Kapellenaren winnen met een bloedgang Gein op het plein ’Vroeger hadden we het nooit ergens de Bevelander Snuffelmarkt op Grote Markt in Goes I over' Zeeuwse Belofte belooft nieuwe Zeeuwse talenten Michelle is dochter van een psychotische moeder Ontmoetingsdag voor kinderen van psychotische of verslaafde ouders Beschadigde doopvont weer in oude luister hersteld Recreatiekaart Succes voor Line dancers Snoeien in regels niet alleen in het belang van ondernemers HET WETEN WAARD I Dag en nacht lopen dwars door Zeeland Jaarvergadering van dorpsraad Europa centraal op bijeenkomst bij VW te koop ïi de Bevelander Woensdag 26 mei 2004 Pagina 5 Zoutwaterbak Openheid Plankenkoorts Verdrietig Zo'n lift kreeg ze anders nooit. T Geef voor vakantieplezier I Westerbeek: "Er zaten metalen banden omheen, om alle stukken bij elkaar te houden. Vier ijzeren krammen hielden alles bijeen. Nadat ik die verwijderd haft viel de doopvont in dertien stukken uit elkaar." Foto's onderstrepen zijn woor den. De groen uitgeslagen bak, waaruit fluimen van planten ste- Praten met deze vijftienjarige is vooral luisteren. Naar hoe ze nu haar leven inricht naast moeder Will, die weer aardig overeind blijkt te zijl/, 'mede door de steun van mijn dochter'. Dat komt ook - erkent Michelle zelf - door haar therapie in KOPP (Kinderen van Ouders met Psy- teau om via een helling zo snel mogelijk naar een waterbak te rijden, waarboven een horizon tale pin hing. Die moest precies in de ring terechtkomen die op elk voertuig was bevestigd. "Een variatie op het Zeeuwse ringste ken. In de bak onder de pin zit ook zeewater", aldus een van de organisatoren van het spektakel. Voor de dag van haar voordracht in het Goese Lyceum heeft ze best wel wat plankenkoorts. Voor alle zekerheid zocht ze een passage uit een boek dat verge lijkbaar is met haar eigen erva ring. Dat kan ze voorlezen. "Dat stukje kan ik altijd nog aanvul len met mijn eigen verhaal", ver klapt ze. "Dat is namelijk ook de bedoeling van die ontmoetings dag, ervaringen uitwisselen. Ik hoop er veel kinderen tegen te komen die zich niet schamen voor hun probleem, maar het ge woon oplossen door het te ac cepteren en hun eigen invulling er aan te geven." De VMBO-studente heeft - zo Bevelander, Lennart van der Wekken, allen uit Kerkwerve en lijkt het - weinig kans gehad om te puberen. Vorig jaar begonnen de problemen met haar moeder. Ze herkende het gedrag toen ze later in een therapiegroep video beelden zag van mensen met de zelfde problemen. "Ik had een diepe depressie," verduidelijkt moeder Will. Michelle zag een moeder die steeds verder van haar af kwam te staan, die zelfs tot uitersten kon gaan. "Soms zat ze ineengedoken in een hoekje te bibberen. De volgende dag stond ze lachend te koken. Ik wist me daar geen raad mee. Ge lukkig raakte ik nooit in paniek. Op gegeven moment ga je er toch een beetje aan wennen”. Ondanks de symptomen kwam het vertrek naar een psychia trisch ziekenhuis als donderslag bij heldere hemel. "Ik moest een uur overblijven op school en toen ik daar zat zei de leraar in eens dat het niet hoefde en dat mijn vader me kwam ophalen." GOES - Emergis houdt za terdag 5 juni in Goes een ontmoetingsdag voor kinde ren van ouders met psychi sche en verslavingsproble men. Dat gebeurt onder de titel 'Ouders in de war, ver warrend hè? En hoe gaat het nu met jou?' Niet alleen kinderen zijn wel kom in het Goese Lyceum, ook volwassenen die opgroei den in een gezin van wie één van de ouders een psychia trisch of verslavingsprobleem had kunnen deelnemen. Ont moeten en ervaringen uitwis- Hun vierkante bak op wielen, gemaakt om een constructie van ijzeren buizen, schoot langs de pin de waterbak in. Het was niet erg. "We gaan voor de lol." Het derde eilandelijke team, be staande uit vier Nieuwerkerkse techneuten, liet niets aan het toeval over. "We probeerden bij Hanse Staalbouw uit of het voertuig stabiel was, door hem aan een bovenloopkraan te han gen." Helaas haalden ze de bel niet. De televisieopname op Neeltje Jans trok honderden belangstel lenden. Gein op het Plein komt in september of oktober op tele visie. De presentatie is in han den van Bert Kuizinga. Op deze kaart staat een compleet overzicht van alle toeristische en recreatieve mogelijkheden. Dit betekent van horeca tot attrac ties, fietsverhuur en watersport mogelijkheden. Daarnaast komen ook de natuur gebieden van Noord-Beveland uitgebreid aan de orde, met tips om te overnachten en een hapje te eten. De kaart is verkrijgbaar voor 2,50 euro. KORTGENE - De dorpsraad Kortgene houdt op donderdag 3 juni om 20.00 uur in dorpshuis De Pompweie de jaarvergade ring. Op de agenda staan onder andere de buslijn door het dorp, de nieuwjaarsduik, de toekom stige stadswandeling en het stra- tenboek. Ook zijn er verkiezin gen voor het bestuur. GOES - De Vlissingse wandel- sportvereniging De Vrolijke Tippelaars organiseert vol gend weekeinde weer een dag en een nachttocht door Zuid- Beveland en Walcheren. De dagtocht is 45 kilometer lang, de nachttocht kent een afstand van 75 kilometer. NIEUWDORP - Bij de Open Flakkeese kampioenschappen Zuid-West Nederland Line- Dance zijn de Quarles Kids be hoorlijk in de prijzen gevallen. Ze sleepten twaalf bekers in de wacht. Met hun groep behaalden ze de tweede prijs met hun demo. De zeventienjarige leidster Ma rieke de Vos behaalde drie eerste prijzen in verschillende catego rieën. Ook sleepte ze de grote wisselbeker voor het beste pun tentotaal van de dag in de wacht. In totaal behaalde de vereniging uit Nieuwdorp vijf eerste prijzen, vier tweede prijzen en haalde de leden twee keer het brons binnen. GOES - Dwars-Zeeland, dat is de jongerenorganisatie van GroenLinks, houdt donder dag 27 mei in Hotel Terminus bij het NS-station van Goes een avond over het Europees parlement. Gast is Stefanie de Niet, ge meenteraadslid in Eindhoven en kandidaat bij de Europese ver kiezing op 10 juni. Zij vertelt meer over de EU, studeren in het buitenland en dierenwelzijn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De VVD houdt die dag ook een bijeenkomst waarbij Europa centraal staat. Die is in Ons Dorpshuis in Kruiningen. Gast sprekers zijn VVD-kamerlid Jan Geluk en Aly Wisse die voor de liberalen kandidaat is bij de ko mende Europese verkiezingen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de toekomst van de Zeeuwse schaal- en schelpdoer- vissertij en wat kan het Europe se parlement voor Zeeland bete kenen? De bijeenkomst begint om 20.00 uur. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. NEELTJE JANS - Ze konden gelijk door naar de EHBO-wa- gen met een bloedneus. Maar daar maalden Dick-Jan de Lange, Harry Koremans, Ro nald de Leeuw en Marieke Buys uit Kapelle niet om, want hun rit op een fietsachtig voer tuig leverde niet alleen een harde terugslag op, maar ook de overwinning van Gein op het plein. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na af spraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113- 563074. Spoed: 0113-563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: J. Adriaansen, Thorbeckelaan 3, Goes 06- 53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor pa tiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, An- ja de Putter, 31 mei, tweede pinksterdag, Maud de Win ter, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118- 414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waarge nomen door B.J. Boer, 0113-313050. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag en maan dag waargenomen door P. Stokman, 's-Gravenpolders- weg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezel schapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dieren artsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwis selend weekenddienst. (Vervolg van voorpagina) Landelijke en gemeentelijke regels komen niet aan de or de. Volleman: "Ondernemers hebben bijvoorbeeld moeite met bepaalde strikte geluid- snormen die de provincie stelt." plimenten en mijn vrienden vonden het moedig dat ik er zo ronduit voor uit kwam." Misschien - denkt ze - is die openhartigheid wel haar red ding geweest. Door die open heid krijgt ze ook makkelijk contact met mensen met het zelfde probleem. Ze luistert zonder zichzelf tekort te doen. "Als iemand met me praat, geef ik hem of haar ook voorbeelden van mezelf: van wat ik mee maakte en hoe ik daar mee om ging voor de KOPP-groep en hoe ik het nu aanpak." Maar er is ook veel veranderd in de moeder-dochter verhouding. Moeder Will: "Ze moest in het begin toen ik weer thuis was heel erg aan me wennen. Ik was gewoon strenger geworden, zeg maar duidelijker. Maar we pra ten nu veel meer als vriendin nen. Gewoon. Vrouwenpraat." Michelle bevestigt wat haar moeder zegt. "Voorheen had den we het nooit ergens over." Zoals gebruikelijk zetten de nachtlopers in de nacht van za terdag 5 op zondag 6 juni als eersten hun benen in beweging. Ze starten vanaf partycentrum De Raayberg in Bergen op Zoom om 24.00 uur. Via de oude route naar Zeeland trekken de wandelaars in de nachtelijke uren door Krabbendijke en Kruiningen om vervolgens bij café Zeelandia in Hansweert een grote rust te houden. In de Bevelandse plaats sluiten de daglopers zich om half zes 's ochtends 'aan bij de nachtwande laars. Samen vervolgen de twee groepen de route naar 's-Graven- polder, Ovezande en 's-Heeren- hoek, Hier wordt pas op de plaats gemaakt voor een pauze. Daarna gaat de route verder door de Quarlespolder en naar Oost- Souburg. De finish ligt op het Baskenburgsplein in Vlissingen. De verwachting is dat de snelste lopers tussen 12.30 uur en 13.00 uur de eindstreep passeren. Mevrouw C. yan Oorschot, één van de organisatoren, heeft geen idee hoeveel wandelaars op de nacht- en dagtocht afkomen. "De eerste jaren lag het aantal heel hoog, maar nu is er geen pijl op te trekken." De meeste deelnemers zien de tocht tussen Bergen op Zoom en Vlissingen als voorbereiding op de Vier daagse van Nijmegen, die in juli wordt gelopen. Van Tilburg - werd niet gezien. "Een goede ondersteuning is cruciaal in hun verdere ont wikkeling." Daarom zijn KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Proble men) en KVO (Kinderen van Verslaafde Ouders) opge richt. Werk uit die twee pro jecten en ervaringen er mee worden eveneens aangekaart tijdens de ontmoetingsdag, die verder wordt ingevuld met workshops, een informatie markt en een theatervoorstel ling van Rijn en Trijn. De ontmoetingsdag begint om 10.00 uur. chische Problemen) bij Emergis in Goes waar ze wekelijks naar toe gaat en waarvan ze binnen kort afscheid neemt. Daarnaast eist haar paard Pidy veel aan dacht en is het samenzijn met de merrie voor haar al jaren een feest. "Ik ga misschien springen met haar. Dat doet ze graag." ken, is niet te vergelijken met de gerestaureerde doopvont die nu in de smederij staat. Maar goed ook, want binnenkort komt de gerestaureerde vont voor ieders zicht in de kerk van Schore te staan. Lindenbergh: "De kerkenraad vond het prachtig, dat de doop vont weer in de Hervormde Kerk kwam. Ze vroegen: 'Moet hij in de tuin?' Ik zeii 'Nee, weer niet in die tuin, dankjewel.' Hij heeft nu wel in genoeg tuinen gestaan. De doopvont komt in de hal." fieën. De jury bestaat uit Zeeuwse muziekanten die hun sporen in de muziekwereld verdiend hebben. Die jury let vooral op de nummers en hoe SPZ houdt ieder jaar de die gebracht worden. Verder is Zeeuwse Belofte sinds de op-’ ook de presentatie van band of richting van de stichting in artiest belangrijk. Na de prijs- 1995. In de loop der jaren uitreiking sluiten The Wana- werd de Zeeuwse Belofte van bees de middag af. De toegang een talentenjacht voor Zeeuw- is gratis. (Vervolg van voorpagina) De staat waarin de doopvont ver keerde bij teruggave, was 'vrese lijk'. AXEL - Michelle praat er veel over. Opmerkelijk daarbij is dat de vijftienjarige Axelse er bij voorkeur anderen mee wil helpen. Zo lost ze o(ok haar probleem op: leren leven met een psychotische moeder. Daarom steekt ze zaterdag 5 juni in het Goese Luceum haar verhaal af tijdens de ontmoe tingsdag voor kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen. Is haar bijna volwassen gedrag het ge volg van accepteren? Oké. Maar de hel was er eerst en er wordt eindelijk wat gedaan aan de kinderen van ouders in de war. De wedstrijd, in het kader van het Tros televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht, werd zaterdag gehouden in Waterland Neeltje Jans. Achtendertig teams verschenen met vreemd soortige, zelfgemaakte voertui gen op een vier meter hoog pla- Michelle voelde meteen nattig heid. Bang ging ze naar de auto waar haar het verhaal werd ver teld. "Maar niet wat mijn moe der mankeerde. Mijn vader wist het ook niet. Ik voelde me in de steek gelaten en verdrietig. Het was oneerlijk, vond ik". In haar eentje probeerde ze het verlies een naam te geven. "Ik ging amper nog naar school en was die eerste weken van 's mor gens vroeg tot 's avonds laat stik- chagrijnig." Uiteraard kreeg ze kritiek van haar school. Die werd echter snel omgezet in begrip. "Na een gesprek met een juf mocht ik in de vorm van een werkstuk vertellen over wat zich bij mij thuis had afgespeeld en waar om ik zo anders was geworden. Ik heb het verhaal huilend ver teld voor de klas. Toen begon een meisje uit mijn klas ook te huilen. Die maakte thuis het zelfde mee en durfde er niet voor uit te komen. Met dat meisje heb ik heel veel gepraat. Het gaat nu beter met haar. Op school kreeg ik ook veel com- F. Grotenhuis van de Provin cie Zeeland: "In sommige gevallen moeten onderne mers een vergunning aanvra gen, waar het met alleen aanmelding ook zou vol staan. Het kan dus veel soe peler." Hoewel de meeste ondernemers dit snoeien in de regels van de provincie dus van harte zullen onder steunen, is niet iedereen hier even blij mee. De Zeeuwse Milieu Federatie beweerde een tijdje geleden dat de Provincie te veel aandacht schonk aan ondernemersbe langen en te weinig aan de rechtsbescherming van de burger. De KvK reageert hierop: "Wij willen de regel geving voor ondernemers zo soepel mogelijk houden. Ui teraard alleen als dat de be langen van de burgers niet schaadt." Grotenhuis: "De provinciale regelgeving is meer voelbaar voor bedrij ven dan voor burgers. De provincie bemoeit zich toch voornamelijk met zaken die op grotere schaal spelen. Milieu-zaken, vergunningen in industrie, campingbeleid. Dan kom je vanzelf bij be drijven terecht." Begin september komt een rapport uit, met conclusies over de aan te pakken regels. de Zonnebloem’ GOES - Op de Grote Markt in Goes is maandag 31 mei van 10.00 tot 17.00 uur een grote snuffelmarkt. Er zijn 120 kramen waar van alles te koop is. Voor de kinderen is er een draaimolen en springkussen, (foto: pr) Breda selen is het hoofddoel Caroline van Tilburg van Emergis schat dat in Zeeland bij 36.000 kinderen onder de 22 jaar tenminste één ouder psychisch ziek of verslaafd is. Daar is tot op heden wei nig aandacht aan besteed, stelt Van Tilburg vast. Tot op heden is de aandacht gericht op de behandeling van de problematiek van de ou ders. Dat kinderen door het gedrag van hun ouders een verhoogd risico lopen om zelf sociale, emotionele of gedragsproble men te ontwikkelen - aldus WISSENKERKE - De recre atiekaart van Noord-Beveland is sinds kort te koop in de VVV-vestigingen van VVV Walcheren en Noord-Beve land. Opnamen voor de televisie-uitzending Gein op het plein op Neeltje Jans. (foto: Luan Fazliu) wen-Duiveland raadslid Bertie Steur. Hun voertuig kiepte top zwaar achterover toen het aan de pin kwam te hangen, waardoor In die zoutwaterbak kwamen de bel om de tijd te klokken, een heel wat deelnemers terecht, onhaalbaar object werd. want zelfs wanneer het de ring Dat gold ook voor Arno en Peter precies over de pin kwam, waar door het voertuig via een rail over de waterbak geschoven Dave Hendriks uit Zierikzee. werd, ging het nog regelmatig mis. Zoals bij het DJ Team uit Renesse, bestaande Maurice van der Heijden en Leefbaar Schou- GOES - Stichting Popmu- se bands een toegangsprijs ziek Zeeland (SPZ) heeft voor de Grote Prijs van Neder- zondag 23 mei in het kader land. van de Zeeuwse Belofte de SPZ selecteert bands die mo- singer/songwriterfinale in gen meedoen aan de hand van Heartbreakcafé in Goes, wat voorrondes op basis van hun ook dit jaar weer wat belooft ingestuurde demo's en biogra fe worden. Deelnemers Od ette, Solof en Erik van den Berge strijden om de eerste plaats. V Door Marijke Vael Door Ad Hanneman Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan- huiskranten BV. Directie Algemeen Directeur J.V Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tiehen Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Wegener Huis-aan-huis kranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl J Ruim 6750 langdurig zieken j en gehandicapten gaan met de Zonnebloem op vakantie.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5