Asiel voelt magere jaren met lage subsidie en hogere kosten Zeeuwse Tuinen Nostalgie tot in de factor oneindig Groot in tweedehands kleding Bloemen zijn bijzonder Wielerkoers in 's-Heerenhoek Langer genieten achter glas B.V. BEVELAND RONDJE BEVELAND Man rijdt door na aanrijding A58 Vrijdag 4 juni I Overkant Dynamiek HEINKENSZAND 'S-G RAVENPOLDER OUDELANDE WEMELDINGE MAANDAG KRUININGEN DONDERDAG GOES ZONDAG iM’t j k ZATERDAG VRIJDAG WOENSDAG europaJuin KAPELLE Woensdag 12 mei 2004 de Bevelander Pagina 9 Achter elk dier in de Tussenhaven zit een verhaal, (foto: Dennis Rijsbergen) mm auJ Laatste loodjes van de Zeeuwse PSD-veren in verhaal en foto's Door Ad Hanneman Een laatste blik vanaf de lijn Kruiningen-Perkpolder. (foto: Peter Verdurmen) a Afscheid valt zwaar, (foto: Peter Verdurmen) De kas is er niet alleen voor het kweken van planten zo laten ze bij CF Tuintechniek zien, (foto: Tannie de Jonge) HEINKENSZAND - Bloembijzonder, de bloemenzaak in hartje Hein kenszand, heeft met Maaike Wisse sinds kort een nieuwe eigenaresse. Zij koos voor een verfrissende aanpak: vloer, plafond en inrichting wer den vernieuwd en zachte natureltinten geven de winkel een ruim en licht aanzien. Maaike Wisse: "Bloembijzonder levert ambachtelijk bloem werk. Alle bloemen zijn los te koop: de klant stelt ter plekke zijn favo riete boeket samen. Ook bijzondere bestellingen zijn mogelijk. Wenst de klant morgen honderd rode rozen? Geen enkel probleem." Ook heeft Bloembijzonder diverse woonaccessoires zoals, potten, spiegels, kaar sen en fotolijstjes. Bloembijzonder is te vinden aan de Dorpsstraat 84. Maaike Wisse is de nieuwe eigenaresse van Bloembijzonder. (foto: Tannie de Jonge) Humpy Dumpy heeft een compleet nieuw uiterlijk, (foto: Tannie de Jonge) OVEZANDE - Al bijna zestien jaar verkoopt Humpy Dumpy in Ovezan- de met succes tweedehands kleding. De komst van de euro maakte het ko pen van nieuwe kleding voor velen niet bepaald aantrekkelijker. Daardoor groeide de klantenkring van Humpy Dumpy nog verder uit. Humpy Dumpy verkoopt naast tweedehands baby-, kinder- en dameskleding ook nieuwe kinderkleding en accessoires, zoals trendy sieraden, tasjes en cein tuurs. Onlangs werd de winkel heringericht met vitrinekasten en een nieu we toonbank, waarin de sieraden -waaronder diverse met Swarowski kris tallen- zijn uitgestald. Ook houdt Humpy Dumpy sieradenparty's bij be langstellenden thuis. Www.humpydumpy.tk geeft een overzicht van het aanbod en de activiteiten van Humpy Dumpy dat te vinden is aan de Hoofdstraat 55 in Ovezande. GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. Ol 13-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Via de media hoopt het asiel aandacht te krijgen. "Het be stand van donateurs groeit nauwelijks", legt beheerder Nostalgie tot de factor oneindig in pakweg negentig foto's? Of gewoon een journalistieke sta ge van wat ooit belangrijk was voor - met name - de Zeeuws- Vlamingen? Het kan beide. BN/De Stem-journalist Jan Jansen uit Nisse schreef er een opstel bij over de nu verlaten veerpleinen in Kruiningen, in Kruiningen is kennelijk erg armetierig achtergebleven. typisch voor Zeeland en dicht bij de mensen. De laatste dag heb ik me geconcentreerd op de PSDers. Dat is volgens mij nog het meest typerende van wat ik heb willen vastleggen. Een dag later was er gewoon niks meer." Ook die stilte probeerde Ver durmen in foto's te vatten. Kij ken vanaf het strand naar de laatste boot, ouwe PSD-maten die troost vinden bij elkaar, het werk van de buldozer en glas scherven. Rond 22.30 uur reed op de noord- baan van de A58 ter hoogte van Rilland een 53-jarige man uit de gemeente Borsele. Hij werd inge haald door een lichtkleurige auto die hem bij de inhaalactie raakte. De 53-jarige automobilist kwam hierdoor in de middenberm tot stilstand. De bestuurder van licht kleurige auto raakte ook de macht over het stuur kwijt en belandde in de rechterberm. Vervolgens koos hij het hazepad. Op het mo ment dat de man uit Borsele ge deeltelijk op de weg en de mid denberm stond, kon een vijftigja rige man uit Vlissingen hem niet meer ontwijken en knalde boven op de wagen. De Vlissinger raakte daarbij gewond en werd voor on derzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De 53-jarige man kwam er zonder kleerscheuren van af. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en moesten weggetakeld worden. De politie is op zoek naar de bestuurder van de lichtkleurige auto of eventuele ge tuigen van de aanrijding. 'S-HEERENHOEK - Het wie- lercomité Trimbelangen Mid den Zeeland houdt op zaterdag 15 mei voor het derde achter eenvolgende jaar de wieler koers van 's-Heerenhoek. RILLAND - De politie is op zoek naar een onbekende be stuurder die afgelopen donder dag na een ongeluk op de A58 bij Rilland er vandoor is ge gaan. De IJzendijkse fotograaf-jour- nalist Verdurmen begon zijn re portage een jaar voordat de laatste boot tussen de beide overkanten voer. "Ik had abso luut geen doelstelling toen ik de foto's begon te maken. Pas op het laatste moment besefte ik dat een tijdsbeeld moest worden vastgelegd dat ging verdwijnen. En een boek is daar een prima medium voor. Bovendien zijn de veerboten En die vervlogen dynamiek Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, schilderijen van Meinie van Bommel en schilderijen en sculpturen van Karin Starmans, t/m juni, woensdag en don derdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur. zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur. KRABBENDIJKE - Langer van de zon genieten achter glas. De Scheveningse strandganger weet er alles van maar dat het 'buitenleven' ook in de eigen achtertuin verlengd kan worden, laten ze bij CF Tuin techniek in Krabbendijk goed zien. Onlangs opende het bedrijf een flink terrein met zo'n twintig kassen en oranjerieën. Bij CF Tuintech niek is te zien dat de kas er in vele soorten en maten bestaat en dat de kas niet alleen gebruikt kan worden voor het telen van planten. Op het terrein staan sfeervolle modellen die als tuinkamer zijn ingericht. De bezoeker kan er de sfeer opsnuiven maar ook informatie krijgen over de verschillende systemen en modellen. Verder geven de medewerkers van CF Tuintechniek informatie over veranda's, priëlen, tuinmeubilair, bubbelbaden voor in de tuin en andere tuinbenodigdheden. CF Tuin techniek is te vinden aan de J.W. Frisolaan 31 in Krabbendijke. Bibliotheek, schilderijen van Anneke Melse, dinsdag en vrijdag van 14.00- 17.00 en 18.00 - 21.30 uur, woensdag 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. t/m 4 juni. Jan Prins, Wilhelminastraat 10, acryl op panelen, zondag 14.00 tot 16.00 uur, tot eind juni. Museum 't Waskot. Pr. Julianastraat 1. verzameling van P.T.T. spullen van 1865 tot 1997, woensdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur, t/m mei. Kapelle, Gemeentehuis, lezing, 'Het Franse leger in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog' door dr. J. Schuiten, 20.00 uur. Gemeentehuis, stillevens en land schappen in aquarel, tot eind mei, 8.30- 16.30 uur. vrijdagen weekend gesloten. Kloetinge, Amicitia, postzegelavond. filatelistenvereniging De Bevelanden. 19.30 uur. Goes, De Spinne, senio renbingo. 14.00 uur. De laatste boot, afscheid van de PSD door Jan Jansen en Peter Verdurmen. 112 pagi na's in kleur. ISBN 90-74576- 47-8. Uitgeverij Den Boer De Ruiter. Het is voor 12,50 euro te koop bij de betere boekhandel. KRUININGEN - Voor jour- nalist-fotograaf Peter Verdur men uit IJzendijke zijn werel den die verdwijnen ogen schijnlijk inspiratiebronnen tot fotograferen. Ruim tien jaar geleden verscheen een fotoboek van hem onder de ti tel 'Buitenmensen' over het uitstervende beroep van land arbeider. Kortgeleden werd een jaar lang de teneur van de verdwijnende veerboten over de Westerschelde in beeld gebundeld en uitge bracht. Titel is De laatste boot, afscheid van de PSD. Trimbelangen Midden Zeeland heeft een vernieuwd parkoers van 3,7 kilometer uitgestippeld voor de wedstrijden voor Vrije Ren ners en KNWU licentiehouders. De Amateurs B starten om 14.00 uur gevolgd door de SP klasse. Om 15.30 uur klinkt het start schot voor de Amateurs A ge volgd door de Veteranen om 15.35 uur. Behalve streekfavorie- ten verschijnen 15 mei ook ren ners uit Brabant aan de start van de wielerkoers. mensen om kunnen gaan en zelfs bijten. Dat is absoluut vaak niet het geval. Heel wat honden zitten hier wegens trieste omstandigheden als scheidingen, het overlijden van een baasje of een eigenaar die naar een verzorgingshuis moet en zijn dier niet kan meenemen." Al die dieren krijgen via de Tussenhaven een tweede kans. En dat kost veel geld. Voer, in entingen, sterilisaties en ande re kosten voor de dierenarts. De magere economische tijden doen zich gevoelen in het asiel. En er is nog een trend Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27, foto's van Frank Bollebakker, woensdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur. t/m mei. Serviceflat De Schakel. 's-Gravenpolderseweg 9, olieverf en aquarellen van Hanneke Goetheer, t/m mei. Serviceflat De Horst. De Horst 48, schilderijen van Nelly den Engels man- Korsuize, t/m mei. GGD Zee land, Westwal 37, foto's, 'Wij stervelin gen', t/m 15 juni. Galerie-Atelier De Kaai. J A. van der Goeskade, tekenin gen van Cor van Gils en Jacky Rom- me, beelden en grafiek van Philemon van den Brande, 'Magie', t/m 14 augus tus. Antiekhandel J.M. van Baaien. Voorstad 37, sieraden, tasjes en textiel kunst van Annette Jeukens, Jacqueline de Jong en Laura Liebenberg, 'Textiel en (Vjaria', dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m 5 juni. Goes, De Pit, koffieconcert, jeugdor kest Ons Genoegen uit Vlissingen, 12.00 uur. Ellewoutsdijk, 't Kerkje van Ellesdiek. oecumenische bijeen komst in het Zeeuws, 14.30 uur. Goes, Manhuistuin, concert, brass band Excelsior. 12.30-13.30 uur. komt ook terug in het stuk van Jansen waar een naar de tun nel overgeplaatste medewer ker zegt: "Moet ik dus elke dag door die verschrikkelijke pijp naar de overkant." Voor malig directeur Harold Tho mas schreef de inleiding. Colijnsplaat, Stiltecentrum, Dr. Maas straat, open dag, Monuta Uitvaartzorg, 11.00-16.00 uur. 's-Heer Hendriks- kinderen, Plein, rommelmarkt, Terre des Hommes, 9.30-13.00 uur. Hein kenszand, Sportpark, Dorpsstraat, rommelmarkt, Luctor '88, 9.00-13.00 uur. 's-Heerenhoek, Walkinn, wieler koers voor trimmers, 14.00 uur. Goes, De Pit, dansavond voor paren en alleenstaanden, 20.00 uur. Lewe- dorp, speeltuin Zandkreekstraat. rom melmarkt, 9.00 uur. Hoedekensket- ke, De Griend, rommelmarkt, buurt vereniging Klaver Drie, 10.00-12.30 uur. Kruiningen, Ons Dorpshuis, Alzhei mer inloop café, 14.00-16.30 uur. Goes, Sportpunt Zeeland, parkeerter rein, Sportpunt Zeelandloop, 19.30 uur. Goes, De Spinne, superbingo, 20.00 uur. die Van de Schraaf zorgen baart: internet. In plaats van dieren naar het asiel te bren gen, plaatsen mensen steeds vaker advertenties op het in ternet." En zo onstaat een on wenselijke 'ruilhandel'. "Ach ter elk dier zit een verhaal. Mensen die uit het asiel een dier nemen, weten in principe wat voor karakter het dier heeft. Op het internet wordt niet alles gezegd. Is het dier echt wel zindelijk? Bijt het echt niet?" Wie donateur van de Tussen haven wil worden, vindt elders in deze krant een aanmeldbon. Colijnsplaat, Le Bras de Mer, Voor straat, modeshow. Nonius vrijetijds mode. 19.30 uur. Heinkenszand sportvelden, voetbalwedstrijd. Jong Borsele - Jong Walcheren, 19.00 uur, Borselse -Walcherse selectie, 19.30 uur. Perkpolder, Breskens en Vliss ingen. Verdurmen geeft toe zeker niet geschoond te zijn van enige nostalgische gevoelens omtrent de veerboot. "Voor ons Zeeuws-Vlamingen was de veerdienst de levensader naar de rest van Zeeland," verwoordt Verdurmen het gevoel over de verdwenen schepen. Er was nogal eens ergernis omdat je er net niet meer op kon of dat er een vertraging was, maar het hoorde bij het leven in Zeeuws- Vlaanderen. Want zat je een maal op de boot, dan voelde je je bij wijze van spreken ont- stressen." Jansen verwoordt de zelfde gevoelens in zijn essay, staat stil bij de bijna veront waardigde Utrechtse die de "prachtige kolossale schepen die door weer en wind heen en weer pendelden, de weidsheid van de Westerschelde, de wind, het uitzicht, de gezelligheid in de salon," enorm mist. Daar naast ziet hij - vooral - de verla tenheid van de veerpleinen; die alle seizoenen groen Fruitteeltmuseum, Biezelingseweg 10, diverse voorwerpen, foto's, echte rupsen en vlinders, 'Van Rupsen Kin ders tot Volwassen Vlinders', woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur. t/m 17 juli. Gemeentehuis, Kerkplein 1 afbeeldingen en objecten van Frank de Klerk en Christian Kwakkelaar, 'Schout, schepenen en gemeetebestu- ren van Eversdijk, Kapelle-Biezelinge, Schore en Wemeldinge', t/m 14 mei. maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dinsdagen vrijdag van 9.00-13.00 uur en donderdag van 9.00-18.00 uur. GOES - De week van het huisdier grijpt het dieren asiel Tussenhaven in Goes aan om donateurs te werven. De economisch mindere tij den voelt de honden- en kat- tenopvang goed. De subsidies worden er niet meer op ter wijl de voedselprijzen wel stijgen. Ook staan nieuwe donateurs niet bepaald voor de deur te trappelen. Tijd voor actie dus. van de Tussenhaven, Wilma van de Schraaf, uit. Het zijn er nu driehonderd. "Als we dat aantal zouden kunnen verdub belen", droomt Van de Schraaf. Vierhonderd katten en drie honderd honden vinden per jaar opvang in het Goese asiel. "Het gaat vaak om weggelopen dieren. Ook zien we dat kleine katjes afgedankt worden." Over de honden die in het asiel zitten, wil Van de Schraaf een groot misverstand uit de we reld helpen. "Mensen denken vaak dat het zielige hondjes zijn die niet luisteren, niet met Schrijf u in voor een bezoek aan 5 zeer fraaie tuinen op Walcheren en Beveland. Deze dag wordt geheel verzorgd aangeboden, ind. vervoer per touringcar, lunch, leuke attentie en na afloop een koud buffet bij EuropaTuin Goes. Tevens ontvangt u een spe ciale kortingsbon. Info en deelname aan infobalie.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9