Circus Franck van Zeeuwse havens voldoen aan eisen Borssele school 1210 Nieuw beleid veiligheid in het verkeer is óók met benzine de goedkoopste! 123 Koopjes van de week JqJl Euro loodvrij Superplus I 99 ?99| eg Dirk van den Broek 2050 s II tj 11200 Diesel Buitenfeest sluit jubileumjaar Zeeuwse huizen EXPO RONDJE BEVELAND BEL SNEL: 0523-683000 Workshops bij Polychrome in Middelburg stijgen in waarde Konmar Middelburg Landelijk 1288 Landelijk 8T8 Landelijk 1343 Landelijk t3Sa Beleef 'n avontuurlijke vakantie Havens 2^00-9990 Woensdag 21 juli 2004 De Bevelander 11 De veiligheidsnormen van de havens moesten na 11 september 2001 flink aangescherpt worden, (foto: Dennis Rijsbergen) t 1 L www.slagharen.com De workshops beginnen op za terdag om 11.00 uur en op zon dag om 10.00 uur en duren tot 17.00 uur. Docent is Kees Brandenburg. In het eerste kwartaal was de ge middelde verkoopprijs van een woning 167.965 euro. In het tweede kwartaal van 2004 is dit gestegen tot 179.989 euro. Ten opzichte van dezelfde periode in 2003 is de gemiddelde verkoop prijs gestegen met 8,8 procent. Er moet een Meerjarenplan Ver keersveiligheid (MPV) komen en een Werkplan 2005, laat het Maandag (19 juli) reikte burgemeester E. Gelok van Borsele de verklaringen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uit aan de bedrijven die aan de International Ship and Port Facility Securi ty Code (ISPS) voldoen. Het gaat hier om terminals waar schepen met een scheepsgrootte van meer dan 500 gross tonnage aanmeren. Deze wettelijke verplichting is ingesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en overgenomen door de Europese Unie. Dat gebeurde onder druk van de Verenigde Staten, die na de aanslagen van 11 september 2001 de veiligheid in de havens wil den verbeteren. Schepen die een haven in de VS binnenlopen, moeten middels een veiligheidscertificaat kunnen aantonen dat zij lading aan boord hebben genomen bij een gecertificeerde terminal. Nederland heeft als gevolg hiervan een nieuwe havenbeveiligings- wet ingevoerd. De nieuwe regels vereisen een deugdelijke beveili- VLISSINGEN - De Zeeuwse havens zijn op tijd beveiligd tegen terrorisme. Circa veertig van de vijfenveertig bedrijven die aan de nieuwe internationale eisen moeten voldoen, hebben inmid dels een havenbeveiligingsplan. Hiermee voldoen zij aan de ei sen van de ISPS code die vanaf 1 juli 2004 van kracht is. ROVZ weten. Het ROVZ is een onafhankelijk overlegplatform van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de ver keersveiligheid in Zeeland. De vijftien partners die zich met de verkeersveiligheid bezig houden zijn onder andere de provincie, Rijkswaterstaat, de BORSELE - De Franck van Borssele School was vorige week woensdag helemaal in de ban van het circus, het win nende project van de presenta tie bij de Jeugdraad Borsele. Het typisch Hollandse zomer weer leek spelbreker te worden maar de organisatie liet zich niet weerhouden door een bewolkte hemel en regenbuien. Aanvan kelijk was het circus gepland op het sportveld in Borsele, maar het gymnastieklokaal bood een uitstekend alternatief. De 150 aanwezige kinderen plus een aantal ouders genoten van het circus en amuseerden zich kostelijk. Clowns, artiesten en goochelaars zorgden in snel tempo, en dat op pittige pop mu ziek, voor een wervelende show, een bruisende en sprankelende voorstelling. Om alles in goede banen te laten verlopen was er begeleiding van Circus Jopie door Sylvia en An- nemieke, die vaak optreden voor bedrijven, scholen en op bijeen- GOES - De huizenprijzen in Zeeland zijn, ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar, opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Kadas ter. GOES - Zeeland moet veili ger, vindt het ROVZ. Het plat form zet zich in voor de ver keersveiligheid in Zeeland en beraad zich over het beleid tot 2010. MIDDELBURG - Polychro me in Middelburg houdt cur sussen historische fotografi sche procédés in Middelburg. Avontuurlijke aanpak en het stimuleren van creatieve ex perimenten staan daarbij centraal. gemeenten, waterschappen, po litie, Koninklijke Marechaus see, 3VO, Fietsersbond en de ANWB. Het verkeersveiligheidsbeleid bevindt zich zowel inhoudelijk als organisatorisch in een fase van heroriëntatie. Het ROVZ heeft het communi catiebureau Korbee Hove- ging van haven- en kadeterreinen. Die beveiliging moet nauwkeu rig zijn omschreven in een havenbeveiligingsplan, personeel moet worden getraind en elke terminal moet beschikken over een veilig heidsfunctionaris. Tevens moet iedere terminal omheind zijn met een deugdelijk hekwerk. Dat betekent dat de havens minder toe gankelijk worden voor publiek. Zeeland Seaports heeft het imple mentatietraject in het Zeeuwse havengebied gecoördineerd. Helpdesk In de Zeeuwse havens moeten 45 terminals voldoen aan de ISPS code. “Op dit moment voldoen veertig bedrijven aan de veilig heidseisen”, zegt een medewerkster van de Zeeland Seaports help desk ISPS. “Bij vijf andere bedrijven meren pas in oktober zee schepen aan. Zij hebben nog een paar maanden de tijd om hun za ken te regelen. De terminals die nog niet aan de beveiligingseisen voldoen, mogen niet zonder meer schepen ontvangen.” Voor bedrij ven betekenen de aangescherpte eisen een forse investering. De inspectiedienst van het ministerie van verkeer en waterstaat en de waterpolitie zien in Nederland toe op de naleving van de nieuwe regels. Zeeland Seaports zet zich enorm in om de Zeeuwse havens terrorisme-veilig te krijgen. ZONDAG Nisse, Brilletjesdijk, concours hippique, Jumpin' de Weel, fina les, vanaf 9.00 uur. HEINKENSZAND Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, schilderijen, houten- en mo- zaïkbeelden van Wieteke Hendrikx, 'Kleurenkermis', woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00- 21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 31 ju li. BAARLAND G achttien 88, Oude Polderdijk 2, tekeningen in gemengde tech nieken van Tineke den Duik en olieverfschilderijen en beschilder de kleding van Ineke van der Burg, zaterdag en zondag van 11.00- 17.00 uur, t/m 15 augustus. KAPELLE Gemeentehuis, Kerkplein 1foto's van Roel Burgler, 'Een boog tussen twee werelden', boogschieten in Bhutan en Zeeland, t/m 6 augustus, maandag, woensdag en donderdag van 9.00-16.00 uur en vrijdag van 9.00-13.00 uur. KATS Zeeuwse Rozentuin, Katse Groeneweg 3, beelden van Sjoerd Buisman, Mathilde Cuijpers, Nicolas Dings, Bart Kelholt en Al bert Verkade, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m begin september. Galerie Kats, Dorpsstraat 16, schilderijen van Co van Keulen, vrijdag t/m zondag van 12.30-17.30 uur, t/m 14 au gustus. RILLAND De Poort van Antwerpen, Hoofdweg 60, wasschilderijen van Lidia Koper, t/m juli. WEMELDINGE Museum 't Waskot, Pr. Julianastraat 1verzameling van Opel mi niaturen, woensdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur, t/m juli. WOENSDAG Kamperland, Veerweg, zomermarkt, 12.00 uur. KORTGENE Galerie Prumier, Hoofdstraat 26, schiderijen en keramiek van Prumier, Marion Kamper en Marie Paul, vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur, t/m augustus. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto's van Petra Rouwendal, t/m 30 november. - komsten. Circus Jopie had het materiaal voor de diverse acts, de juiste kleding voor de jeugdi ge artiesten en verzorgde de schmink. De leerkrachten van de school, vier 'circusdirecteu ren' verzorgden de presentatie van het spektakel. De opbrengsten van het Franck van Borssele circus zijn bestemd voor de Clini Clowns. Ter afslui ting gingen alle aanwezige kin deren op het sportveld in de vorm van een clownsgezicht staan waar een foto van gemaakt is. De bedoeling was een lucht foto vanuit een vliegtuig of heli copter, maar de weersomstan digheden verhinderden dit. Een hoge ladder, mét fotograaf, bood een oplossing. Deze foto is de komende tijd te koop en ook de opbrengst van deze actie gaat naar Clini Clowns. Sylvia van Circus Jopie vroeg tot slot een groot applaus voor alle artiesten, een nog groter applaus voor alle mensen die meegeholpen heb ben en nodigde alle kinderen uit voor "Ha, lekker, popcorn eten." Ciinprmet 'ood^ uU|JUI vervanger Grolsch pils krat (24 flesjes a 30 d of 16 beugelflesjes a 45 d) elders 8.79/939 - l»«ÜS7 Pringles diverse smaken bus 200 gram 1.58 B Nu 3 bussen W* elders 4.74 MS gBk Calvé snacksaus 4 diverse smaken ISA statube 500 ml I elders 1.49 VRIJDAG Goes, discotheek Pake Sake, Tommy Gay friendly paarty, 'Tropi cal Heat Wave', 22.00 uur. Nisse, Brilletjesdijk, concours hippi- que, Jumpin' de Weel, vanaf 9.00 uur. lynck ingehuurd om de plannen te begeleiden. Alle betrokken partners en belanghebbenden ontvangen vanaf half juli een tweewekelijkse nieuwsbrief over de voorgang van het pro ject. Dat is ook te volgen via de web site www.korbee-hovelynck.nl/ rovz CO LIJ NS PLAAT Galerie Curasao, de Kruisstraat 9, schilderijen uit Haïti, maan dag t/m zaterdag van 16.00-20.00 uur. GOES Galerie-Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade, tekeningen van Cor van Gils en Jacky Romme, beelden en grafiek van Philemon van den Brande, 'Magie', t/m 14 augustus. Galerie van den Ber ge, Westwal 45, werken van kunstenaars van de galerie, donderdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m 24 juli. Serviceflat De Schakel, 's-Gravenpolderseweg 9, werken van Kees Bruijnes, t/m juli. Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27, quilten en litho's, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur, t/m juli. Serviceflat De Horst, De Horst 48, monotypes in olie verf van Hanneke Goetheer, t/m juli. Zoutdruk Gomdruk vierkleurendruk volgt volgend jaar op 19 en 20 februari. Verder houdt Poly chrome op 6 en 7 oktober de workshop zoutdruk cyanoty- pie kallitypie en in het week end van 22 en 23 januari vol gend jaar een workshop albu- minedruk. 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS De cursus broomoliedruk wordt gehouden in het week end van 18 en 19 september. Op 16 en 17 oktober kunnen cursisten zich bekwamen in het gomdrukken. In de vervolgcur sus gomdruk, op 27 en 28 ok tober, wordt aandacht besteed aan het maken van negatieven met behulp van de computer en inkjetprinter. JA, reserveer snel een 3-daags zomervakantie-arrangement: ZATERDAG Yerseke, Moer, werkschuurtje Reeweg, excursie door het Zeeuwse polderland, 13.30 uur. Kapelle, terrein school Biezelingsestraat 63 en Werkplekke, snuffelmarkt, 10.00-15.00 uur. Nisse, Brille tjesdijk, concours hippique, Jumpin' de Weel, 9.00-15.00 uur. Kortgene, Hoofdstraat, kermisronde, wielerronde, 15.45 uur. 's-GRAVENPOLDER - De muziek van Sjakie en de Sna renplukkers en Champagne Charlie zorgden samen met een steeds feller schijnende zon voor een sfeervolle en relaxte afsluiting van de viering van het 30-jarig bestaan van het schoolgebouw van openbare basisschool De Linden in 's- Gravenpolder. Het buitenfeest werd op zaterdag 10 juli gehouden. De roofvogel- show van Ruben en Eva van Maaren, met achttien roofvogels, trok veel belangstelling. En in de ochtend draaide DJ Jean-Paul muziek uit de afgelopen dertig jaar. Verder was er een open po dium voor de kinderen. Aange vuld met spelletjes, schminken en attracties. In mei was er ook nog een groot jubileumfeest. (advertentie) EE3 1 RINGBAAN OQsr' (advertenties) GOES WEST 8 I rk TP NS STATION III ZOMERVAKANTIE 3 DAGEN 198 ATTRAC T I E P A R K Tarief per vakantiehuisje voor max. 2 volwassenen en 4 kinderen 30,- korting geldig voor de periode Door Ellen De Vriend MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM r VERS U IT JlCEN OVEN, Pottenbakkerssingel 2 Vloerwit/tarwe sesam heel elders 1.59 Jg o?s ANTHONY FOKKERSTRAAT RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM -ongelood Geldig van 19 t/m 25 juli 2004 Vragen? Kijk op www.konmar.nl of bel gratis met de Konmar Consumentenservice 0800-0809. 0B? Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur I openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur I WINKELCENTRUM „DB BUSSEL,, BEUKENHOF 1 2 overnachtingen in een gezellig 6-persoons vakantiehuisje type Buffalo met TV (de normale prijs is €228,-). 3 dagen lang gratis onbeperkt gebruik maken van 40 geweldige attracties o.a. de Free Fall voor een vrije val van 40 m, de Eagle, de Looping Star, de Wildwaterbaan, het Circus, zwemmen in het overdekte Bergbad en véél meer, óók op uw vertrekdag! Sunny Beach: spetterende waterpret voor de kleintjes aan het zonnige strand. Een belevenis voor het héle gezin! Gezellige familie-avonden en leuke kinderprogramma's. VLISSINGEN VR 13 - ZA 14 - ZO 15 AUG. DO 19 - VR 20 - ZA 21 AUG. ZA 21 - ZO 22 - MA 23 AUG. MA 23 - Dl 24 - WO 25 AUG. WO25 - DO 26 - VR 27 AUG. Aankomst 14.00 uur; vertrek 10.00 uur CENTRUM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11