Fuchsiashow op kwekerij in Abtskerke Bevolkingsonderzoek telt 531 vrouwen met borstkanker Museum over klompenmakerij unshine •J Zuibamerifcaans Rommelmarkt in Kamperland Boek over wel en wee Toernooi dam- Welzinge en schaakclub Veel te doen Zomernummer Nieuw duikteam Noord-Beveland Tuinkussens tijdschrift Wantij Ruilbeurs dinky toys, vracht- en miniatuurauto's Eijserwians Optiek taurant HET STATIC yCees- en "Visgerechten De hoogste tijd om bij te tanken? De kortste weq naar uw dealer voor nieuwe en gebruikte auto’s Visserijdag in de vismijn in Colijnsplaat 5? Wegener huls-aan-hulskranten Woensdag 28 juli 2004 wk 31/ Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Interationaal volksdansen in Borsele 0113- De inbreng van Mina van 't Westeinde bij de Zeeuwse Fuchsia Tentoonstelling wordt vanaf 2005 minder, (foto: Tannie de Jonge) advertenties Klompenmakerij Traas heeft nieuwe ideeën voor de toekomst, (foto: Tannie de Jonge) advertenties 4 halen 3 betalen 4 Nieuws Magdalenastraat II 4461 AL Goes tel. 0114 - 215 446 In verwachting? zie pag 14 lijks de ruimte voor de tentoon stelling beschikbaar stelt. Alle vrouwen van vijftig tot en met vijfenzeventig jaar worden eens in de twee jaar uitgenodigd voor het onderzoek. GOES - In de regio Zuidwest Nederland hebben in 2003 111.694 vrouwen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bij 531 vrou wen is daadwerkelijk borstkanker gevonden. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2003 van de Stich ting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuidwest Nederland. lijk streefcijfer van driekwart is hiermee ruim be haald. De gemeente met de hoogste opkomst was Kapelle, met 86,3 procent. kig gaat de Zeeuwse Fuchsia Ten toonstelling op Westhof volgend jaar wel gewoon door; dat blijft bestaan". De laatste jaren waren uitge sproken hectisch voor Jaap en Joke Kramer, eigenaren van Klompenmakerij Traas in Hein- kenszand. Zij namen tien jaar geleden het bijna honderd jaar oude bedrijf over en beleefden na een paar voorspoedige jaren woelige tijden. Eerst was daar de mond- en klauwzeercrisis. Jaap Kramer: "We leverden zo'n vijfenzeventig procent van onze productie aan een handelaar die klompen verkocht op de grote veemarkten in Zwolle en Doe- tinchem. De markten werden vanwege het zeer besmettelijke MKZ-virus gesloten, om nooit meer open te gaan. Daarna kwa men SARS en de oorlog in Irak. Amerikanen en Aziaten beslo ten massaal thuis te blijven in plaats van op vakantie te gaan De liefhebbers van fuchsia's ko men volledig aan hun trekken want de tentoonstelling van dit jaar laat veel verschillende rassen naar Europa: de souvenirhandel stortte grotendeels in en dus verkochten we stukken minder houten klompjes. Toen ging ook nog eens het Holland Village in Japan failliet. We kregen klap na klap." Inmiddels is de rust bij de Klompenmakerij Traas weergekeerd en zijn er nieuwe toekomstplannen. zien waarvan stekjes en planten, eventueel met pot, te koop zijn. De Zeeuwse Fuchsia Tentoonstel ling is open op 28, 29, 30 juli van Het bestuur van de stichting Stoomtrein Goes-Borsele zocht naar manieren om eindstation Hoedekenskerke te verlevendi gen en benaderde Jaap Kramer voor het opzetten van een klom- penmakerijmuseum. Per sep tember gaat het museum, ge rund door zoon Bob Kramer, open. Er zijn rondleidingen, de geschiedenis van de klomp en de ontwikkeling van het pro ductieproces worden uit de doe ken gedaan en er is een muse- um/souvenirwinkel. Ook zijn er drie modelspoorbanen te be zichtigen en kan er wat worden gegeten en gedronken. Voor stoomtreinreizigers is de toe gang vrij. 's morgens negen tot 's avonds ne gen uur, zaterdag tot 17.00 uur, op Westhofsezandweg 3 's-Heer Abtskerke. KAMPERLAND - Voetbalver eniging Bevelanders houdt op woensdag 4 augustus een rom melmarkt. De markt biedt een ruim aanbod met als hoogtepunt de verkoop bij opbod. Verder is er een gezel lig terras en kan saté, mosselen en wafels worden genuttigd. De rommelmarkt begint om 13.00 uur aan het sportpark 'Campen' aan de Nieuwstraat in Kamper land. Spullen worden als van ouds weer opgehaald. ra Hebe 's-HEER ABTSKERKE - De Zeeuwse liefhebbers van fuch sia's organiseren donderdag tot en met zaterdag (van 29 tot en met 31 juli) op kwekerij West hof voor de 21e keer de Zeeuw se Fuchsia Tentoonstelling. COLIJNSPLAAT - Duikcen trum Oceanus in Colijnsplaat begint dit seizoen een duik team. Iedereen met een duikbrevet van een erkende duikorganisatie is welkom. Het team traint op dins dag van 19.00 tot 21.00 uur in het zwembad van Wissenkerke. In de winter trainen de duikers in het binnenzwembad in Kapelle. De club houdt regelmatig activi teiten als duikgangen in de Oos- terschelde en Grevelingen. Het lidmaatschap kost 45 euro per kwartaal. Leden kunnen mee doen aan de wekelijkse training en met korting duikmaterialen huren. Meer informatie is ver krijgbaar viat 0113-226431 Kapelle Het gemiddelde deelnamepercentage is ten opzich te van 2002 gestegen naar 78,2 procent. Het lande- Uitverkoop Ze vervolgt: "Er is een totale uit verkoop van fuchsia's van kwe kerij Westhof met uitzondering van het Delta-assortiment. Er ko men geen nieuwe stekken en geen nieuwe catalogus meer. Zelf ga ik afbouwen. Dat was een moeilijke beslissing voor mij want jarenlang ben ik intensief met fuchsia's kweken bezig geweest. Sierhees ters, vrucht- en fruitbomen, rozen, coniferen, dat alles blijft." Resultaat Recent is door het Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker aangetoond dat de borstkankersterfte met twintig procent is ge daald ten opzichte van de periode voor de invoering van het onderzoek. Moonlight Cruises 7 en 14 augustus 2004 www.rederij-diikhuizen.nl 0118-419367 Sterfte Ieder jaar wordt bij ongeveer 11.000 vrouwen in Nederland borstkanker ontdekt. Een kwart hiervan wordt ontdekt door het bevolkingsonderzoek borst kanker. Tentoonstelling blijft Alleen de fuchsia's gaan weg. "En er zal wat minder inbreng van mijn kant komen. Onze opvolgers in het bedrijf hebben hun handen vol aan de boomkwekerij. Geluk- Wegens vakantie vanaf 31 juli t/m 16 augustus even gesloten. De 165 leden van de fuchsiaclub laten ruim vijfhonderd planten zien in de door henzelf opge bouwde showpresentatie. "Daar is hard aan gewerkt", weet Mina van 't Westeinde die jaar- VLISSINGEN Wat dacht u van onbeperkt mosselen eten voor 15,00? Restaurant Het Station is fraai verbouwd en biedt als vanouds een verrassende kijk op lekker eten! Mocht u het Zeeuws Autojournaal niet hebben ontvangen bel dan 0113-274014 tuin- serremeubelen i Vlissingen is de thuishaven van de Arnemuidse en Vlis- singse vissersvloot. De sche pen van deze vloot brengen wekelijks op donderdagnacht verse Noordzeevis binnen. De hele dag door kunnen be zoekers alles te weten komen over vis, visvangst en visver werking. Er kan gesmuld worden van malse maatjesharing, ger ookte paling of van de beste gebakken vis. Bezoekers kunnen vers bereide vissoep eten en zelfs gratis vis proe ven. Voor de liefhebbers is er een uitgebreide vistafel met vele binnenlandse en exotische vissoorten. In en rond de vismijn staan kra men met (visserij jartikelen en worden netten geknoopt. Bovendien ligt aan de Bin nenhaven de vissersvloot en kan door de havens een rond vaart worden gemaakt. Ra mona van Zweden presen teert de dag. OOSTKAPELLE - De dam- en schaakclub Oostkapelle houdt op donderdag 29 juli het traditionele zomertoernooi. Het toernooi is bestemd voor de recreatiespelers, thuisspelers en dammers en schakers van de clubs. Ook doen de laatste jaren veel jongeren mee uit de regio en het buitenland. Gespeeld wordt in een zaal van de Zions- kerk, aan de Duinweg 36A te Oostkapelle. Daar kunnen deel nemers inschrijven vanaf 18.30 uur. Later inschrijven is niet mo gelijk door de spelersindeling. Gespeeld wordt een Zwitsers- toernooi over acht ronden. Het speeltempo is vastgesteld op 10 minuten per spelers per partij. Er zijn een aantal prijsjes beschik baar. Meedoen kost 2,50 euro. Vrijdag 13 augustus staat de kinderen centraal. Tij dens deze dag zijn er vanaf 14.00 uur 's middags diver se kinderspelen op de haven van Colijnsplaat. Tevens is er om 19.00 uur een moge lijkheid om onder begelei ding een historische rond leiding door Colijnsplaat te krijgen. Op zaterdag 14 augustus begint de dag om 10.00 uur en zijn er vele activiteiten. Zo zijn er onder andere een braderie, een kinderbrade- rie, de presentatie van 'Ons Boerengoed', een demon stratie met politiehonden, diverse exposities, muzie- koptredens, oude ambach ten, rondvluchten met een helikopter en meevaren over de Oosterschelde. MIDDELBURG - Het nieu we boek 'Het wel en wee van Welzinge', van auteur G. Spijkerboer, wordt ge presenteerd op donderdag 26 augustus in Middelburg. G. Spijkerboer reikt het eer ste exemplaar van zijn boek uit aan de Vlissingse burge meester Anneke van Dok. De boekpresentatie vindt plaats om 16.00 uur in het Zeeuws Museum, Abdijcom- plex (ingang via SPQM- poortje) in Middelburg. VLISSINGEN - Smullen van verse vis, blinkende vis- kotters, demonstraties en een grote rommelmarkt. De gemeentelijke vismijn aan de Binnenhaven in Vlissin gen is op zaterdag 14 au gustus het decor voor de visserijdag. COLIJNSPLAAT - Op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus staat Colijns plaat weer in het teken van de Colijnsplaatse da gen. Er is een gevarieerd programma voor jong en oud. HEINKENSZAND - Met de start van een klompenmake- rijmuseum in Hoedekensker ke slaat Klompenmakerij Traas in Heinkenszand een nieuwe weg in. Hoedekensker ke, een halte van het stoom- treintraject Goes-Borsele, krijgt er een leuke en leerza me attractie bij voor jong en oud. GOES - Het zomernummer van Wantij, tijdschrift over natuur en milieu in Zeeland, is ver schenen. Het bevat de volgende artike len: 'De groenblauwe oase op eigen kracht' waarin aan de or de komt of we kiezen voor de economie van de grote havens en industrie; 'De markt van groen en blauw' over alles wat het platteland heeft te bieden; 'Zeekraal snijden' over Zeeu wen die zich dat eeuwenoude gewoonterecht niet laten afne men terwijl er een vergunning voor nodig is. Wantij is een uitgave van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) in Goes. V^odelb^/ Weekkrant voor de Bevelanden KRUININGEN - Ruilbeurs Zeeland houdt op 11 sep tember een internationale ruilbeurs van miniatuurau to's in Kruiningen. De beurs wordt voor de vijfentwintig ste keer gehouden. Trucks, luxes, landbouwvoer tuigen, folders, waartransport en dinky toys, is zomaar een greep uit het aanbod van de ruilbeurs. Het begint om 9.30 uur. Al vijfentwintig jaar wordt het evenement op dezelfde plaats gehouden, in Ons Dorpshuis aan de Berghoekstraat 3 in Kruiningen. De beurs duurt tot 14.30 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via: 572713. BreedUit Beste strandtent houdt muziekfestival George Baker opnieuw in de hitlijsten Achtergrond 9 bA. F' u» 5 www.europatuin.nl Door Paula Koster GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Bloeiende prachtige plant. Per stuk 2.49 www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Tel.: 0118-465909 v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunshinegoes.nl The Flamenco Kings, zie breeduit pagina BEW. de Bevelander 27 «3 28 a>| r' cl 5] S? t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1