gemeente 1 GLAZEN MEUBELEN DE BRUINVIS Cl II eny Blom ^Binnenstad vernieuwt OOK TIJDENS DE BOUWVAK VAKANTIE GEOPEND OOK TIJDENS DE BOUWVAK VAKANTIE GEOPEND Openbare kennisgevingen HOUTHANDEL DE JONGE 4 augustus 2004 DE BEVELANDER niet ontvangen Oppassen bij het strandje van Katseveer Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes ^Voegwerken Vishandel Beleidsverslag Abw, loaw en loaz 2003 vastgesteld Dagtocht Diksmuide/Veurne voor tien euro RETAkl GARAGES* I TUINSCHUREN "'HOUT SCHU TTINGEN Bel 040-2261605 Woensdag 4 augustus 2004 de Bevelander 7 Jacobaweg 1 - Kamperland - Tel. 0113-372842 Verse vis, gerookte vis, Hollandse nieuwe en zoute vis maandag t/m vrijdag 10.00- 18.00 uur zaterdag 09.00 - 17.00 uur Bezoek onze showroom! Zaterdagmiddag gesloten Nijverheidsstraat 35 4458 AV ’s-lleer Arendskerke Tel. 0113-563700 Fax. 0113-567177 Internet, www.jongebh.nl Email: info@iongebh.nl VOOR AL UW BOUWMATERIALEN Zoals, gevelstenen, isolatie, hout, sierbestrating,gereedschap, verf, ijzerwaren etc. etc. Openingstijden: ma-vr. 7.30 uur tot 17.30 uur Zaterdag 8.00 uur tot 13.00 uur. GLASHANDEL MOERSTEE Nw. Kerkstraat 10a, Kapelle-Biezelinge 0113-341688 Fax 0113-344062 www.moerstee.nl Exclusieve modellen Glazen tafels, stoelen, vitrinekasten, spiegels Op maat gemaakt 4 z R’*- iilL- X I. 4»- Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. het uitbreiden van de woning 26-07 X l ,f. t Burgemeester en wethouders van Goes GEOPEND: rJ b A&B BETON-HOUTBOUW EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergade ring van 18 mei 2004 besloten het Beleidsverslag Abw, loaw en loaz 2003 vast te stellen. Dit verslag is een onderdeel van de volgens arti kel 118 van de Algemene bijstands wet (Abw) verplichte beleidscy clus. Aangezien de Abw met ingang van I januari 2004 is vervallen en VIS, VOEDZAAM EN GEZOND Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Attent Supermarkt Plein 35 Borssele Rabobank Van Tilburghstraat 37 Driewegen Krijger Tabak Kreukelmarkt 1 a Goes De Watertoren Watertorenstraat 59a Goes Attent Supermarkt Marktstraat 3 s-Heerenhoek Drag. Rentmeester Molendijk 14 s-Heerenhoek De Bevelander Fruitlaan 4c Goes Begeleid(st)er kinderactiviteiten Dierenverzorg(st)er Oppashulp bij beginnend dementerenden in de thuiszorg Documentalist Astmafonds Hulp bij zwemmen gehandicapte man Begeleid(st)er rolstoeldansen Medewerk(st)erVrijwillige thuiszorg Leden Vrouwen Advies Commissie Notulisten en bestuursleden voor verschillende organisaties Persoonlijk Begeleid(st)er lichamelijk gehandicapte bij boodschappen/winkelen/activiteit aan onderstaande bouwaanvragen door toepassing van de vrijstel- lingsprocedure uit artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daartoe liggen beide aanvragen vanaf 5 augustus 2004 vier weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes. Uitbreiding woning Blaaubeenstraat 6I in Goes Een bouwaanvraag is ingediend voor uitbreiding van de woning met een uitbouw aan de achterzijde. Het bouwplan is niet geheel in over eenstemming met geldend bestemmingsplan Honderd Gemeten, maar wel met recente perceelbebouwingsvoorschriften. Uitbreiding woning Beethovenlaan 3I in Goes Een bouwaanvraag is ingediend voor uitbreiding van de woning aan de achterzijde. Wegens het ontbreken van een toepasbaar bestem mingsplan voor Overzuid willen burgemeester en wethouders mede werking verlenen. Milieuvergunning perceel Meestoofweg 6 te Wilhelminadorp Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf van daag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuver gunning van: Monumentenprocedures Aanvragen zijn ingediend voor verbouw of restauratie van onder staande panden.Vanwege de status van rijksmonument moet er een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Alvorens de aanvragen bij die instantie worden ingediend liggen deze op grond van artikel I2, lid 2 van de Monumen tenwet vanaf 5 augustus 2004 twee weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen over de aanvragen kenbaar maken. Verbouw van het pand Grote Markt 3 in Goes Restauratiewerkzaamheden aan het pand Grote Markt 2I in Goes Schilderen van de gevel, kozijnen en lijstwerk Opril Grote Markt 11 in Goes Diverse wijzigingen aan en in het museum, Singelstraat II/I3 in Goes Vervanging straatmeubilair in september De eerste winkelstraten zijn al voorzien van nieuwe bestrating. In de Lange Kerkstraat, de Papegaai- straat en de Witte Paardstraat is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vernieuwen van het win kelgebied. De komende weken wordt er niet gewerkt. Na de bouwvakvakantie, eind augustus, worden de Lange Vorststraat en de rest van de straten van de eerste fase afgerond. Het nieuwe straat meubilair is nog niet in de ver- A. Remijn J. Frisostraat 12 Kwadendamme Attent Supermarkt A. de Koningstraat 3 Kwadendamme J. Rijk Echte Bakker Dorpsstraat 86 Heinkenszand Golff van Boven Weststraat 2 Kapelle Golff Supermarkt Dorpsstraat 90-92 Heinkenszand Geertruidahoeve Stelleweg 5 Heinkenszand Le Grand Bazar Hoofdstraat 46 Kortgene Attent Supermarkt Burg. Lewestraat 7 Lewedorp Spar vd Male Raadhuisstraat 27 Waarde Meermarkt Tax Dorpsplein 23 Wemeldinge Attent Drieske Oostvoorstraat 17 Wissenkerke Meermarkt P. de Koster Hoofdstraat 29 Wolphaartsdijk Albert Heijn Oude Torenstraat 37 Yerseke Super van de Berg Burg. Van Lierestraat 36 Oudelande Super Baaijens Hoofdstraat 47 Ovezande Houweling Supermarkt Hoofdweg 25 Rilland Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt bekend dat kapvergunningen zijn verleend voor de volgende bomen: Van de Baanstraat 2 te Wolphaartsdijk: 2 berken Buys Ballotstraat 34 te Goes: I eik Middelmeet 7I te Goes: 2 berken Kapelseweg 31A te Kloetinge: I den En voor de volgende gemeentelijke bomen: 27-07 30-07 30-07 30-07 Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu,Westsingel 58 ter inzage tot het einde van de beroepster mijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Langeweide te Kloetinge: 2 populieren t.h.v. nr. 16 en 29 Paardenwei tussen Langeweide en Noordeinde te Kloetinge: 13 populieren Schumanstede te Goes: 5 stuks i.v.m. aanleg civieltechnisch werk Oranjeweg te Goes: I els Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen op 3 augustus kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwa- rentermijn is verstreken of, als er bezwaar is ingesteld, op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. 26- 07 27- 07 27-07 27-07 27-07 27- 07 28- 07 28-07 28-07 28-07 28-07 28-07 29-07 29-07 29-07 30-07 30-07 23-07 23-07 De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur en dinsdag en woensdag I3.30 - 16.00 uur. jan Willem Frisostraat Oostmolenweg I0A Beethoven laan 3 I Annie M.G. Schmidtlaan 26 IGJ van den Boschstraat 51 Blokjesplaat 22 Oude Vismarkt 2 De Puyeweg I Stationspark 5 en 7 Monnikendijk 53 Oostmolenweg 86 Oostsingel 84 Schel destraat I4 Fluitekruidstraat 39 maandag t/m vrijdag 09.00 - I2.30 uur; dinsdag en woensdag I3.3O - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. het bouwen van een steiger het intern verbouwen van het pand het uitbreiden van het bedrijfs gebouw het slopen van de koelcellen het plaatsen van een dakkapel het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de keuken en bouwen schuur het plaatsen van een schutting het bouwen van een aanbouw het bouwen van een afdak het gedeeltelijk wijzigen van de woning het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning met garage het plaatsen van een trafostation het verbouwen van het bedrijfspand het bouwen van een serre het uitbreiden van de bijkeuken het uitbreiden van de woonkamer het wijzigen van de dakkapellen het intern verbouwen tot appartementen het bouwen van een tuinmuur het bouwen van een tuinmuur het vernieuwen van het dak het uitbreiden van de stadsboerderij Lidl De Spinne 1101 Goes Gespecialiseerd in voegwerk renovatie. Gevelreiniging, Impregneren. Nieuwbouw voegwerk. Metselwerk reparaties. Vraag om een vrijblijvende offerte. 10 jaar garantie. 20 jaar ervaring. Prof. H. v/d Hoevenstraat 9a, 4882 je Zundert Tel 076 5971879, Fax 076 5976023, Gsm 06 29161053 Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Kantoor: Postbus 9544 5602 LM EINDHOVEN Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl C 1000 Veerweg 122 Kamperland C 1000 Dorpsstraat 90 Krabbendijke nieuwde straten geplaatst. De oude lantaarnpalen en prullenbak ken zijn hier voorlopig terugge plaatst. Het aanbrengen van het nieuwe straatmeubilair wordt pas uitgevoerd aan het einde van de eerste fase, eind september, zodat de overlast voor de bezoekers beperkt blijft. Voor het straatmeu bilair is een "Goese lijn" ontwor pen. Voorbeelden van het straat meubilair zijn te zien via de website www.masterplanbinnenstadgoes.nl of in de laatste nieuwsbrief die ver krijgbaar is aan de publieksbalie. Vaststelling bestemmingsplan 'Hollandiaplein' Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van I5 juli 2004 het bestemmingsplan‘Hollandiaplein’ gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging betreft het laten vervallen van een bouwvlak tussen het kantoor van de thuis-/kraamzorg en het nieuwe stadskantoor. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 5 augustus 2004 voor de periode van vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van het stadskantoor en een ander kantoorpand aan de M.A. de Ruyterlaan. Via een planologische vrijstellingsprocedure is er reeds een bouwver gunning verleend voor de nieuwbouw van het stadskantoor. Met dit bestemmingsplan wordt die nieuwbouw definitief vastgelegd. Het plan voorziet tevens de aangrenzende gronden van een bestemming die recht doet aan de bestaande situatie. Het plangebied wordt begrensd door de Piet Heinstraat, de M.A. de Ruyterlaan, de Willem Barentsz- straat.de Naereboutstraat en de Westsingel. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165,4330 AD Middel burg. Dit geldt voor degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeente raad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.Voor zover het de wijziging betreft die bij de vaststelling is aangebracht, kan iedereen daartegen schriftelijke bedenkingen indienen.' Voor meer informatie of meer vacatures kunt u bellen op werkdagen tus sen 9.00 uur en 14.00 uur. Om zelf in de vacaturebank een kijkje te nemen kunt u elke dinsdag tussen 9.30 tot 12.00 uur op het Steunpunt terecht of anders op afspraak. Zaagmolenstraat 3, 4461 BK Goes.Telefoon 253171/ 253157, e-mail vrijwilligers@smwo.nl. Indien u als organisatie een vrijwilli ger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes gratis een vacature plaatsen. Aan de website wordt nog gewerkt, maar neem alvast een kijkje op www.smwo.nl, klik door naar Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes. Op het strandje van Katseveer is een waarschuwingsbord geplaatst. Bij laag water is de kans groot dat u op scherpe oesterschelpen trapt. Waterschoenen dragen is daarom aan te raden. Bij de doorlaatsluis naar hetVeerse Meer is het vanwe- Op onderstaande adressen kunt u hem ophalen: Huisson Levensmiddelen Vermetstraat 13 s-Heer Arendskerke Op zondag I2 september a.s. kunt u de Open Monumentendag in Diksmuide en Veurne in België bezoeken. In het kader van de cul turele uitwisseling met Goes wordt op deze dag een bustocht naar beide West-Vlaamse gemeen ten georganiseerd. De monumenten zijn deze dag opengesteld van I0.00 uur tot 18.00 uur. In Diksmuide kunt u bij voorbeeld onder leiding van erva ren gidsen het Europees Vredes- domein of de Dodengang bezoeken. In het Begijnhof zijn diverse tentoonstellingen van de gehandicapte bewoners te zien, tevens is een bezoek aan het kasteelpark en het natuurreser vaat de moeite meer dan waard. In Veurne worden ook diverse acti- Vrijstellingsprocedures Burgemeester en wethouders van Goes willen medewerking verlenen Lange Kerkstraat I Ganzepoortstraat 28 Jan Greshofflaan 36 Oostmolenweg 51 Oostmolenweg 56 Zuidvlietstraat 67 Grote Markt I en 3 ge stroming te gevaarlijk om in de buurt te komen. Blijf bij het zwem men buiten de met boeien uitgezet te ring. Bij hoog water wordt water van de Oosterschelde naar het Veerse Meer gepompt, waardoor sterke stroming ontstaat. viteiten georganiseerd en het beklimmen van de Sint-Niklaas- kerk is vanwege het schitterende uitzicht aan te bevelen. De bus vertrekt om 08.00 uur van het Stationsplein, de verwachte aankomst in Diksmuide is I0.30 uur. Vanaf I 3.00 uur wordt Veurne bezocht en om 17.00 uur wordt de thuisreis aanvaard, om onge veer 20.15 uur bent u dan weer terug in Goes. De kosten bedragen 10,00 per persoon, inclusief een kopje koffie in de bus. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV Goes/Borsele, Station splein 3 te Goes (tel. 0900-168 I6 66). Voor deze dagtocht zijn slechts vijftig kaarten beschikbaar, dus haast u want op is op! Goes Pa ’IV* Ook voor zelfbouw. Tevens steenmotief (grijs, rood,of geel). Betonplaten in houtmolief k (rabatdelen). NIEUW! Nu ook betonplaten in vlechtmolief. Vlotte levering door geheel Nederland. Div. modellen te bezichtigen aan de fobnek Ie Heeze, I Heipolderssfraaf 6 /Fax 040-2263805). Website: a-en-b.nl Verleende bouw- en sloopvergunningen in de periode van 26-7 t/m 30-07-2004 Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (tel. 249709) 26-07 26- 07 27- 07 Nassaulaan 31 t/m 39 Nassaulaan 81 t/m 89 Nieuwe Rijksweg I IA Watervlietweg I Columbusweg I3 en l3Ahet bouwen van woning met bedrijfsloods Louise de Colignylaan 0 het bouwen van diverse woningen Noordeinde 4 het restaureren van de woning Oude Zeedijk 22 het bouwen van een serre Vergaderdata welstands-lmonumentencommissie Welstandscommissie Monumentencommissie I6 augustus 30 augustus 30 augustus Bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstands- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda is vanaf de woensdag vóór de vergadering in te zien bij de publieksbalie. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de ope ningstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (249700). 20-07 23-07 E-mail: aenb@iae.nl voor folder vervangen door de Wet werk en bijstand (Wwb), is dit het laatste beleidsverslag in deze cyclus. In het beleidsverslag zijn de resul taten van de taakstellingen en de beleidsuitgangspunten van het Beleidsplan Abw, loaw en loaz 2003 verwoord. In dit plan worden dus geen beleidskeuzes voorge steld. I Kon.Mts. De Wilhelminapolder. Meestoofweg 6,4475 AR Wilhelminadorp. De aanvraag betreft een veranderingsvergunning voor het agrarisch bedrijf op het adres Meestoofweg 6 te Wilhelminadorp. Deze verandering betekent een uitbreiding van de inrichting aan de Meestoofweg met een koelhuis met twee afzonderlijke koelcellen (met mechanische koeling) voor aardappelopslag en met een hangaar. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om de vigerende milieuvergunning ambtshalve te wijzigen voor de aspecten energie en bodembescherming. Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning wijkt niet af van het ont werp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Beroep De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage.Tot 15 september 2004 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebben den die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 249718. 4 <u Q «MNMHimi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7