Voltijd en Deeltijd HBO Huishoudelijk kleinverbruik kies je koers! Li no Lux 29® 59®5 29 ®5 ///A deltA IIIL-X IN Terneuzen DE VLIJT LINNEN Wijziging tarieven m.i.v. i juli GRATIS PARASOL BIJ AANKOOP VAN EEN ZOMERDEKBED! Do. 10 JUNI 2004 VANAF 19.30 UUR Studeren aan de Zeeuwse kust! Zeeland Verrassend veelzijdig Hogeschool •Tm* c/V? Gas Kabel Elektriciteit - 2001+ DELTA N.V. KOELE DEKBEDDEN VOOR WARME NACHTEN Lange Vorststraat 60 Goes Tel.0113-2333796 Korte Delft 4 Middelburg Tel. 0118-633830 Lange Viele 11-13 Middelburg Tel. 0118-674400 In de tarieven voor elektriciteit, kabel en gas zijn wijzigingen opgetreden. Als gevolg van hogere prijzen in de handel, onder andere voor brandstoffen, zijn de inkoopkosten voor elektriciteit en gas gestegen. De totale kosten voor deze producten worden in deze advertentie weergegeven. De tarieven voor water veranderen niet op 1 juli a.s. Vlietstraat 11a, Terneuzen (locatie roc westerschelde) Deeltijdopleiding 4 jarig in Terneuzen (BE, CE, MER) coördinator: E. Volleman Dagopleiding Propedeuse in terneuzen (BE, CE, MER en IBL-Toerisme) coördinator: E. Volleman Deeltijd Techniek (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Algemene Operationele Techniek) contactpersoon: D. van der Steen Avondopleiding Bachelor of International logistics, contactpersoon: D. van der Steen Voltijd en deeltijd Pabo, coördinator: M. Vader 00^>,15 641 (>OO HZ^d.Nl Pagina 23 de Bevelander Woensdag 2 juni 2004 1-persoons5^35' i Alle dekbedden zijn ook verkrijgbaar in extra lange maat voor aanbiedingsprijzen. Netwerktarieven 0,0559 Leveringstarieven Meterhuur €3,18 3,18 €2,67 2,67 €0,0426 €2,14 €2,14 2,81 1,40 Netwerktarieven Energiebelasting 0,0600 Meterhuur 3,06 Tarief per m3 incl. BTW (19%) 100% ZIJDE 90% GANZENDONS KATOEN 1-persoons IJSrOtT T: 0800-5150 E: info@delta.nl www.delta.nl Dubbeltarief meter 0,0529 0,0271 €0,1286 €0,1286 Volledig kabelpakket per maand ind. BTW (19%) Basis kabelpakket per maand ind. BTW (19%) Dubbeltarief meter Vast tarief per maand Vast tarief per maand MEP-heffing (0% BTW) Tarief per kWh - normaaltariefuren - laagtariefuren 0,0778 0,0252 Dubbeltarief meter €14,43 7,86 Enkeltarief meter Dubbeltarief meter 0,0559 0,0376 Opbouw gaskosten bij een verbruik van 2.500 m3 per jaar, (incl. vastrecht) Vast tarief per maand ind. BTW (19%) Type meter G4 66 Vast tarief per maand ind. BTW (19%) Tarief per m3 ind. BTW (19%) Vast tarief per maand ind. BTW (19%) Tarief per m3 ind. BTW (19%), exd. Energiebelasting €0,1701 0,0865 0,0270 7,07 0,0223 1,49 0,2761 Meterhuur 4% Leveringstarief 45% ZOMERDEKBED 'DREAMSTAR SUMMER' Vulling: 90% ganzendons. Tijk: 100% katoen. 2-persoons JLêö'öü Netwerktarief 37% z Belastingen en heffingen overheid 26% Dubbeltarief meter 3,79 €3,25 Netwerktarief 9% Meterhuur 2% Uw tarief voor gas is opgebouwd uit meerdere onderdelen: leveringstarief, netwerktarief, meterhuur en Energiebelasting. De kosten voor het transport van gas dalen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004. De energiebelasting en de huur voor de meter wijzigen niet ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004. De kosten voor de levering van gas stijgen per 1 juli aanstaande. Door deze wijzigingen is een huishouden met een verbruik van 2.500 m3 per jaar 1,6% duurder uit. Dit komt neer op 1,68 per maand. 89.95 Lits-jumeaux 105.00 Energiebelasting Totaal verbruik (per aansluiting, per 12 maanden) 0 - 5.000 m3 5.000 - 170.000 m3 170.000 kWh -1 mln. m3 1 -persoons DELTA N.V. Postbus 5048 4330 KA Middelburg Vast tarief per maand Tarief per kWh - normaaltariefuren 0,0426 - laagtariefuren 0,1408 0,1101 Totaal verbruik (per aansluiting, per 12 maanden) 0 - 10.000 kWh 10.000 - 50.000 kWh 50.000 kWh - 10 mln. kWh 0,0077 Het maandelijks voorschot zal in verband met bovenstaande wijzigingen worden aangepast. Een volledig tarievenoverzicht is vanaf eind juni 2004 gratis op te vragen via onze website of bij onze afdeling Klantenservice, telefoonnummer 0800-5150. Onze Klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Natuurlijk kunt u ook onze website bezoeken: www.delta.nl of een vraag stellen via e-mail: info@delta.nl. Onder voorbehoud van zet-en drukfouten. ind. BTW (19%), incl. Energiebelasting Enkeltarief meter 1 x 35 A en 3 x 25 A incl. BTW (19%) Enkeltarief meter €3,67 €3,25 Gewone stroom per kWh Zeeuws Groen per kWh ind. BTW (19%) incl. BTW (19%) Belastingen en heffingen overheid 44% eerste halfjaar van 2004. Ook de huur voor de meter blijft gelijk. De energiebelasting (EB) voor gewone stroom blijft 7,78 eurocent per kWh. De energiebelasting voor groene stroom wordt verhoogd tot 6 eurocent per kWh. Ondanks deze verhoging blijft de prijs voor Zeeuws Groen gelijk aan de prijs voor gewone stroom. De kosten voor de levering van elektriciteit wijzigen per 1 juli aanstaande. Dit houdt in dat een huishouden met een verbruik van 3.000 kWh per jaar (enkeltariefmeter) 2,25% per jaar duurder uit is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004. Dit komt neer op 0,89 per maand. INFO AVOND De levering van gas wordt uitgevoerd door DELTA Comfort B.V. Het tarief wordt op de afrekennota verminderd met 36,85. Dit is een bijdrage van de Gasunie. Het tarief voor de levering van gas is een afgeleide van de ontwikkelingen op de groothandelsmarkt en wordt elk kwartaal aangepast. Daarbij zal een tariefwijziging ten opzichte van het voorgaande kwartaal nimmer meer bedragen dan 15%. DELTA Kabelcomfort B.V. is uw leverancier van het radio- en tv-signaal. De tarieven voor radio en televisie via de kabel stijgen met 2,5 Dit is het gevolg van een stijging in de wettelijke heffingen, uitbreiding van het programma-aanbod en wijzigingen in de vergoeding voor de programma- aanbieders. Leveringstarieven Gewone stroom exd. BTW (19%), exd. Energiebelasting Enkeltarief meter Het transport van gas over het distributienet wordt uitgevoerd door DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB). Uw tarief voor elektriciteit is opgebouwd uit meerdere onderdelen: leveringstarief, netwerktarief, meterhuur en Energiebelasting (EB). De kosten voor het transport van elektriciteit wijzigen niet ten opzichte van het Opbouw elektriciteitskosten bij een verbruik van 3.000 kWh per jaar, (incl. vastrecht en belastingvermindering) Leveringstarief 32% Het transport van elektriciteit over het distributienet wordt uitgevoerd door DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB). De Wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) verplicht DELTA Netwerkbedrijf B.V. bij de op haar netten aangesloten afnemers een bedrag van 39,- op jaarbasis te innen en af te dragen aan TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet elektriciteit. Dit is 3,25 per maand. De levering van elektriciteit wordt uitgevoerd door DELTA Comfort B.V. Voor Zeeuws Groen is het tarief incl. Energiebelasting gelijk aan bovenstaand tarief voor gewone stroom incl. Energiebelasting. Per 12 maanden wordt per woning waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt een bedrag van 215,39 incl. BTW belastingvermindering terugbetaald. In de maandelijkse voorschotten wordt hiermee reeds rekening gehouden. Op de afrekennota staat naast de Energiebelasting ook deze vermindering vermeld. De normaaltariefuren zijn tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur. De laagtariefuren zijn op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur, alle uren op zaterdagen, zondagen en tijdens erkende feestdagen. Deze zijn Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en le en 2e Kerstdag. Bovenstaande tarieven (incl. BTW en Energiebelasting) zijn gebaseerd op een verbruik van 0 - 10.000 kWh. Het tarief voor de levering van elektriciteit is een afgeleide van de ontwikkelingen op de groothandelsmarkt en wordt elk kwartaal aangepast. Daarbij zal een tariefwijziging ten opzichte van het voorgaande kwartaal nimmer meer bedragen dan 15%. lx 35 A lx 35 A 3x25A 3x25A incl. BTW (19%) incl. BTW (19%) incl. BTW (19%) incl. BTW (19%), Enkeltarief meter ZOMERDEKBED 'SILK SUMMER' Vulling 100% zijde. Tijk: 100% katoen. 2-persoons -BÉhSS' 45.00 Lits-jumeaux 54.95 ZOMERDEKBED 'COTTON SUMMER' Vulling: katoen. Tijk: 100% katoen. Anti-allergisch. 60°C wasbaar. 2-persoons U&rSS' 45.00 Lits-jumeaux 409UÜ 54.95 PARASOL 0 180 cm. GRATIS T.W.V. 12.95 OP=OP

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 23