verongelukken in Zeeland ’Energieprijzen gaan niet omlaag’ Grote braderie voor vijfde keer in Goes DE oa De Kapelse Dag gaat ondanks grote tegenslag gewoon door ’Te veel fietsers h N A Optiek Goes renoveert en u profiteert zie pag 8 T NK windhond- Burgemeester Kramer bezoekt Kapelse scholen innovatieprijs EK-serie in De Bevelander Breakaway Koopzondag Vlissingen 27 juni www.winkelcentrumvlissingen.nl Duikbedrijf wint de Zeeuwse Meisje in Goes aangerand Kunstexpo in Rillandse tuin Win een... Weekendje weg rennen in Goes Fietstocht langs mooie tuinen EijserKt^ns M^odelbos^2 "H tok Weekkrant voor de Bevelanden i Woensdag 23 juni WK 26 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Journalist haalt Zeeuwse doet Zeeuwse homo's mee aan uit de kast WK twirlen Fietsers zijn erg kwetsbaar in het verkeer (foto: Jaap Wolterbeek) advertenties Gouden Luctor I (Lees verder op pagina 15) Als vanouds W i Nieuws 23 Regio EU ROPAjUIN KAMPERLAND - Duikbedrijf Trident uit Terneuzen heeft de Zeeuwse Innovatieprijs 2004 ge wonnen. Carolien Elenbaas van TNC International in Goes kreeg de ondernemersonder- scheiding Luctor uitgereikt. De prijzen werd afgelopen donder dag uitgereikt in Kamperland tijdens het Zeeuws Innovatie Event. Trident voert reparaties uit onder de waterlijn, zonder dat een schip daarvoor in een dok moet. Het duikbedrijf heeft daarvoor een schroefasafdichtingshabitat ont wikkeld, waardoor de reparatie onder water toch droog kan wor den uitgevoerd. Voorheen was dat een tijdrovende en dure klus. Nu kan het schip gewoon doorvaren terwijl medewerkers van Trident de scheepsschroefas repareren. Reders zijn blij met deze vinding. Trident bereidt de reparatie voor als het schip in de haven ligt. In de volgende haven wordt de reparatie uitgevoerd. En in de derde haven worden alle aan de scheepsromp vastgelaste onderdelen weer ver wijderd. In totaal waren elf bedrij ven genomineerd voor de Emer ge. De Gouden Luctor ging naar Carolien Elenbaas van TNC Inter national in Goes, een bedrijf dat handelt in voorbewerkte kunststof nagels. De Zilveren en Bronzen Luctor gingen naar respectievelijk Leonard Huissoon van Diverto Technologies en Ferdi Laban van PRO Industrial Automation. Dat vindt het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ). Om het tij te ke ren trekt het ROVZ 82.000 eu ro extra uit voor projecten ge richt op die doelgroep. Over het voortbestaan van de Kapelse Dag bestond onder de Kapellenaren de afgelopen weken twijfel. De grote motor achter het evenement is namelijk on langs opgepakt in verband met verschillende brand stichtingen in en rond Kapelle. Het nieuws kwam in Kapelle als een mokerslag aan. Immers de verdach te is een prominent figuur in het dorp en behalve or ganisator van de Kapelse Dag ook voorzitter van het Oranjecomité. Duidelijkheid Nu de storm rond zijn arrestatie is geluwd, vragen veel Kapellenaren zich af of de laatste zaterdag in augustus wel zo feestelijk wordt. Den Dekker, die KAPELLE - De vierentwintigste editie van de Kapelse Dag gaat toch. Dat zegt medeorganisator van hét evenement in het dorp, Ad den Dekker. Het ROVZ kende een financiële meevaller, zegt Rhebergen. Dat geld wordt nu ingezet. Het gaat daarbij om projecten die het ge drag van fietsers en bromfiet sers beïnvloeden. Zo is er een project om kinderen op scholen te laten oefenen in hun rijvaar digheden. En er zijn plannen om ouderen tijdens fietstochten voorlichting te geven en hun fiets goed af te stellen. Verder wil het ROVZ samenwerken met het ROVZ die. Het aantal dode lijke verkeersongelukken in Zee- GOES - Vanavond is het er op of eronder. Oranje heeft het niet meer in eigen hand en is afhankelijk van de prestaties van de Tsjechen. De supporters zien het met lede ogen aan. ook al jaren bij de organisatie van de Kapelse Dag betrokken is, wil duidelijkheid scheppen. "Niemand hoeft zich zorgen te maken, want alles komt prima in orde", bezweert Den Dekker. Hij heeft in Henny Witte een vervanger gevonden voor de man die nu nog steeds vast zit. "Daarnaast hebben heel veel mensen zich spontaan aangemeld voor hulp." Den Dekker zit al twintig jaar in het organisatiebe- stuur van de Kapelse Dag. Het evenement op 28 au gustus ziet er ondanks alle problemen hetzelfde uit als de voorgaande jaren. Volgens Den Dekker be looft het een feest als vanouds te worden. De gebrui kelijke ingrediënten als de kermis, kraampjes en li- ve-podium zijn aanwezig. "We bouwen voort op het- succes van de afgelopen Kapelse Dagen", aldus Den Dekker. het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets (ZCF). Rhebergen: "Er ko men steeds meer fietsroutes bij. Het moet uiteindelijk komen tot een aansluitend netwerk. Het is GOES - De vrije energiem arkt is per 1 juli 2004 een feit. Dit betekent dat iedereen in Nederland vanaf die datum zelf zijn eigen leverancier van gas en stroom kan kiezen. Aanbieders van energie slo ven zich tot het uiterste uit om hun klanten aan zich te binden en nieuwe klanten binnen te halen. Maar of door de concurrentie de prij zen ook dalen, is nog maar zeer de vraag, zeggen de energieleveranciers zelf. goed dat er meer routes komen, maar die moeten ook veilig zijn. Als er een oversteek op een rou te is gepland waarbij je van te voren al weet dat die gevaarlijk er met klachten om wordt ge gaan, enzovoort. Het is beter om niet te snel op een aanbieding in GOES - In Goes is donderdag middag een zestienjarig meisje aangerand. De vrije energiemarkt zal nauwelijks lagere prijzen opleveren, denken de energiebedrijven, (foto: Dennis Rijsbergen) te gaan", vindt Van den Brand- hof. Ook bij de energiebedrijven zelf is het intussen duidelijk dat er onder de consumenten nog veel vragen leven. "We merken dat veel mensen met vragen blij ven zitten en niet goed weten waar ze op moeten letten", ver telt Maarten Thijs, woordvoerder van Essent. "Een belangrijk ver schil tussen de aloude energiebe- Zeeuwse verkeer. "Vorig jaar belandden 375 mensen in het ziekenhuis. Dat aantal is al jaren hoog en dat krijgen we niet naar beneden. Dat baart ons zorgen." dag en vrijdag meer dan honderd kramen opgesteld waar stand werkers en handelaren hun waar aan de man brengen. Op zater dag is de Grote Markt het terrein van de weekmarkt. Voor kinderen is er een draaimo len en een springkussen. De bra derie is donderdag van 10.00 tot 21.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zie de Reis Recreatie pagina in deze krant De kunstwerken zijn allemaal vervaardigd door kunstaars uit Zeeland of artiesten die iets met Zeeland hebben. Het gaat onder andere om Betsy de Jonge, Rinus Rentmeester, Loes Müller en Gerdi Zwaan. De expositie is te zien in een prachtig aangelegde tuin en in het verbouwde dijkhuis. Voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, Huib Eversdijk opent de tentoonstelling op 3 juli. De expositie aan de Middenhof 3a in Rilland is van 4 tot en met 11 juli te bezichtigen van 11.00 tot 17.00 uur. RILLAND - Schilderijen, sie raden, glaswerk en beelden van steen of brons zijn van 4 tot en met 11 juli te zien in de Kunst- tuin aan de Middenhof in Ril land. Als eerste scholen zijn De Moolhoek en het Honk aan de beurt. De Kapelse burgerva der en de werthouder maken daar donderdag hun opwach ting. Op maandag 28 juni staat de openbare basisschool in Wemeldinge op het program ma. De Juliana van Stolberg- school en De Linge krijgen op woensdag 7 juli bezoek. De Tunnel maakt zich vrijdag 9 juli op voor het hoge bezoek en De Hoeksteen sluit het rij tje van bezoeken op vrijdag 16 juli af. De schoolbezoeken zijn een initiatief van het ge meentebestuur zelf. Met de bezoeken hopen burgemeester en wethouders de Kapelse jeugd beter bekend te maken met de organisatie van de ge meente. GOES - Voor het vijfde achter eenvolgende jaar is van don derdag 24 tot en met zaterdag 26 juni in Goes de grote brade rie. Prachtige Dahlia Dahlia in 5 kleuren, 013 cm. 1.50 per stuk EEN BROMMOBIEL 45 km per uur zonder rijbewijs koop je bij: GOES - De Zeeuwse Windhon den Renvereniging is op zondag 4 juli de organisator van het Neder lands kampioenschap korte baan in Goes. Tientallen deelnemers strijken dan neer op Sportpark Het Schenge aan de Oudezeedijk voor wedstrijden op de 350 meter lange baan. De wedstrijden begin nen om 11.00 uur, de finales zijn om 15.30 uur. Een dag eerder houdt de vereniging ook een wed strijd in de Holland Cup. Een groot deel van de winkeliers uit de Goese binnenstad doet mee aan de braderie. Vanuit een kraam voor hun winkelpui ver kopen ze allerlei artikelen. Op de grote markt staan die donder- is, dan is het beter om de route iets te verleggen zodat die wel veilig is." Overigens constateert het ROVZ ook een ander probleem in het GOES - De afdeling Goes, Noord en Zuid-Beveland van Groei en Bloei heeft voor zaterdag 26 juni een fietstocht langs tuinen van le den van Groei en Bloei uitgezet.De tocht gaat langs vier tuinen die elk het startpunt van de route kunnen vormen. De fietsers komen langs de hoven van L. Meneere, Langeweegje 33 in Kwadendamme, C. Elenbaas- Murre, Nieuweweg 33, in Baar land, de familie Bakker, Linde straat 26 in Oudelande en de fami lie Minnebreuker, Langeviele 50 in Ellewoutsdijk. Bij de meeste tuinen kunnen de deelnemers even zitten om te genieten van de bloe menpracht en om uit te rusten van de fietstocht. De toegang tot de tuinen is gratis en ze zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Aanbiedingen, kortingen, ja, zelfs digitale camera's worden door sommige energiebedrij ven weggegeven in de strijd om de gunst van de klant. De ene aanbieding lijkt nog mooier dan de andere. Maar is het wel verstandig om op het eerste het beste aanbod in te gaan? Woordvoerster Pauline van den Brandhof van de Consumen tenbond vindt van niet. "Als je tevreden bent over je huidige aanbieder, is er geen reden om naar een andere aanbieder over te stappen. Wie een aanlokke lijke aanbieding krijgt, raad ik aan om goed te kijken naar welke service het bedrijf biedt. Hoe de nota is opgebouwd, hoe drijven en de nieuwe spelers op de markt is bijvoorbeeld, dat de nieuwe bedrijven zelf geen stroom kunnen opwekken, maar deze alleen in- en verkopen. De meeste grote leveranciers heb ben wel die mogelijkheid en kunnen hun klanten daardoor ook een stuk zekerheid bieden." KAPELLE Waar vult een burgemeester zijn dagen mee? En wie of wat wordt bedoeld wanneer mensen het hebben over 'de gemeen te'? De leerlingen in groep 8 van de Kapelse basisscholen kunnen het de komende We ken allemaal vragen aan burgemeester S. Kramer en onderwijswethouder J. Her- selman. GOES - In Zeeland komen te veel fietsers en bromfietsers om bij verkeersongelukken, land daalt de laatste jaren welis waar maar dat geldt niet voor de categorie fietsers en bromfiet sers. "Al jaren zien we een groot aandeel van die groep onder de verkeersdoden. En het daalt niet", zegt secretaris H. Rheber gen. "Nog dit jaar willen we pro- Vorig jaar vielen in de provincie jecten opzetten om dat getal naar zesentwintig verkeersdoden te beneden te krijgen." betreuren. Veertien slachtoffers waren voetganger, fietser of Gevaarlijk bromfietser. De categorie zwak kere verkeersdeelnemer noemt Ook De Bevelander hulde zich de afgelopen weken in oranjesferen. Deze maand is er elke week een nieuwe afle vering van de oranjeserie. Vier verhalen van vier Zeeuwen die het Europees Kampioen schap op ieder hun eigen ma nier volgen. De derde afleve ring staat in het teken van de supporter. Mia Remijn- Schelfaut uit Heinkenszand is zo'n fervente oranjefan. Zij zet alles in voor een overwin ning van het Nederlands elf tal, van oranje tompouces tot een Lourdeskaars. Lees het verhaal op pagina 15. Het slachtoffer liep rond 14.45 uur door de Stalstraat toen er uit de an dere richting twee mannen op haar af kwamen lopen. Een van de mannen pakte het meisje beet en betastte haar onzedelijk. Het slachtoffer verzette zich hevig waardoor de man schrok en haar los liet. De dader is een negroide man, tussen de twintig en vijfen twintig jaar oud. De man is onge veer 1,80 meter lang en heeft een slank postuur. De man droeg een wijd wit t-shirt over een donkerge kleurd exemplaar met lange mou wen. Verder droeg hij een donkere broek en witte sportschoenen. De man heeft kort geschoren kroes haar. Getuigen kunnen zich mel den bij de politie: 0900-8844.sx KEUKENS BADKAMERS JUNI - AKTIE Sauna’s 10% korting Div. vloertegels 15% korting Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelhoek) Tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 Jx^bew. ex^>U Acteur Lord BreedIIit Of the Rings in Cine City a E Luegener huis-aan-huiskranten www.europatuin.nl - OC^MMU GÖ9CM** GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND AUTO VERMEULEN PEARYWEG 6 GOES Tel: 0113 - 561812 0 Q S www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE In juni, juli en augustus zijn wij 's zaterdags om 16.00 uur gesloten. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 de Bevelander l

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1