Hulpposten op fietsroutes naar school DEBEL DOE MEE EN WIN! W® Geen problemen, wel gezelligheid I Optiek Startschot voor nieuw villapark EK-serie in De Bevelander Formule 1-bolide komt naar Goes Olympiade voor scholen Borsele Spreekuur voor whiplashpatiënt Nieuwdorperie rond Bethelkerk Jeugd houdt voetbaltoernooi Expo in teken van het schaap Feest De Helden is nu gratis j 11 WEKEN TANKEN! w Weekkrant voor de Bevelanden aarends goes Snel een taal leren! www.ebc.nl megener huis-aan-huiskranten Woensdag 9 juni 2004 wk 24 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 advertenties Inloophuis Oase is een gezellige ontmoetingsplaats, (foto: Tannie de Jonge) www.europatuin.nl (Lees verder op pagina 15) advertentie •i 4 Oranje 15 Regio /■antmer- olatons Regisseur uit Kloetinge brengt EK in beeld Zeeuw bedwingt Himalaya per fiets GOES - De originele Formule 1- auto van het BAR-Honda-team is op vrijdag 11 en zaterdag 12 juni in Goes te bewonderen. De nieuwe Honda-dealer opent dan zijn deuren en heeft de publieks trekker naar de Ganzestad ge haald. Fans kunnen met bolide op de foto gaan. Verder staat bij de showroom aan de Amundseweg voor de kin deren een springkussen. Oudere kinderen kunnen meedoen aan de Formule 1 racesimulatorcompeti- tie. Wie de snelste rondetijd neer zet, wint weekendkaarten voor de Grand Prix van Spa Francor- champs. De opening is vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. wes-/ onzic/it/aar- is/ Ook De Bevelander hult zich al in oranjesferen. De komende maand is er elke week een nieuwe aflevering van de oran- jeserie. Vier verhalen van vier Zeeuwen die het Europees Kampioenschap op ieder hun eigen manier volgen. Deze week vertelt André van Meer kerk uit Kloetinge over zijn werk. Hij is regisseur van de wedstrijden van het Nederlands elftal. Heeft hij in de regieka mer wel tijd om fan te zijn? Zie pagina 15. den lastig gevallen door vreem den. Volgens T. Capello van de ge meente Borsele krijgen omwo nenden van de twee belangrijk ste fietsroutes naar Goes deze zomer een brief in de bus. "Het project werkt op basis van vrij willigheid." Daar ligt nu ook meteen het probleem. Omdat de Diggelen spande zich in om dit idee te realiseren en vormde een werkgroep van drie kerkgenoot schappen en die hebben het op poten gezet." De sfeer is ontspa nen in Inloophuis Oase. Mensen komen binnen, sommige elke morgen, koffie, krantje, er komt iemand bij en zo ontstaan de con tacten. Voortvloeiend hieruit zijn een aantal activiteiten ontstaan zoals samen eten, of een maaltijd klaar maken en samen een boek bespreken, tekenen en schilde ren. Ook zijn er een vrouwen groep, een multiculturele bijeen- routes door dun bevolkt buiten gebied gaan is het maar de vraag of de veilige honken van de grond komen. In dichter bevolk te regio's in Brabant is het pro ject in ieder geval een succes. Wanneer het eerste veilige honk geopend wordt is afhankelijk van de animo onder omwonen den, zegt Capello. GOES - In het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes is op donderdag 17 juni het maandelijkse inloop spreekuur voor whiplashpatiën- ten. Whiplashpatiënten kunnen van 10.00 tot 12.00 uur terecht met juridische en medische vra gen. Het spreekuur is gratis. Voor meer informatie: 0167-567860 of 0165-511869 of w-i-e@home.nl. NIEUWDORP - In Nieuwdorp is op 19 juni rondom de Bethel kerk de traditionele braderie, de Nieuwdorperie. Naast een rom melmarkt staan er ook stands met talrijke hebbedingetjes. De Nieuwdorperie begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. NISSE - Tijdens het Schaap- scheerdersfeest op 19 juni in Nisse is in De Mariakerk een expositie van Zeeuwse kunste naars te zien. Het thema is schaap- en landschapskunst. De kunstenaars zijn geïnspireerd door het schaap en zijn leefom geving. Verschillende technie ken zijn daarbij toegepast, zoals gouache, acryl, aquarel, olieverf, glas in lood, fotografie en kera miek. Onder de deelnemende kunstenaars zijn onder andere Rinus Rentmeester uit Nieuw dorp, Marian Aerssens uit Elle- woutsdijk, Dick de Kok uit Goes, Jopie Minnaard en Marthy van der Werff uit Heinkenszand en Kiek Zwager uit Kortgene. De expositie in de kerk aan het Dorpsplein is van 11.00 tot 17.00 uur. Op het park naast Zeeland Cam ping de Paardekreek komen 94 woningen. Het park lijkt nu al een succes te zijn. Want tijdens twee verkoopweekenden die on langs gehouden zijn, gingen ze ventig villa's van de hand. Dit voorjaar is de bouw begonnen en zijn twee modelwoningen voltooid. De familie Brinkman, eigenaar van Zeeland Camping de Paardekreek, is ook de initia tiefnemer van het villapark. Vol gens A. Brinkman is het park een goede aanvulling op de al bestaande recreatieparken in en rond Kortgene. ELLEWOUTSDIJK - In het fort van Ellewoutsdijk is zaterdag 12 juni het feest De Helden van de Schelde. De organisatie heeft be sloten het entreegeld te schrap pen. GOES - De EK-koorts breekt komende zaterdag in alle he vigheid los. Dan opent gast land Portugal het kampioen schap met een wedstrijd te gen de Grieken. komst en gaan de bezoekers sa men fietsen. "Het is ook zo, dat de opzet eigenlijk ingehaald is, niet alleen uit deze wijk komen de mensen, maar ook van daar buiten", zegt Korstanje. Het toernooi is een evenement in het kader van het Whozn- ext-project op Noord-Beve- land. Dat is een landelijk ini tiatief met als doel de jeugd actiever aan sport te laten deel nemen. Niet alleen is dat goed voor de gezondheid, sporten stopt ook de verveling en het rondhangen op straat. De ge meente Noord-Beveland be taalt de helft van het project, de andere helft komt uit het subsidiepotje van Den Haag. Noord-Beveland heeft beslo ten de activiteiten door jonge ren zelf te laten organiseren. Daar zijn speciale teams, be staande uit zes jongeren, ge vormd. Kamperland is de eer ste kern waar zo'n team is ge formeerd en dat heeft meteen het voetbaltoernooi als resul taat. Spaanse margriet Zomerse plant in div. kleuren, 0 12 cm. 1.49 per stuk SMS tank uw postcode naar 7373 (voorbeeld: "tank 1234AB") UW HUIDIGE MEUBELEN ZIJN GELD WAARD! TIJDENS DÉ SPECIALE INRUILWEKEN BIJ PAAUWE www.TankVoordelig.nl Autoschade? Boa geren van de gemeente Borsele naar hun scholen in Goes. De ten waar scholieren hulp kun- gemeente wil nog deze zomer nen vragen of schuilen. omwonenden van de fietsroutes benaderen om mee te doen aan het project. Op verschillende adressen moeten jongeren kun nen aanbellen als ze in proble men verkeren. Bij de post, die herkenbaar is aan een bordje aan de gevel of in de tuin zijn een ehbo-doos, een fietspomp en een ruilfiets aanwezig. Verder kunnen scholieren er een tele foontje plegen om school of ou ders in te lichten bij bijvoor beeld een ongeval. Bij noodweer moet het honk ook een schuil plaats zijn of als scholieren wor- De Oase is een plaats waar in ie der geval mensen zijn voor een gezellige babbel, waar interesse en respect voor de ander bestaat, waar de krant gelezen kan wor den, waar veel informatie te vin den is over de Goese samenle ving. Een plaats waar je je een beetje thuis kunt voelen. Dat de ze formule succes heeft blijkt want 17 juni bestaat Stichting In loophuis Oase officieel tien jaar. Oase bestaat dankzij subsidies en giften van ondermeer de Prote stantse Kerk Nederland in Goes en de Rooms Katholieke Pa rochie in Goes. Het secretariaat wordt gevoerd door Heleen Kor stanje. "Indertijd leefde het idee om in de Goese Polder een plekje te maken waar mensen zichzelf konden zijn en elkaar ontmoeten. Hervormd predikant Meinte van LCD TELEVISIE Het feest begint al op vrijdag 11 ju ni om 20.00 uur met de première- uitvoering van de musical Spot light, door de kinderen van de ba sisschool van Ellewoutsdijk. Zater dag 12 juni is hier om 12.30 uur een herhaling van. Om 13.30 uur start het open podium, met optre dens van negen bands. De dag ver volgt met een Nederlands kam pioenschap klikoracen om 13.45 uur. Vanaf 15.10 uur is er de wed strijd voor de sterkste man of vrouw van Zuid-Beveland. 's Avonds zijn er vanaf20.00 uur op tredens van Indeclinch en Mamilla. fsTïi 'S-GRAVENPOLDER - Zeven tien basisscholen, 425 leerlin gen. Op donderdag 10 juni gaan scholieren uit de gemeente Bor sele op de velden van Apollo '69 in 's-Gravenpolder de sportieve strijd met elkaar aan. Thema van de sportdag is dit jaar de Olym pische Spelen. Na een officiële opening gaan de veertig teams onder ander worstelen, skippy- handballen en bewegen op mu ziek. Tussen 15.00 en 15.30 uur maakt wethouder M. Vermue be kend welke school zich een jaar lang Schoolsport Olympiade Kampioen mag noemen. Tijdens de olympiadestrijd wordt ook geld ingezameld voor Stichting Tio Loiro. Deze stich ting zet zich in voor kansarme kinderen in Brazilië. De wed strijden beginnen om 9.15 uur. EU ROPaJuIN KAMPERLAND - Jongeren in Kamperland hebben een eigen voetbaltoernooi op touw gezet. De plaatselijke jeugd strijdt woensdag 16 juni vanaf 19.00 uur op het voetbalveld van Rancho Grande om de eer. KORTGENE - Gedeputeerde H. van Waveren en burge meester C. van Liere van Noord-Beveland hebben afge lopen vrijdag het officiële startschot voor het nieuwe park met vakantievilla's in Kortgene gegeven. EEN BROMMOBIEL 45 km per uur zonder rijbewijs koop je bij: k AUTO VERMEULEN PEARYWEG 6 GOES Tel: 0113-561812 KEUKENS BADKAMERS JUNI - AKTIE Sauna’s 10% korting Div. vloertegels 15% korting Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (induslrieterrein de Smokkelhoek) Tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 HEINKENSZAND - Jongeren Eerder dit jaar hield de Jonge- uit de gemeente Borsele kunnen renraad Borsele een enquete in de nabije toekomt met een over verkeersveiligheid onder veiliger gevoel naar school in leeftijdsgenoten. Daaruit bleek Goes fietsen. Op initiatief van dat een groot deel van de jeugd de Jongerenraad wil de gemeen- het oprichten van veilige honken te Borsele een pilotproject met wel ziet zitten. veilige honken opzetten. Op de Per dag fietsen zo'n duizend jon- twee belangrijkste fietsroutes komen verschillende hulppos- Jx^BEW. E)T> X'<^/DDELB'J^ Jongeren komen op weg naar school verschillende gevaren tegen. Om ze een veiliger gevoel te geven moeten er veilige honken komen, (foto: Jaap Wolterbeek) GOES - Inloophuis Oase, het woord zegt het al: een inloop huis, je kunt daar vrijblijvend binnenlopen. Het is een huiska mer waar een gastvrouw of gastheer probeert het de gasten naar de zin te maken met een kopje koffie of thee. Al tien jaar vormt het inloophuis in Goes een ware rust-oase. 'niüL^/'ieer op weg. smmsmmI 5 g jgj s Ti Tuinenseizoen op Beveland begonnen 84-BfrVS BreedUit Kijk ook op www.autoschadeteam.nl 1976 Zuidweg 20A, Zonnemaire. 0111 - 401318 info@interieur-paauwe.nl AUTOSCHADETEAM 1983 Beertender Home theater set GSM camera Spelcomputer Rijden met een Ferrari Beauty arrangement Scottweg 2 (De Poel II) 4462 CS Goes Tel: 0113-215567 Fax: 0113 - 250251 GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. 0113-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND 0,35 p.o.b. (max.i bericht per inzending) Inruilweken Kijk voor de actievoorwaarden of voor deelname via internet op www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE voor de betere zonnebril... Drie weken lang elke week kans op een: «He seizoenen gioen Van 29 mei tot en met 2ó juni a.s. vinden de inruilweken bij Interie Paauwe plaats. Tijdens deze weken kunt u uw huidige meubelen inruilen. Deze inruilwaarde wordt dan in mindering gebracht op uw nieuw gekochte meubelen. De 'Inruilweken' duren t/m 26 juni a.s. De ingeruilde meubelen beginnen dan aan hun tweede leven in samen werking met Dorcas Hulp. 1987 ur E 0 Q O I T G Q Z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1