Horen, zien, ruiken, voelen en niet zwijgen Humanitas zoekt Zeeuwse gastgezinnen is óók met benzine de goedkoopste! 128 1232 7 Dirk van den Broek J o Super plus b? i R&B Wonen en SWB gaan wachtlijsten te lijf Diesel Drukke week voor voetbalminnend Zeeland -Jjf te Dubbel lekker eten bij Sweety Enak EHBO Goes wint zilver op NK Wolter Dros gaat A58 over Wielerkoers en brommerrace Fit Life viert verjaardag Landelijk B.V. BEVELAND EXPO RONDJE BEVELAND Kampioenschap frikadellen eten Emergis onthult werk Van Rijt Landelijk 1352 Woensdag 26 mei 2004 de Bevelander Pagina 21 t HD O* OUDELANDE ZONDAG MAANDAG NEELTJE JANS DONDERDAG KLOETINGE 'S-GRAVENPOLDER KAPELLE KATS KRUININGEN WEMELDINGE HEINKENSZAND GOES VRIJDAG ZATERDAG 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS Cimpi*met looc|' OU|lvl vervanger 31 RINGBAANÖgr z S GOES WEST IMF -jjasWÊGAM 5 'J r laMiis2 NS STATION IN Trainen kan bij Fit Life op de modernste apparatuur, (foto: Dennis Rijsbergen) Vestigingsdirecteur Jan Tiessens voor het nieuwe pand, (foto: Tannie de Jonge) HEINKJENSZAND - Installatiebedrijf Wolter Dros TBI Tech niek is verhuisd naar Heinkenszand. De locatie in 's Heer-Arends- kerke werd door de sterke groei van het installatiebedrijf te klein. Het nieuwe pand ligt pal aan de A58. De goede bereikbaarheid heeft een belangrijke rol gespeeld bij de keuze van deze locatie, stelt vestigingsdirecteur Jan Tiessens. "Het nieuwe pand bevindt zich dichtbij de snelweg en de Westerscheldetunnel en biedt ons een snelle ontsluiting naar heel Zeeland. Daarbij is het een klein industrieterrein, waar we geen last hebben van files en drukte." Wolter Dros is, met veertien vestigingen verspreid over het hele land, een van de grootste installatiebedrijven van Nederland. De activiteiten van Wolter Dros variëren van het installeren van wa ter- en elektriciteitsleidingen bij particulieren tot het plaatsen van de ventilatie, afwatering en brandbeveiliging van de Westerschel detunnel. Sinds kort kunnen via Wolter Dros ook cv-ketels en airconditioning gehuurd worden. GOES - Sweety Enak: de naam van de Surinaamse broodjeszaak van Jimmy Mohansingh en diens vriendin Irene Thümann heeft een Surinaamse én een Indische achtergrond. Sweety en Enak bete kenen beide namelijk lekker. Jimmy en Irene hebben respectieve lijk Surinaamse en Indische wortels en zijn dol op de authentieke Surinaamse en Indische keuken. Samen met Jimmy's moeder Car men startten zij onlangs hun eigen Surinaamse broodjeszaak, waar ook maaltijden en Indische specialiteiten worden verkocht. Cate ring valt eveneens onder hun activiteiten. Carmen en Irene berei den alle gerechten dagelijks vers, volgens recepten die van genera tie op generatie worden doorgegeven bij de families Mohansingh en Thümann. "Goes kan niet meer om de échte Surinaamse en In dische keuken heen", zegt Jimmy Mohansingh. Het negentiende eeuwse winkelpand aan de St. Adriaanstraat 21 is fraai verbouwd en ingericht met gezellige zitjes. Sweety Enak is telefonisch be reikbaar op nummer 257111 Jimmy Mohansingh en Irene Thümann hebben respectievelijk Surinaamse en Indische wortels, (foto: Tannie de Jonge) GOES - De EHBO-afdeling Goes heeft bij de Nationale Vaardigheidsproeven in Ho tel Goes beslag gelegd op de tweede plaats. Het team uit het Drentse Bei- len eindigde als eerste. Tijdens de Nationale Vaardigheids proeven, het Nederlandse kam pioenschap, traden de beste af delingen uit tien provincies aan. Op verschillende onderde len werden kennis en praktijk getest. Zo moesten de EH- BO'ers reanimeren, beenbreu ken stabiliseren, wonden ver binden en slachtoffers gerust stellen. Het Goese team be stond uit Rina Elenbaas, Judith Eversdijk en Christian van der Weele. Reserve was Hannie de Feijter. Het kunstwerk, een getijden boom, heeft de Noord-Beve- landse kunstenaar gemaakt in opdracht van Emergis. De getij denboom is een mobile met ge polijste vissen en vogels die dan sen in de wind. Om 14.30 uur is de ontvangst in de hal van de ou- derenpsychiatrie aan de Oost- molenweg 101 in Kloetinge. Naast de onthulling is een ten toonstelling met vrije werken van de kunstenaar te bezichtigen van 20 mei tot 10 juni. hebben seniorenwoningen daar mee een professionele zorgvoor ziening dicht in de buurt, wat voor veel ouderen een gerust stellend idee is. Dit maakt de woningen voor ouderen erg pop ulair. Rob Vaillant van SWB: "Er is nu een lange wachtlijst voor een seniorenwoning. Ouderen krijgen met zo'n wo ning allerlei voorzieningen ex tra: een snelle alarmering voor noodgevallen, een gelijkvloerse woning en onder andere de res- taurantfunctie van het zorgcen trum in de buurt." Om het voor zorgbehoevende ouderen sneller mogelijk te ma ken een seniorenwoning toege- GOES - Humanitas zoekt gast gezinnen in Zeeland die kinde ren tijdens een vakantieweek in de provincie willen opvangen. Humanitas houdt de vakantie elk jaar onder de naam Actie Frisse Lucht. Deze actie was in eerste instantie bedoeld voor kinderen met aan doeningen aan de luchtwegen. In de loop der jaren is deze vorm van vakantie ook mogelijk ge worden voor kinderen uit tehui zen of uit arme gezinnen. Voor de GOES - Een heerlijk riekende olie, massage, rustgevende muziek en lichteffecten. Het roept wellicht herinneringen op; het maakt de mens in ieder geval vaak rustig. Zintuigactivering blijkt veelal doeltreffend om met demente ouderen enigszins contact te leggen. Stichting Ter Weel Goes, Stichting Werkt voor Ouderen Vlissin- gen en het Nivel (Nationaal Instituut voor onderzoek van de ge zondheidszorg) organiseren 27 mei een symposium over deze the rapie in Zorgcentrum Ter Weel in Goes. RICHTING ZIEHIKZEE ROTTERDAM MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM HEINKENSZAND - Fitnesscentrum Fit Life in Heinkenszand bestaat komende zaterdag tien jaar. Het centrum viert dat met een open dag. Vanaf 13.30 uur zijn er verschillende aerobicsop- tredens. Kinderen kunnen zich laten schminken en sjoelen. Ver der worden er verse wafels gebakken. Van 16.30 tot 18.00 uur houdt Fit Life een inloop met een hapje en een drankje. Voor de leden is er die avond ook een barbecue. Om het verjaardagsfeest extra luister bij te zetten krijgen mensen die zich deze maand aanmelden als lid een maand gratis trainen. Het fitnesscentrum dat op bedrijventerrein Noordland is gevestigd, heeft meer dan vijfhonderd volwassen leden en 130 kinderen die er sporten. Fit Life heeft een aerobicszaal van 110 vierkante meter. Trainen kan op de modernste apparatuur. Zo zijn er loopbanden, fietsen, roeiers en steppers. Voor mensen met rug- en knieklachten en bekken instabiliteit heeft Fit Life speciale trainprogramma's. Voor meer informatie: 0113-563502. 'S-GRAVENPOLDER - In 's- Gravenpolder is op zaterdag 29 mei een wielerkoers in de categorieën S/P, veteranen, Amateurs A en B. Daarnaast zijn er ook demonstratiewed- strijden minimotoren en brom merrace. De dag begint om 12.45 uur. 'S-GRAVENPOLDER - In café De Smidse in 's-Gravenpolder is zaterdag 29 mei een Zuid-Beve- lands Kampioenschap frikadel len eten. Deelname is gratis en het de wedstrijd begint om 19.30 uur. Vooraf inschrijven kan bij het café en op nummer 0113- 311854. kinderen is een weekje bij een gastgezin vaak een hele beleve nis. Gastouders die zich hebben aangemeld, worden door vrijwil ligers van Humanitas begeleid. Tijdens de logeerweek kunnen de gastouders dag en nacht met vra gen terecht bij de vrijwilligers. De kinderen die aan de vakantie week deelnemen zijn in de leef tijd van vier tot twaalf jaar. Voor meer informatie of aanmel den: Wils de Meij, 0113-311682, Irene Meulblok, 0113-250399 of Gerda Kaptein 0113-219398. Jan Prins, Wilhelminastraat 10, acryl op panelen, zondag 14.00 tot 16.00 uur, tot eind juni. Goes, Zeelandhallen, Oldtimerbeurs, 10.00-18.00 uur. Goes, Grote Markt, Molentocht, 10.00 uur. Goes, Zeelandhallen, Oldtimerbeurs, 10.00-18.00 uur. Deltaplaza, foto's van Petra Rouwen dal, t/m 30 november. Goes, Ter Valcke, zangochtend, Zuid- Bevelandse dameskoor, 10.00 uur. Emergis, Oostmolenweg 101, werken van Danny van Rijt, t/m 9juni. Bibliotheek, schilderijen van Anneke Melse, dinsdag en vrijdag van 14.00- 17.00 en 18.00 - 21.30 uur, woensdag 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur, t/m 4 juni. Fruitteeltmuseum. Biezelingseweg 10, diverse voorwerpen, foto's, echte rupsen en vlinders, 'Van Rupsen Kin ders tot Volwassen Vlinders', woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur, t/m 17juli. Gemeentehuis, Kerkplein 1, schilderijen van L. J. Verkerk, maan dag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00-13.00 uur en donderdag van 9.00-18.00 uur, t/m 11 juni. Zeeuwse Rozentuin, Katse Groene weg 3, beelden van Sjoerd Buisman, Mathilde Cuijpers, Nicolas Dings, Bart Kelholt en Albert Verkade, opening 29 mei 16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Gemeentehuis, stillevens en land schappen in aquarel, tot eind mei, 8.30- 16.30 uur, vrijdag en weekend geslo ten. Museum 't Waskot, Pr. Julianastraat 1, verzameling van P.T.T. spullen van 1865 tot 1997, woensdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur, t/m mei. Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, schilderijen van Meinie van Bommel en schilderijen en sculpturen van Karin Starmans, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00- 18.00en 19.00-21.00uur, zaterdagvan 10.00-12.00en 13.00-16.00uur, t/mju- ni. YERSEKE - R&B Wonen en Stichting Woonzorg Bevelan- den (SWB) hebben een samen werkingsverband opgericht dat voordelig is voor de oude renzorg in Yerseke en Krab- bendijke. Hierdoor komen zorgbehoevende ouderen, die nog wel zelfstandig willen blij ven wonen, sneller aan de beurt voor een seniorenwo ning in de buurt van een zorg centrum. Nivel deed onderzoek naar zintuigactivering en Ter Weel in Goes en Ter Reede in Vlissingen werkten er aan mee. Reuk, gehoor, zicht, smaak en de tast, ze worden allemaal gebruikt om demente ouderen te stimuleren of rust te geven. Bjorna Ter Meer, assistent-manager be- wonerszorg en dagvoorzitter van het symposium: "Op twee units psy- chogeriatrie is hier onderzoek naar gedaan. Het is de bedoeling dit on derzoek verder uit te breiden. Zintuigactivering moet iets heel nor maals worden." De voordelen van de therapie zijn groot, zegt ze. "Het is altijd te gebruiken en kost weinig tijd. Dementerende ouderen zijn soms niet te bereiken. Met zintuigactivering proberen wij contact te leggen en dat lukt aardig." Een van de manieren om door de muur van niet-herkenning en afwe zigheid te breken is aanraking zoals handmassage. "Dan wrijven we de hand van de bewoner in met ontspannende olie om vervolgens met een zachte masserende beweging een rustgevoel te creëren Mensen die constant praten kunnen dan rustig worden." Ouderen een lekker warm bad geven is een andere manier. "Dat geeft een gevoel van vei ligheid en genegenheid." Er is een speciale badkamer ingericht met geuren, licht en een bubbelbad. "Familieleden kunnen bij het in bad doen betrokken zijn. Zo kan een stukje intimiteit hersteld worden." Ook voor de verzorgende is het leuk om zo de bewoners iets extra's te geven, zegt Ter Meer. "Voor bewoners waar heel moeilijk contact mee te krijgen is, is er muziek en licht. Zo is voor een bewoner een fotose rie gemaakt. Toen die zijn hand op de schouder van de verzorgende legde, was dat ook voor de familie zeer bijzonder." De resultaten zijn goed, al zijn er volgens Ter Meer ook bewoners die geen baat bij zin tuigactivering hebben. Het thema van het symposium op 27 mei van 13.30 tot 16.30 uur is Horen, zien en zwijgen? "We moeten niet zwijgen maar iets doen. Bij dementerende ouderen zijn het juist de kleine dingen die het doen", stelt Ter Meer. wezen te krijgen, bestemt R&B Wonen veertig procent van het totaal aantal toe te wijzen senio renwoningen voor ouderen die extra zorg nodig hebben. De an dere zestig procent gaat naar de grotere groep gezonde ouderen. Hierdoor splitst de lange wacht lijst voor een seniorenwoning bij R&B wonen zich in tweeën. Vaillant: "Mensen die zorg no dig hebben, krijgen zo een stuk je voorrang op een seniorenwo ning boven gezonde ouderen. Met RWS hebben we ook zo'n project. Als het mogelijk is willen we dit in de toekomst verder uit gaan breiden naar andere dorpen." Een van de manieren om door de muur van niet-herkenning en afwezigheid te breken is aanraking zoals handmassage, (foto: Tannie de Jonge) KLOETINGE - In de nieuwe afdeling van ouderenpsychia- trie van Emergis is donderdag 27 mei de onthulling van het kunstwerk van Danny van Rijt. Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27, foto's van Frank Bollebakker, woensdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur, t/m mei. Serviceflat De Schakel. 's-Gravenpolderseweg 9, olieverf en aquarellen van Hanneke Goetheer, t/m mei. Serviceflat De Horst, De Horst 48, schilderijen van Nelly den Engels man- Korsuize, t/m mei. GGD Zee land, Westwal 37, foto's, 'Wij stervelin gen', t/m 15 juni. Galerie-Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade, tekenin gen van Cor van Gils en Jacky Rom- me, beelden en grafiek van Philemon van den Brande, 'Magie', t/m 14 augus tus. Antiekhandel J.M. van Baaien, Voorstad 37, sieraden, tasjes en textiel kunst van Annette Jeukens, Jacqueline de Jong en Laura Liebenberg, 'Textiel en (Vjaria', dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m 5 juni. Galerie van den Berge, Westwal 45, schilderij en van Dave Meijer, 'Nulpunt' en Clary Stolte, 'Mixed media', opening 29 mei 17.00 uur, donderdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m 24 juli. Kun stuitleen De Bevelanden, Westwal 45. beelden en sieraden van Ineke Otte, woensdag t/m zaterdag van 13.00- 17.00 uur, t/m 19 juni. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt 23, schilderijen van Anna van den Berg, dinsdag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur, t/m J juli. Goes, De Pit, seniorenbingo, 14.00 uur. Nisse, 't Durpsuus, dia-avond, 'Evangelisatie', 19.30 uur. Goes, De Spinne, superbingo, 20.00 uur. 's-Gravenpolder, café De Smidse, kampioenschap frikandellen eten, 19.30 uur. Goes, wijkcentrum Jan Ligthart, familiebingo, 20.00 uur. Goes, Zeelandhallen, Oldtimerbeurs, 12.00-18.00 uur. Bewoners van seniorenwonin gen, die in de buurt van een van een zorgcentrum staan, krijgen thuiszorg van Stichting Woon zorg Bevelanden. Daarnaast Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur GOES/VLISSINGEN - Lief hebbers van landelijk voetbal kwamen deze week ruim schoots aan hun trekken in Zee land. Dinsdag was er in Goes de wedstrijd Feijenoord-SSV'65, waarmee de Oost-Souburger Gérard de Nooijer afscheid nam van zijn Rotterdamse teamge noten. Zelf meespelen zat er wegens een blessure niet in, dus bekeek De Nooijer de prestaties van Feijenoord vanaf de bank. Het werd uiteindelijk veertien- nul voor de uitspelende ploeg. Voor jonge fans was de wed strijd dé gelegenheid om hand tekeningen te verzamelen. Feyenoorder Lurling nam alle tijd om ook zijn krabbel te zet ten. Zaterdag was er op Sport park De Veerse Poort ook nog ANTHONY FOKKERSTRAAT - r-X r MOOELBURG l VUSSIHGEN V dj. -ongelood -v'SfGOES ZUID V^geUKEHSTg*£ WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 de wedstrijd Lucky Ajax tegen te zien. De oud-spelers van VV Zeelandia. Ook hier waren Ajax wonnen met 6-3. '(foto: tal van coryfeeën aan het werk Jacco de Dreu) CENTRUM ff

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 21