Glory Gospel Singers tonen sterk Open dagen bij de Van abstracte kunst tot ‘junior’ stoomtrein Zeeuwse taferelen swingende kerkcultuur uit VS Kunst- en natuurroute in Wemeldinge Week van het Platteland met open dag van negen Zeeuwse boerenbedrijven Voor het eerst Avalanche Music Jo de Roo-tocht op Grote Markt Stelleplas PODIUM CINE CITY VLISSINGEN PODIUM ‘T BEEST GOES Jeugdorkest Concert Zeeuws Zwemdisco in SCHUTTERSHOF MIDDELBURG V IV Woensdag 16 juni 2004 de Bevelander Pagina 25 dinsdag, Troy '“I i Dagelijks 13.30, 16.15 uur. Harry en zijn maatjes Ron en Hermelien gaan terug naar Zweinsteins Hogeschool voor hun derde studiejaar. De tie ners worden gedwongen om hun ergste angsten onder ogen te zien als ze op een ge vaarlijke ontsnapte gevange ne stuiten. Een groep bevriende vijftigers komt samen bij het sterfbed van een van hen.. VLISSINGEN - Avalanche Mu sic houdt zondag (20 juni) in het Arsenaal Theater in Vlissingen de eerste editie van het Avalan che Music Festival. Het festival richt zich op talentvolle Zeeuwse bands. Zo treden Nuff Said, Ra coon en Van Katoen op. De wortels van Nuff Said en Ra coon liggen respectievelijk in Middelburg en Goes. Beide bands is het gelukt om landelijk door te breken. Onlangs is het tweede al bum ‘Blue’ van Nuff Said uitge bracht en op korte termijn is het derde album van Racoon te ver wachten. Van Katoen timmert de laatste j aren ook flink aan de weg en speelt dit j aar onder meer op het prestigieuze Lowlands Festival. Tussen de bedrijven door draaien de DJ’s Carlo Bastiaan. Behalve de drie bekende bands, treden ook bands op uit de eigen stal van Ava lanche. Floffgirl, Pillars en de win naar van de Zeeuwse popprijzen 2004 Badly Preserved zijn te be wonderen op het festival. Begin dit jaar is Avalanche Music opgericht door Willy Berrevoets en Jeremy Latumeten. Het is een combinatie van een opnamestudio, platenlabel en artist management. “Sindsdien gaat het hard. Veel bands hebben in onze studio al een demo opgeno men”, laat Jeremy Latumeten we ten. De studio is gevestigd in de voormalige oefenruimte van Blof op het erf van Boer Vos in Oost Souburg. Het festival begint om 14.30 uur en de entree bedraagt 10,00 euro. Kaarten zijn te reserve ren via www.arsenaaltheater.nl. De Stoomtrein Goes-Borsele Ju nior is het kleine broertje van de stichting in Goes. De ‘junioren’ exploiteren in Hoedekenskerke een mini-spoorbaan in het Spoor en landschapspark De Pluim- weide. Sinds de oprichting ma ken per jaar zo’n tienduizend kinderen maar ook volwassenen een ritje met de minitrein. Tijdens de open dagen laten col- lega-verenigingen en hobby isten uit Nederland en België hun mooiste gebouwde machi nes zien. Verder zijn modellen van stoomtractoren te zien en varen in de vijver modelboten. In het in aanbouw zijnde eind station zijn er modelbanen te be- De 7e editie van de Week van het Platteland biedt diverse acti viteiten. “Eigenlijk is het meer een ‘weekend’ geworden, zegt Al sinds 1996 komt het gezel schap regelmatig uit New York naar Duitsland om daar hun mu ziek te laten horen. Het ensem ble geeft ook dit jaar in verschil- MIDDELBURG - De zesstem mige vocale formatie The Glo ry Gospel Singers laten zondag 25 juli sterk swingende klan ken uit de Amerikaanse kerk- cultuur horen in de Nieuwe Kerk in Middelburg. lende samenstelling in Europa concerten. De formatie is samengesteld uit de zangers van de WWRL Com munity Choral, die in 1985 door zeventig zangers uit vele New Yorkse gemeenten werd opge richt. koeien, 50 stuks jongvee en hob- bydieren. Tijdens de open dag staan er kramen op het erf en zijn er kinderactiviteiten. Het Southpark Festival is het vervolg op het succesvolle familiewijkfeest van vorig jaar. (foto: Ju dith Huijszoon) WEMELDINGE - Tonen, dat is dit jaar het thema van de Kunst- en Natuurroute in We meldinge. Vrijdag 25 en zater dag 26 juni en zaterdag 21 au gustus voert een route de deel nemers langs eenentwintig historische, kunstzinnige en natuurlijke plekjes in Wemel dinge. boerderij Mariekerke en Pluim veehouderij Wouters mee. Aan de Pekelingseweg in Aagtekerke demonstreren hobbyisten hun tractoren en machines. Abstracte beelden maken ook deel uit van de route. Anni Balk laat zich inspireren door mensen en groepstaferelen. Haar beel den zijn te zien aan de Hoog- eweg 13. Bijzonder kleurrijk zijn de schilderijen van Adri de Dertien boerenbedrijven openen zaterdag 26 juni de deuren voor publiek, (foto: pr) De songs bestrijden het hele spectrum van gevoelens tussen hemel en aarde. Het duurt meest al niet lang tot de vonk naar het publiek overslaat en de aanwezi gen in de kerkbanken in bewe ging komen. dj’s op het kleine podium te ho ren zoals Freshadelik met drum ‘n’ bass, Secret Mind/Fong met progressive en Cruesome Two some met hiphop. Grupo Ca poeira Brazil en Slammin Steez houden een dansdemonstratie. Koy Joubert, stelt voor elke tour nee de stemmen en het program ma samen, om een volstrekte harmonie van de meest expres sieve solisten te krijgen. Een plattegrond en informatie over de deelnemende bedrijven is gratis verkrijgbaar bij de VVV kantoren en de Toerist Shops op Walcheren. Het orkest is in 1966 opgericht en bestaat nu uit vijfenvijftig leden van elf tot twintig jaar. Het koor brengt werken als Czardas van Monti, het Bachkoraal Sheep may safely graze, Pavana van Faure en werken van Chopin, Bach en Bee thoven. Het concert in Goes be gint om 20.00 uur, in Veere om 16.00 uur. Entree is 3,50 euro. donderdagi 20.00 uur, zaterdag 22 uur, 21 Grams Het noodlot brengt drie mensen met elkaar in contact: een wis- kunde-docent met hartklachten, een ex-verslaafde en een ex-ge- detineerde die nu op het rechte pad is. In een versplinterde chronologie wordt gaandeweg duidelijk dat de drie tot elkaar veroordeeld zijn waarbij allen moeten zien om te gaan met wederzijdse schuld- en wraak gevoelens. In Oranje O Dagelijks 13.45 uur. Remco, een getalenteerd en fanatiek voetballertje heeft maar één droom: te mogen spelen in het Nederlands elf tal. Zal het hém lukken zijn droom te verwezenlijken? Brother Bear Dagelijks 16.15 uur. Het leven van de jonge indi aan Kenai neemt een onver wachte wending, wanneer de Grote Geesten hem in een beer veranderen. Sneak Maandag 22.00 uur. Verrassingsfilm voor de lief hebber. Woensdag 20 uur, vrijdag 22.00 uur, zaterdag 22 uur, dinsdag en woensdag 20 uur. The Dreamers Drie jongeren hebben een pas sie voor film. Terwijl op straat de revolutie aan de gang is, ko men de drie hun huis niet meer uit en ontstaat er een driehoeks verhouding. vrijdag 19.30 uur Elling Een neurotische verlegen ama teur schrijver woont op zijn veertigste nog steeds bij zijn moeder. Hij komt in een bege leid-wonen-traj eet terecht. HOEDEKENSKERKE - De Stoomtrein Goes-Borsele Ju nior houdt op zaterdag 26 en zondag 27 juni de jaarlijkse open dagen. GOES - Het Zeeuws Jeugdor kest onder leiding van Carlo Nabbe geeft op vrijdag 18 juni een concert in de Grote Kerk in Goes. Twee dagen later staat het koor in de Grote Kerk van Veere. Phyllis McKoy Joubert De in 1954 in Harlem geboren Phyllis McKoy Joubert is mede- DONDERDAG Middelburg, Abdijkerken, Bert Alderliesten, blokfluit en René Molenaar, orgel, mi niconcert, 15.00-15.30 uur. Op zaterdag 26 juni, tussen 10.00 en 16.00 uur, wordt voor het derde jaar de ‘Kom bie ons op ‘t of dag gehouden. Daaraan doen dertien bedrijven op Wal cheren mee: Arne’s Kaasboerderij in Arne- muiden; Brasser’s Korenmolen in Biggekerke; De Westerhoeve in Oostkapelle; Fruitteeltbedrijf Weststrate in Middelburg; Kaas boerderij Schellach in Middel burg; plantenkwekerij Marinis- sen in Veere; Schapenhouderij Breel in Veere; Akkerbouwbe- drijf Poppe-Dekker in Grijps- kerke en wijn- en kampeerboer derij De Druiverank in Seroos- kerke. In Meliskerke doen IJs- boerderij De Koehoorn, Kaas- - van zijn werk is in de koorkerk van de Maartenskerk te zien. Kunst van beeldend kunstenares Marlou Pluymaekers is tentoon gesteld aan de Hoogeweg 5. Een belangrijk thema in haar werk is ‘de aanraking’. En dat kan zijn de aanraking van de aarde, het landschap en van het lichaam. Ook natuurlijke rustpunten zijn in de route opgenomen. Zo kun nen de deelnemers wandelen door ‘t Hof Overwellingen, een 1 hectare grote tuin met een ro sarium, verschillende pergola’s en een pracht aan planten en bloemen. De Vliedberg is ook de moeite waard. Het is de hoogste en oudste vliedberg van Zeeland. Van een geheel andere stroming is Rien Lous afkomstig. Zijn grafische achtergrond kan hij niet verloochenen en dus weer spiegelt zijn werk reclame- en industriële technieken. Daarbij haalt hij wel zijn inspiratie uit het Zeeuwse landschap. Aan de Wilhelminastraat 1 zijn tijdens de Kunst- en natuurroute zijn foto’s te bewonderen. De route is zo’n 2,5 kilometer lang en kan te voet, per fiets of met de auto afgelegd worden. Eenentwintig verrassende loca ties die in willekeurige volgorde bezocht kunnen worden. Een folder geeft een compleet over zicht van die plekjes en een om schrijving wat er te zien is. Een van de kunstenaars van wie werk te bewonderen is, is Mari us van Nieuwkerk. Hij tekent en schildert en zijn stijl is een ver fijnde combinatie van technie ken. Gevoel voor de natuur en de symboliek daarvan staan cen traal in zijn werk. Een expositie Baar-Felius. Expressieve kleu ren gebruikt ze om mensen, en in het bijzonder vrouwen, weer te geven. Aan de Dorpsstraat 16 zijn haar werken te zien. Henk Harthoom is geboren en getogen in het landschap dat wordt be heerst door de Ooster- en Westerschelde, door de dijken en door eb en vloed. En dat is duidelijk te zien in zijn werk. Het liefst schildert hij de ont moeting van de zee met het land. Aan de Dorpsstraat 108 zijn de typisch Zeeuwse schilderijen te bezichtigen. MIDDELBURG - Tijdens de Week van het Platteland, van 24 tot en met 27 juni, zetten negen Zeeuwse agrarische be drijven hun deuren open. Be zoekers kunnen kennis maken met de producten van het land en een kijkje nemen in de boerderijwinkels. Op zaterdag 26 juni wordt ook de ‘Kom bie ons op ‘t of’ dag gehouden, waaraan dertien bedrijven op Walcheren meedoen. Han Koole. De organisator van de ‘Kom bie ons op ‘t of dag vindt het jammer dat weinig be drijven in Zeeland meedoen. Dit in tegenstelling tot Noord-Bra- bant waar achtentwintig bedrij ven hun deuren openen. In de Zak van Zuid-Beveland is van 24 tot en met 27 juni de Boerenlandroute te fietsen. Deze voert deelnemers langs de mooiste plekjes en langs produc ten van de bedrijven aan de rou te. De fietsroute is verkrijgbaar bij het VVV. Op zaterdag 26 juni stelt de fa milie De Roo hun melkveebe drijf en zorgboerderij aan de Grotedijk 1 in ‘s Heer Abtskerke open. Het bedrijf heeft 65 melk- Premiere The Prince and me O Donderdag, zondag, dinsdag en woensdag 13.30, 18.45 en 22 uur. Vrijdag, zaterdag en maandag 13.30 en 18.45 uur. Medicijnenstudenten Paige en Eddie komen elkaar tegen op de universiteit. Er is één maar: Eddie is eigenlijk kroonprins van Denemarken. en Jeugdzorg. De jeugd kan zich groep Yes You Did, onlangs nog in de finale van de Zeeuwse Be lofte, treedt op. Verder zijn er optredens van de reggaeband RAS Foundation en de hiphop groepen PhALANX en Mr. Mor- Premiere Eurotrip 3sth Dagelijks 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur, zaterdag ook 24.15 uur. Een babbelboxvriend van de Amerikaanse Scotty blijkt in werkelijkheid een vrouw te zijn. Zijn zoektocht naar haar voert door heel Europa. Harry Potter 3 Nederlands gesproken vermaken op het springkussen, de klimwand of bij de graffiti de monstraties. Het avondprogramma begint om 18.00 uur en staat in het teken van de popmuziek. De rock- bid Monolog. Tussendoor zijn WOENSDAG Vlissingen, café Popeye, Co pycat, 22.30 uur. Middel burg, Concertzaal, De Drukke- ry, Internationaal Muziek festival, diverse tijden. DINSDAG Vlissingen, Arsenaaltheater, Comedy After Dark, standup comedy, 20.00 uur. Middel burg, Concertzaal, Kamermu ziekconcert, 20.00 uur. Middelburg, Concertzaal. De Drukkery, Internationaal Muziekfestival, diverse tij den. wonderen en een tentoonstel ling. Ook is er een klompenma ker aanwezig. Tijdens de open dagen treden er ook bands op. De twintig leden tellende E.J. band uit het Lim burgse Grubbenvorst geeft con certen op zaterdag van 14.30 tot 16.30 en van 19.30 tot 21.30 uur. Fanfare Con Amore uit Hoedekenskerke zorgt zondag van 15.00 tot 16.00 uur voor het muzikale vermaak. De stoomtrein rijdt vanuit Goes naar de open dagen. Vertrektij den in Goes zijn 11.00 en 14.00 uur. Daarnaast zijn er ritten met de dieseltrein tussen het feest terrein in Hoedekenskerke en Kwadendamme. Die ritjes kosten twee euro. De festivitei ten zijn zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voorpremière Raising Helen O Helen, een vrouw met ene droomleven, krijgt onver wacht de verantwoording voor drie opgroeiende kinde ren. Zaterdag 24.15 uur, woens dag 19.00 en 21.45 uur. The Day After Tom morrow Dagelijks 13.30, 16.15, 19.00, 22.00 uur. zaterdag ook om 24.00 uur. Het noordelijk halfrond van onze planeet gaat veranderen in een ijslandschap. Klimato- loog Jack Hall trekt noord waarts om zijn zoon te red den, maar hij is niet voorbe reid op wat hij onderweg tegenkomt. VRIJDAG Vlissingen. De Piek, Groove To Chill, 21.00 uur. Goes, Grote Kerk, Zeeuws Jeugdor kest, 20.00 uur. Vlissingen, Hotel Arion, Abba Live, 20.30 uur. Vlissingen, Vest- zaktheater. Kijk dan!, 20.15 uur. Middelburg, Concert zaal, De Drukkery, Interna tionaal Muziekfestival, di verse tijden. Biggekerke, De Hooizolder, 3()-plussers par ty, Covers door Holmes Gang, vanaf 22 uur. Vlissin gen, Hellebardierstraat 13, Groove to Chili, vanaf 20 uur. ZATERDAG Goes, Podium ‘t Beest, Het Jeugdtheaterhuis, ‘Koningen en Koninginnen’, 20.00 uur. Middelburg, Concertzaal, Ka mermuziekconcert, 20.00 uur. Middelburg, Concertzaal, De Drukkery, Internationaal Muziekfestival, diverse tij den. Goes, De Mythe, dans voorstelling Dancepoint, 19.15 uur. Donderdag, zondag, maan dag, dinsdag, woensdag 15.15, 18.45 en 21.00 uur. Vrijdag en zaterdag 15.15, 18.45, 21.00 en 22.00 uur. Twee werelden trekken ten strijde voor eer en macht. Duizenden zullen het leven laten en voor de liefde zal een natie met de grond gelijk ge maakt worden. HEINKENSZAND - In zwembad Stelleplas in Hein- kenszand is op zaterdag 19 juni van 19.00 tot 21.00 uur een zwemdisco voor de jeugd. Kinderen die op zwemles zitten kunnen gratis naar binnen. Alle andere kin deren betalen 1,50 euro. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 45 en 115 kilo meter. Het vertrek is om 10.00 uur bij café Mid City. Na af loop is er een buffet. Deelname inclusief een herin nering en het buffet kost vijf euro. Zonder buffet maar wel met een aandenken kost de tocht twee euro. Voor meer informatie: toer- clubgoes@zeelandnet.nl of www.tcgoes.cjb.net. GOES - Vanaf de Grote Markt in Goes vertrekt op zondag 20 juni de Jo de Roo- toertocht. Personal Velocity Donderdag en vrijdag 20.30 uur. Harry Potter 3 Originele versie Donderdag, zondag, maan dag, dinsdag, woensdag 13.30, 16.00, 19.15. 20.00, 22.00 uur. Vrijdag, 13.30, 16.00, 18.45, 19.15, 21.45, 22.15 uur. Zaterdag 13.30, 16.00, 18.45, 19.15, 21.45, 22.15, 24.00 uur .woensdag 13.30, 16.00, 19.15 en 22 uur. Harry en zijn maatjes Ron en Hermelien gaan terug naar Zweinsteins Hogeschool voor hun derde studiejaar. De tie ners worden gedwongen om hun ergste angsten onder ogen te zien als ze op een ge vaarlijke ontsnapte gevange ne stuiten. oprichtster en leidster van de WWRL Community Choral en daarbij muzikaal leidster van het gospel-radiozender Radio 16 in New York en van de Glory Go spel Singers. Zij zong in vele tv- en radiouitzendingen, maakte opnames en ontving verschillen de onderscheidingen en prijzen. Met een soloprogramma maakte zij bijvoorbeeld in de Avery Fis her Hall en in de Carnegie Reci tal Hall grote indruk. Phyliss Mc MIDDELBURG - Op het Mei- “Het familiewijkfeest dat vorig veld in Middelburg wordt za- jaar werd gehouden was een suc- terdag 17 juli het eerste South- ces, rond de duizend wijkbewo- park Festival gehouden. Het is ners namen er een kijkje”, zegt een vervolg op het succesvolle Ruud Heerschop van de werk- familiewijkfeest dat vorig jaar groep. “Maar we willen het feest in Middelburg zuid werd ge- dit jaar professioneler aanpak- houden. ken. Een naam zoals ‘South- park’, dat verwijst naar Middel burg zuid en het park Meiveld, moet het feest herkenbaar ma ken.” Wat blijft is de multicultu rele sfeer van het festival. “De wijk heeft veel verschillende culturen. We hopen de culturen samen te brengen, om zo de saamhorigheid in onze wijk te stimuleren”, legt Heerschop uit. Er is een gevarieerd programma. Activiteiten spelen zich af op en rond twee podia op het Meiveld. Wethouder Albert de Vries opent het festival om één uur. De salsaband El Ritmo bijt het spits af met opzwepende muziek. Verder zijn er optredens van het jeugdcircus Hogerop, het Wereld Vrouwenkoor en een Djembé-groep. Doorlopend is er straattheater en worden Oudhol landse spelen gespeeld bij de eerste hangplek voor ouderen. Bovendien is er een loterij en een voetbaltoernooi en staan er informatiestands van onder an dere AZZ, SOA, Vluchtelingen hulp, Lilianefonds, Bureau Halt ZONDAG Goes, Podium ‘t Beest, Stenchtown, The Palookas, Tapharheejl en Mr. DJD, ‘Ska!’, 15.30 uur. Middel burg, Concertzaal, Kamermu ziekconcert, 15.30 uur. Veere, Grote Kerk. Zeeuws Jeugdorkest, 15.00 uur. Goes, Manhuistuin, Manhuistuin concert fanfare ONDA, 12.30- 13.30 uur. Middel burg, Concertzaal, De Drukke ry, Internationaal Muziek festival, diverse tijden. 50 First Dates Dagelijks 13.45, 16.15, 19.00, 21.45 uur. Henry Roth, de eeuwige vrij gezel valt als een blok voor de charmes van Lucy Whith- more. die aan korte termijn geheugenverlies lijdt. Om een relatie met haar aan te knopen moet Henry dus elke dag zijn best doen, opdat Lucy telkens weer verliefd op hem wordt. 1 - L 43 Eerste Southpark Festival wordt herkenbaar, professioneel feest door Ellen De Vriend door Ellen De Vriend Br* L «k F®.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 25