€23 DE GROOTSTE VAN NEDERLAND ZIT ALTUD BIJ U IN DE BUURT! Bekendmaking Bekendmaking Dekbedden vanaf I MOlLl Senioren-service: Bankstellen a 50% KORTING I 395,- VINYL Tapijt KEUKENS BADKAMERS Dekbed overtrekken S" vanaf €15 €20, PER STUK Brugmar Keuken Vaduz NÜ VOOR: 5.695,- dames voorraad 10% KORTING PARTIJ COUPONS SOCIËTEIT NOORD-BEVELAND ALLES KAN MET BRUGMAN Rijkswaterstaat Son/Eindhoven*ï Den Haag Roosendaal Capelle a/d Ussel Zwolle Wateringen E Barendrecht Amersfoort Hengelo Zaandam Assen Karpetten uit halve prijs SENIOREN SLAAPKAMERS MATRASSEN SG 40 - 90x200 AANBIEDING €98,- Pocketveringmatras v.a. €169,- E o E 0 Goes, Q O CD E E o 3 O o co CD D o’ 3 o Z3_ i 's-Hertogenbosch E VANAF €20,- Behang afstomen, behangen, tapijt leggen en gordijnen ophangen, I nterieu rj VANAF 20,- OOK GROTE kamers ontruimen, oud tapijt afvoeren. Wordt geheel door ons verzorgd. Beeren ondergoed Brugman Badkamer Padova *A Brugman Keuken Manta MATRASSEN,ALLE MATEN VERKRIJG* met bodem en matras BAAR IN ALLE KWALITEITEN NACHTHEMDEN 400 BREED VOOR GROOT korte of lange mouw EN KLEIN Ook veel coupons Rijkswaterstaat 35 CD o VOOR OPENINGSTIJDEN EN ADRESSEN BEL GRATIS: 0800-0234560 OF KIJK OP: WWW.BRUGMAN.NL I Maandag l gesloten NI O CD CD* CD CD C D Marconistraat 34, Telefoon 0113-246080 üo CD Q HET NATIONAAL PARK OOSTERSCHELDE O (D u CD O O c O fl w D V F” ■FFf-T -.4» Woensdag 12 mei 2004 de Bevelander Pagina 16 Aan alle inwoners van Noord-Beveland, SOCIËTEIT NOORDBEVHAND U komt toch ook 4W comi Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wet verontreiniging oppervlaktewateren Schitterende badkamer in Zuid-Europese stijl. Uitgerust met verlichte spiegelkast Uitgerust met verlichte spiegel mdcloset en het bidet maken de Middelburg, 12 mei 2004. drs. J.H.G. Jacobs Ministerie van Verkeer en Waterstaat -i A tot Z) en warme CD CD Eén van de uitkomsten van het Countryside Exchange programma was dat er weinig betrokkenheid van het Nationaal Park is bij de Noord-Bevelandse gemeenschap. En omgekeerd! Welke consequen ties heeft zo'n nationaal park voor de ontwikkelingen "achter de dijk"? Wat kunnen en willen we voor elkaar betekenen? Daar willen we o.a. aandacht besteden op deze soosavond, die we houden op donderdag 13 mei20. 00 uur in de Korenbeurs in Kortqene (let op: dus niet de derde donderdag i.v.m. Hemelvaartsdag) De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 6 februari 2004 is van Recreatiecentrum ‘De Schotsman' B.V. te Kamperland een aan vraag om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ontvangen. Het betreft het op het Veerse Meer lozen van gezuiverd afvalwater, afkomstig van haar Recreatiecentrum gelegen aan de Schotsmanweg 1 te Kamperland. Het voornemen bestaat om, onder het stellen van voorschriften, hiervoor vergunning te verlenen. Terinzagelegging De aanvraag, alsmede het ontwerp en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 13 mei 2004 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit op de aanvraag beroep kan worden ingesteld, ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamer 3.05); 2. Gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. In de Zandkreekdam is een doorlaatmiddel aangebracht welke een verbinding vormt tussen het Veerse Meer en de Oosterschelde. Met dit doorlaatmiddel wordt beoogd de waterkwaliteit van het Veerse Meer te ver beteren. Het doorlaatmiddel kan door de werking van het getij van de Oosterschelde gemiddeld 40 m3 water per seconde door laten. De verversing van het Veerse Meer zal naar verwachting een gunstige uitwerking hebben op het zoutgehalte en het zuurstof gehalte. Door het doorlaatmiddel ontstaat er een natuurlijker contact met de Ooster schelde. Op 13 mei 2004 zal een aanvang worden genomen met het in gebruik nemen van het doorlaatmiddel. Hierbij zullen de eerste 2 weken gebruikt worden voor het inregelen van het doorlaatmiddel. Het Veerse Meer kent een winterpeil van VEERSE MEER INGEBRUIKNAME DOORLAAT MIDDEL De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt het volgende bekend: De aansturing van het doorlaatmiddel zal computermatig plaatsvinden. De periode tot en met week 43 moet worden gezien als een proefperiode, waarin ondanks door de werking van het getij optredende peilschom- melingen, zal worden gestreefd te sturen op de gerealiseerde waterstanden van de afgelopen jaren. Naar verwachting zal het peil schommelen tussen NAP 0,00 m en NAP -0,10 m. Gedurende de periode van inregelen kunnen grotere peilschommelingen plaatsvinden. Middelburg, 4 mei 2004. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, drs. J.H.G. Jacobs Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de aan vrager wordt uitgenodigd, wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge bedenkingen in te brengen. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, Bedenkingen Eenieder kan tot en met 9 juni 2004 schrifte lijk bedenkingen inbrengen bij de hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die bedenkingen inbrengt, kan gelijk tijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien u telefonisch (tel. 0118 - 68 64 28) bij voorkeur vóór 2 juni 2004 daarom verzoekt, zal op een nog nader te bepalen tijdstip de gelegenheid worden geboden om over het ontwerp van gedachten te wisselen. C CD Q CD ZJ i I I 11 I I I I I I i D NI Het wordt al volop zomer, dus is het genieten op ons mooie eiland! De laatste soosavond voor de vakantie willen we besteden aan een mooi stuk natuur: C O E D CD BIEZELINGSE- STRAAT 51 KAPELLE TEL. 0113-342101 CD ~i CD CD O O tö CD Sprekers zijn deze avond de heer John Lilipaly, voorzitter van het Nationaal Park Oosterschelde en de heer Mark Faasse, Noord-Bevelander en lid van provinciale staten, met Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille. I I I 1 1 I van alle moderne technieken en r.v.s. handgrepen. Leverbaar in diverse O CO NAP -0,70 m en een zomerpeil van NAP 0,00 m. Vooralsnog zal ook na de ingebruikname van het doorlaatmiddel het huidige zomerpeil worden gehandhaafd. Door de werking van het doorlaatmiddel, waarbij dagelijks onder invloed van de getijwerking, water het Veerse Meer in- en uitstroomt, zal nu echter op een andere manier het peil gehandhaafd worden. wastafel met extra opbergruimte. Het fraaie wai setting compleet. Ontwerpbesluit inzake een aanvraag van Recreatiecentrum ‘De Schotsman' B.V. te Kamperland voor het lozen van gezuiverd afvalwater op het Veerse Meer 10 STERKE STAALTJES VAN BRUGMAN 1Al 35 |aar ervaring 2. Keukens en badkamers in één hand 3. Complete montage keukens incl. aansluiten installatieplan bij badkamers van 4 30 filialen in Nederland 5. Persoonlijk advies en gratis meten 6 5 jaar Brugman garantie 7. F'rijsvast na ondertekening 8. Brugman leaseplan 9. Gratis levering in heel Nederland 10. CBW-erkend Bent u op zoek naar een mooie keuken of badkamer? Wilt u zich laten inspireren door onze uitgebreide tegelcollectie? Dan is een bezoek aan Brugman zeker de moeite waard. Bovendien ziften we, met ruim dertig filialen door heel Nederland, altijd wel bij u in de buurt. Kom dus snel eens langs en ontdek zelf dat alles kan... Strakke moderne vanillekleurige hoekkeuken, met ingefreesd profiel, voorzien inbouwapparatuur inclusief geïntegreerde vaatwasmachine. Schitterend met r.v.s. kleurencombinaties. Afmeting: 290 x 205 cm. ‘Filiaal Hulst en Amsterdam Centrum uitsluitend keukenshowroom. Met deze acties vervalt het recht op andere lopende aanbiedingen. Acties alleen geldig bij aankoop van complete keuken of badkamer en niet bij opruimingsmodellen en/of actiemodellen. Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Druk- en zetfouten voorbehouden. Strakke moderne cameekleurige hoekkeuken. Compleet met uittrekbare midi apothekerskast, gas/elektrocomb., 220 Itr. koelkast, geïnt. vaatwasmachine en r.v.s. afzuigschouw. Leverbaar in meer dan 50 combinatiemogelijkheden. Prijs zoals afgebeeld. Afmeting: 189 x 285 cm. Bestaande uit: hoekbad, kwartronde douchecabine, wandcloset en design bad- <Z) NÜ VOOR: 7.395,- NÜ VOOR: 4.995,-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 16