Wemeldinge viert een decennium wegraces met ronkende machines Olympisch vuur in ’s-Gravenpolder Bestralingsunits bij ZRTI zijn belangrijk voor Marjolein sprakeloos de Zeeuwse provincie door prinses Amalia 7 Zeeuwse naar doop Jo de Roo-tocht op Grote Markt Zwemdisco in Stelleplas Kunstexpo bij Passieux Proefdiervrij houdt actie HET WETEN WAARD IN DE STERREN Kreeft Maagd Weegschaal Boogschutter Tweelingen >4 Pagina 5 de Bevelander Woensdag 16 juni 2004 of HEINKENSZAND Nieuwbouw NISSE - Proefdiervrij afdeling Zeeland is op zaterdag 19 juni tij dens het Schaapscheerdersfeest in Nisse van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig om de bezoekers meer te vertellen over zonnebrandpro- ducten waar bij de vervaardiging geen dierproeven zijn gebruikt. Dat doet de organisatie ook op 17 en 18 juni tijdens de Parasoldagen in Middelburg, van 10.00 tot 21.00 uur. Meer informatie over Proef diervrij is te vinden op de site www.proefdiervrij.nl. GOES - De Goese schilder, tekenaar, pastellist en portrettist Leo Burgs heeft tot woensdag 23 juni een expositie bij Kookmaga- zijn Passieux aan de Oostwal in Goes. Burgs kan terug zien op een creatief leven en een grote oeuvre. Hij liet zich nooit leiden door trends maar profileerde in kleur en ge bruik van materialen, zoals zijn pastel op linnen. Het beheersen van de pasteltechniek is goed te vinden in zijn werk dat hij maakte van een hoekje van de tuin en in de portretten waarin hij de karakters op een wonderlijke manier weet vast te leggen. Zijn pentekeningen van oude gevels en straatjes zijn een uiting van perfectie. Tijdens de ex positie houdt Kookmagazijn Passieux ook een kleurwedstrijd voor kinderen waarmee leuke prijzen. Het voetbalseizoen is door de Kloetinge D6-meisjes goed afgeslo ten. Sponsor Frank de Bie van Intersport Vlissingen-Zierikzee heeft het team namelijk helemaal in het nieuw gestoken. In het nieuwe seizoen bestormen de meiden dan ook in een nieuw outfit de velden, (foto: pr) Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag en maandag waargenomen door P. Stokman, 's-Gravenpoldersweg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. VLISSINGEN - Marjolein Ve- neman (13) uit Vlissingen dacht dat de uitnodiging voor de doop van prinses Amalia een grapje was. Ze heeft geno ten van de doopplechtigheid en de koninklijke familie op een meter afstand gezien. De eerste kamp was een wedstrijd Grieks-Romeins worstelen tussen Sportklasse, Formuleklasse en Expiklasse. Deze onderscheiden zich door een verschil in versnel lingen. In de laatstgenoemde klasse mag ook het frame van de brommer verbouwd worden, in twee gladiatoren, Jaro en Guido, die streden voor eeuwige roem. Daarmee werd de Sport Olympia de Borsele voor geopend ver klaard en zwermden de 423 deel nemers van zeventien scholen uit om aan hun wedstrijden beginnen. Skippy handbal, slagbal, frisby, dienblad estafette, hinderloop, Olybom (Olympisch Bewegen Op Muziek), rugby teambal, klassiek worstelen en trefbal waren de tak ken van sport waarin medailles vielen te behalen. Aan het goede doel werd ook ge- Het ZRTI is sinds mei vorig jaar verbouwd. Deze week zijn de kantoren in de nieuwbouw in gebruik genomen, die zich be vinden op de tweede verdieping in het overstek boven de aanrij- route naar het ziekenhuis. Op de tegenstelling tot de eerste twee. De brommers zijn overigens flink opgevoerd, want ze kunnen een snelheid van 150 kilometer per uur halen. Inclusief de vete ranen doen bijna tweehonderd dacht. Lege statiegeldflessen kon den ingeleverd worden voor de Stichting Trio Loiro, die zich inzet voor kansarme kinderen in Brazi lië. De organisatie van de Olym piade kwam tot stand met mede werking van CIOS Goes en Mi chel Mohr die samen met eerste en tweedejaars studenten de acti viteiten in goede banen leidde. Breedtesport Borsele Beweegt be geleidde met Joyce Buijze en Ni cole Rozenberg het programma. De jeugd zette zich sportief opti maal in, deelnemen was immers patiënten en de combinatiebe handelingen toenemen. We had den gerekend op een jaarlijkse stijging van drie procent, dat is door vergrijzing van de bevol king en de goede bereikbaar heid van het ZRTI nu zes pro cent." Vorig jaar zijn in het insti tuut 17.600 behandelingen uit gevoerd. Daarvan komt tachtig procent uit Zeeland. Door de uitbreiding kijkt het ZRTI aan tegen een tekort aan radiotherapeutisch laboranten. Om dit op te vangen heeft het instituut in samenwerking met de Hogeschool Eindhoven een vierjarig duaal opleidingstraject opgezet. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor leer lingen met minimaal een havo- diploma met een natuur- en ge- zondheidsprofiel. De officiële openingsdatum van het ZRTI wordt nog vastgesteld. belangrijker dan winnen. Toch wilde elke school maar al te graag op de hoogste trede staan. De Olympiade begon om halftien met zonnig weer maar na de middag pauze was de regen spelbreker zo dat het programma voor zo ver nog mogelijk in sporthal De Zwa- ke werd afgewerkt. Na een leuke dag van sport en spel werd Beren- burg uit Baarland Schoolsport Olympiade Kampioen, gevolgd door Octopus uit Nieuwdorp en Mgr. Heyligersschool uit Kwa- dendamme. c c c 5 0) o c o o DIERENAMBULANCE 0900-7673437. 's-GRAVENPOLDER - Twee maanden voordat in Athene de Olympische Spelen beginnen, namen leerlingen van de groe pen 6,7 en 8 uit de gemeente Borsele alvast een voorproefje. Voorgetrokken op een strijdwa gen kwam Apollo zelf met de Olympische vlam het strijdperk in 's-Gravenpolder in om voor de hoofdtribune het Olympisch vuur te ontsteken. Ram Laat uw hoofd niet op hol bren gen door mensen met mooie praatjes. U heeft de handen vol aan de lopende zaken. Er komt een heel drukke week aan. U dacht dat u uw zaken goed op de rails had en nu moet er opnieuw ‘t één en ander geregeld worden. Beroemd "Om tien over half zeven werd ik opgehaald door de taxi, die mijn moeder en mij naar de bus bracht. Daarna moesten we de veertien andere kinderen in Zeeland nog ophalen. Rond half elf waren we in het Con grescentrum in Den Haag." Daar kwamen zaterdag de drie honderd kinderen uit het hele Er is iets uit te praten met iemand in uw omgeving en dat schuift u steeds voor u uit. Neem wat gas terug en neem tijd voor uw omge ving. Deze week is er aanleiding tot ergernis. Niet iedereen heeft terug van uw tomeloze energie. De soepelheid die men van u ge wend is is ver te zoeken. U raast maar door. Dit is niet bevorderlijk voor een goed verloop van de za ken. Deze week wordt wat saai, maar u zit dan ook helemaal niet op ge doe te wachten, dus u vindt het misschien wel prima als de week rustig verloopt. U heeft veel tc veel energie gestoken in zaken waar geen perspectief in zit en het is van groot belang dat u wat tot uzelf komt. Er is een collega of partner die zijn stokpaardjes berijdt. Daar bent u helemaal op uitgekeken. Deze week kan een verandering brengen. U kunt daar gebruik van maken door het roer om te gooi en. Dat hoeft niet op ieder terrein. In uw privé-leven loopt ook niet alles op rolletjes. Leeuw Er zijn wat wolken voor de zon, maar u komt er met een positieve instelling goed doorheen. In uw omgeving vindt u een gewillig oor om dingen uit te praten die u dwars zitten. U zwijgt al lange tijd over belangrijke gevoelens en uw partner of toekomstige partner doet daaraan mee. Een ouder iemand voelt zich tot u aangetrokken. Er hangt iets in de lucht. U voelt de dingen goed aan en daar kunt u nu van profiteren. Uw omgeving profiteert er ook van omdat u hen door die eigen schap van u tot steun kunt zijn. Geef hen de kans zich uit te spre ken over wat hen dwars zit. Steenbok Er is een zekere rust in u boven gekomen en daardoor verlopen de sociale contacten deze week beter dan de vorige. U moet u wat plooien naar de wensen van men sen in uw omgeving ook al denkt u dat u de problemen die er spelen beter kunt oplossen. Waterman Er ligt een reis of een verplaatsing in het verschiet waar u enigszins tegenop ziet. Bereidt u er rustig op voor. Zet de niet urgente zaken die u hebt te doen op een zacht pitje en los eerst de haast-kwesties op. Een doortastende houding van uw kant is van groot belang. 0 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: C. de Ruiter, Zonnebloemstraat 46, Goes, 06-53257131. Tandart sen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Kos ter, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, tel. 0113- 224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer. M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: A. Mos selman, 0113-381233 Van Kruiningen legt uit dat deze wedstrijd best speciaal is, omdat het de enige van Zuid-West Ne derland is. Mede daarom en om dat hij het leuk vindt, heeft hij sa men met kennissen de Stichting ProMotor opgericht. De leden er van regelen de wedstrijd. "Zoals altijd hebben wij voor de ronde een zeer geschikte plaats." De start is 13.00 uur bij de witte silo van de CZAV De Kapelse Wet houder J. Herselman opent de race, die langs het kanaal en de haven loopt. Een wedstrijd duurt twintig minuten en wie de mees te rondjes gereden heeft binnen die tijd wint. Wie het grootste deel van de wedstrijden wint, is de uiteindelijke bekerhouder. Omdat het een jubileum is, zijn er extraatjes aan het evenement toegevoegd. Zo treedt Arian van Zweden op met spectaculaire brommerstunts. En in de pauze rijden veteranen een demorace met motors uit de jaren dertig, veertig, zestig en zeventig. ,De ronde is onderdeel van het Ne derlands Kampioenschap Weg- racen dat jaarlijks door de Stich ting Organisatie Brommer Weg races (SOBW) gehouden wordt. Verschillende klassen zijn verte genwoordigd. Onder andere de Uitje Marjolein heeft zich niet ver veeld. Ze vond de doop van de jonge prinses zelfs leuker dan het uitje naar Maduradam dat volgde. "Ik bewaar alles van de doop, de uitnodiging, de button die we kregen en alles wat er in de kranten komt. Ik vond het ge weldig om dit mee te mogen ma ken." "Toen de brief kwam met de uit nodiging voor de doop van Amalia, heeft mijn moeder die weggelegd door de drukte van onze verhuizing. Een paar da gen later kregen we een tele foontje van het Koninklijk Huis. We dachten eerst dat het een grapje was. Ik kon het bij na niet geloven, maar ik was wél superblij", vertelt Marjo lein. Stier Een beetje een vreemde week met flinke tegenstellingen, een lach en een traan, een frons en een glim lach. Er is kans op een probleem dat u na enig overwegen tot een goede oplosssing brengt. Er komt iemand met een nieuwtje waar u al lang geleden op gehoopt had. Het wordt een beetje een rare week vol onverwachte berichten. U staat enorm op scherp en toch lijken de dingen verkeerd uit te vallen. Als u maar rustig blijft loopt binnenkort alles weer op rolletjes. Meng u niet in zaken van anderen waar u zijdelings mee te maken krijgt. deelnemers uit Nederland mee. "Ook Zeeuw Walter Bek verde digt zijn plaats. Hij staat als eer ste in de tussenstand van het Ne derlands Kampioenschap", zegt Van Kruiningen Schorpioen Men ziet u soms wel eens als las tig, maar niets is minder waar! Het is alleen van belang dat u zich wat soepeler opstelt! Ga niet in op netelige zaken. Geef anderen de ruimte voor hun plannen en ideeën. Zo houdt u de sfeer ont spannen en bevordert u de voort gang. U heeft kwaliteiten en de mensen in uw omgeving hebben die ook. (Vervolg van voorpagina) "Met al déze moderne appara tuur is het mogelijk om de tu mor heel nauwkeurig te lokali seren en te behandelen. Door de verfijnde techniek kan het ge bied zo nauwkeurig mogelijk worden bestraald en de stra- lingsdosis in het gezonde weef sel zo laag mogelijk worden ge houden. Hierdoor wordt de be handeling beter verdragen en kan uiteindelijk de behandeldo- sis worden verhoogd", legt Jon gens uit. land die de doop bij mochten wonen bij elkaar. "Toen we naar de kerk reden, stonden er veel politieagenten en fotografen. De kerk was heel groot en mooi versierd met veel bloemen. Toen Willem-Alexander en Maxima de kerk binnenkwamen ging ie dereen staan, maar dat moest he lemaal niet. We moesten blijven zitten. Daar is erg om gelachen. Omdat ik aan de rand zat, naast de doorgang in de kerk, liep de koninklijke familie op één meter afstand langs mij. Ik was sprake loos. Die beroemde mensen zie je alleen op televisie en nu kon ik ze bijna aanraken." De scho liere van Scheldemond genoot en vond het een hele eer om bij de plechtigheid te mogen zijn. "Ik heb Amalia ook heel goed gezien, ze is heel lief." begane grond zijn twee extra bestralingsbunkers en wacht ruimten gebouwd. De bunkers hebben muren van bijna drie meter dik beton. De huidige po likliniek verhuist in september naar de nieuwe eerste verdie ping, waar ook vijf onderzoeks- kamers zijn. Het oude gedeelte van het ZRTI en de nieuwbouw zijn symbolisch aan elkaar ver bonden door een doorlopend kunstwerk van de Vlissingse kunstenaar Erik Brandts. De be handelingen in het instituut zijn tijdens het bouwtraject gewoon doorgegaan. Veel van de eenen twintig centra voor radiothera pie in Nederland hebben wacht lijsten. "De twee bestralingsunits in het ZRTI zijn nu volledig bezet en de medewerkers maken langere werkdagen", zegt Jongens. "Dat komt doordat het aantal kanker- In zwembad Stelleplas in Hein- kenszand is op zaterdag 19 juni van 19.00 tot 21.00 uur een zwemdisco voor de jeugd. Kinderen die op zwemles zit ten kunnen gratis naar bin nen. Alle andere kinderen be talen 1,50 euro. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 45 en 115 kilome ter. Het vertrek is om 10.00 uur bij café Mid City. Na afloop is er een buffet. Deelname inclusief een herin nering en het buffet kost vijf euro. Zonder buffet maar wel met een aandenken kost de tocht twee euro. Voor meer informatie: toer- clubgoes@zeelandnet.nl www.tcgoes.cjb.net. Walter Bek verdedigt in Wemeldinge zijn eerste plaats in de tussenstand van het Nederlands Kam pioenschap. (foto Niels van Kruiningen) Marjolein Veneman (13) uit Vlissingen was bij de doop van Amalia: “De koninklijke familie liep op een meter afstand”, (foto: WHK) WEMELDINGE - Ronkende motors, opwaaiend stof en een supersnelheid, de ingrediënten van zaterdag 19 juni tijdens de Wemeldingse Wegrace. Sinds 1995 scheuren de deelnemers rond het kanaal voor een ere plaats. Deze tiende keer belooft wat moois te worden, zegt orga nisator Ton van Kruiningen. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113- 563110 Vissen Dit is geen week voor lange en moeilijke gesprekken, houd de sfeer luchtig! Er spelen tegen strijdige gevoelens in de liefde en die zijn beter te begrijpen met hu mor dan met zwaarwichtigheid. Heb wat geduld met mensen die wat minder snel van begrip zijn, ook al is dat voor u niet gemakke lijk. GOES - Vanaf de Grote Markt in Goes vertrekt op zondag 20 juni de Jo de Roo- toertocht. De nieuwe apparatuur wordt binnen getakeld, (foto: Jaap Wolterbeek) Door Mieke Valk door Ellen De Vriend Ó5 OT 0) CD c X. p I N |r ■fincxntartj

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5