E DE (3^0 “DE PATRIJZEN” "ANONYMUS” Hoe pak ik de Dat-Kan-Andersactie aan? i M kumasol weru ramen en deuren Deze sponsors wensen V*V. zondag 9 mei een succesvolle wedstrijd tegen Uno Animo Nationale Straatspeeldag 2004 op woensdag 9 juni VERDONK B.V. HeBu sport CASTEL fysro/it WEA TOYOTA Toyota de Jonge Rabobank MARTENS Aanmelden Straatspeeldag Zeeuws Knoopje t DEBH,VECO John Jansen v.o.f. SLN aannemers b.v. “L® Meer informatie Ja, ik doe mee: expert VAN DEN DRIES Telefoon: SCHILDERSBEDRIJF De wedstijdbal wordt geschonken door. DE JONGE VOLVO r Grontmij Zondag 9 mei speelt Patrijzen in ‘s-Heerenhoek de thuiswedstrijd in de nacompetitie tegen Uno Animo uit Loon op Zand. In het 14e ach tereenvolgende jaar in de 3e Klasse KNVB zijn we er voor de 4e keer op rij in geslaagd om een periodetitel te veroveren, hetgeen recht geeft op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de 2e Klasse KNVB. Afgelopen zondag werd de uitwedstrijd gewonnen en op basis van dit resultaat moet het dus mogelijk zijn om de volgende ronde in deze nacompetitie te bereiken. Maar laten we niet te vroeg juichen, want deze wedstrijden zijn altijd zeer speciaal en het is vaak alles of niets. RENTMEESTER AUTOMATISERING U bent op 9 mei van harte welkom op ons sportpark. Wij wensen Kees van de Sluis en zijn mannen veel succes toe. De pupillen van de week zijn Steven Smulders, Lars Rentmeester en Miquel Rentmeester. Als we in het kort terugblikken op het seizoen 2003-2004 mogen we met een 3e plaats in de eindrangschikking sowieso tevreden zijn. Na een voortvarende start volgde een mindere periode, waardoor we de aansluiting met de koplopers verloren. Daarna zette het herstel in, hetgeen resulteerde in het behalen van de 2e periodetitel. Laten we hopen dat deze nacompetitie evenals vorig seizoen de komende weken nog een vervolg krijgt en misschien ‘s-Heerenhoek Tel. 0113-350095 Fax. 0113-350195 Taxi Walraven Stadionsweg 4 Kruiningen Tel.: 0113-38300 Franse BV TIMMERF W I N C, n offsetdrukkerij - textieldrukkerij CAPELLO Dat kan anders! Speeldag Waarom een Straatspeeldag? PAREE B.V. de Jonge IMP EX b.v. 's-Gravenpolder J. DINGEMANSE I SOUBURG Goetheer Huissoon X F. van Craenenbroeck Zonen b\t CJndat resultaat telt... Ti mm OVEZANDE VLISSINGEN TEL. 06-53513735 fill l J in het zonnige Portugal Piet Vogelaar Ringbaan West 2b lil rH Doet u ook mee op deze dag? www.3vo.nl/straatspeeldag 3V0 Straatspeeldag, Postbus 423,1270 AK Huizen Gemeente: Straat: 1. 2. ren te geven en om een gevaar- Contactpersoon dhr/mw/: Naam organisatie/school: Mijn adresgegevens zijn: Adres: Postcode: Woonplaats: E-mail: Datum: Handtekening: VOOR AL UW BOUWMATERIALEN ELEKTRO - TELECOM 60UWBEDRMF INTER fEURDOUW NVOB Hillegom 0252-532315 Advies Techniek Tel. 0165-389614 - Fax 0165-389827 BLUEKEIMS tel. 0113-561625/343603 GLASHANDEL DISCOTHEEK Anders-actie, waarmee kinderen kunnen zorgen dat een gevaar- Voor al uw bouwwerken, maar ook meubels, keukens, trappen enz. PUTTE KAPELLEN NOORDLAND17 4451 RP HEINKENSZAND POSTBUS 52 4450 AB HEINKENSZAND TEL. 0113-561271 FAX 0113-563724 ren zelf uitleg wat er gevaarlijk aan is en wat er anders kan. Zeeland Assurantiën b.v. voor een onafhankelijk advies voor al uw schadeverzekeringen levensverzekeringen financieringen hypotheken pensioenen Nijverheidstraat 35 - ‘s-Heer Arendskerke e-mail: info@jongebh.nl - www.jongebh.nl CAR-GROEP ZEELAND Voor meer informatie over de Straatspeeldag en de Dat-Kan-Anders-actie kunt u terecht op onze website: i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Buitenruststraat 12; Postbus 7112 4330 GC Middelburg Telefoon (0118) 652570 Telefax (0118) 652575 Molendijk 10, ’s-Heerenhoek tel. 0113-352159 Martens Scheep- Industriereiniging B.V. Stoofweg 25 ‘s-Heerenhoek Tel.: 0113-351775 Fax: 0113-352442 Zandstralen van glas Dubbel glas (HR) Eigen glasslijperij Dorpsstraat 53, 4451 BB Heinkenszand tel. 0113-351929, fax 0113-352006 Werrilaan 8 - 4453 CC ’s-Heerenhoek Tel. (0113) 352440 Fax (0113) 352264 U kunt zich aanmelden bij 3VO: tel.: 035 - 524 88 71 per e-mail: info@3vo.nl via internet: www.3vo.nl/straatspeeldag met onderstaande bon: •per fax: 035-526 38 21 in een gefrankeerde envelop naar: Ik wil samen met 3VO de verkeersveiligheid in mijn buurt verbeteren. Ik word daarom lid van 3VO voor 13,60 per jaar. Ik wil me ook buiten de Straatspeeldag inzetten als vrijwilliger. Cingeldijk 12 ’s-Heerenhoek 0113-351657 en bij het Infocentrum van 3VO, tel. (035) 524 88 71 Dorpsstraat 82 Heinkenszand 0113-563797 AANNEMINGS VERHUUR- EN UITLEENBEBRIIF M88 TIMMSWEG 4 4453 CM 'S-HURfmi K TH 9113 351219 fi.SH 8818784374 Tel. 0113-22020211 Fax 0113-230880 GSM 06-54272457 Email: vogelaarau- tos@hetnet.nl ’s-Hee renhoe k/Heinkenszand Camiel Rentmeester/Jan Rentmeester 0113-352103/0113-567718 4 Wij willen de Straatspeeldag gaan organiseren in de volgende straat/straten: Schilders- en afwerkingsbedrijf Tel. 0113-649361 Kwadendamme WALSTRAAT 50 VLISSINGEN-tel. 0118-418449 (voorheen St. Jacobsstraat 11) Straatmakers en verhuurbedrijf Als u zich aanmeldt, bevindt u zich in goed gezelschap. Jaarlijks doen zo'n 25.000 vrijwilligers en 186.000 kinderen mee aan de Straatspeeldag. Samen sluiten zij 2.300 straten af voor het verkeer om duidelijk te maken dat het veiliger moet en kan! wwwcastel-web.be Fysiotherapie Medisch fitness Podologie Dorpsstraat 69 4451 BB Heinkenszand Telefoon (0113) 56 39 38 voor veilig verkeer BOUW EN HOUTHANDEL ’s-Heerenhoek owa/itffné’ tinafKüfIe planning Noordland 29 4451 RP Heinkenszand Tel. 0113-562776 Fax 0113-562905 www.capello.nl E-mail: info@capello.nl Uw drukwerk perfect verzorgd op papier en textiel!! DAM 51, MIDDELBURG TELEFOON 0118 63 66 22 financiële gpcelruimte. nu cn later r«esi «p Zaira P Üroh <vxcns>K rj h HmwaJui V Roawim V VtM/üèat» Voor de Straatspeeldag kunt u een vertegenwoordiger van de gemeente uitnodigen om de plekken waar de Dat-Kan- Zie voor de werkbeschrijving Anders-prikkers staan te bezoe- van de prikker: ken. Uiteraard geven de kinde- www.3vo.nl/straatspeeldag. Ga eens met kinderen de routes langs die ze nemen naar school, het buurthuis, de bibliotheek of de sportclub. Welke gevaarlijke plekken komen ze hier tegen? Waarom zijn ze gevaarlijk en wat zou er verbeterd kunnen worden? Op woensdag 9 juni vindt de 15e Nationale Straatspeeldag van verkeersveiligheidsorganisatie 3VO plaats. Duizenden straten worden weer afgesloten voor verkeer en veranderen in speelstraten voor de kinderen. En ook gemeenten worden uitgenodigd om een gevaarlijke situatie in de buurt aan te pakken. Doet u ook mee? Centraal staat dit jaar de Dat-Kan- De Nationale Straatspeeldag 2004 is ook een dag waarop veel gespeeld wordt. Net zoals in de afgelopen jaren kunt u uw straat voor één dag afsluiten voor alle verkeer. Als deelnemer bepaalt u zelf of u er een groot of klein evenement van maakt. Kinderen zijn graag buiten. Jammer genoeg komt de veilig heid van kinderen in het verkeer lijke verkeerssituatie in de buurt steeds meer in het gedrang. Veel weer veilig wordt. Met uw hulp ouders laten uit angst voor het kunnen de kinderen een Dat- verkeer hun kinderen niet alleen Kan-Anders-prikker maken en op buitenspelen of zelfstandig naar 9 juni plaatsen in aanwezigheid school gaan.Zo missen kinderen van burgemeester, wethouder, ervaringen die belangrijk zijn raadslid of ambtenaar. Zij kunnen voor hun ontwikkeling. Een actie de Straatspeeldag is hard Levering en plaatsing van: Alle soorten glas Glazen meubelen Spiegels (vele kleuren) Kozijnrenovatie Zaterdagmiddag gesloten ACCOUNTANTS ADVISEURS MAATSCHAP WEA ZEELAND Piet Heinstraat 114461 LK GOES, Tel.: (0113) 25 63 00 Molenwater 97, 4331 SG MIDDELBURG, Tel.: (0118) 65 63 65 Zeeanemoonweg 2, 4325 BZ RENESSE, Tel.: (0111) 46 15 40 Nieuwstraat 2, 4501 BD OOSTBURG, Tel.: (0117) 45 29 59 Grevelingenstraat 10a, 4301 XX ZIERIKZEE, Tel.: (0111) 45 37 00 3. Om de onderlinge contacten in uw gemeente te bevorderen, willen wij* uw straatnaam en tel.nr. op internet plaatsen. Wij hebben wel geen bezwaar tegen publicatie van naam en tel.nr. op internet. PAREE 4'» CInstallatiebedrijf sago Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Heinkenszandseweg 22, Postbus 3 4453 ZG 's-Heerenhoek, Telefoon: 0113-351710 - Telefax: 0113-352208 Pearyweg 10, Goes, telefoon 0113-214810 Industrieweg 23, Vlissingen, telefoon 0118-410800 'n tevreden rijder heeft de Jonge als dealer www.toyota-dejonge. nl Postbus 16 - 4453 ZG ‘s-Heerenhoek Tel. kantoor 0113-350929 Bi ma t/m vr 17.00-18.00 uur Aannemingsbedrijf van Fax 0113-351337 straat-en grondwerken E-mail: craenbv@hetnet.nl 3 Ramen en Deuren weru Een keus voor ‘t leven Nw. Kerkstraat 10a - Kapelle - Biezelinge w 0113 - 34 16 88 Fax 0113 - 34 40 62 ’’MOERSTEE” De Bevelander de aanpak van het gevaarlijke als punt op het prioriteitenlijstje van nodig om de straat aan de kinde- de gemeente zetten. i- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i lijk kruispunt of een verkeerson- hun buurt veiliger en kindvrien- ten binnen twee jaar een veili- w veilige route naar school of de delijker te maken. ger inrichting van hun buurt tot sportclub aan te pakken. De Straatspeeldag heeft buurt- stand gekomen. bewoners bijvoorbeeld meer Ook vinden veel deelnemers dat Helpt het? bewust gemaakt van hun ver- door de Straatspeeldag het con- Veel oud-deelnemers vinden keersgedrag. Verder is in bijna tact met de gemeente is verbe- dat de actie heeft geholpen 40% van de deelnemende buur- terd. i i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I iuilzendorqanisatie Ë^ËnTËÜr”“kapelle DEBABEDRIJFSWAGENS ZEELAND B.V Rijksweg 3a, 4421 JJ Kapelle Postbus 53, 4420 AC Kapelle Telefoon: 0113-342840 Telefax: 0113-344488 E-mail: zeelandnet@deba-iveco.nl internet: www.deba-iveco.nl Kreeft 6a 4401 NZ Yerseke Tel. 0113-574173 www.kumasol.nl ww Gezond bewegen en sapvasten Info: telefoon 0227 - 54 70 27 E-mail: infcrh/vitaliseportugal.nl 4461 ED Goes -- n, w .X- TftXÏ

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 31