Stichting blaast molen Ovezande nieuw leven in Drie maal Award voor Krijger Goes de Bevelander Veel Zeeuwse renners aan Jansje van de Linde maakte oorlog en bevrijding mee start van Ronde van Yerseke Ff Kindertoneel in Fruitteeltmuseum Prijswinnaars Lenteactie op reis Genieten van meidoorns in Nisse Nieuwe bomen Krukeltoer voor op 40 locaties motorrijd(st)ers RONDJE HIER OP BEVELAND BEVELAND EXPO HET WETEN WAARD Bijeenkomst van Women's Aglow Pagina 5 de Bevelander Woensdag 5 mei 2004 ,1 NMl door Bettie Hollestelle Wat er echt is gebeurd, werd pas na de oorlog duidelijk", (foto: Dennis Rijsbergen) 'S-GRAVENPOL- vervolg van voorpagina... HEINKENS- Kunstuus, advertentie Een fantastische dag voor veertig kinderen uit Heinkenszand. (foto: pr) HEINKENSZAND - Na een geslaagde actie van Winkeliersvereni ging Winbela uit Heinkenszand mochten veertig kinderen woens dagmiddag 14 april mee naar Ego Indoor Ski in Bergen op Zoom. Alleen de treinreis vanuit Goes naar Bergen op Zoom was voor veel prijswinnaars al een hele belevenis. Aangekomen bij Ego Indoor Ski werden de kinderen opgevangen door ervaren instructeurs waar ze leerden skiën en mochten sleeën. Na afloop was er nog een menu van de Mc Donalds, waarna de kin deren moe maar tevreden met de trein terug reisden naar Goes. DIERENAMBULANCE: 0900-7673437. VLISSINGEN - Elk jaar reikt de Staatsloterij enkele Staatsloterij Awards uit voor de beste lande lijke en regionale verkooppun ten van staatsloten. Dit jaar was de uitreiking op 20 maart in Ho tels van Oranje in Noordwijk. YERSEKE - Voor alle motor- rijd(st)ers is zaterdag 8 mei de negende Krukeltoer. De toer voert door Noord-Brabant en is 240 kilometer lang. Inschrijven en starten kan van 9.00 tot 10.30 uur bij partycentrum De Zaete aan de Korringaweg in Yerseke. Voor speciaal haarwerk ga je naar de specialist. Kapsalon Muns Buitenvest 36 4614 AC Bergen op Zoom. Maak een afspraak 0164 240182 en vraag naar Mart of Ellen. Kijk eens op onze website www.kapsalonmuns.nl of informeer via e-mail info@kapsalonmuns.nl grondse in een maanloze nacht de kluis leeg gehaald. De sleutel van de kluis moest altijd naar het woon de tijd. Je had één keer per jaar een uitvoering van de mu- verd en de goede aan het verzet gegeven. Dat was een echte hel dendaad van die man. Hij is die- Het verval van de molens is de laatste jaren een algemeen pro bleem in Nederland. Ons land Krijger Tabak in Goes, Primera in Vlissingen en Primera Kerk- hove in Oost Souburg zijn de drie beste Staatsloterij verkoop punten in de provincie Zeeland. Krijger Tabak in Goes kreeg daarnaast ook nog een Award GOES - Women's Aglow Goes heeft woensdag 12 mei haar maandelijkse bijeenkomst in de Gereformeerde kerk aan de Bergweg. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en de spreker is Gerdien Otte. Women's Aglow is interkerkelijk en wil vrouwen bemoedigen met God's Woord. voor zijn vierde plaats in de lan delijke top 25 van de beste ver kooppunten, plus een Award voor de vijfde plaats in de lande lijke top tien van de beste ver kooppunten voor oudejaarslo- ten. GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat dit najaar op veertig locaties in Noord- en Midden-Zeeland bomen plan ten die karakteristiek zijn voor het landschap. NISSE - Het landschap in de directe omgeving van Nisse biedt vooral begin mei een kleurrijk aanzicht. Een pri ma tijd voor de jaarlijkse Meidoornloop, die zaterdag (8 mei) weer wordt gehouden. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST ZEELAND: Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN: Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door W. Ver boom, 0113-342486. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 0113-302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Mo lenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. HUISARTSEN: Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur. in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113- 563110 TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: J.M.W. Chilla, Burgemeester Elenbaasstraat la, Kruiningen. 06- 53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN: Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, Marieke Ver- schelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in ge sprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. Die gaven dansavonden, toen mocht alles. De Kortgeense jon gens stonden op hun achterste be nen. Alle meisjes hadden een En gelse soldaat als vriend. Sommige meisjes gooiden hun verlovings ring weg." Frontlijn Ook bij de familie van de Linde waren twee Engelse commando's ingekwartierd. De oorlog was nog niet voorbij. "Wij waren dan wel bevrijd, maar Schouwen-Duive- land niet. Noord-Beveland was de frontlijn. Als de Engelsen overdag hun knopen en koppelriemen i i laars, bolussen, noem maar op. Hiermee kunnen we de molen zonder al te veel kosten draai ende houden." De stichting zoekt ook naar twee vrijwillige molenaars die de molen af en toe kunnen la ten draaien, zodat hij niet weer door ongebruik vervalt. "Daarnaast moet er een soort werkgroep komen van vrijwil lige onderhoudsmensen, die de molen kan repareren als er iets mis is", aldus Boonman. KAPELLE - De Culturele Commissie Kapelle houdt in samen werking met het Fruitteeltmuseum op woensdag 19 mei een voor stelling voor kinderen van vier tot en met tien jaar. 'Het Onbe kende verhaal', luidt de titel van deze voorstelling. De Stichting Drama-activiteiten Zeeland is de initiatiefnemer van de ze vertelvoorstelling waarbij samen met het publiek een sprookjes- verhaal wordt bedacht. Jip en Janneke vormen hierbij het uitgangs punt voor verteller Sjaak Vane. Het eerste deel is een vertelling en in het tweede deel van de voorstelling kunnen de kinderen meespelen in een geheel nieuw avontuur van het bekende tweetal. Locatie van dit alles is het Fruitteeltmuseum in Kapelle en de voorstellingen starten om 13.30 en om 15.30 uur. Kaarten kosten 3,50 euro en zijn te koop bij het Fruitteeltmuseum en het gemeentehuis van Kapelle. voeren. Zij starten om 15.00 uur. Wandelaars (5 km) en fiet sers (25 km) kunnen al vanaf 12.00 uur in hun eigen tempo een route afleggen. De aller kleinsten kunnen op het Dorps plein meedoen aan de Snoep- zakloop (14.15 uur) en oudere jeugd kan zich inschrijven voor de Korte Meidoornloop (1500 meter, start om 14.30 uur). Bij die laatste loop is er ook plaats voor ouders, beginners of sprinters. Bij alle onderdelen geldt dat meedoen belangrijker is dan winnen. Inschrijven voor alle onderde len kan op zaterdag 8 mei vanaf 12.00 uur in het Dorpshuis van Nisse. Jongeren tot en met 12 jaar kunnen gratis meedoen, anderen betalen 3 euro. De 'Zaklopers Nisse' organiseren behalve de Meidoornloop ook een Grote - en Kleine Zakloop in november, twee trimlopen over 21,1 km en 7,5 km. Er worden onder andere eiken, lindes en essen geplant in de maanden oktober, november en december. De drie boom soorten kunnen tachtig jaar worden en goed alleen groei en. Het Waterschap levert hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van landschap pelijke en cultuurhistorische waarden in het buitengebied. Het krijgt hiervoor een subsi diebedrag van negenduizend euro voor plattelandsontwik keling. donker maakten met groene pasta, dan wisten we: er gaat wat gebeu ren vanavond. Maar we hadden geen idee wat. Later hoorden we dat ze met bootjes naar Schou wen gingen. Op een ochtend hing er een grote rode vlag met een hakenkruis bij ons over de trap. Die hadden ze bij een over val op een bunker op Schouwen als souvenir meegenomen." Nadat in mei '45 de rest van Nederland werd bevrijd, werd pas echt duidelijk wat zich allemaal in de oorlog had af gespeeld. "Wat er met de jo den is gebeurd, dat kwam pas later uit. In de oorlog werd gezegd dat ze naar werkkam pen gingen. Wat een ver schrikkelijk drama is dat ge weest." telt nog steeds 1200 molens, maar er is een restauratieach- terstand die alleen maar op loopt. Verschillende stichtingen lopen warm voor het lot van de molens, en ook de kamer is er mee bezig. Toch verhindert dit niet dat in tussentijd steeds meer molens op een bedroe vend lange restauratielijst ko men te staan. En molenma kers zijn zeldzame vaklieden.. Grote wens van Verbeek en Boonman is dan ook dat al die plannen voor hun molen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dat zou koren op hun molen zijn. Het frisse groen van het Heg- gengebied, de eerste bloeiende wilde planten en een dek van meidoornbloesem vormen het decor voor wandel-, fiets en trimroutes vanuit het dorp. De Meidoornloop Nisse is be halve een sportief evenement voor het hele gezin ook een schitterende gelegenheid om het landschap in dit deel van de Zak te ontdekken. Zaterdag 8 mei vanaf 12.00 uur kunnen deelnemers zich voor verschil lende tochten en onderdelen in het Dorpshuis aanmelden. Voor hardlopers en trimmers zijn er routes van 5, 10 of 15 kilometer die over de Valdijk wij niet met hen. Bevrijding De bevrijding van Zeeland, in no vember '44 was in meerdere op zichten een bevrijding. "Tot dan karwei. Het parcours met start en finish aan de Korringaweg moet 45 keer gereden worden er is dan 90 kilometer onder de wielen doorgedraaid. Onder de deelne mers de uitblinkers John Leijs uit Standdaarbuiten, Gerwin de Regt uit Nispen, Jan Hordijk uit West- maas en Louis de Koning uit Zwartewaal. Uit de buurt komen eveneens kanshebbers op de eind zegge. Francois Franse uit Kwa- dendamme, Martin Totte uit St. Jansteen, John van de Vreede uit Krabbendijke en Dennis Raadtge- ver halen alles uit de kast om een Zeeuwse overwinning in de boe ken te schrijven. Voor het publiek biedt het parcours vanaf de dijk aan de Korringaweg een prima uit zicht. Van de ronde van 2000 me ter zijn de renners ruim 1500 me ter direct te volgen. KRUININGEN Gemeentehuis, stille vens en landschappen in aquarel, tot eind mei, 8.30-16.30 uur, vrijdag en weekend gesloten. OUDELANDE Jan Prins, Wilhelminas- traat 10, acryl op pane len, zondag 14.00 tot 16.00 uur, tot eind juni. Maar voor het zover is, komt om 12.30 uur eerst de jeugd aan de start. In diverse leeftijdscatego rieën rijden zij rondjes op gewone fietsen. Vanaf 13.20 uur gebeurt dat ook op racefietsen. Echte wielrenners starten vanaf 14.15 uur, dan klinkt het startschot voor 20 ronden van 2 kilometer voor nieuwelingen. Onder hen de plaat selijke renners Peter Kort, Jaco Wagenaar en Randy Buteijn. Om half vier beginnen Belofte/Elite/Amateurs A aan het Verbeek: "Onderhoud van de molen is belangrijk als hij een maal opgeknapt is. Andere mo lens worden gerestaureerd voor het zicht, maar dat willen wij niet alleen. Wij willen de mo len ook echt gebruiken." "De molen van 's-Gravenpol der verkoopt bijvoorbeeld al lerlei streekproducten", ver volgt Boonman. "Dat zouden wij ook kunnen doen. Veel mensen bakken tegenwoordig eigen brood, dus kunnen we meel verkopen. We hebben Borselse bessenwijn, babbe- DER Bibliotheek, schilderij en van Anneke Melse, dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 en 18.00 - 21.30 uur, woensdag 10.00-12.00 en 14.00- 17.00 uur, t/m 4 juni. ZAND Galerie 't Dorpsstraat 43, beelden in brons van Elly Videler en olieverfschilderijen op linnen van Adrie Kools, t/m 8 mei, woens dag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zater dag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. GOES Ambachtscentrum, Kattendijksedijk 27, fo to's van Frank Bollebak- ker, woensdag en zater dag van 13.00-17.00 uur, t/m mei. Serviceflat De Schakel, 's-Graven polderseweg 9, olieverf en aquarellen van Han- neke Goetheer, t/m mei. Serviceflat De Horst, De Horst 48, schilderijen van Nelly den Engels man- Korsuize, t/m mei. GGD Zeeland, West- wal 37, foto's, 'Wij ster velingen', t/m 15 juni. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Bie- zelingseweg 10, diverse voorwerpen, foto's, echte rupsen en vlinders, 'Van Rupsen Kinders tot Vol wassen Vlinders', woens dag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur, t/m 17 juli. Gemeentehuis, Kerkplein 1, afbeeldin gen en objecten van Frank de Klerk en Chris tian Kwakkelaar, 'Schout, schepenen en gemeetebesturen van Eversdijk, Kapelle-Bie- zelinge, Schore en We- meldinge', t/m 14 mei, maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dins dag en vrijdag van 9.00- 13.00 uur en donderdag van 9.00-18.00 uur. MAANDAG Goes, De Mythe, lezing, 'Wij stervelingen', GGD Zeeland, 14.00 uur. DINSDAG Goes, Hotel van der Valk, informatieavond, digita le fotografie, 20.00 uur. 's-Heer Hendrikskinde- ren, 's-Heer Hendrikhuis, Werfstraat, ledenavond Ypsilon, 19.30 uur. Ka pelle, Gemeentehuis, ver gadering Gemeenteraad, 19.30 uur. Goes, Stad huis, vergadering, Goese Sportraad, 19.30 uur. VRIJDAG Lewedorp, café De Goede Verwachting, avondruil- beurs, 18.30 uur. ZATERDAG Goes, Zeelandhallen, PC- Discount beurs, 10.00- 17.00 uur. Nisse, Dorpshuis, Meidoorn loop Nisse, 12.00 uur. ZONDAG Goes, Ter Valcke, kerk dienst, in teken van St. Comité Baraolt, 10.00 uur. KORTGENE - De tweede we reldoorlog is uit ons nationale geheugen aan het verdwijnen. Over niet al te lange tijd is het hoofdbureau van de politie in uitsluitend een historisch feit, Kortgene gebracht worden. Die waarbij de plaatselijke gebeur- avond heeft de kassier, Kleppe tenissen, die zoveel impact had- heette hij, een valse sleutel ingele den op het leven van de mensen van toen, zijn opgeslokt in het grote geheel. Maar nu zijn er nog mensen die de herinnering zelfde nacht nog met z'n gezin on levend houden. Jansje van de dergedoken." Linde (79) uit Kortgene bijvoor beeld, kan prachtig vertellen Dolle dinsdag over de dingen die op haar de De triomf van Dolle Dinsdag, 5 meeste indruk maakten tijdens september '44, sloeg al snel om in de oorlog en de bevrijding. angst. "Dat was een toestand, hoor. We dachten dat we bevrijd waren, de vlag ging uit, de onder duikers kwamen tevoorschijn. Jans was 15 toen de oorlog uit- Een dag later waren de Duitsers er brak. "We woonden in de Hoofd- weer." Een groepje partizanen straat en daar kwamen een berg trok er op eigen houtje op uit en Nederlandse militairen doorheen, namen vier soldaten gevangen. Een berooid zooitje. Ze hadden in De Duitsers stelden een ultima- Brabant gevochten en waren er tum en dreigden zeventig Kam- niet best aan toe. Sommigen lie- perlanders dood te schieten. De pen in een wintetjas, anderen op gevangenen werden vrijgelaten, klompen. Later kwamen ook de maar bij wraakacties werd één Fransen, die werden al vanaf jonge verzetsstrijder gefusilleerd. Frankrijk en België door de Duit- Ook een vrouw uit Colijnsplaat opgejaagd. De strijd werd op kwam om het leven. Een in het nauw gedreven soldaat wilde haar fiets hebben om te kunnen vluch ten en schoot haar dood. Jans: "Het was me toch een tijd. Alle machtig, dat kun je niet vergeten." YERSEKE - Vijfenzeventig amateurs staan zaterdag (8 mei) op de deelnemerslijst van de Ronde van Yerseke. Onder hen de Goesenaar Dennis Raadtge- ver, die momenteel in een uitste kende vorm steekt en zeker kans maakt op bloemen. sers de Sloedam uitgevochten." Van de bezetting merkte ze niet zoveel. "Het leven ging gewoon door. Hier waren bijna geen Duitsers. Ja, een paar oude mannen in de pastorie. Die bemoeiden zich met geen mens en Aan de kust zaten er meer, op de Kamperlandse Hoek bijvoor beeld, daar was de Noordzee." Later werkte Jans op het distribu- toe mochten we niets. Niet alleen tiekantoor in Geersdijk, dat voed- door de oorlog, het was ook ge sel- en kledingbonnen aan de be volking verstrekte. Zonder bon geen eten, wat voor gezinnen met ziekvereniging en van de gym en onderduikers rampzalig kon uit- dat was het dan. Toen de Engelsen pakken. "Dus heeft de onder- kwamen werd het een dolle boel. Êi— '.x Sfe - •ui BI i I O werd het een dolle boel ff A A 'Toen de Engelsen kwamen Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis- aan-huiskranten BV. Directie Algemeen Directeur J.V Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red. be velander@ whk. wegener. nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) i l i 1 Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van To/0113-274032 of 06-53810750 K W’-- I F'Jf tr“ ’W kW, -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5