Doggy-dance in Wilhelminadorp choreografie voor baas en hond Een zoektocht naar de oergodin Geef voor vakantieplezier ribva Monuta TUINBEREGENING 3.79 Meeuwse handelsonderneming bv denker I®®® Sanex Bodylotion, Milk of Cream 200 ml vanaf Kanis 2.W Gunnink 500 gram Caffeïnevrij of regular 4W Giro 1A5 Breda Politie vindt UITVAART DOOR DE JAREN HEEN HET WETEN WAARD Actiedag voor Nicaragua Scoopera-debat kunst en ethiek Debatteren over cultuurhistorie hennepplanten de Zonnebloem Profiteer 1 E van het voordeel! i Waar vindt u ons? I 0418-595333i SCHLECKER HOME SHOPPING www.SCHLECKER.com 4.47I 2 voor 99 249< SOS TELEFONISCHE HULP- Tijdens deze middag zullen aanwezig zijn: En nog enkele andere zaken die u ter plaatse kunt bekijken. Zoals u ziet belooft het een zeer informatieve dag te worden. Graag tot 15 mei. We kennen elkaar De NBVA-adviseur. Uw privé-adres in financiële zaken 4 x 75 ml 09 Kijk voor meer informatie over de NBVA op www.nbva.nl. Ben je in je vrije tijd een fervent schaker, dan denk je in je werk ook altijd enkele zetten vooruit. Een belang rijke eigenschap, zeker voor de NBVA-adviseur, want een doordacht financieel advies moet zekerheid bieden voor de toekomst. Daarom kijkt uw privé-adviseur altijd samen met u vooruit, of het nu gaat om uw pensioen, uw hypotheek of uw totale verzekeringspakket. En omdat er ruim 900 NBVA- adviseurs zijn, zit een van hen altijd wel bij u in de buurt. Ga eens langs voor een uitgekiende zet. De Monuta zorgadviseur die u alles kan uitleggen over de verschillende mogelijkheden van financiële voorzieningen voor de uitvaart. De medewerkers van Monuta uitvaartcentrum Goes bij wie u met al uw vragen over uitvaart en uitvaartverzorging terecht kunt. Medewerker van Natuursteenhuis Zandee de Kuijper die informatie kan verschaffen over gedenktekens en het onderhoud ervan. U bent van harte welkom op zaterdag 15 mei van 11.00 tot 16.00 uur in het Monuta Stiltecentrum voor Noord-Beveland, Dr. Maasstraat 4a, Colijnsplaat, waar de koffie/thee voor u klaarstaat. Medewerker van notariskantoor van Dissel, Oostinga Hage die u kan informeren over erfrecht, testament en nalatenschap. Tijdens deze informatiedag willen wij u een indruk geven van wat er veranderd is in de uitvoering en verzorging van de uitvaarten en informatie geven over de huidige mogelijkheden. Monuta Uitvaartcentrum, Zuidvlietstraat 37,4461 GW Goes. Monuta Stiltecentrum voor Noord-Beveland, Dr. Maasstraat 4a, 4486 BW Colijnsplaat. Op zaterdag 15 mei organiseert Monuta een informatiedag voor de inwoners van Noord-Beveland met als thema: Shadow. De vierkoppige jury be oordeelt de choreografie, de uit voering, maar ook het uiterlijk van de deelnemers. De kleding accen tueert het showelement van de wedstrijd. Echter een uitdossing die de hond hindert levert geheid straljpunten op.Deelnemers van al le niveaus komen hun kuur verto nen. Het evenement is op het ter- laat zich inspireren door gaialo- gie: een oeroude aarde- en erva ringswetenschap die leert om be wuster om te gaan met de onzicht bare krachten van de aarde. Gaia is de Godin van de aarde. De gaialoog Dick van den Dool begeleidt de deelnemers. Hij is sinds 1991 betrokken bij het on derzoek naar subtiele kwaliteits- plekken in de lage landen. Plek ken waar christenen ondermeer hun kerken bouwden en die in de voorchristelijke tijd door andere rein van de kynologenclub aan de Westhavendijk in Wilhelminadorp van 10.00 tot 15.00 uur. De toe gang is gratis en dat geldt voor mens en hond. GOES - Zeventien jongeren uit Goes en omgeving en hun drie begeleiders reizen in ju li af naar Nicaragua om er te helpen met het bouwen van goede huizen. Om het project te financieren hou den de jongeren zaterdag 15 mei een actiedag. Bij het kerkgebouw van De Levensbron aan de Mansholt- laan 1 in Goes zijn dan aller lei kraampjes. Daar zijn onder andere boeken, planten en ge bruikte spullen te koop. Ook zijn er hapjes als friet, olie bollen en gebak te krijgen. Te gen een vergoeding kunnen bezoekers er hun auto laten wassen en is er een fotoservi ce en kan men t-shirts laten bedrukken. De jongeren zelf hebben op het terrein krotjes gebouwd waarin ze de nacht zullen doorbrengen. Met deze spon soractie halen ze ook geld op. De markt met kraampjes is van 10.00 tot 13.00 uur. Kan kunst een bijdrage leveren aan normen en waarden in posi tieve zin? Wat is de muze van de kunstenaar? Vragen die aan de orde komen tijdens het debat, dat geopend wordt door Van den Bout, direc teur van Scoop. Dominee Gert Jan Smit houdt de inleiding, waarna een discussie volgt onder leiding van Maria le Roy, lid van de provinciale Sta ten. Deelnemers aan het debat zijn de kunstenaars Wim Hof man, Kees den Braber, Marlou Pluymaekers en theoloog Gert Jan Smit. WILHELMINADORP - Kyno logenclub Zeeland organiseert zondag 16 mei een bijzondere wedstrijd. Hond en baas komen samen op de dansvloer om aller lei trucjes te vertonen op de maat van zelf uitgekozen mu ziek. Er worden vijfentwintig paren verwacht, de meeste uit België. VLISSINGEN - Stichting Het Zeeuwse Gezicht houdt woens dag 26 mei een debat over cul tuurhistorie en beeldkwaliteit. Het draait hierbij om de vraag wat er gedaan moet worden met bouwkundig erfgoed als waterto rens, arsenalen en pakhuizen. Moeten ze aangepast worden als kantoorpand of worden gesloopt? Vanaf 14.00 uur kan hierover ge discussieerd worden in de exposi tieruimte van de WILLEM3- theaterzaal van Theater de Vest zak 99 aan de Oranjestraat in Vlissingen. Deelname is gratis. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. Schinkel Assurantiën LEWEDORP - In een loods aan de Postweg in Lewedorp is de po litie zondag op een gedeeltelijk ontmantelde hennepkwekerij ge stuit. In de loods stonden 858 hennepplanten.De politie hield ter plekke een man van vijfen twintig en een van negenentwin tig jaar aan. Beiden komen uit de gemeente Schouwen-Duiveland. Bij zijn aanhouding bekende de oudste verdachte ook nog 480 planten in de tuin van zijn woning te hebben. Later op de dag hield de politie in dezelfde zaak ook nog een 33-jarige man en een 27- jarige vrouw uit Goes aan. COLIJNSPLAAT - Stichting Religie Mystiek uit 's-Gra- venpolder houdt in samenwer king met gaialoog Dick van den Dool een ervaringstocht op Wal cheren naar de Godin in het Zeeuwse landschap. De natuur- tocht is er op gericht dc deelne mers op een meer spirituele ma nier te leren kijken naar de om geving en deze anders te voelen. De tocht wordt op Hemelvaarts dag, donderdag 20 mei, gehou den. religies specifiek werden ge bruikt. De walburgen en vlietber- gen zijn voorbeelden van oude kwaliteitsplekken. Tijdens de tocht komen de verschillende as pecten van de (moeder)godin in het Zeeuwse landschap aan de or de. De tocht eindigt bij Colijns plaat, waar gekeken wordt naar de Nehalennia-cultus. Als de groep te groot wordt, ko men er nieuwe data bij. Aanmel den kan via telefoonnummer: 0113-313392. TANDARTSEN Zaterdag en zondag J. Chilla, Burg. Elenbaasstraat la, Kruiningen, 06-53257131, Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. DIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek be reikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, Mattie Stroo, tel. 01 13-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door M. van den Boomgaard 0113- 228866. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: P. Stokman, 's-Gravenpolderseweg 39, Goes, 0113- 213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01 13-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelis- se en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. Centraal telefoonnummer; (0113) 21 63 63 "Zul je extra je best doen, dan krijg je nog een knuffel", zegt één van de vier deelnemers van de Zeeuw se hondenvereniging voor de gene rale repetitie liefdevol tegen haar danspartner. Kwispelend gaat het hondje de ring in en loopt zigzag gend onder de benen van zijn baasje door. De zigzag is een van de vele kunstjes die hij vertoont op het nummer "Weekend" van Earth en Fire. "De verstandhouding tus sen baas en hond moet heel goed zijn", zegt Wollie Schipper, in structeur van de doggy-dance-cur- sus en organisator van de wed strijd. In België is deze sport heel populair. Haar ervaring is dat men in Zeeland in eerste instantie wat lacherig reageert op dit fenomeen. "Totdat ze het zien, dan kijken ze hun ogen uit". 'Dat die hond dat doet voor zijn baas', is een veelge hoorde reactie. Haar clubgenoten vallen haar eensgezind bij: "Het bezorgt je kippenvel." Rassen die zich uitstekend lenen voor deze sport zijn de bordercollies en de australian shephards, kleine wend bare hondjes. Dat ook de grotere honden geschikt zijn voor deze hondensport wil Wollie de jury be wijzen met haar Duitse herder De groep verzamelt 's morgens om 10.30 uur bij de toegang van de Karolingische Burg in Oost- Souburg. Daarna is een route uit gestippeld langs plaatsen die vol gens Van den Dool een 'speciale subtiele kwaliteit' hebben en die eindigt op Noord-Beveland bij Colijnsplaat. "Een ervaringstocht is bedoeld voor een eerste kennismaking met bijzondere spirituele krachtplaat- sen", vertelt Walter Siepman van Religie Mystiek. De stichting Wollie Schipper: "Mensen reageren wat lacherig, totdat ze het zien. Dan kijken ze hun ogen uit. (foto: Tannie de Jonge) ‘s-Gravenpolder, ‘s-G ravenstraat 47 Middelburg, Gortstraat 60-62 Oost-Souburg, Kanaalstraat 59 HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderse weg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.Ol 13-563074. Spoed: 0113-5631 10 SgSk 0900-7777444 A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD GoesTel.Ol 13-212620 Fax 232214 www.meeuwse-goes.com E-mail info@meeuwse-goes.com MIDDELBURG - In de Scoopera in Middelburg is dinsdag 18 mei een debat over kunst en ethiek. I Best.Nr.: 105880 Soda I Club Colgate Tandpasta Spectaculair I KORTING Driehoek Vloeibare zeep de Bevelander Pagina 21 Woensdag 12 mei 2004 n I A 1 Sanex 3 X 725 ml r Alleen bij SCHLECKER HOME SHOPPING Minimale bestelwaarde: 15.- GRATIS THUISBEZORGD Kanaalstraat 37, 4388 BJ OOST-SOUBURG Tel.: 0118-464455, Fax: 0118-462705 E-mail: info@schinkeladviesgroep.nl Internet: www.schinkeladviesgroep.nl per 100 ml: 1.00 betrokken adviseurs Uitvaartzorg en -verzekeringen per kg: 3.79 Postbus 2100, 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 E-mail: info@zonnebloem.nl www.zonnebloem.nl inaf J5.2OO4 I strekt, ihouden. bil glScbts Bestel nu per telefoon: 20 ct min. I Advertentie geldig vai I 05.05.2004 t/m 18.05.2< zolang de voorraad Prijswijzigingen voorbet /r p. I& t L//f Ruim 6750 zieken en gehandicapten beleven dit jaar de vakantie van hun leven. Dankzij de Zonnebloem en dankzij de hulp van 7000 vrijwilligers. Door de extra voorzieningen en aan passingen die nodig zijn, kosten deze vakanties veel geld. U kunt de Zonnebloem helpen om haar vakanties voor zieken en gehandicapten toch betaalbaar te houden. Maak M nu de H lekkerste limonade zelf. Dat is nu mogelijk met deze schitterende Set in nieuw design met zilver/zwarte look. Set omvat houder, COz cylinder en 2 PET flessen a 1 Itr SCHLECKER per 100 ml1.00 diverse 099 soorten KO

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 21