Podium voor Gezwind als de wind jong Zeeuws muziektalent 2 miljoen voor aanpak wateroverlast Braderie als start van het vakantieseizoen Vier dagen feesten tijdens de Kortgeense Havendagen te Ie uitverkoop Goes renoveert en u profiteert zie pag zo Optiek Mannenkoor Duikster raakt houdt markt in problemen Wielerronde in Heinkenszand Boekwerk over Rommelmarkt Arti Carnaval Flinke ravage na botsing met trein plaatsnamen Arendskerke Tête-a-Tête Hulp nodig voor voedselbank De Bel, altijd prijs! DE BEL "V feb Weekkrant voor de Bevelanden 15e Luegener huls-aan-huiskranten Woensdag 7 juli 2004 wk 28 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 De Zuidvliet in Oude ambacht Jongeren krijgen een skatebaan advertenties Stuwen advertenties Gemaal Waterschap Zeeuwse Eilanden Feestavond www.europatuin.nl Regio Achtergrond 19 europaTuin 5 Kortgene halve eeuw oud gehuld in modern jasje Hardhouten 'tafelbankje'. 167 cm breed. GOES - De Stichting Arti Carna val Goes houdt op zaterdag 10 juli een rommelmarkt op de Grote Markt in Goes. Bij kramen zijn tal van tweedehands spullen, kle ding en apparatuur te krijgen. De opbrengst is bedoeld om materia len en gereedschappen aan te schaffen die onlangs bij de vernie lingen in de werk- en bouwplaats in Wolphaartsdijk verloren zijn gegaan. Dweilband Vals-Alarm speelt tijdens de rommelmarkt die van 9.00 tot 17.00 uur duurt. NISSE - Jonge Zeeuwse talenten in de klassieke muziek en de jazz de kans geven podiumerva- ring op te doen. Dat is het doel van het nieuwe project van Scoop, Het Zeeuws Jeugdorkest en het Zeeuws Instituut voor So ciale en Culturele Ontwikkeling. In de provincie zijn wel projecten om Zeeuwse raptalenten en begin nende rockbands te promoten. Die projecten, Hooikoorts en KiekVi- rus, vormen de basis voor het nieuwe ClassicIFever, zegt R. de Dreu die bij het project betrokken Het meerdaagse evenement begint donderdag 8 juli met een optreden van zangeres Albertina. Zij staat om 21.00 uur op het podium van de grote feesttent op het Haventerrein. De toegang is gra tis. De vrijdag staat in het teken van de play backshow. Die begint om 19.00 uur. Twee uur la ter zorgt amusementsband Inferno voor een flink feestje. Kaarten voor dat optreden kosten 3,50 euro. De braderie is op zaterdag. Vanaf 10.00 uur gaan de kramen open. Straatartiesten zorgen KORTGENE - Op het Haventerrein in Kort gene en op andere locaties in het centrum is het van donderdag 8 juli tot en met zondag 11 juli groot feest. De organisatie van de Kort geense Havendagen heeft weer verschillende bands naar het dorp weten te lokken. is. "Tijdens de voorrondes van Hooi! koorts en Kiek Virus zijn we heel wat jongeren tegengekomen die met klassieke muziek, jazz of wereldmuziek bezig zijn. Onder die jongeren leeft een behoefte om op te treden, op een podium te staan." Gedupteerde H. van Wave- ren geeft op 10 juli tijdens festival Pastorale in Nisse de aftrap voor ClassicIFever. Jongeren laten dan onder andere flamencomuziek, klassieke muziek en jazz horen. In oktober beginnen de echte voor rondes. Die zijn in 's-Heerenhoek en Veere. Volgend jaar doet ook Temeuzen mee. De finale is in mei 2005. "Het is de bedoeling dat we het klassieke genre uit de sfeer van oubolligheid halen", legt De Dreu uit. De optredens zijn dan ook bijvoorbeeld in discotheken. "Dat jongeren zich niet alleen met rock en rap bezighouden zagen we ook tijdens Hoodkoorts en Kiek- Virus", zegt De Dreu. "Zo won Essence Hoodkoorts met jazz achtige muziek." De oude half-pipe die bij De Stenge stond, raakte eerder dit jaar bij een storm beschadigd. Zo erg dat de baan niet meer op gelapt kon worden. De gemeen te haalde de baan dan ook weg. Het was echter maar de vraag of er nieuwe voor in de plaats kwam. De aanschaf van een ver vangende skatebaan bleek na melijk een aardige duit te kos ten. De jeugd van Heinkenszand gaf echter aan de baan erg graag te willen hebben. Doorslagge vend voor de aanschaf was dat de gemeente verwacht dat het aantal jongeren in Heinkens zand toeneemt door de aanleg van de nieuwe wijk Over de Dijk. De nieuwe skatebaan wordt op maandag 19 juli door de ge meente geplaatst. Het is niet ze ker of die weer bij De Stenge komt. Samen met vier fanatieke skaters overlegt de gemeente nu waar de nieuwe half-pipe moet komen. HEINKENSZAND - De jeugd van Heinkenszand krijgt een nieuwe skatebaan. Ondanks de forse investering heeft de gemeente Borsele toch de knoop doorgehakt. voor de nodige sfeer. Bezoekers kunnen zich vergapen aan de brandweerdemonstraties en een line danceclub laat zien hoe ze in het wilde wes ten dansen. Ook zijn er rondvaarten en geeft Ri chard Top om 14.00 uur een theatervoorstelling voor kinderen. De feestavond gaat om 21.00 uur van start. Dan betreedt Realtime de planken. Hoofd-act is Har ry Slinger, bekend als zanger van Drukwerk. En tree kost zes euro. De Koninklijke Harmonie EMM en Piet Brakman sluiten de Kortgeense Havendagen zondag 11 juli af met een koffie concert. Dat begint om 12.00 uur en de toegang kost 2,50 euro. Met het geld kunnen zeven projecten door heel Zeeland uitgevoerd worden. Zo wordt op initiatief van het water schap, de gemeente Goes en de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder een oude kreekrest in de Oost-Beve- landpolder en de Wilhelmina polder hersteld. Die kan dan overtollig water opvangen. In de Kapelse en Yerseke Moer komen stuwen die het water tijdelijk kunnen vast houden indien dat nodig is. Bij het gemaal Postweg wordt een stuw geautomatiseerd en gemaal Dekker krijgt extra ca paciteit. Bij Den Inkel tussen Kruinin- gen en Waarde worden de wa terlopen verbreed en natuur vriendelijke oevers ingericht. Ook koopt het waterschap ex tra grond aan ten noorden van GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden krijgt bijna twee miljoen subsidie van het rijk voor zeven projecten die wa teroverlast in Zeeland zo veel mogelijk moeten voor komen. GOES - Als kometen schieten ze uit de startboxen. De vele races op het Nederlands Kampioenschap hondenrennen eindigen in een nek-aan-nek-strijd. Voor de echte liefhebber was Goes het afgelopen weekend voor even het windhondenwalhalla. De top pers streden zondag op de baan op Het Schenge om de nationale titel. Op rechte stukken halen de gestroomlijnde dieren wel tach- de rijksweg waardoor meer waterberging ontstaat. Bij Den Inkel tussen Kruiningen en Waarde worden de waterlopen verbreed, (foto: Dennis rijsbergen) krijgt ook geld uit het subsidiep- otje voor de aanschaf van vijf tien hectare grond om extra waterberging op Walcheren aan te leggen. Op dit eiland wordt ook een nieuw gemaal ge bouwd omdat het oude bij de Veerse Watergang weg moet in Behalve kramen zijn er ook ter rassen en is er een kindermarkt. De dweilband van fanfarekorps Euterpe zorgt voor vrolijke mu ziek. Voor de kinderen staat een klimpiramide klaar en steltlo- tig kilometer per uur, en daarmee is de windhond niet alleen het snelste hondenras, hij is ook een van de snelste dieren ter we reld. Voor de honden zelf zijn de races een geweldige uitlaat klep. Omdat deze viervoeters zo gezwind als de wind zijn, mo gen ze van de wet tijdens het uitlaten niet vrij loslopen, (foto: Jaap Wolterbeek) verband met de aanleg van de N57. Verder zijn er projecten op Tholen en Schouwen-Dui- veland, Al deze maatregelen samen kosten ongeveer acht miljoen euro. Twee miljoen krijgt het waterschap nu uit Den Haag. Op het terrein van de school aan de Biezelingsestraat 63 en op dat van de Werkplekke staan dan verschillende kramen met mooie en bruikbare spullen. Er is bo vendien een kraam met koffie, thee en frisdrank. De snuffel- markt begint om 10.00 uur en eindigt rond 15.00 uur. De op brengst gaat naar het uniformen fonds en het reiskostenfonds van het Zeeuws Mannenkoor. Ze was bij de Steldijk met een 33-jarige Belg aan het duiken toen ze bij het weer naar boven gaan op zestien meter diepte onwel werd. Daardoor ging ze te snel naar de oppervlakte. Toegesneld ambulanceperso neel wist de duikster te stabili seren. In het ziekenhuis bleek het slachtoffer geen caisson- ziekte te hebben. Na een on derzoek kon de Belgische weer naar huis. Een jaar geleden begon het echt paar met het inzamelen van voed sel om dat uit te delen aan arme gezinnen. Inmiddels helpen de Goesenaren zeventig gezinnen. Dat terwijl er maar weinig bedrij ven voedsel beschikbaar stellen. Het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft neemt toe, het aantal leveran ciers niet. Vooral de levering van vers fruit en groenten stokt. De Weulinks hebben dan ook moeite om de voedselbank voort te zetten. Het echtpaar zoekt dan ook spon sors of bedrijven die geld of voed sel willen schenken. Wie wil hel pen kan bellen met 0113-226199. GOES - De voedselbank van Marinus en Connie Weulink dreigt aan het eigen succes ten onder te gaan. Sportprijzen KLOETINGE - Grote ravage, wachtende treinreizigers en een zeer geschrokken automobiliste die haar auto door een trein aan diggelen zag gereden. Vorige week donderdag botste op de spoorweg overgang aan de Oostmolenweg in Kloetinge een goederentrein op een auto. De bestuurster van die auto moest op de spoorwegover gang uitwijken voor een vrachtwa gen. Daarbij raakte een wiel van het voertuig klem tussen de rails. De vrouw probeerde omstanders te mobiliseren om de auto weg te duwen. Toen dat niet lukte belde ze het alarmnummer om eventuele aanstormende treinen te waarschu wen. Het mocht niet baten. Een goederentrein ramde de auto en sleurde die zo'n honderdvijftig meter mee. De vrouw had de auto al verlaten en bleef ongedeerd. Wel was een groot deel van de ochtend het auto- en treinverkeer danig ont regeld. HEINKENSZAND - Wielerco- mité Vitesse houdt vrijdag 9 juli de kermiskoers van Heinkens zand.Aan de start verschijnen meer dan 120 coureurs. Bij de amateurs A is de grote favoriet Johnny van de Klooster uit Lewe- dorp. Hij kan rekenen op sterke tegenstand van streekgenoten. Ook Nederlands Kampioen Rudi van Vlimmeren uit het Brabantse Sint Willebrord is een geducht te genstander. Bij de Veteranen zal Wim Hoondert in zijn thuiswed strijd zeker een gooi doen naar de overwinning. De Amateurs B zal ook veel strijd geven. Glenn van Gessel en Kevin Gideons, beiden uit Heinkenszand, zijn sterk en zullen het in eigen dorp moet op nemen tegen andere Zeeuwse toppers. Nieuw is de S/P catego rie. S/P staat voor Starters en Plaatselijke renners. Een licentie is niet nodig, wel een goede race fiets en een valhelm. Deelnemers in deze categorie leggen 25 kilo meter af. De eerste renners ver trekken om 18.00 uur. Start en fi nish zijn bij het Van de Biltplein. Behalve het sportieve festijn is er in Heinkenszand ook de kermis en in de feesttent bij café de Blau we Reiger is er live muziek met optredens van Alwin en Rob van Holland. pers delen ballonfiguren uit. Bij de Rabobank kunnen be zoekers op de rollerband met racefietsen hun uithoudingsver mogen testen. Tijdens de brade rie is in De Stenge ook de derde Braderie Bridgedrive en op het Van de Biltplein wordt het jeu- de-boulestoernooi gespeeld. De paardentram rijdt tussen recre atiepark Stelleplas en het cen trum van Heinkenszand, zodat vakantiegangers makkelijk het hart van Heinkenszand kunnen bereiken. De braderie is van 10.00 tot 17.00 uur. 'S-HEER ARENDSKER KE - Auteur W. den Toom uit 's-Heer Hendrikskin- deren overhandigt vrijdag 9 juli het eerste exemplaar van zijn boek 'Toponymie van de gemeente 's-Heer Arendskerke' aan loco- burgemeester van Borsele M. Vermue en burgemees ter van Goes D. van der Zaag. Geslaagd...? Daglenzen iets voor jou? Den Toom heeft jarenlang gezocht naar de veldnamen in de voormalige gemeente 's-Heer Arendskerke. Die telde indertijd de vijf dor pen 's-Heer Hendrikskinde- ren, Wissekerke, 's-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp. Ook de kleine re gemeenschappen Einde- wege, Graszode, Knaphof en Terlucht vielen daaron der. Bij de gemeentelijke herindeling in 1970 werden deze gebieden verdeeld over de gemeenten Borsele en Goes. In de toponymie, of wel plaatsnaamkunde, wor den alle namen samenge bracht van een bepaald grondgebied zoals percelen, dijken, wegen, huizen en boerderijen. De overhandi ging van het eerste boek is om 16.00 uur in het Heer Arendhuis in 's-Heer Arendskerke. Het boekwerk is te koop bij onder andere het gemeentearchief in Goes en kost tien euro. HEINKENSZAND - In Hein kenszand begint het vakantie seizoen op zaterdag 10 juli met de traditionele Heinkens- zandse Braderie. Winkeliers vereniging Winbela tovert de Dorpsstraat om tot een markt met meet dan honderd kraampjes. WEMELDINGE - Een ze ventienjarige duikster uit Antwerpen is vrijdag in We- meldinge flink in de proble men gekomen. p*kker <^BEW. e3T>C| KAPELLE - Het Zeeuws Mannenkoor houdt op zater dag 24 juli een snuffelmarkt in Kapelle. Nisse in het teken van festival Pastorale BreedIIit 8| 3 S| GOESE NACHTMARKT LU 4 I l 4 Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Telefoon: 0113 227607 bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 deBevelandër Met 130 marktkramen en bekende standwerkers O o O ïd LU CO Q cd 16 jaar IN DE NACHT VAN 9 OP 10 JULI VAN 20.00 UUR j TOT 00.30 UUR iz~

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1