KvK neemt Stoomtrein beukt auto total loss regelgeving de Bevelander DEBEL unshine Dialecten voeren boventoon bij Koopjes van de week Nationale Verteldag in Zeeland onder de loep Schoore vindt vondst vont prachtig BABYKAMERSHOW MAGAZIJNVERKOOP! 10° Optiek w i Blaha is nieuwe dirigent voor Zeeuws Mannenkoor Goes renoveert en u Avondvierdaagse in en om Goes profiteert zie pag 12 Konmar Middelburg Ti Eijserftans www.eijsermans-optiek.nl 200 Babykamers 500 Kinderwagens www.babypark.nl Di 1 tm za 12 juni elke avond tot 21.00 uur geopend W aarends goes Benzineprijs in Goes het laagst van Nederland VERVROEGDE AFSLUITING Breakaway Win een... Weekendje weg lage prijzen! Jeremiasse zorg voor beweging 1 Et'J| 3 - 4 - 5 JUNI SPECTACULAIRE r** Weekkrant voor de Bevelanden uiegener huls-aan-hulskranten Woensdag 26 mei 2004 wk 22 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Autoschade? Blinkende molenaar advertenties 1 advertenties Lek Na 130 jaar is de doopvont van Schoore weer terug, (foto: Jacomijn Hoekman) Familie 4 i BreedUit 17 Regio Achtergrond 13 Kapellenaren winnen Gein op het Plein De verborgen avonturier in de oudjes op oldtimerbeurs tuin- serremeubelen Stel: een plaatselijke minicam- ping krijgt een klein bedrag sub sidie van de provincie. Dan moet Er zijn afstanden te lopen van vijf en tien kilometer. Het in schrijfgeld is 2,40 euro. Op 1 en 2 juni is er van 15.00 tot 16.00 uur en 'van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot in schrijven in het restaurant van Sportpunt Zeeland in Goes. Vanuit dezelfde locatie starten de deelnemers op 8 juni tussen 18.30 en 19.00 uur. NISSE - In heel Nederland is op zondag 6 juni de eerste Nationale Verteldag. Op die dag vertel len tweehonderd professionele en amateur-ver- tellers hun verhaal op meer dan zeventig loca ties in het hele land. Ook in Zeeland zijn er vier vertellocaties, waarbij de streektaal natuurlijk erg belangrijk is. Nisse, Ellewoutsdijk, Emmadorp en Zierikzee: de Zeeuwse locaties waar 6 juni verteld gaat worden, met een omgeving die zich leent voor verhalen. In het bezoekerscentrum van De Schaapskooi in Nis se, aan de Nieuwkamerseweg 3, begint Lydia Cop- poolse om 14.00 uur met een kinderverhaal, ge volgd door een verhaal van Adrie Quaak in het Zuid-Bevelands dialect. Als afsluiter volgt nog een spannend kinderverhaal. Bezoekers kunnen ook de Schaapskooi bezoeken. In Ellewoutsdijk is in 't deze camping ontzettend veel in formatie leveren aan de gemeen te in de vorm van papieren rompslomp en accountantsver klaringen om duidelijk te maken dat dit subsidiebedrag) e goed be steed wordt. Terwijl dit bij zulke kleine bedragen eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Een zelf de procedure voltrekt zich als kleine vergunningen aange vraagd worden. Volgens M. Vol- leman van de Kamer van Koop handel zijn er meer van dit soort schoolvoorbeelden van overbo dige provinciale regelgeving. De KvK roept in de mei-editie van zijn Kamerkrant de hulp van de ondernemer in om dergelijke regels boven tafel te krijgen. Het gaat hierbij alleen om regelge ving van de provincie, zoals mi lieuverordeningen, subsidierege lingen, landschapsbeheer en af valstoffenbeleid. (Lees verder op pagina 5) In de top tien van de goedkoopste Nederlandse tankstations voert die van de Agrimarkt aan de Van Hertumweg in Goes de ranglijst aan. Althans dat beweert het Al gemeen Dagblad. Het station van Jan Bruijns dat regelmatig adver teert de goedkoopste van Goes te zijn - en inderdaad vaak een frac tie goedkoper dan de Agrimarkt is - wordt in het onderzoek niet genoemd. Hoe dan ook, de benzi neprijs in Goes ligt de laatste ja- ren na het uitbreken van een plaatselijke benzineoorlog flink lager dan in de rest van Zeeland en Nederland. Andere prijsvech ters vindt het Algemeen Dagblad pas in het noorden van het land. Tango Almelo is tweede, maar met bijna 1.19 euro vier cent duurder dan de collega's in Goes. GOES - Wie in Goes is doet er goed aan om meteen de tank vol te gooien. Volgens een on derzoek van het Algemeen Dag blad dat afgelopen week gepu bliceerd werd, is de Ganzestad de goedkoopste benzinestad van Nederland. Kerkje van Ellesdiek van 14.30 tot 17.00 uur een vertelronde in dialect met zes vertellers van de ver- telkring Midden-Zeeland, afgewisseld met mond- orgehnuziek van De Krekels uit Westkapelle. In 't Kerkje is die dag ook een expositie van amateur- schilders uit Westkapelle. Ook in Emmadorp, op loopafstand van het bezoekerscentrum Saeftinghe, vertellen drie vertellers van de Oost-Zeeuws- Vlaamse vertelkring streekverhalen. Van 14.00 tot 16.00 zijn ze te horen in eigen dialect, afgewisseld met volksmuziek van eigen bodem. De bezoekers krijgen hier eveneens de gelegenheid de omgeving van de locatie zelf te bezichtigen, met een bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinge. In Zierik zee is om 11.00 uur in de Gasthuiskerk een verhaal van Toon Tellegen en Paulo Coelho door Els Broekman. Verder doet ook Hans Lindhout mee en vertellen Jan en Jopie Minnaard in het Zeeuws. "Het ding weegt wel vijfhonderd kilo", aldus J. Lindenbergh, de tachtigjarige dorpsbewoonster door wiens toedoen de doopvont terugkeerde. "Wel zwaarder", vult R. Westerbeek aan, door Linden bergh betiteld als 'de goede buur'. Hij heeft de doopvont weer in de huidige, geheelde en blakend schone staat terug gebracht. Nu staat hij te pronken en te schitte ren in de smederij, wachtend op zijn vervoer naar de kerk. lie. Tot voor kort fleurde de doop vont het aanzicht van hotel De dat de stoomtrein rake klappen kan uitdelen. Hoewel de machinist direct aan de noodrem trok sleepte de stoomlocomotief de moder ne auto dertig meter mee. De botsing betekende einde auto en ver wondingen voor de automobilist en zijn dertigjarige passagiere. In de wagen zat ook een baby van nog geen jaar. Alle inzittende wer den naar het ziekenhuis gebracht (foto: Roland de Jong) Ram in Halsteren op, waarvan dé eigenaars ook tot een Glerum-tak behoorden. Toen bekend werd dat Baarland zijn doopvont eindelijk terug gevonden had, werd Linden bergh, eveneens een verre Gle- rum, zich bewust dat zij de doopvont van Schoore ook te rug kon brengen. Ze wist immers via familie waar hij was. (Lees verder op pagina 5) KAPELLE - Christian Blaha is de nieuwe vaste dirigent van Het Zeeuws Mannenkoor. De nieuwe dirigent wordt dit jaar tweeendertig en woont in Mid delburg. Christian Blaha is aan het conser vatorium in Tilburg cum laude af gestudeerd in compositie en in koordirectie. Daarnaast volgde hij orgel- en zanglessen bij re spectievelijk Bram Beekman en Frans Fiselier en heeft hij nog les 3 dagen lang profiteert u van onze leegverkoop van gebruikte rollators, rolstoelen, scootmobielen, bedden etc. voor spectaculair sen zang en directie bij Hans Smout in Bergen op Zoom. Blaha volgt Gunita Jasinska op die eind 2003 besloot terug te keren naar haar vaderland Letland. De tweede helft van dit jaar staat voor het mannenkoor in het teken van Zeeland zestig jaar bevrijd. De nieuwe dirigent kan dan ook meteen aan de bak want er staat een groot aantal optredens op het programma. Voor meer informa tie over het Zeeuws Mannenkoor: www.zeeuwsmannenkoor.nl EEN BROMMOBIEL 45 km per uur zonder rijbewijs koop je bij: AUTO VERMEULEN PEARYWEG 6 GOES Tel: 0113-561812 9» Fricandeau vers voor u gegrild per 100 gram j weer op weg. 2e pinksterdag geopend 10.00-17.00 uur ’’C'-al KEUKENS BADKAMERS MEI - AKTIE Sauna’s 1 O<^o korting Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelhoek) Tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 "Nog voor 1870 verdween de doopvont. Hoe dat gebeurd is weet niemand", zegt J. De Beij. Een zoektocht in archieven lever de hem interessante informatie over de vont op. "Misschien was GOES - De avondvierdaagse van de Zeeuwse Wandelsport Bond is van dinsdag 8 tot vrijdag 11 juni in en om Goes. de dienst." In ieder geval dook hij rond 1870 op in de tuin van de fa milie Glerum, die in Schoore woonde. Sindsdien heeft het ding al die j aren dienst gedaan als tuin hij lek", oppert Westerbeek. "Of decoratie en erfstuk van de fami- paste hij niet meer in de stijl van maandag 7 juni extra geopend Zaterdag tot 17.00 uur Babypark Batterijenweg 19 Kesteren 0488 48 8888 GOES - De regelgeving van de provincie kan veel soepeler, vindt de provincie zelf. Ook de ondernemers juichen het af schaffen van onnodige regels van harte toe. De Kamer van Koophandel (KvK) is daarom in opdracht van de provincie begonnen met een onderzoek onder ondernemers naar over bodige regelgeving. SCHOORE - In het kleine dorpje Schoore staat in een ech te smederij een echt doopvont. Niet een klein schaaltje waar wat water in kan, maar een enorm stenen doopvont, met de afmetingen van een babybad. Na 130 jaar rondgezworven te hebben, komt de doopvont 26 mei weer op zijn plaats: de Her vormde Kerk in Schoore. De grootste babyzaak van Nederland kraakt alle prijzen!!! .xvt> V* - /<Cbew exXxT W 1 GOES - Echt snel rijdt hij niet, toch zag een automobilist uit Ka pelle afgelopen vrijdag in Goes de stoomtrein compleet over het hoofd. Resultaat: een flinke ravage en enkele verwondingen. De spoorwegovergang aan de Poelweg is niet beveiligd met toeters en bellen. Wel staat er een rood-wit gestreept Andreaskruis. Dat is doorgaans voldoende want het spoor wordt alleen gebruikt door de toeristische boemeltrein. Toch ondervond de 31-jarige Kapellenaar "X L JF Vers uit eigen oven. Senseo diverse smaken voordeelzak 28 pads Bavaria pits krat 12 flesjes a 30 cl 3.99 Kijk ook op www.autoschadeteam.nl Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 I K’ .r —Jr Verrijn Stuartweg 43 4462 GE Goes •Tel.: (0113) 21 12 74 www.care2move.nl A au roses iAot-.ta.Arvi X...* •MMMMMr Arcof Care2Move, Van Breugel Care2Move, Breva Care2Move, Jeremiasse Care2Move, Ligtvoet Care2Move Vragen? Kijk op www.konmar.nl of bel gratis met de Konmar consumentenservice 0800-0809. Vanaf €500' v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunshinegoes.nl in verband met Pinksteren dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. Voor de editie van woensdag 2 juni uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie: donderdag 27 mei 09.00 uur advertenties: donderdag 27 mei 16.00 uur Scottweg 2 (De Poel II) 4462 CS Goes Tel: 0113 -215567 Fax: 0113 - 250251 Zie de Reis Recreatie pagina is deze krant Pottenbakkerssingel 2. 0." Pinksterstol doos 750 gram K 2? BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE voor de betere zonnebril... (Openingstijden: do./vrij. 09.00 -17.00 uur. zat. 10.00 -15.00 uur) ■-■y- j 'i •’’i Let op! Deze occasionverkoop is éénmalig en op op! de Bevelander ‘r>f Ut A Nu 2e krat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1