Minicampings in nauw door Oosterschelde wordt zwembad de Bevelander Koopjes van de week Burgers ontevreden over voorstellen voor bezuiniging op culturele centra 199 VITA gesol met wet t MINI CAMPING Bijeenkomst over epilepsie Zuidamerifcaans Optiek op het plein Tuinkussens VERVROEGDE AFSLUITING Bijna veertig Zeeuwen in Gein Man ontsnapt ontvoering in Kortgene AKTIE s Eijsemons 1b Weekkrant voor de Bevelanden Konmar Middelburg luegener huls-aan-hulskranten Wondere wereld Ovezande Homo's en van Inneke Otte verandert in één hetero's treffen in boek groot theater elkaar op feest advertenties Brandbrief Prioriteit en geld advertenties 0118 -635 443 FEESTJE? www.vitaevent.nl l Nieuws Regio 17 BreedUit 13 Magdalenastraat II 4461 AL Goes tel. 0114 - 214 446 HHHpii Woensdag 19 mei 2004 WK 21 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 I fcho< tuin- serremeubelen In verwachting? zie pag 23 Goes Lange Kerkstraat 44 UNITED COLORS OF BENETTON. NEELTJE JANS - Voor de op namen op 22 mei voor het Tros tv-programma Te Land, ter Zee en in de Lucht hebben zesen dertig Zeeuwse deelnemers zich ingeschreven. Het gaat om het spel Gein op het plein. De stichting, en daarmee de campings, hebben te kampen met door elkaar lopende maatre gelen van de regering. Waar de Tweede Kamer half 2002 ak koord ging met een wijziging Een wat oudere man, die de trappen van de biblio theek op komt lopen, denkt daar anders over. In zijn hand draagt hij een versleten tasje met het logo van de bibliotheek. Zijn naam is P. de Nooijer uit Amemuiden en hij brengt wekelijks een bezoekje aan de bibliotheek. “Ik zou eerder bezuinigen op de Streetparade. Verschrikkelijk, wat een lawaai is dat!” Ook postbode J.W. Stroo, die even bij zijn af geladen fiets blijft staan, vindt het jammer dat de In de brandbrief verzoekt de SVR daarom alle Nederlandse gemeenten, ook die in Zeeland waar heel wat minicampings zijn, om vooruitlopend op de wijziging van de wet, hun beleid reeds met ingang van dit seizoen aan te passen aan het voorstel. Op die manier hebben de cam pings toch nog profijt van deze wet. Het voorstel biedt namelijk verruiming van de kampeermid- van de Wet op de Openluchtre creatie (WOR), is deze nu nog steeds niet van kracht en is er in tussen al sprake van een totale afschaffing van de wet. Minister Veerman heeft, om aan de ver warring een einde te maken, een overgangsvoorstel ingediend, dat de wijziging alsnog per 11 juni moet laten ingaan. Als dit voor stel aangenomen wordt, is dit wel te laat om voor het hele sei zoen van kracht te kunnen zijn. bibliotheken en musea de dupe worden. Hoewel het op dit tijdstip maar een kale donderdagochtend is, lo pen mensen gestaag de bibliotheek binnen, hiermee elke cultuurbarbaar uitdagend. De zon verdwijnt ge regeld achter pruilende wolken, die nog net niet in huilen uitbarsten. Een bibliotheekmedewerker aan de informatiebalie verkeert in een zelfde soort stem ming. De bezuinigingen raken haar wat persoonlij ken “Maar ik weet ook niet goed waar er dan wel op bezuinigt moet worden. Er wordt al zoveel bezui nigd.” De dertienjarige Michelle Krijger uit Krab- bendijke en haar leeftijdsgenoot Ebruir Gören vin den dat de culturele instellingen zeker moeten blij ven voor mensen die het leuk vinden en kinderen die informatie nodig hebben. Een oplossing voor het probleem hebben ze niet, maar die heeft A. Brouwer. Al tegelleggend in de stationshal in Goes argumen teert hij verwijtend: “Wat denk je dat er verbrast wordt door de burgemeesters en wethouders? Ze moeten zelf eens wat minder uit eten gaan.” Maar een goede, afdoende oplos sing voor het zandprobleem is nog niet gevonden. Prioriteit, geld en efficiëntie, die de sleutel moeten delen, wat voor de minicam pings erg belangrijk is. Zeker nu gebleken is dat het aantal be langstellenden voor kampeer- Schorren en slikken, en daarmee alle natuurlijke elementen die de Oosterschelde zelfs internationaal zo speciaal maken, zijn aan het verdwijnen. De Stormvloedkering filtert zand, slik en ander noodza kelijk sediment, dat de platen voedt. Bovendien verzwakt de ke ring de kracht van het getij, waar door geulen ruimer worden. Om die ruimte op te vullen vreten de geulen zand van de slikken en schorren, zodat het gebied steeds egaler wordt. Totdat er niks meer van het speciale natuurgebied overblijft. GOES - De Oosterschelde heeft honger. Een enorme honger naar zand. Ondervoed, doordat de Stormvloedkering weinig zand en getijde doorlaat, zijn de schorren en slikken aan het ver zwakken. Het zeldzame natuur gebied dreigt grotendeels verlo ren te gaan. Hoewel verschillen de partijen dit zorgelijk aanzien, blijft het daar eigenlijk bij. Want zelfs zand kost geld, veel geld. plaatsen bij de boer en op mini- campings drastisch gestegen is. SVR wijdt deze toenemende in teresse aan de economische re- vormen tot de oplossing van de zandhonger, liggen bedolven on der het zand van de bureaucratie. Rijkswaterstaat heeft vorig jaar, in samenwerking met Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Rumoir- schorren bij Sint Philipsland be schermd met een verdedigingswal cessie, waardoor meer mensen letterlijk liever de boer opgaan voor een goedkope kampeer- plek. Om hierop zo goed moge- ten zijn uitgesteld omdat ze veel geld kosten. We krijgen maar een bepaald budget en daarmee moe ten we veel andere dingen doen. Sint Armaland en de Rattekaai bij Rilland hebben op dit moment niet de prioriteit.” (Lees verder op pagina 17) lijk toegerust te zijn, hoopt de SVR de verruimingsmaatregel zo snel mogelijk in praktijk te zien gaan. GOES - De Epilepsie Vereni ging Nederland gewest Zuid west houdt dinsdag 8 juni in Hotel Terminus aan het Sta tionsplein I in Goes een voor lichtingsavond met het thema kind en epilepsie. Naast de medische kant van epi lepsie wordt aandacht besteed aan de gevolgen van epilepsie op de ontwikkeling en het gedrag van een kind. F. Visscher, neuro loog in het Oosterschelde Zie kenhuis in Goes, belicht de ver schillende epilepsiesoorten, het Personeelsfeesten Themafeesten Karaoke Zeskamp Zeilarrangementen Springkussens Attracties Rodeostier Decors Draaimolens Ridderspoor KORTGENE - Een ontvoering is afgelopen week in Kortgene tot een einde gekomen. Een in zijn woonplaats Rotterdam ontvoerde man wist in het Zeeuwse dorpje aan zijn bela gers te ontsnappen.De Rotter dam werd door onbekenden onder dwang in een auto mee genomen. Hij werd geblind doekt meegevoerd. Later op de dag wist het slachtoffer uit de wagen te springen; hij bleek in Kortgene te zijn belandt. De man rende een benzinestation in de Hoofdstraat in en belde daar de politie.Justitie is nu op zoek naar de bestuurder en een inzittende van een vrij nieuwe zwarte Volkswagen Golf. Een van de daders was een blanke man met een fors postuur en een lengte van ongeveer 1.75 meter. Hij had donkerblond, achterover gekamd haar en was geheel in het zwart ge kleed. Van de andere man is al leen bekend dat hij zwart haar heeft. Getuigen of mensen die tips hebben kunnen zich mel den bij politie Zeeland, 0900- 8844. bij aankoop van min. 75 euro LEUK PORTRET KADO EU ROPaTu IN alle seizoenen groen Douwe Egberts Aroma Rood snelfiltermaling of grove maling pak 500 gram elders 2.29 europaTuin Ariel Compact of Compact Color duo pack 2700 gram elders 9.98 Nu 2e pak 100 Hemelvaart open 11 -17 Hemelvaart open II-I7 www.europatuin.nl De opnames door de Tros, die dit jaar veertig jaar bestaat, zijn aan de baai. Dat is vlak voor het on langs geopende Deltaplaza met als decor de Stormvloedkering. Bij Gein op het plein proberen de deelnemers met een zelfgemaakt voertuig het wedstrijdtraject zo snel mogelijk af te leggen. Het vertrekpunt ligt boven aan een helling. Het spel lijkt ietwat op het ringrijden want aan het voer tuig zijn twee ijzeren ringen be vestigd met de bedoeling die pre cies over een ijzeren stang, boven het water te schuiven. De kunst daarbij is om geen natte voeten te krijgen. In het kader van de jaarlijkse Week van de Zee staat op 22 mei ook de Zoutbus bij WaterLand Neeltje Jans. Het doel van deze Zoutbus is een breed publiek in formeren over 'goede vis' en 'duurzame visserij'. TV-kok Ad Janssen bereidt vis die op milieu vriendelijke wijze gevangen of gekweekt is en deelt die gratis uit. Verder is er een tentoonstel ling met als thema Eten uit Zee. Entree kost vijf euro. Bezoekers kunnen dan niet alleen de opna mes die om 12.30 uur beginnen, bijwonen maar ook het attractie park bezoeken. Waterland Neel tje Jans opent om 10.00 uur de deuren. belang van goede diagnostiek en het gebruik van anti-epileptica. Daarbij wordt extra aandacht be steed aan de bijwerkingen. I. Ter- ranea en J. van de Corput, re spectievelijk kinder-/jeugdpsy- choloog en onderwijsconsulent verbonden aan epilepsiecentrum Hans Berger Kliniek, gaan in op gedrag en ontwikkeling van kin deren met epilepsie. De bijeen komst begint om 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.epilepsievereniging.nl. van breukstenen. Een project dat zo’n vijfhonderdduizend euro ge kost heeft. De bedoeling van Rijkswaterstaat was behalve deze schorren ook de platen bij Sint An- naland en Rilland op deze manier te beschermen. Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat: “Die projec- voor *1,50 OPOP Zeeuwse minicampings zouden graag meer plaatsen willen hebben, vooral nu steeds meer mensen gaan kamperen, (foto.: Frank Husslage.) Johma rauwkostsalade Oosterse rauwkost, Amerikaanse coleslaw of rode bietjes bak 450 gram elders 1.49/1.89 RUYTER JAARMARKT k VLISSINGEN k I Bi Top aanbieding! “Wat moet je in vredesnaam in de bibliotheek doen?”, schettert een pubertje van een jaar of twaalf naar een leeftijdsgenootje dat bij de deu ren van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg staat. “Niks, klieren!” Zijn stem slaat een beetje over. “Msn’nen misschien, da’s gratis!” Het ‘boeit' hen waarschijnlijk niet dat steeds meer gemeentes drastisch willen bezuinigen op bibli otheken en musea. GOES - De Stichting Vrije Re creatie (SVR), een overkoepe lende organisatie van zo’n tweeduizend kleinschalige campings in binnen- en buiten land, heeft in een brandbrief alle gemeenten van Nederland verzocht om vervroegd hun campingbeleid aan te passen. 4 voor €39,- De Stormvloedkering filtert zand, slik en ander noodzakelijk sediment, dat de platen voedt. Een bijzonder natuurgebied dreigt daardoor te verdwijnen, (foto: Peter Buteijn) X',',na J een gkmlacb 51 2 Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 21 MEI Tegen inlevering van deze coupon: unshine 1 t I Vragen? Kijk op www.konmar.nl of bel gratis met de Konmar consumentenservice 0800-0809. v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunshinegoes.nl Door Jacomijn Hoekman I I I j 1 KRENTENBROOD I - - l I In verband met Pinksteren dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. Voor de editie van woensdag 2 juni uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie: donderdag 27 mei 09.00 uur advertenties: donderdag 27 mei 16.00 uur GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D.0I13-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D.0113-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND Prachtige vaste plant in diverse blauwe tinten. T O l cC O z 5 M Prijs per ■I kilo 998 alle seizoenen groen www.europatuin.nl IeMIIIT. FUM a EMTERTMIHÏrËHT~| www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE voor de betere zonnebril... Groots STANDWERKERS- CONCOURS en 2000 meter markt I I vrijdag na Hemelvaartsdag I I I I 1 Divers perkgoed in tray van 10 stuks. deBevelander Barbequeschotel per kilo samenstelling: - 2 hamburgers - 2 ribkarbonades (ongemarineerd) - 2 barbecueworstjes 2 shaslicks 5?9 Pottenbakkerssingel 2. DOl DOUWE EGBfR7* \fotnd I-& Q (J Qj - □d <1 O o Z’ 51 E Z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1