Weekkrant voor de Bevelanden Wonen boven In Zeeland schijnt niet altijd de zon... winkels goed voor centrum i ÜJQOHÜW. Fuchsiavereniging viert vierde lustrum in mineurstemming EL. 0113-274093 BABYKAMERSHOW ’Je bent toch een beetje beroemd’ Tuinkussens £<#0, I $1 -tl Optiek Renovatie aan Politie ruimt stormvloedkering Wielerweekend in Arendskerke Afgelopen weekend Zeeuws Autojournaal niet ontvangen? Extra podium en acts op pasar fietswrakken bij NS-station op Ik ben Fabia. In verwachting? Kinderinstuif bij 't Groene Woud BiJserHiims 200 Babykamers 500 Kinderwagens www.babypark.nl De grootste babyspeciaalzaken van Europa I I w." 1 Fictie en Bibliotheek in Staatscircus Goes start toert door zelfbediening Midden-Zeeland Onderzoek advertenties 0118-635 443 (foto: Jaap Wolterbeek) FEESTJE? www.vitaevent.nl Andrea Geuze: "Kinderburgemeester ben je maar één keer in je leven." (foto: Tannie de Jonge) advertenties advertenties (Lees verder op pagina 13) advertenties 4 halen 3 betalen - mmm Regio BreedUit 19 Nieuws 13 voorspelling in Zeeuwse thriller zie pag 10 Personeelsfeesten Themafeesten Karaoke Zeskamp Zeilarrangementen GOES - De gemeente Goes wil het wonen boven winkels in de binnenstad bevorderen. De bin nenstad maakt nu na sluiting stijd een uitgestorven en dus on veilige indruk. Met het terugha len van bewoners wil Goes de binnenstad een prettiger uitstr aling geven. Vroeger woonden de meeste win keliers boven hun zaak. Tegen woordig komen steeds meer win kelpanden in handen van ketens. KLOETINGE - De weergoden verpestten be gin juli de fuchsiashow in Popkensburg in Sint Laurens. Ongeveer duizend fuchsia's in een - wat genoemd wordt - exclusieve diversiteit kregen maar half de belangstelling die was verwacht. Jammer voor de jarige Zeeuwse Fuchsia Vereni ging, die - zo valt uit woorden van voorzitter Jo han Bruynooge uit KJoetinge op te maken - als gevolg van de vergrijzing steeds meer afbrokkelt. "We hadden pakweg tweeduizend toeschouwers verwacht. Ik denk dat we amper aan de helft kwa men," treurt hij over de verregende show. De Zeeuwse Fuchsia Vereniging bestaat dit jaar twintig jaar. Ze werd opgericht als afsplitsing van een vroegere club, die gebonden was aan een De gemeente heeft eigenaren een brief gestuurd met het verzoek een aan haalbaarheidsonderzoek mee te doen. Aan de hand van dat onderzoek wordt duidelijk of bo venverdiepingen tot woningen kunnen worden verbouwd. Twaalf eigenaren hebben inmiddels aan gegeven aan dat onderzoek mee te werken. De gemeente verwacht dat in de toekomst nog zo'n acht tien eigenaren van winkelpanden zich aanmelden. De bewoners van de bovenverdie pingen zijn veelal vertrokken. De ze woningen staan leeg en maken een desolate indruk of worden ge bruikt als opslagplaats. Goes wil de eigenaren van die winkelpan den stimuleren de bovenverdie pingen weer bewoonbaar te ma ken. Volgens de gemeente bren gen bewoners dan weer levendig heid in de binnenstad, bovendien is er dan 's avonds meer sociale controle. commerciële kwekerij in 's Heer Arendskerke. De jarige club telt momenteel 142 leden in heel Zeeland en houdt regelmatig activiteiten. Bruyn ooge: "Eind van de maand gaan we met een bus naar Lommel in België. Dat zijn meestal leuke en leerzame reizen." De belangstelling voor de fuchsia groeit niet. Volgens Bruynooge is het bel lenboompje waarschijnlijk te arbeidsintensief voor een moderne tuin. "Ik beschouw het als een hobby waar ik dagelijks mee bezig moet zijn wil ik de plant een kans geven. Dat is dus nogal be werkelijk. De jongeren nemen kennelijk liever makkelijkere planten. De meeste leden zijn bo ven de zestig. En groei zit er niet meer in, tenzij de fuchsia plotseling razend populair wordt. Dat zou leuk zijn, maar ik verwacht het niet. Je ziet landelijk het ledental ook dalen. Net als bij ons" GOES - Zeeland heeft als provincie gemiddeld meer zonuren dan welke andere regio in Nederland dan ook. Dat dit nog geen garan tie is voor een goed zomer, ondervonden deze toeristen vorige week. Het lijkt de vakantiepret vooralsnog niet te drukken. Overigens is er goed nieuws te melden voor liefhebbers van war- deren weer nieuwe bestrating voor de Vlasmarkt gaan ma ken. Andrea gaat samen met haar wethouders, Jasmina Ju- sufovic en Marjan Jasperse, in een golfkarretje alle activitei ten af. een beetje beroemd." Haar school, de Kloetingseschool, is apetrots. Speciaal voor haar werd het schoollied met twee coupletten aangepast en op 23 mere weertypes. Volgens het Koninklijk Meteorologisch Neder lands Instituut klaar het later deze week op en zijn er begin volgen de week zelfs temperaturen tussen de 22 en 27 graden te meten. Een systeem van drieënzestig computers zorgt dat bij hoog water de schuiven dichtgaan. Dat systeem wordt nu aan de moderne tijd aangepast. Sinds de oplevering in 1986 is nog niet zo'n ingrijpende renovatie aan het besturingssysteem uit gevoerd. De klus kost meer dan drie mil joen euro. Het publiek zal niets merken van de werkzaamhe den. Alleen als alle computers zijn aangepast is er nog wel een test om te kijken of alles werkt. De schuiven gaan dan dicht. NEELTJE JANS - De storm vloedkering in de Ooster- schelde krijgt een vernieuwd besturingssysteem. Rijkswa terstaat werkt hard aan de klus die voor het nieuwe stormseizoen in september klaar moet zijn. De hoogste tijd om bij te tanken? Wat dacht u van onbeperkt mosselen eten voor 15,-? Restaurant Het Station is fraai verbouwd en biedt als vanouds een verrassende kijk op lekker eten! GOES - De politie Goes heeft in samenwerking met de stadswachten afgelopen vrij dag een fietswrakkenactie op het Stationsplein en de Lijn baan gehouden.In totaal 46 fietswrakken werden verwij derd. Springkussens Attracties Rodeostier Decors Draaimolens KAPELLE - De gemeente Kapel- le houdt op woensdag 21 juli een activiteitenmiddag voor de basis- schooljeugd. Op het parkeerter rein bij sportcentrum 't Groene Woud in Kapelle staat dan een zeephelling opgesteld die de kin deren moeten trotseren. Verder is er een klimtoren en kunnen de kinderen meedoen aan het mega- memory en mega-mikado. Kinde ren van zes tot en met twaalf jaar mogen gratis meedoen. Bij slecht weer is de instuif in de sporthal. Moonlight Cruises 7 en 14 augustus 2004 www.rederij-diikhuizen.nl 0118-419367 De gemeente slaat de wrakken op en registreert ze ook. De po litie controleert of er sprake is van gestolen fietsen. Die wor den dan bij de eigenaar terug bezorgd. Fietsers van wie het rijwiel gestolen is, kunnen bij de gemeente kijken of die tus sen de gevonden tweewielers staat. Wie zijn fiets meent te herkennen moet zich wel kun nen legitimeren en een bewijs van eigendom tonen. Voor meer informatie, 249849. KAMPERLAND - Op de pasar malam in Kamperland komt een extra podium. Dat heeft de organi satie bekend gemaakt. Daarmee komt het aantal overdekte podia tijdens de grootste pasar van Zee land op 16, 17 en 18 juli op drie. Ook komen er extra optredens, waaronder die van de exotische dansgroep Hawaiian Treasure. Drie dagen lang treden artiesten op als The Nightbreakers met Blue Diamond Riem de Wolff, de Ne derlandse Elvis Presley, Rene Shu man met Angel Eye, Danny Ever ett The Hula girls, Ger Sinai The Jeans en Louis Poetiray. Op het extra podium betreden Jeroen Claasse, Hawaiian Treasure, Ther- rezza, Vincent, Sharoan en zanger Joop de bühne. De pasar malam is vrijdag van 13.00 tot 22.30 uur, za terdag van 12.00 tot 23.00 uur en zondag van 12.00 tot 20.30 uur. Entree is 7,50 euro, kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar bin nen en 65-plussers betalen zes eu ro. Meer informatie en ook de pre cieze optreedtijden staan op de site www.wnproductions.nl. tuin- serremeubelen De grootste keus tegen de scherpste prijs! KESTEREN HOOGEVEEN ENTER GOUDA voor meer info 0488 - 48 88 88 september mag zij de nieuw bouw van de school openen. Zenuwachtig was ze wel, bij haar eerste optreden. "Maar nu ik het al een keer heb ge daan zal het verder wel mee vallen." Het is de bedoeling dat Andrea zelf haar toespra ken schrijft. "En anders helpt mijn vader me, die kan heel goed schrijven." In november mag ze Sinterklaas aan de ka de verwelkomen. Na een volledige sollicitatie procedure benoemde grote- mensen-frurgemeester D. van der Zaag Andrea eind juni tot kinderburgemeester van Goes Kinderstad 2004. De officiële installatie is in de trouwzaal van het stadhuis tijdens Goes Kinderstad op zaterdag 4 sep tember. Goes Kinderstad, een initiatief van de Stichting Goes Promotie, is één groot feest voor kinderen. In de hele binnenstad zijn er allerlei gra tis activiteiten, zoals poppen kasten, muziek, een treintje en springkussens. Ook komt er een Kids Beauty Salon met onder meer kindermode- shows. Samen met edelsmid Marc de Regt kunnen de kin- Woensdag 14 juli 2004 wk 29 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 VLISSINGEN Rjl Tïêes- en yisgerechten 1 3. <^BEW. EX^>\I 'S-HEER ARENDSKERKE - Voor de tweeëntwintigste keer verschijnt in 's-Heer Arendsker ke een flink peloton renners aan de start van het Rabo-wieler- weekend. Het evenement is op 16, 17 en 18 juli. Het weekend begint vrijdag om 17.30 uur met de wedstrijd voor de Amateurs B. Daarna gaan de starters en plaat selijke renners voor de eer. De veteranen en Amateurs A volgen om 18.30 en 19.45 uur. De Ne derlandse steptop bindt op zater dag de strijd aan. Het is de vijfde keer dat wedstrijdrijders van de Nederlandse Autoped Federatie naar Zeeland komen. De step pers vertrekken om 13.30 uur sa men met de handbikers. De jeugd kan meedoen aan de dik- kebandenrace die om 11.30 uur start. De integratie van valide en invalide wielrenners staat ook dit jaar hoog in het vaandel. Nieuw is het open Nederlands Kam pioenschap voor ID-renners (verstandelijk gehandicapte jeugdrenners) dat zaterdag verre den wordt. Het startschot is om 16.30 uur. Zondag worden de toertochten verreden. Meer in formatie is te vinden op www.arendskerke.com of via 0113-563156. GOES - Eigenlijk zou Mar- loes van Trigt maar voor één dagje, tijdens Goes Kinder stad, kinderburgemeester zijn. Maar het kinderburge- meesterschap bleek een fenomeen. In het afgelopen jaar sloeg Marloes diverse eerste palen de grond in en verrichtte ze allerlei openin- gen. Ook haar opvolgster, de elfjarige Andrea Geuze uit Kloetinge, heeft haar eerste afspraken al genoteerd. Lavendel I 9 Luegener huls-aan-hulskranten EUROCAR GOES B.V. EMENT, FUH ENTERTAINMENT www.europatuin.nl r t De nieuwe klasse van Skoda. Tel.: 0118-465909 GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND tk ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wegens vakantie vanaf 31 juli t/m 16 augustus even gesloten. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 v.d. Goeskade*49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunshinegoes.nl NDER ^yyNSE_BI8LIO^x de Be unshine Heerlijk geurende plant 013 cm. 1.50 per stuk vl Q O 1 <1 i! qteg;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1