Peerock laat Colijnsplaat schudden op grondvesten Zeeuwen stuiten op eigen Acht wasmachines voor Dominicaanse Republiek de Bevelander slavernij - verleden Concours Jumpin' de Weel voor derde keer in Nisse Prijsuitreiking bij Passieux Nieuwe eigenaar ZSB Constructie Kidsbrochure voor toeristen Provincie wil kortere WCT BV BEVELAND IN DE STERREN ‘T WETEN WAARD Rabobank-Tjoba korfbaltoernooi Leeuw Weegschaal Woensdag 21 juli 2004 De Bevelander 4 5 Leo Burgs met de drie prijswinnaars (foto: pr) The Wounded, (foto: pr) ...vervolg van voorpagina... Kees Gorsse. (foto: Tannie de Jonge) l GOES - Kookmagazijn Passieux in Goes heeft drie prijswinnaars van de kleurwedstrijd gelukkig gemaakt met kaartjes voor de Efte- ling. De wedstrijd werd gehouden naar aanleiding van de expositie van de Goese schilder en tekenaar Leo Burgs. Hij overhandigde bij Kookmagazijn Passieux de prijzen aan de winnaars. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag en maandag waargeno men door M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 0113- 302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yer- seke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisse lend weekenddienst. Begin jaren negentig hielden een paar studenten een groot feest op de Noord-Bevelandse wei van Reewijk. Er traden een paar be vriende bandjes op en het feest ging de geschiedenis in als Ree- rock. Het feesten beviel de heren zo goed dat het voor herhaling vatbaar was. Om hun eigen bud get te ontzien, besloten zij een al gemeen toegankelijk feest te or ganiseren, waarbij ook entree kon Leo Verburg, medeorganisator van het festival, vertelt dat ze elk jaar proberen verschillende artie sten uit te nodigen. “We beginnen altijd met een Noord-Bevelandse band en daarna komen de wat meer landelijke bekende bands.” Naast The Sheer en The Ozzy Os bourne Revival Band, treden The Majestic 12, Homesick The Louisiana men, Bas de Haan en Te Wounded op. “De muziekstij len variëren van rock en gothic tot blues en pop.” Er is een binnen- en buitenpodi- worden geheven. En omdat het een gebeuren moest zijn voor het hele eiland werd de naam Pee rock. Ook wel afgeleid van de Noord-Bevelandse suikerbieten teelt. Behalve de organiserende ver eniging komt ook toernooiwin- naar en veelvuldig kampioen van Nederland PKC/Cafe Bar uit Papendrecht. Verder neemt Eurocupwinnaar 2004 Fortu- na/Tempus uit Delft deel aan het toernooi. En ook de Belgische zaal- en veldkampioen AKC/Cafe Bar uit Antwerpen zal zijn opwach ting maken. Tevens komen de reserveploegen van deze vereni gingen op het toernooi in actie. Het toernooi begint om 10.00 uur. De finale wordt om 16.45 verwacht. Alle wedstrijden wor den gespeeld op kunstgras. Overigens is er 's vrijdags (27 augustus) voor de derde keer een toernooi voor A-ploegen. Deelnemers zijn Fortis uit Sou burg, Swift uit Middelburg en Tjoba Al. De wedstrijd begint om 18.30 uur. um, dus als het regent, kan ieder een toch droog van de muziek ge nieten. “Vorige zomer hebben we ongeveer één dag regen gehad en raad eens welke dag dat was? De laatste vrijdag in juli. Toen is het gelukt iedereen in de binnentent te plaatsen. Ik verwacht zo’n zes- a achthonderd man en dat past er zeker in”, zegt Verburg. Monique gaat volgend jaar zelf met haar gezin naar Suri name: “Ik ga zeker naar plan- De organisator vertelt dat hij het heel bijzonder vindt een festival op poten te krijgen. “De laatste paar jaren wordt het organiseren steeds moeilijker. Vooral de fi nanciële kant en alle vergunnin gen die nodig zijn, maken het geen gemakkelijke taak. Maar zo lang het plezier dat iedereen er aan beleeft daar tegen opweegt, tage Dordrecht, die plek moet ik zien. Misschien komen we dan ook meer te weten over hoe de levensomstandighe den daar waren. En als we nog maar iets van het oude huis terug kunnen vinden, proberen we dat stuk land te kopen en het plantagehuis te herbouwen tot een familie- oord.” blijft Peerock nog wel tien jaar bestaan.” Kaarten zijn op de avond zelf, 30 juli, verkrijgbaar aan de kassa. Ze zijn tien euro per stuk. Het evene ment begint 20.00 uur en eindigt 1.00 uur. Vanaf de Zeelandbrug staat de bewegwijzering langs de weg en voor meer informatie is de site www.peerock.nl. COLIJNSPLAATS - De laatste vrijdag in juli gaat de Colijns- plaatse bodem stevig trillen. Dan is daar voor de elfde keer het Peerock festival op het ter rein de Paardekuip. In totaal treden zes bands op waaronder The Sheer en als afsluiter The Ozzy Osbourne Revival band. ‘s-GRAVENPOLDER - Kees Gorsse is sinds 1 juli de nieuwe eigenaar van ZSB Constructie in 's-Gravenpolder. Het twin tigkoppige bedrijfsteam van ZSB Constructie vervaardigt con structies van staal, aluminium en RVS voor de petrochemie, zware industrie, milieutechnische bedrijven, de aannemerij en visserijbedrijven. Ook particuliere opdrachtgevers maken ge bruik van de diensten van ZSB Constructie. Enkele voorbeel den van industriële constructies zijn pijpsupports, containers, transportwagens, -vijzels en -banden, slibontwateringsmachi- nes en RVS filtersystemen. Tevens levert ZSB Constructie leu- ningwerk, balkonhekwerk en trappen van staal of RVS, desge wenst in combinatie met glas. ZSB Constructie is gevestigd op Spoorstraat 4 en is telefonisch bereikbaar op nummer 0113 317320. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113-563110 DIERENAMBULANCE 0900-7673437. Gruwelijk Deze geschiedenis heeft ui teraard vooral ook een gru welijke kant. Reggie: “Ik ben me er zeer van bewust van wat zich heeft afgespeeld. Er zijn natuurlijk afschuwelijke dingen gebeurd. Als je alleen al naar die reizen van Afrika naar Amerika kijkt, dat is met geen pen te beschrijven. Ook het leven op de plantages was aanvankelijk heel slecht, al werd het later, in ieder geval voor die tijd, wel beter. Ik ben nog aan het reconstrueren wat de rol van mijn familie daarin was.” Monique kan kracht putten uit het verle den. “De slavernijgeschiede- nis geeft aan waartoe mensen op hun slechtst in staat zijn. Maar ik ben er trots op dat mijn voorouders het hebben overleefd, dat ze geestelijk en lichamelijk weerstand kon den bieden in zo’n situatie.” KAMPERLAND - VVV Wal cheren en Noord-Beveland heeft een Kidsbrochure uitge geven. De jeugd kan hierin de mogelijkheden vinden om zich tijdens de vakantie uit te le ven. Het boekje is vooral be doeld voor toeristen. In de veertig pagina’s tellende uitga ve zijn zeventien bladzijden gereserveerd voor Duitse tek sten. Maagd Dit is een week om de bloe metjes buiten te zetten. Ga er eens tussenuit als de kans zich voordoet. U heeft ge noeg om u druk over te ma ken en een beetje afstand en vrolijkheid kan u misschien op andere gedachten brengen. Dit wordt een heel ontspan nen week, maar wel vol be zigheden en afspraken. U bent één en al enthousiasme. Houd voordat u ergens op gaat focussen rekening met de wensen en afspraken van anderen in uw omgeving. Daaraan schort het wel eens bij u. Speurtocht Reggie den Os en Nel van Leijen zijn ruim anderhalf Als er veel mensen om u heen zijn en veel collega’s dan bent u in uw element. U voelt de sfeer goed aan en u kunt de vaart erin houden. Wellicht staat u er deze week wat meer alleen voor en dan kunt u het beste wat gezelschap zoeken. Ram Over het algemeen een heel goede week. Op gevoelsge bied heeft u iets te verwerken, maar u leert snel bij en het loopt dan ook lekker. Tweelingen Deze week zijn er nieuwe in drukken die u goed zullen doen. Herinneringen worden opgehaald en u maakt nieuwe vrienden. Die zullen u weer aan nieuwe ideeën helpen. U was wel aan een verfrissende ervaring toe! Kreeft Zorg ervoor dat u de kaas niet van uw brood laat eten. Er is iemand op eigen voordeel uit en dat gaat ten koste van u. Praten helpt hierbij niet, dus u hoeft niet te gaan discussië ren om de zaak in goede ba nen te leiden. Ga uw eigen gang en verwacht geen mede werking. Boogschutter Het lijkt wel of u een tijdje met uw gedachten op een an dere planeet heeft gewoond en nu weer terug komt op aar de. Uw benen zijn nog wat wankel, maar u bent er weer. Probeer niet steeds dat oude zeer op te rakelen, maar kijk vooruit, naar de toekomst. TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: J. Chilla, Burg. Elenbaasstraat la, Kruiningen, 06- 53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113- 220034. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisen de zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tij den is de apotheek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, tel. 0113- 224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcen trale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabben dij ke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr BJ. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door W. Verboom, 0113-342486. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, ‘s-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Stier U bijt u soms wat erg vast in uw eigen ideeën, met als ge volg dat u dwars gaat liggen als anderen het anders willen dan u. Het is beter voor u als u wat meer open staat voor anderen en wat meegaand heid toont. Zeeuwse duit Nog zo’n ‘toevalligheidje’, aldus Monique: “De zondag voor de start van het jaar van de slavernij vond ik in mijn tuin een Zeeuwse duit uit het jaar 1741. Ik realiseerde me dat een Zeeuw 263 jaar gele den diezelfde munt in handen had gehad. Een Zeeuw die waarschijnlijk nog nooit een zwart persoon had gezien. Drie dagen later verscheen de Bevelander met een pagina over Zeeland en de slavernij. In een artikel werd verteld hoe Nederlandse schepen ge- kaapt werden en de beman ning als slaaf werd gehouden tot ze door familie werden vrijgekocht. Als de familie niet genoeg geld had, sprong de Slavenkas bij. Zo werden ook twee Zierikzeese matro zen na jarenlange slavernij vrijgekocht, stond er in het artikel. Dat alles gebeurde in... 1741. Zo zie je maar weer. Er is meer tussen hemel en aarde en meer tussen toen en nu.” Een andere toevalligheid zou nog wel eens een staartje kunnen hebben. Reggie: “Zo wel in mijn familie als in die van Monique komt de naam De Hart voor. Ik ben ervan overtuigd dat er een link is. Wie weet zijn we wel familie van elkaar.” Waterman Er is kans dat er deze week wat strubbelingen zijn van buitenaf. Vorm niet te snel uw mening, maar probeer eerst tot de kern door te drin gen. Houd u maar een beetje op de vlakte tot u weet hoe de vork aan de steel zit. U weet eigenlijk zelf heel precies wat u te doen staat. nales. Op zondag 25 juli spe len alle rubrieken en de finales voor de pony's zich af. Het schitterende terrein van de fa milie Huige-van Dijke aan de Brilletjesweel in Nisse vormt het decor voor het paarden- sportevenement. Als parcoursbouwer is de Bel gische international Mare Vijgh aangetrokken. Zijn ont werp van lijnen en hindernis sen voor springconcoursen staat erom bekend dat het de beste combi-naties selecteert via spannende wedstrijden. Jumpin' de Weel registreert dit jaar maar liefst vijfhonderd starts. De toegang is gratis. Vissen Verstand en gevoel zijn bij u in perfecte harmonie. Alles wat u doet pakt deze week goed uit. U zit bepaald niet te wachten op nieuwe activitei ten, dus ga voorlopig niet in op plannen die mooier lijken dan ze zijn. Er is kans op een verandering en dan gaat het om zaken die u hinderen, dus dat komt goed uit, daar bent u binnenkort van af. GOES - De Dominicaanse Republiek in Midden Ame rika is op veel terreinen een hulpbehoevend land. Op het ROC in Goes gaf Christa Breure van Stich ting Internationale Kin derhulp een gastcollege waarbij de verschillen aan de orde kwamen tussen onze cultuur en in die van de Dominicaanse Repu bliek. Steenbok Voor u komt er een leuke ver rassing uit onverwachtte hoek. Niet wat u vurig wenst, namelijk meer tijd voor uzelf, maar toch iets dat u graag wilt. Dat komt op het juiste moment, want u begon net te twijfelen of u de zaken de laatste tijd wel goed hebt aan gepakt. Als de provincie voor de laatste optie kiest, dan betekent dat het einde voor het fossielenstrand de Kaloot. Dat is volgens Karei Co- lijn, directeur van de provinciale afdeling Ruimte, Milieu en Wa ter, geen ramp, want de natuur waarde van het strandje wordt sterk overdreven. "Uit onderzoek blijkt de waarde van de duinen ten oosten van de terminal vele malen groter is. De Kaloot heeft door het felle verzet van tegen standers vooral een symbool functie gekregen." De tegenstan ders van de WCT moeten vrezen voor de toekomst van het strand je, want volgens Colijn is de een zijdig inkorting de meest milieu vriendelijke oplossing. Colijn durft er zijn 'hand niet voor in het vuur te steken', maar denkt dat de Westerschelde Con tainer Terminal in deze opzet 'een zeer redelijke kans van sla gen' heeft. "Je weet nooit welke problemen er op de lange termijn nog op onze weg komen." Louis Engelbert, medewerker van de afdeling Ruimte, Water en Mi lieu, valt hem bij: "Er is een pad, maar het is een smal pad." NISSE - De Landelijke Rij- vereniging en Ponyclub 'De Weelruiters' uit Borsele houdt komend weekend (23 tot en met 25 juli) het con cours hip-pique 'Jumpin' de Weel in Nisse. Het evene ment wordt voor de derde keer gehouden. Vrijdag begint het concours om 9.00 uur. De rubrieken spr- in-gen paarden klasse B, L, M, Z en ZZ komen deze dag aan bod. Zaterdag vanaf 9.00 uur kun nen dezelfde ruiters hun vak manschap in een tweede par cours bewijzen. Rond onge veer 15.00 uur beginnen de fi- jaar bezig met hun onder zoek, dat ze omschrijven als ‘een spannende speurtocht’ die terug gaat tot 1707. Nel: “Er is nog heel veel materiaal en je wordt heel inventief.” Reggies moeder is in Surina me geboren, zijn vader in Ne derland. De Surinaamse plan tages van zijn betovergroot vader heetten Margarethen- burg en Hamptoncourt en la gen in Nickerie. Ook zijn er wortels in Brits Guyana. In middels beperkt hun onder zoek zich allang niet meer tot Reggies familie. “De hele ge schiedenis is interessant. Mijn grootvader was onder wijzer in Paramaribo, dus dan ga je je in het onderwijs ver diepen. Mijn overgrootvader was predikant in Nickerie, waardoor je weer meer over de Nederlands Hervormde Kerk daar wilt weten. Het is een verschrikkelijk leuke hobby. Je komt er altijd rijker uit dan je erin gaat.” "Onze organisatie houdt zich sinds 1976 bezig met het op vangen van weeskinderen over de hele wereld. Wij vinden dat kinderen, ongeacht welke etni sche afkomst, geslacht of reli gie, een kans verdienen op een leefbaar bestaan. In Las Pal mas Bonao in de Dominicaan se Republiek hebben wij een project, een kinderdorp, met 107 weeskinderen verdeeld over twaalf gezinnen. Zij 's-HEER HENDRIKSKIN- DEREN - Het Rabobank-Tjo ba Korfbaltoernooi wordt op zaterdag 28 augustus gespeeld op sportpark 's HeerHend- rikskinderen. De brochure heeft een uitge breide evenementenkalender, met attracties voor kinderen op Walcheren en Noord-Beve land. De uitgave is voor 1,50 euro te koop bij alle VVV-ves- tigingen op Walcheren en Noord-Beveland. groeien op bij ouderen uit hun eigen cultuur, gaan naar school, volgen voortgezet on derwijs," laat Christa weten. Schorpioen Uw gedachten zijn helemaal in beslag genomen door een bepaalde kwestie. U hoort soms niet wat fer gezegd wordt en u merkt niet eens of iemand wel of niet aanwezig is. U loopt dus niet over van gezelligheid, maar u houdt wel van sfeer en gezelschap. Daar moet u iets aan doen. ...vervolg van voorpagina... Mankement "Omdat er per huishouden tien tot twaalf kinderen zijn is een wasmachine hard nodig. Ieder huishouden heeft zijn eigen wasmachine maar doordat deze oud zijn vertonen ze steeds va ker mankementen. De moeders staan geregeld onder druk als de machine het weer begeeft wantje kunt je voorstellen, het is niet te doen om dat op de hand te wassen." Dat leidde op ROC Goes tot de actie 'bloembollen voor was machines', waar een buffet op school, de veiling van twee palmbomen, een cactus en een schilderij geld opbrachten. Veel leerlingen van de school waren er bij betrokken en ROC'er Kees van der Heiden fietste voor dit goede doel een sponsortocht van Goes naar Gouda, 130 kilometer in vijf uur. Namens alle deelnemers mocht hij vorige week maandag in de aula van de school de op brengst van de sponsoractie, een cheque van euro 2213.07, aan Christa Breure uitreiken. "Dit is een resultaat om trots op te zijn en goed voor acht wasmachines. Geweldig!," was de reactie van Christa. "Dit geld komt goed terecht." W 4 Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV. Directie Algemeen Directeur J.V Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 it'"-nl j {'«.jsstruvae ftVL '/TaZM w ■‘•MA

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5