 1 SEPT. WO 1 - DO 2 - VR 3 SEPT. Aankomst 14.00 uur; vertrek 10.00 uur I VERS UIT EIGEN OVEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9