Werken in vakantie is gebonden aan regels Enschedeër wil landelijke competitie voor 'gamers’ Webwetensw@@rdigheden Lekker, lekker... Puzzelland In de sterren... Het boek Muziek en meer I 3 6 8 2 4 5 7 Woensdag 2 juni 2004 de Bevelander Pagina 25 ge- de revue. Het titellied is geleend Jan van Middendorp Dick van der Veen 1 2 3 4 6 8 9 10 11 5 7 1 2 3 6 4 5 1 6 8 7 8 9 Tijdens LAN-party's zijn honderden jongeren tegelijkertijd aan het 'gamen'. (eigen foto) 10 11 7 1 HORIZONTAAL: 1. Kleur; 2. Turkse eretitel; 3. wegverloop, versteende moeder; 4. huisdier; 5. zoon van Zeus, muziekstuk voor acht partijen; 7. weer ge- van; 3. lansier, soort sand wich; 4. in orde; 5. aaneen schakeling, appelsoort; 7. langzaam (muz.), Turkse ti tel; 8. bergpas; 9. duikboot, muziekstuk; 10. spinsel; 11. soort kaas. zich van tijd tot tijd met muzika le vrienden. De achtste editie van zijn All Starr Band is te ho ren op 'Live 2003' (CNR Inter- LAN-party's zijn bijeenkomsten waar honderden jongeren hun eigen pc's hebben aangesloten op een centrale computer en ver volgens dagen lang 'gamen', of wel via de computer spelletjes spelen. 'LAN' staat voor 'Local Area Network'; honderden com puters worden aangesloten op één centrale computer en vervol gens staat iedereen met elkaar in contact. een restaurant en schrijft over muziek. Starr beproefde zijn ge- Bill Wyman's favoriete muziek is zwart Amerikaans, zoals The Stones dat in hun begintijd co verden. Op het vijfde Rhythm Kings-album 'Just for a thrill' (Roadrunner Records) passeren verschillende facetten daarvan lier, Mark (3 havo, 15 jaar), be gint om zeven uur ’s morgens, en gaat om zes uur ’s avonds weer naar huis. Hij krijgt 13 eu ro bruto mee. Keurig netjes? Nog eentje. Dewi (brugklas, 12 jaar) is gevraagd om te helpen in de winkel van haar tante. Ze hoeft maar halve dagen te ko men, want ’s morgens is het toch doet. Voor jongeren van 15 tot 18 jaar is er een minimumloon. Volgens de Wet op het mini mumloon zou Dirk Mark 2,17 euro per uur moeten betalen. Regels voor vakantiewerk staan in de Arbowet, ofwel de arbeids omstandighedenwet. Heb je hier vragen over? Kijk dan eens op www.jongerenloket.szw.nl. STEENBOK Privé: nu kun je laten zien watje werkelijk in je mars hebt. Liefde: je komt snel in de juiste stemming. Geld: evenwichtig verde len. Topdag: donderdag. VERTICAAL: 1. Voertuig; 2. ten aanzien WATERMAN Privé: je bent aan de win nende hand, maar dat hoef je niet te laten merken. Liefde: in gedachten ben je héél ontrouw. Geld: goede berichten. Topdag: zaterdag. VISSEN Privé: je doet je best, maar op een of andere manier komt het er niet uit. Gooi het eens over een andere boeg. Liefde: moeilijk om elkaar te begrijpen. Geld: solide basis. Topdag: zondag. MAAGD Privé: je denkt snel genoeg, maar het handelen wil nog wel eens wat haperen. Liefde: je kunt zwijgen als een graf. Geld: goed belegd. Topdag: zaterdag. WEEGSCHAAL Privé: ruggengraat tonen en doen wat er gedaan moet worden. Liefde: je doet op een onei genlijke manier toch mee. Geld: beter verdelen. Topdag: dinsdag. SCHORPIOEN Privé: je werkt met de pre cisie van een Zwitsers uur werk en dat is op kantoor heel prettig. Maar thuis niet. Liefde: harmonie en opwin dende uurtjes met je part ner. Geld: geen reden om je druk te maken. Topdag: woensdag. RAM Privé: geef meer aandacht aan je gezinsleden, nu kan het nog. Liefde: laat de spanning niet onnodig oplopen. Geld: er komt weer wat bin nen. Topdag: maandag. STIER Privé: je komt heel overtui gend over, al heb je zelf twijfel. Liefde: een misverstand niet uit de hand laten lopen. Geld: je handelt ruimhartig. Topdag: donderdag. ren van tegenwoordig". In te genstelling tot sporten is LAN- nen niet echt gezond. "Je bent drie dagen aan het computeren, terwijl je maar drie of vier uur tjes slaapt", lacht Schoo. "Nee, niet per nacht, maar in totaal! Het werkt zo verslavend dat de behoefte tot slapen niet zo groot is." BOOGSCHUTTER Privé: laat het niet op een confrontatie aankomen. Liefde: een opwindende ontmoeting. Geld: goede vooruitzichten. Topdag: vrijdag. E o Q LEEUW Privé: als er twee personen vechten, is er altijd een la chende derde. En dat ben jij- Liefde: de vonk kan zomaar overspringen. Geld: laatje niet meeslepen in een avontuur. Topdag: zondag. Babys), Colin Hay (Men at work), Paul Carrack (Squeeze, etc.) en Sheila E. (Prince) stap pen om beurt naar voren voor re prises van hun grootste hits. Het concert opent met Ringo's groot ste solosucces 'It don't come easy'. De 'Yellow submarine' vaart langs en er zijn nog een paar stukken uit het ,Lennon/Mc- Cartney songbook. Junior drumt van de zomer bij Oasis, goed voorbeeld doet goed volgen. Er zijn oneindig veel 'games' die gespeeld kunnen worden. Eén tegen één of in groepsverband tegen elkaar. Jasper Schoo (28) heeft een eigen organisatiebu reau, United Party genaamd, waarmee hij een landelijke LAN-competitie wil opzetten. "Het is dé sport voor veel jonge- Hij heeft wel een idee waarom deze 'sport' zoveel beoefenaars kent, "jongeren willen de harde werkelijkheid even ontvluch ten." Er zijn parallellen met hou separty's weet Schoo. "Ik denk dat in de toekomst die twee naar elkaar toe gaan groeien. Eerst drie dagen computeren en dan drie dagen housen..." zond, onbebouwde ruimte; 8. Griekse letter; 9. grave ren, duikbommenwerper; 10. stuk hout; 11. Aziaat. gever. Het lijkt wel of de all stars in de rij staan om mee te mogen doen. John Waite (The Salade aux Lardons et Ravioles Er worden ons zonnige tijden beloofd en dat betekent dat uitge breid kokkerellen en zwaar tafelen een beetje veel is. Vandaar de ze keer een licht recept dat gemakkelijk te maken is en niet te veel tijd vergt. Overigens is dit maar een van de voorbeelden wat je met een mooie salade kunt doen. In Frankrijk is dit een veel ge bruikt gerecht. Vaak als voorgerecht en heel vaak afgemaakt met plakjes gésiers (het verteringsmaagje van vogels en erg lekker!) of met plakjes warme geitenkaas. Voor deze salade is een kwar tiertje keukenwerk voldoende. Regels voor vakantiewerk staan in de Arbowet, ofwel de arbeidsomstandighedenwet. Heb je hier vragen over? Kijk dan eens op www.jongerenloket.szw.nl. Twente houdt. In de sporthal kunnen maximaal driehonderd jongeren terecht. De universi- teitsmensa voorziet in de maal tijden. "Je betaalt dertig euro voor twee ontbijten, drie lunches en drie avondmaaltijden. Je kunt natuurlijk ook een pizzakoerier laten komen, maar dat is duurder en minder gezond!" Deze party draagt het stempel 'pilot-project'. Schoo: "Als het een succes wordt, wil ik in ande re studentensteden ook dergelij ke party's organiseren. En de deelnemers wil ik dan in een landelijke competitie tegen el kaar laten uitkomen." Schoo's feestje dreigt een beetje onder te sneeuwen door een enorme LAN-party in het Hengelose Ex po Center begin juli. Daardoor TWEELINGEN Privé: je trekt alle registers open om de boel te regelen zoals je dat wilt. Liefde: je wacht op de eer ste stap, maar wacht niet te lang. Topdag: woensdag. Gezondheid: problemen met de gewrichten. Eten kan tussen de bedrijven door. Toen het fenomeen nog in z'n kinderschoenen stond, leef den veel deelnemers een paar dagen lang op pizza's en bier. Da's tegenwoordig ook anders. De deelnemers drinken energie- drankjes en eten gezond. Dat laatste geldt in elk geval voor de LAN-party die Schoo op 27, 28 en 29 juli op de Universiteit Met de Europese verkiezingen vlak voor de deur, is ook stemwij- zer.nl weer wakker geworden uit zijn politieke winterslaap. Dit hulpje om te weten te komen welke partij het dichtst bij je eigen standpunten staat, brak in 2002 en 2003 definitief door naar het grote publiek. Twee landelijke verkiezingsronden vlak achter el kaar zorgden er uiteindelijk voor dat in 2003 meer dan twee mil joen keer een advies werd gevraagd aan de Stemwijzer. Dat zit er dit keer overigens niet in. Europa is nu eenmaal een ver van ons bed show. Daar kan geen Nederlands voorzitterschap van de Eu ropese Unie wat aan veranderen. De makers van de Stemwijzer zouden bij deze verkiezingen al tevreden zijn als er meer dan 400.000 mensen via internet om een stemadvies zouden vragen. Wie een kijkje neemt op stemwijzer.nl komt er al snel achter dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is. De succesformule is niet aangepast. Na het starten van de stemwijzer verschijnen er, één voor één, dertig stelingen op het scherm die alleen maar met 'ja', 'nee' of'neutraal' beantwoord kunnen worden. Na het beantwoor den van de dertig stellingen is het nog mogelijk aan te geven wel ke beleidsterreinen extra belangrijk zijn, waarna het advies op het scherm zichtbaar wordt. Eenvoudig en snel, dat zijn de voordelen van de Stemwijzer. Maar er kleven ook de nodige nadelen aan de site. De allerbelangrijkste is dat niet alle partijen vertegenwoor digd zijn. En dat is vreemd voor een site, die onder de verant woordelijkheid valt van een zogenaamd neutrale organisatie als het Instituut voor Publiek en Politiek. Op de site geven de makers als verklaring dat een afgewogen advies met te veel partijen nau welijks mogelijk is. "Aan Tweede Kamerverkiezingen deden bij voorbeeld tegen de twintig partijen mee. Neem je die allemaal in de Stemwijzer op, dan heb je binnen de kortste keren meer dan vijftig stellingen nodig. Voor een afgewogen stemadvies ben je snel een half uur, drie kwartier bezig. De kracht van de Stemwij zer is datje in een kort tijdsbestek een duidelijk advies krijgt", al dus de makers. Geen erg sterk argument. Aan de Europese ver kiezingen doen minder partijen mee, vijftien, dus is het eenvoudi ger de site uit te breiden. De keuze van de stemwijzer heeft in ie der geval al voor het eerste relletje gezorgd. Respect.nu, de Partij voor het Noorden, Leefbaar Europa en Nieuw Rechts, vier kleine partijen die genegeerd worden door de Stemwijzer, hebben een kort geding aangespannen tegen de Stemwijzer, omdat zij niet zijn uitgenodigd voor het advies. Overigens is de site - al vóór het kort geding - iets aangepast, vooruitlopend op de kritiek. De Stemwijzer is uitgebreid met een 'Program Vergelijking' waarin op belangrijke thema’s de belangrijkste programmapunten van alle deelnemers op een rijtje zijn gezet. Een schrale troost voor de zeven partijen, die niet belangrijk genoeg waren om mee te mo gen doen. Wie een uitgebreider advies wil kan een kijkje nemen op 'slagomeuropa.nl'. Een combinatie van een spel met een stem wijzer. Een Europese ambtenaar geeft adviezen (stellingen) die met 'eens', 'oneens' of 'geen mening' beantwoord kunnen worden. Bij ‘eens’ is het de bedoeling om via een honkballer het advies in de vorm van een prop papier door te slaan naar een digitale Bal kenende, bij ‘oneens’ kan de prop de ambtenaar om de oren wor den gemept. Het kost wat meer tijd dan de Stemwijzer, maar het advies is een stuk betrouwbaarder. Ingrediënten: pak verse ravioli, 100 gram aan reepjes gesneden gerookt spek, 15 gram boter, een zak gemengde salade. Voor de vinaigrette: een eetlepel olijfolie, een eetlepel zonnebloemolie, een theelepeltje pittige mosterd, zoutpeper en een eetlepel bal- samico-azijn. Bereiding: Was de salade en drapeer die op vier borden. Maak een vinaigrette van de olie, de azijn, het zout en de peper. Verhit de boter in een koekenpan en laat daarin de ravioli (met kaas- of vleesvulling) en de spekjes goudbruin bakken. Doe dat op hoog vuur, maar blijf er bij en roer voorzichtig om de ravioli niet kapot te maken. Vervolgens ravioli en spekjes over de salade verdelen en overgieten met de vinaigrette. Zo warm mogelijk serveren. Drink daarbij een mooie rode wijn van de Cöte du Rhone. Anneke Kaiser kan hij zijn feestje hooguit affi cheren als de 'grootste van En schede'. "In het Expo Center kunnen tweeduizend mensen te recht. Het is de grootste party van Europa. Daar kan ik niet te genop." Toch rekent ook hij op een volle bak. "Ik wil minimaal tweehonderd 'gamers'. Dat moet wel lukken: er zijn zoveel lief hebbers in de regio." Ook vakantiewerk kan gevaar- plukken aardbeien en worden lijk zijn, onderbetaald worden, per mandje betaald. Eén scho of veel te lang duren. Om dat te voorkomen zijn er wetten en re gels. Voor jongens en meisjes die tomaten plukken, glazen op halen, vakken vullen of wat dan ook doen om in de vakantie bij te verdienen. Met 'Het Gewonde Land' bijt Stephen Donaldson het spits af van een nieuwe serie onder de noemer 'De Kronieken van Tho mas Covenant'. De trilogie die eraan vooraf ging, boeide een miljoenenpubliek over de gehele Een jaar of tien geleden hield wereld. Ze werd beloond met de Bill Wyman The Rolling Stones Campbell Award voor beste fan- voor gezien, Ringo Starr is al tasy-debuut en de Hugo Award langer Beatle af. Wyman heeft voor beste fantasy-roman. Adel verplicht. Donaldson weet dat zijn lezers met minder geen ge- luk als filmacteur, maar was suc- noegen nemen. Hij laat Cove- cesvoller als muzikant. Beiden nant terugkeren naar het Magi- maken nog altijd muziek, op het sche Land, waar vierduizend podium en de studio, jaar als een schaduw weggegle den zijn. Daar moeten de bewo- Drummer/zanger Ringo omringt ners opboksen tegen de Kwaadaaardige Zonnevloek. Aan de zijde van Lindy Avery, een vrouw van onze wereld, zet Covenant een zoektocht in gang national), opgenomen in Cana- met het ultieme doel het Land te da. Ringo is een populaire werk- redden. Andermaal slaat de fan tasie met Donaldson op hol. Maar dat stoort nergens, inte gendeel. We zijn benieuwd of hij de spanning een reeks lang kan vasthouden.. Uitgeverij Lui- tingh-Sijthoff. Paperback 576 blz. Prijs 19,95 euro. ISBN 90 245 5061 0 KREEFT Privé: je gaat door, terwijl de anderen het bijltje er bij neer hebben gelegd. Liefde: romantisch stemd. Geld: je maakt winst. Topdag: vrijdag. Goed of fout? Tuinder Dirk van Staalduinen heeft in de zomer twintig scholieren in dienst. Ze nooit druk. Mag dat? Om met de tweede vraag te be ginnen: nee, dus! Dewi mag he lemaal nog niet werken. Ze is te jong. Kinderen van 12 mogen al leen in heel uitzonderlijke geval len werken. Pas vanaf 13 jaar mogen jongeren na schooltijd en in de vakanties werken. Maar het aantal uren is beperkt, en veel soorten werk zijn verboden. In de Arbeidstijdenwet staat dat 13- en 14-jarigen in de vakantie maximaal drie weken achter el kaar lichte, niet-industriële ar beid mogen doen. Vakken vul len in de supermarkt bijvoor beeld. Tuinder Dirk (die net als de tante van Dewi niet echt be- bij Ray Charles, 'Cry baby' was staat) doet het ook al niet goed, eerder te horen uit de strot van Hij laat Mark veel te lang door- Janis Joplin en 'You don't know werken. Acht uur per dag is voor (what you mean to me)' is in eer- 15-jarigen het maximum. En het ste aanleg van soulbrothers Sam is niet het enige dat Dirk fout Dave. Het origineel van 'Tax- man' staat op de Beatles-elpee 'Revolver' (1966). In Bill's Kings komen we zanger/pia- nist/organist Georgie Fame te gen, gitaristen Albert Lee en Terry Taylor en in een gastrol Mark Knopfler. Bevelander extra JP382 "O C ra N N Z3 Q. Wyman en Starr weten te boeien T

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 25