Nieuwbouw Mosselvissers laten zich horen ZRTI is deels in Tiende krijgt palen voor basketveld DE BEL €8,50 Goes krijgt een bioscoopcomplex in gerenoveerde Zeelandhallen gebruik Sunshine z Optiek 30% korting Eijsernians SHIRTS Infoavond over NLD-syndroom Tennistoernooi EK-serie in De Bevelander Tuinkussens Goes krijgt een andere naam Dancepoint in Goese theater Openluchtdienst in Hansweert Oranje motorkap voor echte fans In verwachting? Avondvierdaagse in Wemeldinge STATIONSRESTAURATIE GOES STEÜTEL "H Weekkrant voor de Bevelanden 1 stuk 2 stuk 3 stuk Varkenshaas „roomsaus" Frites - Gemengde sla Luegener huls-aan-hulskranten Woensdag 16 juni 2004 wk 25 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Tiende editie groot feest De Zeeuwse mosselvissers spreken in Den Haag met minister Veerman van Landbouw en Visserij, (foto: Peter Verdurmen) (Lees verder op pagina 5) advertenties (Lees verder op pagina 15) advertenties 0118-635 443 FEESTJE? www.vitaevent.nl advertenties Trekpleisters De operatie is ingrijpend en zal dan ook in fases 4 k 25 Regio Oranje AANBIEDING wegraces in Wemeldinge Eerste Southpark Festival is Wereldkampioene is positief over Oranje zie pag 11 Ik ben Fabia. Springkussens Attracties Rodeostier Decors Draaimolens 15% 20% 25% GOES - Het jaarlijkse toernooi op de banen van tennisvereni ging Goes gaat de komende ja- ren door onder een andere naam. Leventi CBS tennistoer nooi gaat het voortaan heten. De vorige hoofdsponsor vond het na vijftien uitgaven van de jaarlijkse tennisstrijd welletjes. De zestiende editie, die komende zaterdag begint en zondag 27 juni met de finales eindigt, kent in vergelijking met 2003 wat meer inschrijvingen en meer deelne mers. Die vlieger gaat echter niet op in de hoogste categorieën 3 en 4. Het mannenenkel 3 telt slechts drie tennissers en in de klasse 4 zijn het er maar acht. Vrouwen zijn er in deze onderdelen hele maal niet te bewonderen. De wedstrijdleiding heeft geen idee waarom de animo in deze klasse zo mager is, maar feit is wel dat het de laatste jaren terugloopt. Enthousiasme In de klassen eronder is nog ge noeg enthousiasme aanwezig om in te schrijven voor een regionaal tennistoernooi. De mannenenkel spelen 6 en 7 kennen goed bezet te schema's. Ook de 17plus-cate- gorieën zijn over het algemeen redelijk tot goed bemand. Het Leventi CBS tennistoernooi valt volgende week samen met de EK voetbal. Vooral op woensdag 23 juni hebben opvallend veel tennissers de avonduren uitge kruist. Waarom? Omdat Neder land dan tegen Letland speelt. Een bioscoop met drie zalen, een fitnesscentrum, een restaurant en een golfwinkel, dat zijn de belang rijkste ingrediënten voor de Zeelandhallen nieuwe stijl. Op de parkeerplaats verreist een nieuw gebouw waarin de nieuwe onderdelen worden onderge bracht. Daarachter wordt een derde, nieuwe hal voor beurzen en evenementen van vijfduizend vierkante meter gebouwd. Direct naast de Zeelandhallen ko men veertienhonderd nieuwe parkeerplaatsen. Ingrijpend GOES - Goes krijgt weer een bioscoop terug. Het concern Libéma uit Rosmalen gaat de Zeeland hallen drastisch renoveren en uitbreiden. Afgelo pen vrijdag bereikte het bedrijf daartoe een over eenkomst met de gemeente Goes. Ook De Bevelander hult zich al in oranjesferen. Deze maand is er elke week een nieuwe aflevering van de oranjeserie. Vier verhalen van vier Zeeuwen die het Europees Kampioenschap op ieder hun eigen manier volgen. Deze week vertelt Petra Dugardein uit Zierik- zee over haar ervaringen. Zij werd onlangs wereldkam pioen met het militaire vrou wenvoetbalelftal. Wat ver wacht zij van het grote Oranje? Lees het verhaal op pagina 15. GOES - De eerste wed strijd heeft Oranje ge speeld. Steeds meer hui zen worden oranje ver sierd, de oranjekoorts is losgebarsten. worden uitgevoerd. Eerst krijgen de bestaande hal len een grondige opknapbeurt. Daarna gaan de bou wers aan de slag met het nieuwe parkeerterrein. Ver volgens komt er een nieuwe weg en verrijst het nieu we complex met de bioscoopzalen. Als laatste wordt de derde hal gebouwd. Libéma is een van de groot ste recreatieve bedrijven van Nederland. Het Autot- ron, Safaripark Beekse Bergen, de Brabanthallen in Den Bosch, de Groenoordhallen in Leiden en de IJ- selhallen in Zwollen vallen ook al onder het con cern. Dit jaar opende Libéma ook nog eens drie nieuwe recreatieve trekpleisters in Nederland. Namelijk Ca pe Holland, een attractiepark in Den Helder rond de historie van de VOC en een dierentuin bij Eindhoven en het Nederlands Stripmuseum in Groningen. De wedstrijd van vorige week woensdag, bij De Tiende in Goes, had een feestelijk tintje. Mede door de jongens van de Voetbal Vereniging Kapelle, kon deze middag doorgaan. Zij heb ben een sponsorloop gehouden. Met de opbrengst van ongeveer driehonderd euro zijn bij De Tiende, een gezinsvervangend tehuis voor lichamelijk gehandi capte kinderen en jongeren, twee basketbalpalen geplaatst. Ook Beenhakker Revalidatietechniek uit Kapelle gooide een duit in de zak. De palen werden ceremonieel in gewijd met het maken van een GOES - De wedstrijd is nog niet begonnen of de eerste goal is al gevallen. Op het veld staan elf man klaar de strijd aan te gaan. Zweetdruppeltjes ver schijnen op de gezichten waar van de ogen maar op één ding gericht zijn. De doelpalen. Het lijkt alsof er een wedstrijd van het Europees Voetbalkam pioenschap gaat beginnen. Toch is dat niet zo, al heeft het wel een beetje met voetbal te maken. DEN HAAG - De Haagse politie gaf de mosselvissers uit Yerseke en Bruinisse vrijdagmiddag een complimentje. Na de demonstra tieve optocht door de Haagse binnenstad, die eindigde met een pro testmanifestatie bij het Binnenhof, bleef geen spandoek of protest bord achter. Alles werd keurig meegenomen door de Zeeuwen. De demonstratie verliep opvallend rustig. Hiervoor was bewust geko- Met een stevig potje rolstoelbasketbal werden de nieuwe baskets in gebruik genomen, (foto: Tannie de Jonge) gehele collectie zen, vertelt één van de actieleiders uit Yerseke. De Zeeuwse mos selvissers hadden vrijdag slechts één doel: de politiek overtuigen dat de Waddenzee niet op slot mag. De vrees bestaat dat het kabi net de mosselzaadvisserij als wisselgeld gebruikt om de milieu lobby tevreden te houden als 'ja' wordt gezegd tegen gasboringen in de Waddenzee. meesten is het de eerste keer dat ze in een rolstoel zitten, maar dat zie je totaal niet aan het spel. Heel behendig en fanatiek sjezen Personeelsfeesten Themafeesten Karaoke Zeskamp Zeilarrangementen ze van de ene naar de andere kant. Inschrijven kan op vrijdag 2 juli tussen 19.00 en 20.00 uur bij de Openbare Basisschool aan de Spoorlaan 9. Ook voor de start van het evenement is inschrijven nog mogelijk. Deelname kost 2,30 euro met medaille en 1,15 euro zonder aandenken. Lopers kunnen kiezen voor de vijf kilo meter of de tien. Voor meer in formatie: 0113-622292. GOES - De leerlingen van bal letschool Dancepoint uit Goes geeft op zaterdag 19 juni in De Mythe in Goes hun eerste gro te dansvoorstelling. De avond in het Sint Willibrord- college aan de Fruitlaan 3 in Goes is bedoeld voor ouders van kinderen met NLD. Kindemeuro- loog F. Visscher en orthopedagog G. Thoonen leggen uit hoe ou ders met hun kinderen die NLD hebben, kunnen omgaan. De bij eenkomst is van 19.00 tot 22.00 uur. Opgeven is noodzakelijk en kan tot 22 juni via 0113-234881. ABS Autoherstel heeft samen met Akzo Nobel een landelijke actie ontketend om fans hun motorkap oranje te laten spui ten. Ook Autoschade DSA aan de Van Doornestraat in Goes doet mee. De nieuwe verf is na het kampioenschap simpel weer te verwijderen, bezweert H. Veraart van het Goese be drijf. Na het spuiten verandert de lak in een flinterdun plastic laagje. Het procédé heet Mas- kin, legt Veraart uit. Dat is een samentreksel van de woorden masker en skin (huid). Het plastic laagje kan na het Euro pees Kampioenschap namelijk eenvoudig van de motorkap worden getrokken. "Absoluut zonder de originele lak te be schadigen", zegt Veraart. Echt fan zijn kost natuurlijk wel wat. Wie zijn loyaliteit je gens het Nederlands elftal wil laten blijken door zijn motor kap te laten bespuiten moet daarvoor 99 euro neertellen. Maar zo zegt Veraart, je trekt wel veel bekijks. GOES - Oranje geschilderde cafés, met oranje bouwplastic bedekte woningen en met oranje vlaggen toegetakelde straten, niemand staat er nog van te kijken. Maar Zeeuwen die massaal hun auto tijdens het EK oranje laten spuiten? WEMELDINGE - In Wemel dinge is van 5 tot en met 8 juli de avondvierdaagse. Tel.: 0113 - 227 482 Moonlight Cruises 7 en 14 augustus 2004 www.rederij-dijkhuizen.nl 0118-419367 doelpunt waardoor confetti de lucht invloog. Lopen is voor de voetballers geen probleem, maar kunnen ze ook rolstoelbasketbal- len? Robin en Ronald van De Tiende geven een korte instruc tie. Na een praatje kan de wed strijd beginnen. Ongeduldig zit ten Janneke, Sanne, Nikki, Teun en Maarten, in gele shirts van Beenhakker, in hun stoel. Met tegenover hen, net zo enthou siast, Niels, Martijn, Nicolaas, Jurrian, Arne-Jan en Jorg (wis sel) van het El - voetbalteam. Zij mogen vanmiddag spelen, omdat ze het grootste deel van het geld hebben opgehaald. Ze hebben een kwartier de tijd hun tegen stander te verslaan. Voor de De school is vorig jaar augustus opgericht en is gespecialiseerd in klassiek ballet. Enkele leer lingen hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan studiestages in Luxemburg en Italië. Het programma op 19 juni be staat uit een dansbewerking van het verhaal van Mary Poppins. Verder is er een gastoptreden van twee dansers uit Soest. Het optreden begint om 19.15 uur. Voor informatie en het reserve ren van kaartjes: 0113-649812 HANSWEERT - Bij de oude grote sluis in Hansweert is op zondag 20 juni een openlucht dienst. De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door dominee M.T. van der Vlugt. Het thema is Op je eigen houtje. Gelegenheidsensemble Kalei doscope zorgt voor de muzikale begeleiding. GOES - De Stichting Ooster- scheldeziekenhuizen houdt op dinsdag 29 juni een voorlich tingsavond over Nonverbal Learning Disability, ofwel het NLD-syndroom. CbEW. e7>< Maandag werden twee enorme SmartBeam machines afgele verd bij het ZRTI. De appara ten kosten elk ruim tweeëneen half miljoen euro. De nieuwe ramen moesten uit hun spon ningen worden gelicht om de toestellen naar binnen te krij gen. "In september kunnen de eerste kankerpatiënten bestraald wor den met de apparaten", zegt hoofdlaborant Peter Jongens. Tot die tijd wordt de versneller eerst uitgetest en afgesteld. Ook worden de radiotherapeu- tisch-laboranten getraind in het werken met de nieuwe appara tuur, die iets meer mogelijkhe den biedt dan de huidige bestr- alingsapparatuur. In april werd ook al een tweede simulator aangeschaft, die be paalt waar bestraald moet wor den. VLISSINGEN - Bij het Zeeuws Radio-Therapeutisch Instituut (ZRTI) in Vlissingen zijn maan dag twee nieuwe bestralingsap- paraten aangekomen uit de Ver enigde Staten. Ook is deze week een deel van de nieuwbouw in gebruik genomen. Het ZRTI heeft nu tot 2010 voldoende ca paciteit. In het instituut worden per jaar bijna twintigduizend patiënten uit Zeeland en West- brabant bestraald. 4 voor €39,- tuin- serremeubelen KEUKENS BADKAMERS JUNI - AKTIE Sauna’s 10% korting Div. vloertegels 15% korting Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelhoek) e EUROCAR COES B.V. Door Ellen De Vriend Door Mieke Valk EWEHT. FUH FHTERTHIIIMEHT GOES t 1 t De nieuwe klasse van Skoda. Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. Lange Kerkstraat 41 Goes Telefoon 0113 -270025 DEiBeVELANDER Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Arrow, John Miller, State of Art, Riverwoods www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE In juni, juli en augustus zijn wij 's zaterdags om 16.00 uur gesloten. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunshinegoes.nl Tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1