1 Tranen en voldoening na monstertocht Koopjes van de week I.19 'Je wordt geleefd, zoals de mannen' L Dribbelen en rijden tegelijk ■rf Inzamelactie in Krabbendijke Chinees eten thuis bezorgd I Rouwcentrum is nieuwe mijlpaal B.V. BEVELAND EXPO Nieuwe opvang en logeerproject van Zuidwester Konmar Middelburg Nu 2de1 00 duopak SPONSOR fyeChl Qlymp*9 Ru W' \ethe/fym!s Petra Dugardein: "Ik heb er best vertrouwen. We hebben zulke goede spelers, dat wil je niet weten." (foto: Marieke Mandemaker) advertentie De uitvaartfiets is een noviteit, (foto: Tannie de Jonge) Een emotioneel weerzien bij de finish in Vlissingen. (foto: Sam Rentmeester/FMAX) 5 KAPELLE - Na een jaar hard werken heeft Peter Butler een nieuw rouwcentrum in Kapelle in gebruik genomen. Afgelopen zaterdag opende wethouder G.J. Burger het stijlvolle pand aan de Maalste de. Vier jaar geleden vestigde Butler zich na een intensieve oplei ding als zelfstandig uitvaartverzorger. De wens van de overledene en de nabestaanden neemt Butler als uitgangspunt bij zijn werk. Respect, geduld en tact zijn de kernwoorden in de diensten die hij verleent. De opening is van een eigen rouwcentrum is een nieuwe mijlpaal voor de Kapelse uitvaartverzorger. Een karakteristieke boerenschuur in een oase van groen en rust vormt het decor voor de ruime aula en de aparte rouwkamer. "Het rouwcentrum is mak kelijk te bereiken en heeft ruime parkeermogelijkheden. Ook voor gehandicapten is het centrum goed toegankelijk", zegt Butler. But ler heeft naast de traditionele gedenkstenen en kisten ook novitei ten op het gebied van uitvaartverzorging. Zo is het mogelijk een soort diamant te maken uit de as van de overledene. Nieuw is ook de uitvaartfiets, een rijwiel waarmee de kist vervoerd kan worden. Voor meer informatie: 0113-340381. GOES - De familie Lam Yeung startte vorige week op Voorstad 39 in Goes de nieuwe Chinees Catering Rose Garden. Afhalen en thuisbezorgen is de formule van de nieuwe zaak. De klant kan kie zen uit een uitgebreide menulijst. Van mini-loempia tot een uitge breide rijsttafel. "Een lopend buffet kan ook thuisbezorgd wor den", zegt mevrouw Shui Mei. "Dat geldt voor minimaal tien per sonen en moet minstens één dag van tevoren besteld worden. Wij bezorgen ook bij bedrijven en verenigingen. Of als partyservice. Met speciale wensen kan rekening gehouden worden." Thuisbezor ging voor Goes en directe omgeving gebeurt met scooters met een box waarin het eten warm blijft. Chinese Cha Sieuw, zoet geroos terd varkensvlees met zoete soja saus, is een topper, zegt Shui Mei. "Lekker makkelijk en smakelijk eten", stelt Shui Mei, "zeker met al die voetbalwedstrijden voor de deur." Chinees Catering Rose Garden is te bereiken via 0113-270097 en is op dinsdag gesloten. Ook rijsttafels en lopende buffetten worden thuisbezorgd, (foto: Tannie de Jonge) GOES - De zwemploeg van stichting het Gors kon aan de regionale Special Olympics meedoen in een nieuw outfit. Schildersbedrijf Meesters de Koeijer, bouwbedrijf van de Linde, de Vblkswinkel, tuincentrum Wagenaar, Reisburo Rosa en Vat onderhouds- en reinigingsproducten maken het mogelijk dat de ploeg van het Gors met goed materi aal aan de start kan verschijnen. Op 15 mei hebben Jan, Ahnet en Marga (van links naar rechts op de foto) diver se prijzen in de wacht gesleept. Jan won een bronzen me daille op de 25 meter schoolslag. Tijdens de 50 meter schoolslag won hij een zilveren medaille. Annet en Mar ga behaalden allebei een vierde plaats tijdens de 25 meter schoolslag, (foto: pr) De inzameling is bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Johan Willem Frisostraat 1. Behalve kleding zijn ook schoenen, beddengoed kinder zitjes en kinderwagens welkom. Dorkas verzoekt mensen wel de kleding, het schoeisel en het beddengoed in dichte zakken te doen. De ingezamelde spullen zijn projecten van Dorkas in Oost-Europa, het Midden-Oos- ten en Afrika. GOES - De Stichting Zuidwes ter in Goes begint in Zeeland met naschoolse opvang en een aantal logeerprojecten die er op zijn gericht dat mensen met een (verstandelijk) handi cap zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Daarnaast heeft de organisatie het be middelingsbureau Match4Ca- re opgericht. GOES - Tranen vloeiden rijke lijk. Het was de climax van een half jaar intensieve voorberei ding en een afmattende tocht van Parijs naar Vlissingen. Der tig renners van Theo Middel kamp legden 380 kilometer af om zo het vijftigjarig bestaan te vieren én geld op te halen voor De tocht door Frankrijk was ge weldig, blikt een van de deelne mers, Thierry Vandewynckel, te rug. Het vertrek in het duister van de nacht, afdalingen met zestig de inloophuizen voor kanker patiënten van stichting Palazzo- li. ZIERIKZEE - Petra Dugardein kan het EK niet thuis voor de buis of met een biertje in de kroeg volgen. Maar niet getreurd, ook op haar werk, een Nederlandse legerbasis in het Bosnische Bugojno, is een groot tv-scherm geplaatst "Zover wij het kunnen volgen, gaan wij het volgen", zegt de Zierikzeese doelvrouw die pas wereldkampioen voor voetbalmilitairen werd. staat Vandewynckel duidelijk op het netvlies gegrift. "Onder bege leiding van de politie reden we met loeiende sirenes de stad door. Dat was een kick." En daar, aan de Boulevard wachtte de renners een ontroerend weerzien met fa milieleden. De tocht was immers voor menig renner ook een per soonlijk triomf. Zo'n 380 kilome ter met een gemiddelde snelheid van dertig kilometer per uur. KRABBENDIJKE - De hulp verleningsorganisatie Dorkas Nederland houdt op zaterdag 26 juni vanaf 9.00 uur tot 11.30 uur een kledinginzame- ling in Krabbendijke. KATS Zeeuwse Rozentuin, Katse Groeneweg 3, beelden van Sjoerd Buisman, Mathilde Cuijpers, Nicolas Dings, Bart Kelholt en Albert Ver- kade, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m begin september. OUDELANDE Jan Prins, Wilhelminas- traat 10, acryl op panelen, zondag 14.00 tot 16.00 uur, tot eind juni. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto's van Pe tra Rouwendal, t/m 30 no vember. te' Oranje-voetballers te vergelijken, maar Dugardein weet wel wat de mannen doormaken. "Wij hebben het wel veel makkelijker. Bij hen is het allemaal veel uitgebreider. Zij zijn een maand weg en steken veel meer tijd in trainingen, verzorgingen en besprekingen. Maar ook bij ons wordt het Wilhelmus gezongen, wordt er op doping gecontroleerd en worden de spelerspasjes nagekeken. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Op de gang had onze trainer het eerste couplet van het Wilhelmus gehangen zodat we het mee konden zingen." Naast het voetbal had Dugardein weinig tijd om de omgeving - ze zat in de Amerikaanse staat Virginia - te bekijken. "Wanneer ik een sirene hoorde, dacht ik: 'zit ik nu in een film of ben ik echt in Amerika?' Bo vendien zaten we meer op de basis dan erbuiten en waren met het voetbal bezig. Je wordt geleefd, zoals bij de mannen. Het gaat alle maal zo professioneel mogelijk." Waar het Nederlands elftal gister avond op het EK met een wedstrijd tegen Duitsland begon, was de ontmoeting met de oosterburen voor de militairen de laatste wedstrijd van het WK. In deze eindstrijd was het groene Oranje de betere ploeg, maar scoorde het team pas zes minuten voor tijd. Het waren spannen de momenten voor Oranje. "Duitsers zijn in staat slecht te voetballen en toch dat ene rotdoelpuntje er in te prikken." Na het doelpunt was het ijs gebroken en behaalde de ploeg de wereldtitel met een 3-0-zege. kilometer per uur in het donker. Soms klimmen tegen hellingen van meer dan zes procent. Zwaar waren ook de laatste loodjes. "Van Goes naar Vlissingen reden pal tegen de wind." Het onthaal in de verschillende Zeeuwse steden vergoedde veel. Vooral de aankomst in Vlissingen Alle dertig renners haalden de eindstreep. Als één groep, want zo zegt Vandewynckel, 'samen uit, samen thuis'. Ook de oudste renner, 67 jaar, passeerde voldaan de finishlijn. Voor Palazzoli bete kende de monstertocht van de coureurs van Theo Middelkamp een flinke financiële injectie. Sponsors spekten de kas in totaal met 12.500 euro. Vandewynckel: "Dat is toch fantastisch." soms moeilijk. "Dribbelen met de bal en rijden tegelijk is las tig, maar we gaan dit zeker va ker doen." Na rust is er nog een partijtje. Dezelfde jongens van de voet bal tegenover een fris team van De Tiende. Met nu Robin, Jor- di, Rik, Ricardo, Gino en Car- lien (wissel) als tegenpartij. Soms gaan ze zo hard dat ze bijna de bosjes in vliegen. Met zweet, heftige emoties en flink wat enthousiasme spelen ze het kwartier vol. "Het waren moei lijke tegenstanders", hijgen de E'tjes. Maar ook de andere kin deren geven toe dat ze een waardige oppositie hadden. De voetballers komen hun twee- wieler niet uit. "Het is leuk een keertje te proberen, maar ver moeiend voor je armen. Ook word je best stijf." Voetballen doen ze net iets liever want "je kont plakt in je stoel". Het gaat aardig gelijk op. Bij een doelpunt voor Kapelle, gaat Goes direct in de aanval en scoort ook. Luid gejuich van de toeschouwers, die beide partij en flink aanmoedigen. "Knij pen met die knieën en rammen die handel!" Alles wordt in de strijd gegooid voor het behou den van de bal. Bij het eind- fluitsignaal is het gelijkspel. Ingespannen, rode gezichten rollen van het zonnige veld af en grijpen maar wat graag naar de limonade. Nikki, Sanne en Teun vonden het erg leuk en WEMELDINGE 't Waskot, Pr. Julianastraat 1, nostalgische sieraden, poedeltjes van diverse ma terialen, verzameling Go rilla's, klederdrachten en handgereedschap, woens dag en vrijdag van 10.00- 17.00 uur, t/m juni. (Vervolg van voorpagina) Af en toe lijken het wel bots autootjes, zo hard vliegen ze tegen elkaar aan om de ander te hinderen tot scoren. Maar scheidsrechter Robin neemt de spelregels niet zo nauw. "Sorry, ik heb het even niet gezien" en het spel gaat weer verder. Dugardein is er al een beetje aan gewend geraakt niet te kunnen kij ken waar zij dat wil. Tijdens Euro 2000 werkte ze in de horeca. "Toen keek ik vanuit de keuken of vanachter de bar naar de wedstrijden", weet ze nog. En nu dus weer. "We gaan het EK in Bosnië volgen. Er is ruimte gekomen voor een kleine tribune en wat tekeningen en schil derijen van Oranje." Ze verheugt zich op de EK. "Ik denk dat het goed gaat komen met Oranje. De druk is nu zo groot dat ze juist dan heel ver komen. Ik heb er best vertrouwen in. We hebben zulke goede spe lers, dat wil je niet weten. Daar moetje een eind mee kunnen komen." Dugardein, doelvrouw bij WIK'57 uit Kerkwerve, kan zich een be hoorlijke voorstelling maken hoe het is om aan een internationaal voetbalevenement deel te nemen. Op 7 juni keerde de 27-jarige met het Nederlands militairenteam terug van het WK in Amerika waar ze eerste werd. Het gaat te ver om de vrouwelijke militairen met de 'ech- De renners van Theo Middelkamp rijden door het mooie Noord- Franse landschap. (foto: pr) Met de uitbreiding van het aan bod speelt Zuidwester in op de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Daarbij krijgen de zorggebrui kers meer keuzemogelijkheden. Match4Care heeft de opdracht om passende arrangementen aan te bieden. Het aanbod bestond tot nu toe uit wonen, dagbeste ding, scholing, vrije tijd en be handeling. Met de naschoolse opvang en logeeradressen voor verstandelijk gehandicapten vult de stichting het aanbod aan, zodat ouders extra steun krijgen. Daardoor kunnen kinderen met een al dan niet verstandelijke handicap vaak langer thuis blij ven wonen. NISSE De Mariakerk, Dorps plein, diverse werken van Zeeuwse kunstenaars, 'Schaap- en landschaps kunst', 19 juni van 11.00- 17.00 uur. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Bieze- lingseweg 10, diverse voor werpen, foto's, echte rup sen en vlinders, 'Van Rup sen Kinders tot Volwassen Vlinders', woensdag t/m za terdag van 13.00-17.00 uur, t/m 17 juli. Gemeente huis, Kerkplein 1, foto's van Christa Breure, 'Boom- toppers', t/m 9 juli, maan dag en woensdag van 9.00- 16.00 uur, dinsdag en vrij dag van 9.00-13.00 uur en donderdag van 9.00-18.00. Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte. Dijkwelse- weg 15b, schilderijen van Gerda Duisterhof, 'Het Zeeuwse landschap', maan dag t/m vrijdag van 9.00- 17.30 uur, zaterdag van 9.00-16.00 uur, t/m juni. HEINKENSZAND Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, schilderijen van Wiltrud Weigel, 'Emo tion und Mutation', woens dag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00- 21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 3 juli. COLIJNSPLAAT Galerie Curasao, de Kruisstraat 9, schilderijen uit Haïti, maandag t/m za terdag van 16.00-20.00 uur. GOES Galerie-Atelier De Kaai. J.A. van der Goeskade, te keningen van Cor van Gils en Jacky Romme, beelden en grafiek van Philemon van den Brande, 'Magie', t/m 14 augustus. Galerie van den Berge, Westwal 45, schilderijen van Dave Meijer, 'Nulpunt' en Clary Stolte, 'Mixed media', don derdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m 24 ju li. Kunstuitleen De Be- velanden, Westwal 45, beelden en sieraden van In eke Otte, woensdag t/m za terdag van 13.00-17.00 uur. t/m 19 juni. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt 23, schilderijen van Anna van den Berg, dinsdag t/m za terdag van 9.00-18.00 uur, t/m 3 juli. Podium 't Beest, Beestenmarkt 3, schilderijen van Lott Boek- hoff, t/m juni. Serviceflat De Schakel, 's-Gravenpol- derseweg 9, werken van Kees Bruijnes, t/m juli.* Ambachtscentrum, Kat- tendijksedijk 27, quilten en litho's, woensdag en zater dag van 13.00-16.30 uur, t/m juli. Kookmagazijn Passieux, Ooostwal 1. schilderijen van Leo Burgs, t/m 22 juni. Serviceflat De Horst, De Horst 48, monotypes in olieverf van Hanneke Goetheer, t/m juli. Goes, Gatshuis, Kievit- laan 64, Schilderijen, ge mengde technieken van Henny van Zunderen, tot eind juni. Woensdag 16 juni 2004 de Bevelander Pagina 15 - V-' - - 1 Vrager* Kijk op wa «c-..v -. of bes gratis met de Koornar cortS4.sme-'tenser>-ke 0800-0809. Pottenbakkerssingel 2. Verse zalmfilet per 100 gram 2T9 Pepsi Cola of 7 Up diverse smaken fles 1.5 liter 0.91 Nu 3 flessen 2^1.82 3e fles gratis max 10 per klant Wit stokbrood Vers uit eigen oven perstuk &99 - O6* Ariel Compact of Compact Color duopak 2.7 k#o ma*. 10 per Want I du<L

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15