Schaapscheerdersfeest Nisse 25 jaar 4 J ’Scheuring gaat ook dwars door families’ Actie tegen verdieping van de Westerschelde Da I 1 Zeeuwse Tuinen L 5-' M V Eerste Barrique Nederland in Goes ft Problemen te lijf met oliën B.V. BEVELAND EXPO PUZZEL RONDJE BEVELAND Jonge Kracht houdt open dag Optreden in Manhuistuin Wielerwedstrijd in Abtskerke 1 Vrijdag 4 juni (Vervolg van voorpagina) Homohuwelijk Respect Cazant geeft aan dat niet alleen de 4 advertentie 8 9 10 GOES - Jeannette van de Linde, eigenaresse van Schoon heidssalon Rozemarijn in Hansweert, is nu ook gespeciali seerd in de toepassing van etherische oliën. Zij pakt de oor zaak van huidproblemen in- en uitwendig aan, zegt Van de Linde. "Elke cliënt krijgt een oliemengsel op maat. Eczeem, psoriasis, acné, couperose, ouderdomsvlekken: voor alles is er een remedie op basis van etherische oliën. Daarmee kun nen ook vele problemen worden voorkomen. De cliënt krijgt een 'paspoort' mee, als ondersteuning bij het gebruik van de olie." Op 18 juni heropent het heringerichte Rozemarijn offi cieel, met demonstraties, een hapje en een drankje. Van de Linde start al eerder met haar behandelingen, Op 2 juni. Ro zemarijn is gevestigd aan de Zijpe 6 en is telefonisch bereik baar op nummer 383580. GOES - Het toch al van kwaliteitszaken goed voorziene histo rische centrum van Goes is sinds kort een wijn- en delicates senzaak rijker. Barrique-Goes is de eerste Nederlandse vesti ging van de Duitse Barrique-keten, die ook winkels heeft in Oostenrijk en Engeland. Barrique biedt een ruim assortiment wijnen, losse destillaten, likeuren, oliën en azijnen en delica tessen uit de hele wereld. Uit glazen en roestvrijstalen vaten worden de verschillende losse producten in de winkel gebot teld. De klant kiest ter plekke de hoeveelheid, het type fles en de verpakking. Barrique heeft producten voor iedere culinaire gelegenheid en elk budget, voor eigen gebruik, maar ook om cadeau te doen. Verrassend zijn ook de vele smaakvolle acces soires. Barrique is te vinden in de St. Adriaanstraat 17-19, tele foon 222181. H. Cazant, oud-kerkenraadslid van de toenmalige Gereformeer de Bond in Arnemuiden en lid van het comité van bezwaarden, een groot aantal handteke ningen tegen de verdieping van de Westerschelde en de ontpoldering. Dat gebeurt in NISSE - Al vijfentwintig jaar lang is de derde zaterdag in juni de dag van het Schaapscheerdersfeest in Nisse. Het dorpsfeest van 1979 is nu uitgegroeid tot een groot evenement dat jaarlijks duizenden bezoekers naar het Dorpsplein en de Kasteelweide trekt. Met het feest in Nisse wordt geld opgehaald voor het in financiële nood verkerende Stichting Zeeuwse Schaapkudde. (foto: Tan- nie de Jonge) de Abdij in Middelburg om 16.00 uur. De handtekenin gen zijn verzameld tijdens bijeenkomsten waar de ver- VERTICAAL: Grootspreken; 2. loterijbrief je; 3. hazardspel, vriend (Sp.); 4. broeder; 5. plaats in Frank rijk, afscheidingslijn; 7. mel- kwijn, specerij; 8. lof; 9. duw, aartsvader; 10. insect; 11. ver nielen. Met de opbrengst van het feest wordt de Stichting Zeeuwse Schaapskudde uit Nisse ondersteund. In 2000, ging het feest van wege mond- en klauwzeer niet door. Het comité Schaapscheerders feest Nisse, bestaande uit Wim de Smit, Dries van der Poest Cle ment en Ton Nijzink, heeft alles uit de kast gehaald om het jubileu- meditie extra glans te geven. Het feest wordt 19 juni om 10.00 uur door Dies Imanse, de eerste schaapherder van de Stichting Zeeuw se Schaapskudde, geopend. Op het Dorpsplein begint dan de am bachtenmarkt met als middelpunt het scheren van schapen van on ze kudde. Op een podium wordt de hele dag door vier schaapscheerders, de herders van de kudde en een aantal vrijwilligers, geschoren. Kle derdrachten, vendelzwaaien, volksdansen, country line en square dancing, majorettes en Apollo uit Wissenkerke zijn andere ingre diënten van het feest. "Bovendien is er het Zeeuwse Stadsomroe- HORIZONTAAL: 1. Bergplaats; 2. dierengeluid; 3. woestijn in het Midden-Oosten, plantenwereld; 4. diepte tussen twee zandbanken; 5. beleefd, re productie; 7. kwelling, els; 8. hertachtig dier; 9. uitgelezen ge zelschap, plat stuk hout; 10. bo vendien; 11speechen. GOES - Muziekgezelschap Oefe ning en Uitspanning uit Kattendijke treedt zondag 6 juni op in de Man huistuin in Goes. De leden spelen een afwisselend programma dat va rieert van popmuziek tot licht klas siek. Het optreden is van 12.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. Bij minder goed weer wordt uitgewe ken naar de R.K. Maria Magdale- nakerk. 'S-HEER ABTSKERKE - In 's- Heer Abtskerke is op vrijdag 4 ju ni een wielerwedstrijd voor trim mers. In en rond 's-Heer Abtsker ke is een vijf kilometer lang par koers uitgestippeld. Dat gaat langs het poelgebied en boomgaarden. Het parkoers voert de renners door de Gerbernesseweg, Zuid- weg, Palmboomweg, Bergweg en Polderweg. De finish is in de Ger- bemesseweg. De coureurs strijden in vier categorieën voor de over winning. De Amateurs B begin nen om 18.30 uur voor een wed strijd van acht ronden, een minuut later begint de S/P klasse. Dit is een nieuwe 'opstapcategorie' voor plaatselijke renners. Die doen vijf ronden. De amateurs A gaan van start om 19.45 uur voor een wed strijd over dertien ronden. Een mi nuut later is het de beurt aan de ve teranen die voor elf ronden gaan. tief om niet mee te gaan met de PKN. is het met dit laatste niet eens: "Er wordt gezegd dat wij scheurmakers zijn, maar dat zijn we niet. Wij kunnen ons niet vinden in de tegenstrijdige belijdenis van de huidige ker korde. Wij willen bij het oude blijven, de PKN is degene die verandering brengt. Daar moe ten wij de schuld niet van krij gen." De fusie heeft tot gevolg dat de drie verschillende kerken ook alledrie hun eigen verschillen de belijdenissen en interpreta ties van de bijbel samen moe ten voegen. Sommige van die interpretaties spreken elkaar op bepaalde punten tegen, volgens Cazant. Een bekend strijdpunt is bijvoorbeeld de kwestie rond het homohuwelijk. Dit, en veel andere punten, vormen voor de bezwaarden een belangrijk mo- Door de verdieping kunnen grotere schepen de Westerschelde bevaren, (foto: Tannie de Jonge) A M VRIJDAG Lewedorp, café-pension De Goe de Verwachting, avondruilbeurs, 18.30 uur. KLOETINGE Emergis, Oostmolenweg 101, werken van Danny van Rijt, t/m 9 juni. OUDELANDE Jan Prins, Wilhelminastraat 10, acryl op panelen, zondag 14.00 tot 16.00 uur, tot eind juni. NEELTJE JANS Deltaplaza, foto's van Petra Rou wendal, t/m 30 november. DONDERDAG Kortgene, De Pompweie, jaar vergadering, dorpsraad Kortge ne, 20.00 uur. ZATERDAG Kamperland, Roompot, tour tocht, Solexclub Zeeland, 13.00 uur. ZONDAG Neeltje Jans, bord startplaats, Hans Verkooijen wandeling, 'Onder de vloedlijn', 14.00 uur. trouwen, dan verliezen we dat. De kerkorde van de PKN staat dit toe en dat gaat boven plaatselijke af spraken." Cazant voelt zich een beetje bedrogen, zegt hij. "We zijn nu alles kwijtgeraakt omdat we niet mee wilden met een fusie die ons van hogerhand opgelegd werd. We hebben jaren in onze kerk geïnvesteerd, en opeens hebben we niets meer." Ook gemeentes die zich als geheel afgescheiden heb ben, moeten nog maar afwachten of ze hun kerkgebouw kunnen houden. Van Noord: "Er spelen kwesties, maar daar doe ik geen uitspraken over. Er is een commis sie die zich daar op richt, en ik wil dat overleg niet voor de voeten lo pen." kwestie met het kerkgebouw zout in de wonde strooit: "De fusie brengt sowieso veel te weeg in Arnemuiden. Er zijn mensen die elkaar zuur of el kaar helemaal niet meer aan kijken. Het gaat midden door gezinnen heen. Ik heb geen re spect voor die ruzies. Het is een kerk onwaardig wat er nu gebeurt. Het verscheurt het dorp." Anderzijds gaat het in veel hervormde gemeenten goed en is het voor velen een stap vooruit dat nu, na veertig jaar, eindelijk de fusie doorgezet is. Van Noord: "Veel hervormde gemeenten zeggen zich met al hun vezels verbonden te voe len aan de PKN. En ik geloof dat dat enthousiasme in Zee land in de toekomst zal door zetten." Ten opzichte van de provincie Zuid-Holland is het aantal ge meenten dat in Zeeland fuseert volgens Van Noord relatief groot. De spanningen die er desondanks zijn op allerlei gebieden, begrijpt hij niet goed: "Om een voorbeeld te noemen: men hoeft plaatselijk niet in te stemmen met een homo huwelijk. Maar de bezwaarde kant kan niet leven met een kerkge nootschap waar alleen al de ruimte is om zo'n huwelijk in te zegenen." Cazant reageert hierop: "Plaatse lijk kan een gemeente vastleggen dat er geen homorelaties ingeze gend worden. Maar als er echt zo'n paar in onze kerk is, en ze maken er zaak van om hier ook te willen dieping van de Westerschelde en de ontpoldering aan de or de kwam. H. Eversdijk, voor zitter van de stichting, zal tij dens de overhandiging uitleg gen waarom die verdieping en de ontpoldering niet mo gen doorgaan. pers Concours waarbij de deelnemers in klederdracht alle program maonderdelen op ludieke wijze aankondigen", vertelt De Smit. In de kerk is een expositie van Zeeuwse kunstenaars met als thema Het schaap. Het hoogtepunt van de dag is te zien op de Kasteelwei de, een slipjacht met een meute honden en sonneurs door de groep Veluwe Hunt uit Aarle-Rixtel. Vanaf 9.00 uur overrompelen die het dorp met paarden, drijvers, honden en jachthoorngeschal. Op de Kasteelweide is het de hele dag een 'beestenboel' met schapen, po litiehonden en Van Maaren Roofvogeldemonstraties. Er is de tradi tionele paardenkeuring en de Border Collie Club verzorgt wedstrij den schapen drijven. Diverse landbouwactiviteiten worden getoond en oude tractoren van OTMMZ uit Nisse zijn te bezichtigen. "We brengen ieder jaar iets anders zodat het voor het publiek ook boei end blijft", zegt Van der Poest Clement. "Op alle scholen zijn kleur platen uitgedeeld die op het Schaapscheerdersfeest bij een clown ingeleverd kunnen worden voor een gratis suikerspin." De Stichting Zeeuwse Schaapkudde verkeert in financiële nood en dus kunnen mensen bij een van de kraampjes op het Dorpsplein do nateur worden. Ook de voetballiefhebbers hoeven hun middagje Oranje niet te schrappen: de EK-wedstrijd Nederland-Tsjechië is op een groot scherm in de feesttent te volgen. Dit beaamt ook predikant J. van Zoelen van de PKN-gemeente in Kamperland. Zij noemt de ont wikkelingen in haar gemeente wonderbaarlijk: "Vijftig jaar ge leden liepen Gereformeerd en Hervormd hier zonder te groeten langs elkaar heen en wilden de dominees elkaar niet eens de hand schudden. Nu zijn we al zes of zeven jaar praktisch één ge meente. Ik ben heel erg blij met deze fusie. Het is naar de buiten wereld toe een signaal dat we ook een eenheid kunnen vormen, in plaats van altijd maar dat schei den en scheuren." KAPELLE - Showkorps Jonge Kracht uit Kapelle houdt op zater dag 5 juni een open dag in het clubgebouw aan de Station straat.Het clubgebouw is van 13.30 tot 16.00 uur geopend voor het publiek Er zijn allerlei optre dens van majorettes, tamboers, blazers en ook het korps zelf speelt. Bezoekers kunnen er bo vendien informatie krijgen over Jonge Kracht. Het korps heeft ve le prijzen behaald. Zo won Jonge Kracht op 24 april nog de eerste en tweede prijs op het KNFM Topconcours in Barneveld. DINSDAG Goes, hotel Terminus, bijeen komst, Epilepsie Ver. Ned., 20.00 uur. Goes, Sportpunt Zeeland, avondvierdaagse, 18.30 uur. WOENSDAG Goes, Sportpunt Zeeland, avond vierdaagse, 18.30 uur. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingse- weg 10, diverse voorwerpen, fo to's, echte rupsen en vlinders, 'Van Rupsen Kinders tot Volwas sen Vlinders', woensdag t/m za terdag van 13.00-17.00 uur, t/m 17juli. Gemeentehuis, Kerk plein 1, schilderijen van L. J. Ver kerk, maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dinsdag en vrij dag van 9.00-13.00 uur en don derdag van 9.00-18.00 uur, t/m 11 juni. Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schilderijen van Gerda Duister- hof, 'Het Zeeuwse landschap', maandag t/m vrijdag van 9.00- 17.30 uur, zaterdag van 9.00- 16.00 uur, t/m juni. GOES - Gedeputeerde Staten van Zeeland ontvangen maandag 21 juni van De Stichting De Levende Delta HEINKENSZAND Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, schilderijen van Meinie van Bommel en schilderijen en sculp turen van Karin Starmans, woens dag en donderdag van 13.00- 18.00 uur, vrijdag van 13.00- 18.00 en 19.00-21.00 uur, zater dag van 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur, t/m juni. GOES GGD Zeeland, Westwal 37, fo to's, 'Wij stervelingen', t/m 15 ju ni. Galerie-Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade, tekenin gen van Cor van Gils en Jacky Romme, beelden en grafiek van Philemon van den Brande, 'Ma gie', t/m 14 augustus. Antiek handel J.M. van Baaien, Voor stad 37, sieraden, tasjes en textiel kunst van Annette Jeukens, Jac queline de Jong en Laura Lieben berg, 'Textiel en (V )aria', dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m 5 juni. Galerie van den Berge. Westwal 45, schilderijen van Dave Meijer. 'Nulpunt' en Clary Stofte,'Mixed .media', don derdag t/m zaterdag van 12.00- 17.00 uur, t/m 24 juli. Kunstuit leen De Bevelanden, Westwal 45, beelden en sieraden van Ineke Ot te, woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur, t/m 19 juni. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt 23, schilderijen van Anna van den Berg, dinsdag t/m zater dag van 9.00-18.00 uur, t/m 3 juli. 'S-G RAVEN POLDER Bibliotheek, schilderijen van An neke Melse, dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 en 18.00 - 21.30 uur, woensdag 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur, t/m 4 juni. KATS Zeeuwse Rozentuin, Katse Groeneweg 3, beelden van Sjoerd Buisman, Mathilde Cuijpers, Ni colas Dings, Bart Kelholt en Al bert Verkade, dinsdag t/m zater dag van 10.00-17.00 uur, t/m be gin september. i 2 Woensdag 2 juni 2004 de Bevelander Pagina 17 2 3 5 6 7 11 4 4 a r’ GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND U I N groen Mr Schrijf u in voor een bezoek aan 5 zeer fraaie tuinen op Walcheren en Beveland. Deze dag wordt geheel verzorgd aangeboden, incl. vervoer per touringcar, lunch, leuke attentie en na afloop een koud buffet bij EuropaTuin Goes. Tevens ontvangt u een spe ciale kortingsbon. Info en deelname aan infobalie. 6 3 2 5 JP382

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17