De Zuidvliet in Kortgene viert het vijftigjarig bestaan gebouw is óók met benzine de goedkoopste! 12 Koopjes van de week Euro loodvrij Super plus Vliedberg loopt en zwemt voor goed doel Dirk van den Broek Instrumentenbouwer in het Ambachtscentrum Goes Diesel Acht miljoenste bezoeker bij Waterland Neeltje Jans Bedrijvencentrum houdt open huis Een andere kijk op emoties Nieuwe vestiging voor Dick Bunt In de Kapelse Boekenkist o» B.V. BEVELAND EXPO j LandeIijk 8T3 Nieuw strandje in Wemeldinge Man gewond door paarden W I Konmar Middelburg I [Landelijk 1259 J I Landelijk Ï313 i I Circus advertentie Bakker Bunt met zijn personeel (foto: Tannie de Jonge) advertentie a r KAPELLE - Cadeauwinkel De Wimpel aan de Weststraat 23 in Kapelle heeft het roer omgegooid en komt met een nieuw aanbod en gaat verder onder een nieuwe naam. Op 10 juli opent In de Kapelse Boekenkist de deuren. In deze win kel draait het om boeken, kaarten, de boekbinderij en een preekservice. Klanten kunnen hun kapotte boeken laten re pareren in de boekbinderij en los bladwerk laten inbinden. Preken op muziekcassettes kunnen worden overgezet op cd. Verder is er veel christelijke lectuur te krijgen. In de Kapel se Boekenkist is opgezet vanuit Eleos, stichting gerefor meerde geestelijke gezondheidszorg. De winkel is dan ook een werkervaringsproject voor mensen met psychische pro blemen. Tijdens de open dag op 10 juli ontvangen alle be zoekers een leuke attentie. Belangstellenden kunnen op 9 juli een kijkje nemen in Bedrij vencentrum Nivo. (foto: Tannie de Jonge) KORTGENE - Openbare ba sisschool De Zuidvliet in Kort gene viert op vrijdag 9 juli het vijftigjarig bestaan van het schoolgebouw. De hele dag door staan er activiteiten ge pland onder het toeziend oog van artiesten van het circus Kristal uit Amsterdam. Het begon allemaal in 1979 met de bouw van de Oosterschelde- kering. Op Neeltje Jans werd een informatiecentrum geplaatst. In de jaren negentig ontstond daar een attractiepark. Het verwelko men van de acht miljoenste be zoeker valt ook nog eens samen met het vijfentwintigjarig be staan van het attractiepark. Ook is er nog een derde feestje te vie ren: de film Delta Finale die steeds in het park wordt ver toond, is de meest best bekeken Nederlandse filmproductie ooit. Dit jaar opende kroonprins Wil lem Alexander het gloednieuwe ontvangstgebouw Delta Plaza. GOES - Het Ambachtscen trum in Goes heeft er een nieuwe ambacht bij. Atelier Marwood, van instrumen tenbouwer Martin Robins on, laat zien hoe zeventiende en achttiende eeuwse hout- blaasinstrumenten werden gebouwd. geleerd. Van kwart voor drie tot half vier kunnen de leerlingen voor groot publiek hun kunsten vertonen op de circusmarkt. Een jaar na de watersnoodramp van 1953 is het gebouw in ge bruik genomen om plaats te bie den aan kleuterschool 'De Kort- jaantjes' en de Prinses Irene- school. Maar die zijn, door nieu we wetgeving, in 1990 samenge- De man had twee paarden voor een wagen gespannen die op de Schansstraat in Baarland plotse ling op hol sloegen. De-man viel van de bok en werd enkele tien tallen meters meegesleurd. Uit eindelijk kwamen de paarden tot stilstand in de voortuin en tegen de gevel van een woning aan de Hellenburgstraat. Een van de paarden brak bij het voorval een been en is door een dierenarts uit zijn lijden verlost. De eigenaar van de paarden liep wat kneuzin gen en schaafwonden op. BAARLAND - Een 42-jarige man uit de gemeente Borsele is vorige week licht gewond ge raakt door op hol geslagen paarden. GOES - Montessori-leerkracht Margaret Begthel start in sep tember met een cursus Huilen-Boos zijn- Ruzie (HBR). Deze is gebaseerd op een door de ontwikkelingspsychologe Aletha Sol- ter ontwikkelde opvoedingsmethode. HBR geeft opvoeders in zicht in de achtergrond en betekenis van huilen en boosheid en ondersteunt hen bij het hanteren van deze emoties. De kern van Solters visie is dat kinderen in essentie heel goed zelf kunnen aangeven welke behoeften zij hebben. Die signalen opvangen en er vervolgens effectief naar handelen is een kunst die ouders zich met HBR eigen kunnen maken. Margaret Begthel, die een HBO-opleiding orthopedagogiek volgde en gecertificeerd HBR- trainer is, verzorgt ook lezingen en ouderavonden en is ook per soonlijk te consulteren. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-44476506. GOES - Wie eens een kijkje wil nemen bij de verschillende huurders van Bedrijvencentrum Nivo in Goes, kan daarvoor terecht op 9 juli. René en Irma Struijk, samen de motor ach ter het bedrijvencentrum, organiseren in samenwerking met de huurders een open huis. Die is van 13.00 tot 17.00 uur. Ook de nog beschikbare ruimten zijn dan te bezichtigen. Bedrijvencentrum Nivo verhuurt aan ondernemingen van uiteenlopende aard. De bedrijfsunits worden benut als tijde lijke dan wel permanente kantoor-, magazijn- en opslag ruimten. Onderhoud en verbouw worden eigenhandig door René Struijk verzorgd. Bedrijvencentrum Nivo is gevestigd aan Industriestraat 14-14 G en Dr. A.F. Philipsstraat 13- 13H. Www.nivo-goes.nl biedt uitgebreide informatie over de mogelijkheden. René Struijk is telefonisch bereikbaar via 06-23846692. WEMELDINGE- Wemel dinge heeft er een nieuw strandje bij. Wethouder J. Herselman opende gisteren het tweede strandje bij de Oesterbaai. KORTGENE Galerie Prumier, Hoofd straat 26, schiderijen en kera miek van Prumier, Marion Kamper en Marie Paul, vrij dag en zaterdag van 11.00- 17.00 uur, t/m augustus. WEMELDINGE Museum 't Waskot, Pr. Julia- nastraat 1, verzameling van Opel miniaturen, woensdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur, t/m juli. COLIJNSPLAAT Galerie Curasao, de Kruis straat 9, schilderijen uit Haïti, maandag t/m zaterdag van 16.00-20.00 uur. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto's van Petra Rouwendal, t/m 30 november. "Voor de kinderen is er de gele genheid om een aantal kunstjes te leren die ze nog diezelfde middag mogen opvoeren", ver telt directeur John Lohnstein. Niet alleen het 50-jarig bestaan van het gebouw is die dag aan leiding voor alle feestelijkheden. "Ook het schoolplein, dat de af gelopen tijd een ware metamor fose heeft ondergaan, wordt op- KATS Zeeuwse Rozentuin, Katse Groeneweg 3, beelden van Sjoerd Buisman, Mathilde Cuijpers, Nicolas Dings, Bart Kelholt en Albert Verkade, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m begin september. Op zaterdag 17 juli speelt in het Ambachtscentrum het houtblaaskwintet Quinkunxt. De vijf leden spelen een geva rieerd programma van onder andere Mozart, Dvorak en Bach. De optredens zijn van 14.15 tot 14.45 uur en van 15.00 tot 15.30 uur. De toe gang is gratis. Het Ambachts centrum is te vinden in stad spark De Hollandsche Hoeve aan de Kattendijksedijk 27 in Goes. Het centrum is in juli en augustus open op dinsdag, woensdag, donderdag en za terdag van 13.00 tot 16.30 uur. gaan onder de naam 'De Zuid vliet.' Volgens John Lohnstein is er in die tijd een andere naam ge kozen omdat de naam 'Prinses Ireneschool' voor nogal wat ver warring zorgde. "De mavo in Kortgene heette de Prinses Beat- rixschool en omdat men de na men van beide scholen regelma tig door elkaar haalde, konden we vaak geen wijs uit de post." festiviteiten zelf bij elkaar ver diend met de verkoop van bloembollen. "Ook de fanfare heeft een bijdrage geleverd en heeft ons een boombank ge schonken. De opknapbeurt van NEELTJE JANS - Bij Water land Neeltje Jans is afgelopen donderdag de acht miljoenste bezoeker de kassa gepasseerd. Het Zeeuwse attractiepark met veel informatie over de bouw van de waterwerken en over de zee is jaarlijks goed voor hon derdduizend bezoekers. GOES - De leerlingen van de Vliedberg haalden met zwemmen en hardlopen geld op voor People's Trust Nederland. Die stichting heeft projecten om jonge kinderprostituees in India op te vangen en uit Indiase bordelen bevrijde Nepalese kinderen te laten terugkeren naar hun land. De kinderen van De Vliedberg wisten 3706 euro bij elkaar te krijgen, (foto: Tannie de Jonge) De afgelopen weken is per schip 2500 kubieke meter zand aangevoerd. In de buurt van het nieuwe strand je van Wemeldinge heeft de gemeente ook een trap aan laten leggen zodat bezoekers makkelijker de dijk over kunnen. Pottenbakkerssingel 2. GOES Galerie-Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade, teke ningen van Cor van Gils en Jacky Romme, beelden en grafiek van Philemon van den Brande, 'Magie', t/m 14 augustus. Galerie van den Berge, Westwal 45, werken van kunstenaars van de gale rie, donderdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m 24 juli. Serviceflat De Scha kel, 's-Gravenpolderseweg 9, werken van Kees Bruijnes, t/m juli. Ambachtscentrum, Katten dijksedijk 27, quilten en li tho's, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 13.00-16.30 uur, t/m juli.* Serviceflat De Horst, De Horst 48, monotypes in olie verf van Hanneke Goetheer, t/m juli. HEINKENSZAND Galerie 't Kunstuus, Dorps straat 43, schilderijen, hou ten- en mozaïkbeelden van Wieteke Hendrikx, 'Kleuren- kermis', woensdag en don derdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur, t/m 31 juli. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Bieze- lingseweg I0, diverse voor werpen, foto's, echte rupsen en vlinders, 'Van Rupsen Kinders tot Volwassen Vlin ders', woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur, t/m 21 juli. Gemeentehuis, Kerk plein 1„ foto's van Christa Breure, 'Boomtoppers', t/m 9 juli, foto's van Roel Burgler, 'Een boog tussen twee werel den', boogschieten in Bhutan en Zeeland, t/m 6 augustus, maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00-13.00 uur en donderdag van 9.00-18.00 uur. 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS GOES - Bakker Dick Bunt heeft afgelopen zaterdag een nieuwe winkel aan de Lange Vorststraat in Goes geopend. Bakkerij Dick Bunt bestaat al sinds 1974. In dat jaar is de bakkerij ook toegetreden tot het Echte Bakkersgilde. Van de ruim 2.100 war me bakkers in Nederland zijn er maar 245 toegelaten tot het gil de. De aangesloten leden moeten aan hoge eisen voldoen. De onafhankelijke instelling Nederlands Bakkerij Centrum contro leert of de leden de eisen wel halen. Het gaat daarbij om bedie ning, hygiëne presentatie en kwaliteit van de producten. Dick Bunt heeft dan ook altijd vastgehouden aan het ambachtelijke bereidingsproces. De nieuwe winkel in Goes is gevestigd aan de Lange Vorststraat 23. De door Robinson gebouwde barok hobos en traversos (dwarsfluiten) zijn te zien en te horen. Bezoekers krijgen uitleg over de bouwtechnieken en de geschiedenis van de ins trumenten. I Cimpf met |ood~ OU|lul vervanger [Landelijk ISffi RILLAND Klaus en Loes Müller, Mid denhof 3a, steen, glas, kera miek, schilderijen, brons en sieraden van Zeeuwse kun stenaars, dagelijks van 11.00- 17.00 uur, t/m 11 juli. De Poort van Antwerpen, Hoofdweg 60, wasschilderij en van Lidia Koper, t/m juli. Appelsientje Dubbeldrank diverse smaken pak 1 liter 0.96/1.05 o 75 nieuw in gebruik genomen", zegt Lohnstein. "Verder heeft het dierenverblijf een opknapbeurt gehad en wordt die dag her opend. Er is nu een soort sluis gebouwd tussen het eigenlijke verblijf en de omheining, zodat Vlak na de Watersnoodramp kwam er een nieuw schoolgebouw in Kortgene. (foto: Tannie de Jonge) nu ook mensen van buitenaf een kijkje tussen de dieren kunnen het dierenverblijf is helemaal ge- nemen.sponsord door de plaatselijke Ra bobank." De hele dag door kunnen de kin deren zich vermaken met de ar- De leerlingen van de school heb- tiesten van circus Kristal. Leer- ben het benodigde geld voor de lingen van de onderbouw kunnen zich 's morgens laten schminken of leren goochelen en 's middags leren ze de circuskunstjes, die de bovenbouw die ochtend al heeft Snljworst vers van het mes per 100 gram 69" De Echte Ba wva de Bevelander Woensdag 7 juli 2004 Pagina 5 1 3 FriescheVlag I A 1 A r IN IM MC- Geldig van 5 t/m 11 juli 2004 Vragen? Kijk op www.konmar.nl of bel gratis met de Konmar consumentenservice 0800*0809. V EdetSoft toiletpapier pak 16 rollen 4? Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur -ongelood Max. 10 per 9 Milk Fruit I a diverse smaken pak 1 liter 1.25 Nu 3 pakken elders 3.75 'RINGBAAN Ooy- NS STATION MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 ^•^SSËjTBAAT O „SICH™G MOOELBURG VI.ISSINGEN GOES WEST RICHTING ZIERIKZEE ^<£kM3EST. ROTTERDAM CENTRUM sVgoes zuid n^Q

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5